Bartus László: Ennyit az "elitellenes lázadásról"


Szerző Amerikai Népszava December 06, 2016

Bartus László: Ennyit az "elitellenes lázadásról"

 

A liberális kommentárok és az amerikai elnökválasztást a világtendencia részeként láttatni akaró szélsőjobboldali propaganda szerint Trump győzelme az "elit" elleni lázadásról szól. Az "elitellenesség" azonban a szélsőjobb kódja. Eltakarja ennek a "világtendenciának" a lényegét. Trump leendő kormányzata mindennél jobban az elit tagjaira támaszkodik. A gyűlöletkeltés a hatalomra jutást szolgálta.

Az "elitizmus" ellentéte a "populizmus". Az elitellenesség populizmus. A populizmus azonban hazugság, olyan ígéretek tömege, amelyek soha nem teljesülnek. A kiindulópontja hamis, a célja megtévesztő. A populizmus a tényeket figyelmen kívül hagyó emberek mentsvára. Maga a hazugság, a populizmus életképtelen ígérethalmaz. Ez a mostani világtrend iránya. Megfeledkezve arról, hogy ez micsoda.

A hazugság az, hogy a népet a szélsőjobb képviseli, és azzal azonos. A népet pedig az "elit", a liberális demokratikus rendszer fosztja meg attól, hogy érvényesítse az akaratát, az "elit" sajtója és szabályai korlátozzák és nem engedik felszínre jutni az érdekeit. Ezért semmi mást nem kell tenni, mint az "elitet" elsöpörni, és akkor lesz igazi demokrácia és jólét. Ez a populizmus hazugsága. Ez a szélsőjobb ideológiája. A populizmus és az elitellenesség összeesküvés-elmélet.

A világ fasizálódását a szélsőjobb propagandája a lecsúszott középosztály jogos elégedetlenségének és elitellenes lázadásának mutatja. Ezzel fedi el valódi jellegét, és teszi elfogadhatóvá a nyilvánosság számára a szélsőjobboldal antiliberális programját. Miközben a rasszisták és antiszemiták pontosan tudják, miről van szó, és az "elit" kódja alatt mit támadnak.

 

 

Nagy elméletek születnek arról, hogy az elit elszakadt az alsóbb társadalmi rétegektől, amelyek ezt nem tűrik. Emiatt választanak "elitellenes" politikusokat. Azt állítják, hogy nem a populista demagógia térhódításáról van szó, s nem igaz, hogy rasszisták és antiszemiták lennének a politikai korrektséget elutasító politikusok támogatói. Mindössze arról van szó, hogy az elit a politikai korrektséggel korlátozza a véleményük szabadságát.

Ebből azonban egy szó sem igaz.

Az "elitellenesség" ideológusai már azt állítják, hogy a liberális demokrácia korlátozza a szabadságot. A liberalizmus számolja fel a demokráciát, mert meghúzza a politikai korrektség és a közbeszéd szalonképességének határait. A szélsőjobb pedig magát nevezi a demokrácia letéteményesének és védelmezőjének, mert ledönti ezeket a falakat. 

Ezzel szemben az igazság az, hogy a politikai korrektség továbbra is ugyanazokat a határokat jelöli ki, amelyek egyes kisebbségek, társadalmi csoportok egyenjogúságát, emberi jogait védik. A politikai korrektséget szitokszóvá alakító demagógok semmi tiltott "gyümölcsöt" nem szabadítottak fel, csak olyanokat, amelyek az együttélés és az emberi méltóság alapjait sértik. Ehhez követeli a szélsőjobb a "szabadságot".

Trumpot sem korlátozta senki abban, hogy két lábbal tapossa a politikai korrektséget, és elmondjon bármit a PC hazájában, amit akar. Legfeljebb megvolt erről mindenkinek a véleménye. Trump semmi értéket nem mutatott fel a politikai korrektség elvetésével, amit a csúnya liberálisok nem engedtek az "alsóbb néposztályok" tagjainak (mint amilyen Trump). Semmi nem tört a felszínre, csak a rasszizmus, a fehér felsőbbrendűség, a jogállam elutasítása, az idegengyűlölet, a nőgyűlölet, az iszlamofóbia és a homofóbia. Ezeket hozta felszínre a politikai korrektség elutasítása.

Az "elitellenesség" burkolt zsidózás is, az "elit" a világ-összeesküvő háttérhatalom elnevezése. A szélsőjobb kódja, amelynek leple alatt akarják felszámolni a liberális demokráciákat. Ennek támogatói valamennyien egyes kisebbségek visszaszorítása vagy szankcionálása, korlátozása vagy üldözése miatt helyeslik a jogegyenlőség, az emberi jogok, a vallásszabadság mindenkire érvényes jogainak felszámolását.

A szélsőjobboldal rasszista és fasiszta ideológiájának újabb megjelenéséről van szó, amire a liberális demokráciák nem készültek fel. A liberálisok maguk is átveszik ezeket a terminológiákat. A szélsőjobboldali törekvések kitörtek marginalizált helyzetükből, azzal fenyegetnek, hogy demokratikus választások útján hatalomra kerülnek, hogy azután felszámolják a demokratikus választásokat is.

Az orosz titkosszolgálat és a jobboldali radikalizmust el nem utasító pártok szellemi műhelyei minőségi fordulatot hoztak az antiliberális, antiszemita, antiparlamentáris szélsőjobb életébe. Az új kódok - mint amilyen az elitellenesség, a politikai korrektség elvetése - elfedik e pártok fasiszta és náci törekvéseit és ideológiáját, mintegy haladó mozgalomként és az emberiség jogos lázadásaként mutatva be az antidemokratikus, emberi jogokat sértő, jogállamiságot felszámoló antiliberális fasiszta szélsőjobb céljait. Mintha valami új dologról lenne szó.

A szélsőjobboldal minősége változott, a szélsőséges és nyíltan uszító náci és fasiszta mozgalmakat a liberális demokráciában konform szélsőjobb váltja fel, amely a liberális demokráciák terminológiájával és eszközeivel teszi elfogadhatóvá a szélsőjobb fasiszta térhódítását. Legtöbbször egykori liberálisok vagy bérmunkában dolgozó liberálisok azok, akik ezekben a szellemi műhelyekben kidolgozzák ezeket az elméleteket. A stílus demokratikus, a tartalom fasiszta.

A hordozó anyag a propaganda, amely válsághangulatot áraszt, ezzel válságot is teremt. A liberális hatalomgyakorlás eszközeit és egyeztető mechanizmusait is válságnak mutatják be. Ezzel szemben ajánlják az erős vezetőt, aki a kérdéseket maga eldönti. Az antiliberális államot kínálja, amely felszámolja az egyeztetéseket, nem veszi figyelembe az emberi és polgári jogokat. Egy vallási ideológiával azonosítja az egész nemzetet, és ennek szerez érvényt a jogállam felszámolásával. 

Az "elitellenesség" nem jelenti az "elittel" szembenállók jogokhoz juttatását, hanem ellenkezőleg: még kevesebb jogokat biztosít, mint az "elit". A demokratikus, liberális elitet fasiszta elit váltja fel, amely annál sokkal rosszabb. Magának vindikál minden jogot, minden hatalmat és a nemzet teljes vagyonát. A populizmussal felkorbácsolja a különböző csoportok elleni gyűlöletet. Ehhez kell a politikai korrektség lerombolása, amely a populizmus és uszítás útjában áll.

A politikai inkorrektség eddig semmi mást nem hozott felszínre, mint idegengyűlöletet, fajgyűlöletet, az emberi méltóság lábbal tiprását. A probléma az volt, hogy nem lehetett szabadon niggerezni, latinozni, zsidózni, buzizni, muszlimozni, megbélyegezni azokat a társadalmi csoportokat, amelyeket bűnbaknak lehet állítani. A politikai korrektség a szabadság utolsó védőbástyája. Ha azt lerombolják, akkor a populizmus a tömegekre ható pszichózis révén megállíthatatlan, s a szélsőjobb kezébe adja a világot.

Az "elitellenességre" vonatkozó hazugság legszebb bizonyítéka, hogy a formálódó Trump-kormányzat minden eddiginél jobban épít az elitre, a pénzügyi hatalomra. Az a Trump, aki élesen támadta Clintont a Wall Streeten pénzért tartott előadása miatt, a Wall Street farkasaiból állítja össze a kormánya jelentős részét, a legnagyobb bankok és pénzügyi csoportok vezetői lesznek a tanácsadói. Mindennél jobban felszabadítja az "elitet" az alsóbb néprétegek kizsákmányolására, miközben a személyes hatalma fenntartása érdekében az alkotmányos jogok korlátozására és dinasztiaépítésre készül. 

Ahol a szélsőjobb hatalomra került (a minta az orbáni Magyarország), az alsóbb rétegek sorsa rosszabbodott, jogaik csorbultak, az élet alapvető értékei, az egészséghez, a tanuláshoz, a megélhetéshez való jogok, az emberi méltóságot védő jogok csorbultak, a demokratikus jogállam intézményei csak formálisan léteznek, gyakorlatilag megszűntek. A népakarat demokratikus választáson való kinyilvánításának lehetősége megszűnt. Csak a gyűlölet nőtt.

A szélsőjobb hazugságával szemben valódi népmozgalom felkeltése segíthetne, amely megértetné a kizsákmányolt, elbutított, jogaitól megfosztott emberekkel, hogy akik az emberi és polgári jogokat számolják fel mindenféle ürügyre hivatkozva, és jogosnak mutatják a puha diktatúrák bevezetését, azok nem értük, hanem ellenük teszik ezt.

A liberalizmus az ateista, a vallástalan, a különféle vallású, világnézetű és keresztény emberek védelmezője is, mert mindenki számára egyformán biztosítja a szabadságot és a békés egymás mellett élést. Akik az egyensúlyt fel akarják borítani a maguk javára, azok nemcsak az ideológiai, erkölcsi vagy vallási ellenfeleik jogait sértik, hanem mindenkiét. Ha nem vezetnek be totális diktatúrát, az ígéreteiket nem tudják betartani.

Semmi mást nem tesznek, csak kisajátítják a hatalmat, elveszik a nép jogait, a pénzét, a nemzet vagyonát, halálra ítélik a kisembereket a kórházakban, gyerekeik tanulásától ellopják a pénzt, lebutítják őket, hogy soha ne lázadjanak az elnyomás ellen, elveszik mindenkitől a lehetőséget, csak azok érvényesülhetnek, akiknek ők azt megengedik. Mindehhez meggyűlöltetik egymást, hogy a megosztott és gyűlölködő nép fölött uralkodhassanak.

Alulról szerveződő baloldali, népi mozgalomra lenne szükség, amely felveszi a a harcot a szélsőjobb ellen. A szélsőjobboldali Fidesz és a kollaboránsai ellen hirdet antifasiszta politikai küzdelmet.
Amerikai Népszava
Amerikai Népszava

SzerzőSzóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Iványi Margit: Nem a kormány
Iványi Margit: Nem a kormány

Szerző Amerikai Népszava February 05, 2017 1 Hozzászólás

Nem a kormány mondta gyűlölködve a trolin: nézd ezt a sok mobiltelefonos senkiházit; Nem a kormány dolgozott éjt-nappallá téve, hogy a menekültek emberi szóhoz és emberséges ellátáshoz jussanak…

Tovább

Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van
Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van

Szerző Bartus László February 04, 2017 8 Hozzászólás

A nacionalista szólamok mögött az áll, hogy az Orbán-banda szemet vetett a söriparra. Újraosztanák a piacot, mint a trafikokat. A török hódoltság, Erdély és a Székelyföld, az Igazi Csíki Sör leple alatt "Mészáros Lőrinc" szemet vetett a magyar sörgyárakra.

Tovább

Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?
Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?

Szerző Bartus László January 31, 2017 4 Hozzászólás

Ezért, ha a NOB Budapestnek ítélné az olimpiát, ekkora politikai haszon és anyagi nyereség elől Orbán nem fog elugrani, hogy ismeretlen senkik kanalazzák le a politikai hasznot is, és közvetve a megnövekedett állami párttámogatással a pénzt is.

Tovább