Pozsár László: A megtagadott reformáció


Szerző Pozsár László January 15, 2017 14 Hozzászólás

Pozsár László: A megtagadott reformáció

 

 Balog a politikai katolicizmus hirdetője és Orbán tanítója, (egyik) rossz szelleme

 


A reformáció 500. évfordulója alkalmából Balog Zoltán ünnepélyesen megtagadta a reformációt, és rekatolizált.

Egy héttel ezelőtt a Művészetek Palotájában tartották a reformáció emlékévének ünnepélyes megnyitóját, ahol felszólalt Balog Zoltán református lelkész, aki másodállásban (hiszen mi lehetne fontosabb egy lelkésznek, mint az evangéliumhirdetés?) jelenleg Magyarország emberierőforrás-minisztere, bármit jelentsen is ez. Balog tiszteletes annak az Orbán Viktornak a kormányában miniszter, aki 6 évvel ezelőtt alkotmányos szinten államvallássá tette Magyarországon a katolicizmust.

 

 

500 évvel ezelőtt szegezte ki Luther Márton a wittembergi vártemplom ajtajára 95 vitapontját, amelyben bírálta a katolikus egyház számos gyakorlatát. Luther fellépése olyan eseménysorozatot indított el, amely több mint egy évezred után megtörte a Római Katolikus Egyház rémuralmát, és a szabadság levegőjét hozta el Európa és a világ számára. Luther kiállása bátorságot adott más reformátoroknak is. Melanchthon, Kálvin, Zwingli, Knox, Münzer és társaik eszméi gyorsan terjedtek, és rámutattak a papság romlottságára, és szembeállították azt a Biblia tiszta elveivel, és Jézus Krisztus példájával. Azok az uralkodók, akik megelégelték Róma lelki elnyomását, kizsákmányoló hatalmaskodását és visszataszító képmutatását, felkarolták a reformáció eszméit, és biztonságot nyújtottak ezeknek a fejlődő reformációs mozgalmaknak. 

Európa évezrednyire nyúló hosszú éjszakájának végén ekkor ragyogtak fel a horizonton a hajnal első sugarai. A katolikus egyház, amelynek "királysága volt a Föld királyain" (Jelenések könyve 17:18) elvesztette hegemóniáját. Csalásokon és hazugságokon alapuló tekintélye, amellyel lelki és fizikai elnyomásban tartotta Európa népeit a reformációnak köszönhetően olyan csorbát szenvedett, amely törvényszerűen vezetett gyengüléséhez, majd később bukásához. Egy évszázaddal korábban még máglyán égették meg Husz Jánost és Jeromost, amiért fel merték emelni szavukat a római egyház bűnei miatt. Husz követőit, a bátor huszitákat tűzzel, vassal és csalással, emberéleteket és lelkeket nem kímélve "térítették" vissza a katolicizmus égisze alá. De 1517 után már egy más világ vette kezdetét. A reformáció hozta el a világnak a vallás- és lelkiismereti szabadság kezdetét, a reformáció hozta el a kiutat a kizsákmányoló papság testi és lelki nyomort és pusztulást árasztó uralma alól. 

Balog Zoltán erről a reformációról beszélt 500 évvel Luther pontjainak kiszögezése után, ezekkel a szavakkal: "A reformáció egyszerre hálaadás és kritikus szembenézés önmagunkkal. A reformációt nem lehet ünnepelni. Úgy végképp nem, mint valamilyen, a katolikusok felett aratott győzelmet. Hiszen az Apostoli Hitvallásban minden kereszténnyel együtt valljuk: hiszem az egyetemes, keresztény anyaszentegyházat. Egyetemes, vagyis katolikus. Egy hajó van. Hitünk szerint ennek az egy egyháznak a részei vagyunk, még ha részekre szakítva is."

Ezekkel a mondatokkal Balog Zoltán református lelkész elárulta a reformációt. Úgy beszélt róla, mintha az valami szégyellni való dolog lenne, sajnálatos tévedés. Ami még ennél is vérlázítóbb, hogy Balog úgy bűvészkedik a szavakkal, hogy kijelenthesse: minden protestáns valójában katolikus. 


Azt állítja, hogy mivel a "katolikus" szó jelentése "egyetemes", és mivel az apostoli hitvallás szerint a reformált egyházak hiszik az "egyetemes anyaszentegyházat", ezért a protestáns egyházak valójában a katolikus egyházban hisznek, aminek maguk is részei. Ha Balog Zoltán nem lenne teológus és lelkész, úgy hihetnénk ezt bocsánatos naivitásnak és tudatlanságnak. De teológusként és az Orbán rendszer ideológusaként nem kétséges, hogy Balog tudja, hogy miről beszél, és tudatosan mossa össze a fogalmakat, hogy megtévessze a hallgatóságot.

Azok kedvéért, akik kevésbé járatosak a témában, világossá tesszük, miről van szó: a kereszténység a Krisztus utáni első századokban központosított emberi irányítás nélkül terjedt el futótűzszerűen a Római Birodalom területén. Történt ez annak ellenére, hogy a Római Birodalom ezekben az évszázadokban jellemzően szigorúan és kegyetlenül üldözte azokat, akik a római politeista államvallást megtagadva a kereszténység Istenét imádták.

Néhány évszázad után azonban, miután a keresztény hit elterjedtté vált, a római császárok jobbnak látták üldözés helyett integrálni a kereszténységet. Azonban ez lehetetlennek látszott egy olyan vallás esetében, amely nincs emberi erővel szabályozva. Így I. Konstantin császár 313-ban engedélyezte a keresztény vallást (milánói ediktum), majd a 325-ben összehívott niceai zsinaton az egyház tudósainak feje fölött azt is eldöntötte, hogy mi számít kereszténynek és mi nem. Az évszázad második felében I. Theodosius császár pedig rendeletben mondta ki, hogy a katholikosz (egyetemes) kereszténység a Római Birodalom államvallása, és meghatározta ennek az "egyetemes" kereszténységnek a kritériumait is, legfőbb dogmaként a szentháromsághitet jelölve meg. Akik pedig a kereszténységüket nem a rendeletnek megfelelően vallották vagy gyakorolták, azok az államvallás szervezetének keretein kívül kerültek, és néhány évtized múlva ismét üldözéssel kellett szembenézniük. Ez a Konstantin, majd Theodosius által meghatározott államvallás lett a római katolikus kereszténység.

Látható tehát, hogy a Katolikus Egyház a nevében szereplő "katolikus" (egyetemes) szót éppen a kirekesztés jegyében vette fel. Miközben önmagát egyetemesnek nevezte, azonnal kirekesztette azokat, akik nem értettek egyet hitelveivel, és az állammal szövetségre lépve aztán több mint egy évezreden keresztül a legádázabb módon üldözte őket. Úgy vette fel az "egyetemes" nevet, hogy azon nyomban meg is tagadta és meg is hamisította azt. 

Az apostoli hitvallásnak nevezett szöveg a katolicizmus hagyatéka (nem a Bibliából van, és nincs köze az apostolokhoz sem), amit a protestáns egyházak sajnálatos módon megtartottak. Ugyanakkor a protestáns egyházak az apostoli hitvallásban olvasható "hiszek egy egyetemes (= katholikus) anyaszentegyházat" kifejezés alatt soha nem a Római Katolikus egyházat értették és értik, hanem azoknak az embereknek az összességét, akiket Isten örök élettel ajándékozott meg, tekintet nélkül a felekezetükre. 

Balog érvelése nem más, mint bűvészkedés a szavakkal. Azt mondja, hogy azért nem lehet úgy ünnepelni a reformációt, mint "valamilyen, a katolikusok felett aratott győzelmet", mert a katolikus (egyetemes) egyházat vallja a protestantizmus, és a protestantizmus maga is ennek az egyetemes egyháznak a része. Csakhogy a protestantizmus nem vallja és soha nem is vallotta a Római Katolikus Egyházat egyetemesnek, és nem is vallotta soha önmagát a Római Katolikus Egyház részének. Legalábbis Balog Zoltánt megelőzően nem. A reformáció az emberi történelem egyik legfényesebb és legcsodálatosabb győzelme volt, ahol az Isten szava által megelevenített lelkiismeret győzött az elnyomó katolicizmus uralma fölött, és utat nyitott a vallásszabadság felé. Afölött a katolicizmus fölött győzött, amely önmagát egyetemesnek nevezi és vallja, de amely kirekesztett, elnyomott és eltiport mindent és mindenkit, aki más hithez ragaszkodott. 

Balog a reformációt nem ünnepelni ment, hanem temetni, és elárulni. 

De ami ennél is szomorúbb, hogy lehetséges, hogy maguk a protestáns egyházak is egyetértenek Baloggal, és az eltelt fél évezred alatt valóban újra katolikussá lettek - ugyanis több mint egy hét telt el Balog nyilatkozata óta, és tudomásunk szerint egyetlen protestáns egyház vagy vezető sem szólalt fel, nem tiltakozott, nem kérte ki magának, és nem utasította vissza Balog szavait.

A reformáció évfordulója ünnep. Az államhatalommal szövetkező és keresztényeket gyilkoló Római Katolikus Egyház legyőzésének az ünnepe, az igazság hajnalának ünnepe. Ha a protestánsok erről elfeledkeznek, és megengedik a balogoknak, hogy átértékeljék a történelmet, és hogy olcsó szómágiával elbűvöljék őket, akkor el fogják veszíteni mindazt, amit a reformáció adott nekik. 
 
És akkor a gyermekeiknek majd a saját vérükkel kell a történelem lapjaira írniuk egy újabb reformációt.

 
Pozsár László
Pozsár László

Szerző14 Válasz

proaktiv
proaktiv

January 21, 2017

“egyetlen protestáns egyház vagy vezető sem szólalt fel, nem tiltakozott, nem kérte ki magának, és nem utasította vissza Balog szavait.”

Van az az állami pénz, amiért korpás a hazai protestáns egyházak fejeinek a haja. Nem véletlen, hogy nem szólaltak meg.

proaktiv
proaktiv

January 21, 2017

Elírás a név, helyesen: Donáth Ferenc
(Javítanád? Köszi.)

proaktiv
proaktiv

January 21, 2017

Donáth László

Bravó és köszönet a tudományos alapokra hivatkozó össznépi felvilágosításért!

Sass Szilveszter, Bárány Tamás
Sass Szilveszter, Bárány Tamás

January 19, 2017

Ja az előbbi hozzászólás KERTÉSZ GYŐZŐ Wilkerson közzétételére vonatkozik. Még annyit hogy ezek a karizmatikus próféták és gyülekezetek – és ebben az USA elöljár néha a zártosztályra emlékeztetnek.

Pl. a 9.13.- nál itt: https://www.youtube.com/watch?v=CvmYCVjrMOU

De említhetjük a Hit Gyülekezetét is, habár most már a komédiából átmentek képmutatóba hogy felvegyék a “tiszteletre méltó” polgári történelmi egyház imázsát.

Sass Szilveszter, Bárány Tamás
Sass Szilveszter, Bárány Tamás

January 19, 2017

Joo, nagyszerű. Az egyetlen probléma hogy 43 évvel ezelőtt “prófétálta” Wilkerson ezeket és azt állította hogy mindez annak a generációnak az életében fog beteljesedni. Mára kiderült hogy “tévedett” vagy szabatosabban mondva hamisan prófétált: meghalt ő is meg a generáció is (a bibliai generáció 40 évig tart). Ahhoz pedig nem kell prófétának lenni hogy az ember tudja hogy a világ a gazdasági összeomlás felé tart. Ez minden történelmi korban így volt: gazdasági felvirágzás – összeomlás háborúval – újjáépülés, felvirágzás – összeomlás, háború. így támadtak és tűntek el a világbirodalmak mind. Fölösleges volt hiszterizálni a ’73-asokat, nem érték meg a dörgedelmet.

anima
anima

January 18, 2017

Jezus tavozasa utan 200-300 evig eltek a tanitasai. Majd az uralkodi parancsoknak engedelmeskedo zsinatok eltuntettek az apokrifeket, es amit kanonba foglaltak, az lett a keresztenyseg hivatalos alapja.
Ezzel teljesen megvaltoztattak a jezusi tanokat, es a katolicizmus osszefonodott a hatalommal. Jelenleg ezt latjuk.
Az albigensek, katharok, bogumilek probaltak elezben tartani a valodi kereszteny tanitasokat, de eretnekkent bantak el veluk.
Ezelk a hivatasos katolikusok (papok) vajon miben hisznek. Erdekelne. Valojaban a sajat hatalmukban. Ennek az erosodeset latjuk most

Donáth Ferenc
Donáth Ferenc

January 17, 2017

Reformáció= Biblia alapelveitől eltérő egyház nyilvános kritikája                                                                                                        Anakronisztikus de tény, hogy az 500 évvel a Reformáció után, az évfordulón a frontvonal, ma nem a pápa és Luther követői között van, hanem a bibliai hit konzekvenciáinak vállalói, és az államnak az egyházzal való összeforrasztói között húzódik. Akik vállalják hitük következményeit, azok a menekülteken segítenek; akár katolikusok, akár protestánsok, akár olaszok, görögök akár németek, vagy más nemzet tagjai. Velük, és a menekültekkel szemben a menekülteket elriasztó, kiutáló, rájuk épületeket gyújtó, őket pengekerítéssel, kutyákkal, vagy éheztetéssel gyilkolók állnak.   “Ezek bizony gyalázatos zabálók és hasuk imádói valamennyien: inkább valók kondásnak vagy kutyamosónak, mint lelkipásztornak és lelkésznek.”  (Mielőtt feljelentenének egyházgyalázással megvádolva tájékoztatom olvasóimat, hogy e sorok írója Luther Márton.)  Nem is csak a katolikus papokra vonatkozott dörgedelme. Balogh úr nyugodtan vonatkoztathatja magára! Mert, aki a  “menekült voltam és befogadtatok” helyett a mai magyar rezsim politikáját képviseli az nem keresztény, az nem is keresztyén, hanem pojáca.

Sebestyén Ilona
Sebestyén Ilona

January 17, 2017

Sajnos, az a protestáns egyház, amelyik vasárnapot ünnepel, hallgatólagosan elfogadja a Római Katolikus Egyház uralmát! A Sola Scriptura elvét vallók szombatot ünnepelnek, mert azt maga Isten parancsolta meg, s nem a zsidóknak, hanem Ádámnak és Évának. Ő maga is megpihent szombaton, a hét hetedik napján! A vasárnap szó nem is szerepel a Bibliában! Az Újszövetségben hét alkalommal azt olvassuk, hogy “a hét első napja”, tehát még csak véletlenül sem az Úr napja, mint ahogy sokan bizonygatni akarják! A végidőben igenis az lesz a választóvonal, a “királyvíz” az Istent követők és az Őt megtagadók között, hogy ki milyen napon ünnepli meg az Úr napját!

Pozsár László
Pozsár László

January 16, 2017

Tisztelt Heiszer Ferenc

Nem szeretnék a végzettség vagy az egyház mögé bújni, mivel éppen Balog példája mutatja, hogy ez semmire sem garancia.
Balog valóban a “katolikus” és nem a “római katolikus” kifejezést használja.
A katolikus egyház 1054-ben szakadt két részre, a már említett római katolikus egyház és az ortodox katolikus egyházra. Luther és a többi reformátor azonban nem az ortodox katolicizmus ellenében protestált, hanem a római katolicizmus ellen. Így amikor Balog azt mondja, hogy a reformációt nem lehet úgy ünnepelni, mint “valamilyen, a katolikusok felett aratott győzelmet”, akkor értelemszerűen nem az ortodox irányzatról beszél, hiszen a reformátorok küzdelme nem ezzel az irányzattal volt. Ők Róma hazugságai és aljasságai ellen küzdöttek, mert Róma fennhatósága alatt éltek, és Róma lelki és fizikai terrorjától szenvedtek ők, és népeik.
Egyébként a köznyelv is így használja ezt a szót. ha valaki annyit mond, hogy “katolikus”, akkor a római katolikus egyházat érti alatta. Ha valamely más katolikus felekezetről van szó, akkor hozzáteszik, hogy “ortodox katolikus” vagy “görög katolikus” stb.
Én nem bűvészkedem a szavakkal. Ha kétségei vannak, nézzen ezeknek utána az egyháztörténelemben.
Üdvözlettel
PL

Heiszer Ferenc
Heiszer Ferenc

January 16, 2017

Kedves Pozsár László,
“Balogh érvelése nem más, mint bűvészkedés a szavakkal” mintájára azt kell leírnom, hogy
az Ön érvelése szintén nem más, mint bűvészkedés a szavakkal.
Balogh, akit én amúgy mint politikust megvédeni biztosan nem fogom “katolicizmusról” beszél, Ön pedig következetesen “Római katolicizmusról”. Ez csúsztatás!
Bár én sem tartom katolikusnak a protestáns hitet, mégis hagyjuk meg az önértelmezést saját maguknak.
kritikám felét visszavonom, amennyiben Ön valamelyik protestáns egyház által fel, meghatalmazott teológus-
A téves alapból való kioktatást pedig mardjon az ő mocskos fegyverük, mi ne essünk bele ebbe a hibába!

nagyandras
nagyandras

January 16, 2017

nagyon jó cikk, el is kerülte volna a figyelmemet ez a ritka penetráns kis epizód, ami alighanem Balog pályafutásának felül (alul) múlhatatlan mélypontja, bár az övé valóban bővelkedik vállalhatatlan epizódokban. mindenesetre történelemhamisításban lassan állva hagyjuk az 1984-et, de még Észak-Koreát is. (Magyarország jobban teljesít!)

Mándy Gábor
Mándy Gábor

January 16, 2017

Egyetértek a szerző szenvedélyességével Valóban gyalázatos, ahogy Balog megmásítja a katolikus szó értelmét. De – ateistaként – sajnálatosnak tartom, hogy a reformátusok egy külön felekezetet alkottak, ahelyett, hogy a katolikus egyházat reformálták volna meg. Mert Jézust a keresztény egyház államvallássá tétele árulta el. Igaz, hogy Péterre mint kősziklára építette az istenhitet, de arra valószínűleg nem gondolt, hogy az egyházát majd az új farizeusok sajátítják ki. Szerintem csak egy egyetemes keresztény vallásnak van létjogosultsága, és mindenkinek úgy kellene viszonyulnia hozzá, ahogy tud. Lehet pápát választani, lehet református püspököt, lehet ortodox papot, lehet szerzetesnek állni (bár ez utóbbi elfoglaltságot magam meglehetősen perverznek érzem), de senkinek sincs joga Jézus nevében beszélni. (Nekem sincs.)

sajo
sajo

January 16, 2017

Vagy a gyerekeik maguk lesznek a gyilkosok…

Kertész Győző
Kertész Győző

January 16, 2017

David Wilkerson látomása (1973 áprilisában)
Posted On december 11, 2010
Filed under Uncategorized
Comments Dropped leave a response
Ima: Jézus, a Te segítségedre van szükségem, támogatásodra vagyok utalva, hogy amit el kell mondanom, azt ma este el tudjam mondani. Segítséged nélkül ezt nem tehetem meg, Ámen.

Itt állok egy nagy gyülekezet elõtt és a bekövetkezõ üldöztetésekrõl fogok beszélni. Gyûlölni fognak benneteket, elutasítanak, kinevetnek, gúnyolnak és kárt okoznak nektek. Ha igaz a prófécia: “ifjaitok prófétálnak, és véneitek látomásokat látnak…”, akkor ennek a többi része is igaz.
Ezt a látomást 1973 április 7-én láttam és ez olyan borzalmas hatással volt rám, hogy értelmemmel. fel sem akartam fogni. Életemben csak két látomásom volt. Az elsõ 15 évvel ezelõtt, azzal küldettem New York-ba. Ennek a látomásnak minden kis része beteljesedett. (Lásd: Kereszt az aszfaltdzsungelben c. könyvet.) Féltem mindmáig e látomást tovább adni, egyszerûen azért, mert az emberek fanatikusnak is tartanak ezért. Ám ezt ugyanaz a Szent Szellem adta, aki nekem 12 évvel ezelõtt az elsõ feladatot adta, mint írtam abban a könyvben is. Ugyancsak Õ rendelte el a mai beszámolót, amit me nektek el kell mondanom.

Öt rettenetes csapás jön a világra.

1. Világra terjedõ gazdasági bukás következik.
Mindenfelé gazdasági zûrzavar. Néhány év múlva a pénzkereskedõk úgy megijednek, hogy felfoghatatlan. A közgazdászok még csak nem is lesznek abban a helyzetben, hogy valamit megmagyarázzanak. Németországban kezdõdik, majd Japánon át az USÁ-ra is átterjed. A nagy részvénytársaságok összeomlanak, és a keresztyéni munka egy része is kárbavész. Olyan nagy katasztrófa lép fel pénzügyi téren, hogy csak azt tudom mondani, hogy hozzátok rendbe házaitokat, és úgy várjátok be azokat, amiknek jönniük kell, ti Bibliaismerõ hívõk.

2. A természet szülési fájdalmakban van.
Jelek történnek, amelyeket az emberen nem fognak tudni megmagyarázni. A természeti katasztrófák olyan gyorsan fogják követni egymást, hogy szinte elébe mennek a mi Urunk jövetelének. A Földközi tenger térségét nagy földrengések fogják sújtani, de éppen úgy az amerikai földrészt. Nagy éhínségek lesznek a túlnépesedett országokban, fõleg Indiában, Oroszországban és Kínában. A készenléti élelmiszereket teljesen felhasználják, s milliók éheznek majd, sõt, éhen halnak. Egy kozmikus vihar is át fog vonulni a földön, egy fénycsóvát hagyva maga mögött, mint valami üstökös. Olyan viharok száguldanak a föld minden részén, hogy minden ember láthatja, nagy rendellenességek vannak a természetben.

3. Ítéletbe és pusztulásba merül a világ.
Náhum próféciája teljesedik be. Szélsõséges pornográf és sexfilmek mennek a mozikban és a TV-ben minden idõben. Az újságárusok tele lesznek szennyirodalommal, az iskolák sexfilmekkel oktatják a gyerekeket. Olyan mocskot köp ki a sátán erre a világra, amilyet ma még el sem képzelhetünk.

4. A nemzedékek közti viszony romlása.
Központi probléma a szülõk és gyerekek közt nem a sex lesz, de nem is a kábítószer, hanem a szülõ és gyerek közti gyûlölet. A Biblia is azt mondja: a te házadbeliek lesznek a te legnagyobb ellenségeid, és ez a mai idõkben történik. Gyerekek ölik meg saját szüleiket, s gyûlölet tölt be mindent. A szülõk mindent megadnak gyermekeiknek, hogy otthon maradjanak. Viszonyuk mégis olyan ellenséges lesz, hogy az valójában labilis fegyverszünet. Ez a probléma gonoszabb lesz az eddigieknél a nemzedékek között. 12 városban körkérdést intéztek 5000 személyhez, s az eredmény, hogy a gyerekek 42%-a gyûlöli a szülõt.

5. Elkezdõdik egy borzalmas üldözés.
Részletesen is elmondom nektek, hogy milyen területeken és milyen módon tör ki. Jézus azt mondta, hogy minket az Õ Szellemébe merít bele, azután azt is mondta, hogy mindnyájunkért az Õ vérét adja, s aztán kimondta, hogy az Õ gyermekeire üldözés vár. Emlékezzetek az igékre, ameloyeket mondok – mondta Jézus: a szolga nem lesz nagyobb az õ Uránál. Engem üldöztek, úgy titeket is. Gyûlöltek lesztek az én nevem miatt minden néptõl. Elég, ha a szolga olyan, mint az Ura, és nem nagyobb az õ Mesterénél. Ez az üldöztetés azért lesz, hogy a hívõket szétriassza a világ minden tájára és terjesszék az evangéliumot. Isten gyermekei mindig csak összeülnek, énekelnek, de nem mennek ki és nem prédikálnak az örömhírrõl. Még nyelveken is szólnak, pedig néhánynak sátáni élete van. Isten igéje azt mondja: elválasztom a polyvát a búzától… és az ige be is teljesedik. Akik csak Jézussal járnak, üldöztetni fognak.

a./ Lassan jön, de nagyon gyorsan fokozódik.
Olyan lesz, amilyent az emberiség soha nem ismert. Abban az idõben lesz, amikor azt gondoljuk, hogy a vallásszabadság a tetõpontjára érkezett. Németországban kezdõdik, és átterjed az USÁ-ra és Kanadára is, de tovább megy az egész világra. A sátán gondoskodott arról, hogy az õ emberei ott legyenek a különbözõ államokban és kormányokban. Minden jogállamot elváltoztatnak az õ emberei. Kormánykörökben a közeljövõben oly nagymérvû lesz a gonoszság, hogy zaklatására és kínjára lesznek az egyházaknak, papoknak, pásztoroknak, misszionáriusoknak és lehetetlenség lesz bármit is mondani, ami az állam által nem lesz jóváhagyva.

b./ A szuper Világegyház.
Liberális, ökumenikus protestánsok egységre lépnek a római egyházzal. Politikailag kéz a kézben fognak haladni és ezzel a világ legerõsebb politikai hatalmává lesznek. Ez mint a szuperegyház a neve szerint vallásos lesz, és nagyvonalúan még alkalmazza Jézus nevét. De már az Antikrisztust és annak vállalkozását támogatja és készíti elõ. Ez az egyház síkra száll majd a szociális programokért, világméretû segélyezésekért és folytonosan arról fog beszéni, hogy miként lehet segíteni az embereken. Ennek az egyháznak, mint politikai világhatalomnak, döntõ szava lesz a világeseményekben. Ha úgy is látszik, hogy az ökumenikus mozgalom alábbhagy, de szinte a föld alól fog életrekelni ismét. És ekkor az lesz, ahogyan megírattatott. A pápa engedélyt kap a protestáns egyházaktól majd, hogy övé legyen a politikai vezetõ szerep. A szellemi vezetést a protestánsok kapják. A protestánsoktól nem kívánják el, hogy szellemi fejükként tekintsék a pápát. Nem biztos, hogy a mostani pápa és a jelenlegi római egyházi emberek tennivalója lesz ez. Egy dolog azonban megrendítette lelkemet: próféták, látnokok seregét láttam, akik beülnek ebbe az egyházba és elvezetik a szakadékba az embereket. A sátán által beültetett antikrisztusi emberrek, akik az egyházat akkor vezetni fogják, elnyomnak minden más szervezetet és megsemmisítenek, amelyek nem haladnak velük egy úton.

c./ Homoszexuális egyház.
Homoszexuálisokat hívnak meg, hogy ennek a világegyháznak tagjaivá legyenek. És nemcsak hívják õket, hanem buzdítják is erre, hogy homo-fortélyaikat tovább gyakorolják, mint Istentõl kapott cselekedetet. Prédikátorként avatják fel õket és ezek lesznek az újfajta keresztyénség úttörõi, akik az evangéliumi munkának egy másik, új nézetrendszerét fogják képviselni. Az USÁ-ban és Európában minden egyházon belül ezek elterjednek, csak a saját dolgukkal törõdnek és a Világegyház támagatását élvezik. A homoszexuálisokról könyvek jelennek meg és kezébe adják a fiataloknak és gyermekeknek. Azt mondják, hogy ebben normális, emberi dolgokról van szó. Majd mezítelen táncok érvényesülnek, mint az Istentisztelet jövendõ formája. Isten válasza erre az elmebaj lesz, melynek nem lesz orvosi gyógymódja. Így fog Isten válaszolni, mert az ember a teremtményt nagyobb tiszteletben részesíti a Teremtõnél.

d./ A Világegyház bizottságokat fog kinevezni, melyek úgy döntenek, hogy a sátán nem létezik, nem is kell félni tõle. Imaórák helyett üléseket tartanak. Mind több prédikátor és pap, akik Jézussal nem voltak túl szoros kapcsolatban, átsorolnak szívesen a sátánhoz. A sátán küldeni fogja viszont az õ prédikátorait. Ezek máris hirdetik, hogy sátán nincs, ezért oka sincs félni senkinek. Az egyházakban okkult és babonás gykorlatokat, kártyavetést, és horoszkópokat alkalmaznak a rendszeres Istentiszteletek keretében (csillagjóslás emberi sorsokról).
Mindamellett láttam egy új világrend létezését és helytállását, egy Egyházfeletti Gyülekezetet. Olyan emberek közösségét, akiket betöltött a Szent Szellem, és akik, mint jó alapra, ráálltak Isten Igéjére. Itt nem lesz katolikus, protestáns, fekete és fehér közt különbség. A hívõk szent közössége “földalatti gyülekezet” lesz, de igen elhatalmasodik. Ahogy az ökumenikus világegyház világszervezetként legnagyobb politikai hatalommá lesz, úgy a valóságos eklézsiának roppantul megnõ a szellemi hatalma a Szent Szellem által. Az üldözés, amely még ezután jön, a sokféle nevû keresztyéneket szorosabbra összekovácsolja Jézussal és egymással. Õket a legkevésbé érdekli, hogy mi megy végbe a földön. Csak egyetlen dolog érdekli õket: Jézus Krisztus eljövetele. Az Eklézsia az elkövetkezõ idõben gyakorlatilag láthatatlan lesz. Minél nagyobbra fokozódik az üldözés, az igazi hívõkbõl álló Krisztus Teste annál radikálisabban hirdeti a valódi és teljes evangéliumot. Jézus Krisztus gyülekezete természetfeletti erõket kap, és Krisztus üzenete hirdettetik a világ minden táján.

e./ Üldöztetni fognak a Szent Szellemmel betöltött karizmatikus katolikusok.
Itt remegni kezd a szívem. Három napig küzdöttem Istennel, és azt mondtam, hogy ezt nem tudom kihirdetni. Õ azonban megparancsolta: “Mondanod kell !” A karizmatikus katolikusoknak az üldöztetés órája közel van. Elõre mondom nektek, hogy a közeljövõben a katolikus egyháznak a karizmatikusok felé mutatott barátságos arca alaposan meg fog változni. Politikai szervek nyomást gyakorolnak a katolikus egyházra, papjaira, és azok elöljáróira és ezzel a Szent Szellem tüzét akarják elnyomni. Minden katolikus aki ebben a mozgalomban van, álljon erõsen, mert üldözést kell elszenvednie, és abból egy sem marad ki. A karizmatikus katolikusok mozgalma olyan méreteket ölt, hogy azt már veszélyesnek fogják tartani, s nemcsak vallásilag, hanem politikailag is látnak bennük veszedelmet, amit le kell küzdeni. Csak az USÁ-ban látok 5000 tagot ebben a mozgalomban, akikre üldözés vár, csak úgy fokozatosan. Mondhatom nektek, hogy minden Szent Szellemmel betöltött katolikusnak egyházát ott kell hagynia, egy sem maradhat köztük. Ezek a Szent Szellemmel betöltött katolikusok hamar meglátják, hogy az õket üldözõ katolikus egyházból ki kell jönniük, és szeretetet, megértést találnak az ugyancsak Szentlélekkel betöltött protestánsoknál. Higyjétek el, hogy közel van az a nap, amikor minden katolikusnak, protestánsnak, luteránusnak és más néven nevezett keresztyénnek ki kell jönnie szervezett egyházából, és egészen új gyülekezetet kell alkotniuk, nem is nevezik gyülekezeteiket semmilyen néven. Megújult keresztyének ezek, akiknek középpontjukban az élõ s jelenvaló Jézus Krisztus lesz.

g./ Üldözés a tömegmédiumok által.
Most szabadság van, amikor ilyen nagy Szent Szellemmel telt sokaságot lehet látni és hallani a rádióban. TV-ben. Szabadságotokban áll mondani mindent amit akartok, és hirdetni az evangéliumot. De a sátáni erõk és maga a sátán is gondoskodni fog arról, hogy ezen a téren is alapos változás menjen végbe. Már most dolgoznak egy olyan rendszeren, hogy minden programot a kormányzat elé kell terjeszteni, a kinyomtatás, vagy a rádióban, TV-ben való elõadás elõtt. Az ökumenikus egyház máris ellenõrzést tart minden elõadás felett amit az éter hullámain sugároznak. Ám a mostani programokat bürokratikus módszerekkel csõdbe juttatja a sátán, és helyébe saját mûsorát fogja adni.
Dolgozzatok gyorsan és alaposan használjátok ki az idõt amíg munkálkodhattok. Ez a felhívás kell, hogy felrázza a hívõket, akik még a tömegmédiumok szolgálatában vannak.

h./ Üldözés a filmiparon keresztül.
Az eddigieknél fokozottabb visszásságokkal a kifirdításokkal jelennek meg a “Jézus kalandjai” (USA). Ezek mind a sátán mûvei. Vagy a “Jézus szerelmi élete” c. kalandfilm. Lesznek evangéliumi prédikátorok is, akiket ezek a filmek támadnak és mindig több nevetséges és gúnyos film jelenik meg róluk a TV-ben és mozikban. A TV és rádió már értelmes dolgot sem hoz, csak szennyet és szennyet. Ezen program szerkesztõi számára nem lesz többé semmi sem szent. Prédikátorok is ülnek már a képernyõ elõtt és lebecsmérlik Isten embereit. (Billy Graham-et, USA). Mások õket nyíltan csalónak, pénzhajhászónak és szélhámosnak nevezik. De mondom a Szent Szellem által nektek, hogy ez csak eleje a dolgoknak. A tömegmédiumok egyre többen lesznek, akik a sátánt szolgálják.

i./ Üldözés az adóztatásban.
Még csak az USÁ-ban van jelen, de gyorsan átterjedhet Európára is. Ez az adó kezdetben kevés lesz, de hamar felszaporodik, hogy a szervezett hívõ egyházak és misszionáriusi szolgálatok összeroppannak a súlya alatt. A kincstár gondoskodik arról, hogy ezek az egyházak és az õ misszionáriusi szervezetük kiirtassanak. A kincstár lesz a sátán legerõsebb fegyvere a hívõ egyházakkal szemben. Kelet s nyugat között egyelõre fegyverszünetet fog hozni Isten azzal az egyetlen céllal, hogy az Õ evangéliuma hirdettessék az egész világon. A Szent Szellem kitöltetése Nyugatnémetországból a (volt) Keletnémetekre is átterjed. A finnországi ébredés átvonul a (volt) Szovjetunió területére. Ha már a nyugati féltekén kezdõdik a misszió bezáródása, akkor Isten az ajtókat sarkig tárja keleten, de ez csak rövid ideig fog tartani. Aztán hirtelen bezárul ismét az ajtó és a testvérek Keleten borzalmas üldözésnek lesznek a kiszolgáltatottjai. Ezek csak a hegyek csúcsai amiket én látok s elétek adok arról, amik lesznek. És minden amit láttam, még ennek a nemzedéknek az életében fognak bekövetkezni ! Némely dolog ezek közül már most megkezdõdik, ha csak kicsinyben is. Látom azt is, hogy Isten népe ellen indul egy rágalom hadjárat is. Nem hagy a sátán mozdíthatatlanul egy követ sem, csak hogy meggyalázza, beszennyezze Isten tiszta életû munkásait, ekik nem tartanak az “új erkölccsel”. Ezen támadások közönséges volta már felülmúlhatatlan és õk lesznek a támadások célpontjai. A sátán nem hagy figyelmen kívül semmit, õ a saját bujtogatóit mozgósítani fogja. Billy Graham és Istennek más emberei mind jobban ki lesznek a nevetségtételnek szolgáltatva. Istennek olyan szolgái, akik ennek nem ébrednek tudatára, olyan dolog fogja érni őket, hogy belerántják őket a sárba, s onnan nem lesz kiút. A legtöbbet ekkor a gyülekezetek és a hívő egyházak elöljárói fognak elszenvedni.
Ebben az időben egy természetellenes tüntetés lesz a sátáni erők és hatalmak által. Nem kímélik Isten embereinek feleségeit és gyermekeit sem, s ez mind csak egy célt szolgál: Isten igéjének erejét megkisebbíteni, és evangéliumát nevetségessé tenni. Ez a támadás minden hívőn, ifjakon és gyermekeken végigviharzik. Látomásomról ez az utolsó szavam, melyet most néktek előadtam. Fel nem foghatjátok mit jelent számomra előttetek állni, és elmondani ezeket, amiket láttam a Szent Szellem által. A sátán azt mondja most nékem: ezzel most tönkre tetted 15 évednek keserves munkáját. Fanatikusnak fognak bélyegezni és többé meg nem értenek ill. hallgatnak.
Most nem azért álltam ide, mert fületeknek örvendetes dolgot mondok. “A világ vége” most valóban közel van hozzánk, itt van előttünk. A pozitívumnak prédikátora voltam mindig, az ítéletről nem sokat beszéltem. De ti nem beszélhettek Jézus eljövetelérõl, ha hallgattok arról, amit most elmondtam. “Azért ha ezeket látjátok beteljesedni, emeljétek fel szemeiteket, mert a váltságotok közel van.”
Isten elõtt feküdtem naphosszat, teljesen erőtlenül. harcoltam Istennel és azt mondtam: Uram, hogy kívános ezt ? Ezt az üzenetet továbbadjam ? Az utolsó éjszakán is elõtte álltam, és kérdeztem Õt: Hogyan végezhetjük tovább szalgálatainkat, ha így bánsz velünk ? Uram, ha már merül a hajó, mint cselekszel velünk ? Adjuk át a világot a sátánnak ? Csak nézzük végig, hogy mimódon pusztít mindent a maga módján ? Pénzünket vegyük ki abankból és vegyünk egy farmot magunknak valahol ? Vagy hagyjuk bent nehezen megtakarított pénzünket míg ezek a napok elmúlnak ? Vagy hagyjunk fel mindennel ? Ne is reagálva nézzük végig a földre zúduló viharokat ? És aTe néped hogyan viszonyuljon ezekhez ? Hogyan lehetne ezekben független és tárgyilagos ? És figyeljetek csak, hogy ezen az estén mit mondott a Szent Szellem nekem. Csak négy szócskát szólt: “MINDEN ISTEN HATALMÁBAN VAN”
Azt mondta ezzel: az egész természet az Õ ellenõzrése alatt van ! Minden, ami a természetben történik, az Õ irányítása ! Még ha úgy látszanék is, mintha minden magától menne. De a Bibliából is tudjuk, hogy pl. a normálistól eltérõ feltûnõ jelenségekkel mindig Isten figyelmezteti a népeket ! E természeti jelenségek által pedig a közeledõ ítéletre hívja fel a figyelmünket. Minél köztelebb érünk Jézus visszajövetelének világeseményéhez, annál többször kapunk intéseket a természet sajátságos módján és nyelvén keresztül. Már Jóbnak is mondta Isten, hogy Õ irányítja a vizeket,, sõt még azok magasságát s mélységét és folyását is. Isten még azt is ígérte, hogy a gonoszságot kirázza a földbõl egészen. Megfogja a föld “sarkait” és rázza míg minden gonoszság el nem távozik a földrõl. Ha jégesõ, vihar és hõ ebben az idõben elképzelhetetlen méreteket ölt helyenként a földön, az Õ kezében van minden ! Ha ilyet láttok, csak ezt mondjátok: “Aki itt megszólalt, az én Istenem az !” S aztán még egy figyelmeztetést: “Készüljetek el testvérek !”
Még a sátán is az Õ felügyelete alatt van !
Mint Jóbtól, úgy tõletek is minden földi dolgot el akar venni a sátán, de hiteteket és Jézus Krisztust nem veheti el. De minden igazán keresztyénnek megvan a lehetõsége, hogy gyõzelmes legyen, hogy Jézus vérével, a Bibliával, az imádság által gyõzelmet vegyen maga a sátán felett is. Habár úgy látszik néha, mintha a sátán gyõzne, mintha elveszett õrhelyen állnánk… De még magunk is Istennek atyai felügyelete alatt vagyunk és bölcsességünk az Úrnak félelme.
Isten azt mondja: “Nema félelem szellemét adtam néktek, hanem az Erõnek és Hitnek Szellemét ! Te és én és mindnyájan az Õ õrizete alatt vagyunk, azonnal ahogy a dolgok történnek. Az Õ ellenõrzõ felügyeletérõl el ne feledkezzetek ! Ha pénzeteknek nem lesz értéke, ha a gazdaságtok tönkremegy, ha nem lenne munkátok, ha infláció vagy háború van, ha szétesik a társadalom: Minden az Õ ellenõrzése alatt van !
Õ mondja: “Nézzetek fel és legyetek boldogok, mert a ti megváltástok eljött !” Végül pedig: A jövõnk is az Õ õrizete és irányatása alatt van. Minden esemény benne van az Õ programjában és a dolgokat az Õ szándéka szerint hozza össze a maga idejében és úgy fejezi be, ahogy eltervezte Õ ! A nagy Bûnhalmaz, az Armageddon, az Antikrisztus, minden benne van az Õ tervében és eljön a maga idejében !
Nekünk pedig azt mondja: Szent Szellemmel telt keresztyének, halljátok meg és tudjátok meg: A nemzetek csak egy csepp a vödörben, semmivel sem több ! Nem számítanak másnak, csak egy leheletnek.
És a pokol minden néven nevezett lénye sem egyéb, mint egy csepp, s még annál is kevesebb. Azok semmik elõttem ! Ne okozzon neked gondot a világi hatalom. Ez mind elõre meghatározott programomba tartozik.
Még mindig számon tartja a hajszálainkat is. Figyel minden verebecskét. Még mindig sokkal többet ad annál, amit gondolunk. Õ még az Aki volt, gyógyít, és megigazít. Nyugodtan mehettek az éjszakába, nyugodtan alhattok, mert tudnotok kell:
MINDEN ISTENNEK FELÜGYELETE ALATT VAN !
TI PEDIG ISTENÉI VAGYTOK !

Szóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Iványi Margit: Nem a kormány
Iványi Margit: Nem a kormány

Szerző Amerikai Népszava February 05, 2017 1 Hozzászólás

Nem a kormány mondta gyűlölködve a trolin: nézd ezt a sok mobiltelefonos senkiházit; Nem a kormány dolgozott éjt-nappallá téve, hogy a menekültek emberi szóhoz és emberséges ellátáshoz jussanak…

Tovább

Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van
Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van

Szerző Bartus László February 04, 2017 8 Hozzászólás

A nacionalista szólamok mögött az áll, hogy az Orbán-banda szemet vetett a söriparra. Újraosztanák a piacot, mint a trafikokat. A török hódoltság, Erdély és a Székelyföld, az Igazi Csíki Sör leple alatt "Mészáros Lőrinc" szemet vetett a magyar sörgyárakra.

Tovább

Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?
Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?

Szerző Bartus László January 31, 2017 4 Hozzászólás

Ezért, ha a NOB Budapestnek ítélné az olimpiát, ekkora politikai haszon és anyagi nyereség elől Orbán nem fog elugrani, hogy ismeretlen senkik kanalazzák le a politikai hasznot is, és közvetve a megnövekedett állami párttámogatással a pénzt is.

Tovább