This is our amazing project

A Kohányi Társaság

A Kohányi Társaság célja az Amerikai Népszava és a lap által közvetített antifasiszta és náciellenes értékrend támogatása, képviselete, terjesztése, népszerűsítése. Szellemiségét kifejezi a névadó által állított két szobor: Kossuth Lajos szobra Clevelandben és George Washington szobra Budapesten. Az Amerikai Népszava az 1848-as liberális polgári hagyomány követője. Kossuthot, mint a legnagyobb magyar szabadelvű, liberális politikust tiszteli, akit amerikai magyarként is nyilvántart az emigráció, és akit amerikai útján lelkesen üdvözölt az amerikai nép. Kossuth Lajos a feudális kiváltságok felszámolásáért, a felekezeti egyenlőségért, az egyház és állam szétválasztásáért, a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott küzdelem egyik legnagyobb alakja, a magyar politikai újságírás megteremtője. George Washington szabadságharcos, a világ demokráciái számára mintául szolgáló amerikai alkotmány egyik megalkotója, az amerikai szabadság egyik szimbóluma, az Egyesült Államok alapító atyja, első elnöke. Kohányi – mint a két szobor felállításának kezdeményezője – lapjában egyesítette a két történelmi személyiség által vallott értékeket. Az Amerikai Népszava elutasítja a rasszizmus minden fajtáját, a faji, vallási, nemzeti alapon álló diszkriminációt, a tekintélyelvűséget, a vallási-ideológiai államot, a szabadság csorbítását, az emberi jogok korlátozását, a demokratikus kontroll nélküli hatalmat, a hatalmi ágak megosztásának felszámolását, elítéli az autokratizmust, az önkényuralmat, a diktatúra minden formáját, az egypártrendszert, a jogállami normák megsértését. A Kohányi Társaság elítéli az 1947-es párizsi békeszerződésben foglaltak lábbal tiprását és követeli annak érvényre jutattását.