Bartus László: Trump egy még rosszabbat készíthet elő


Szerző Bartus László November 13, 2016

Bartus László: Trump egy még rosszabbat készíthet elő

 

Józan emberek számára nem kérdés, hogy Trump megtestesít mindent, amit gonosznak lehet nevezni. A gyűlölet hirdetője, rasszista, fasiszta elveket terjeszt, elvitatja az emberi jogokat, az emberi méltóságot lábbal tapossa, a nőket tárgynak tekinti, xenofób. Az nyilvánvaló, hogy csak az amerikai demokrácia erejének köszönhető, ha ez az ember nem gyújtja fel a világot.

Nem véletlen, hogy a kisiklott keresztények mellett a Ku-Klux-Klan is magáénak érzi.

 

Ez egy szellemi közösség.

Amiben még reménykedni lehet, hogy a benne levő rettenet, sötétség és gyűlölet, amely társadalmi csoportokat, fajokat, nemzetiségeket fenyeget, nem tör utat magának akkor sem, amikor az elnöki hatalom birtokosa lesz, mert a fékek és ellensúlyok rendszere, a környezete korlátozza, a felszínes szélhámos emberek lezsersége és lustasága megakadályozza ebben.

 

 

Ezek csak remények, egyelőre kiszámíthatatlan a jövő. De ha így lenne is, és túl lehet élni Trump négyéves elnöki ciklusát atomháború, polgárháború, feketék, mexikóiak, spanyolok, muszlimok, melegek, nők, a sajtó, a politikai ellenfelek üldözése nélkül, az biztos, hogy Trump elnöksége nem múlik el nyomtalanul. Nagyon hosszú időnek kell eltelnie, hogy begyógyuljanak a sebek a politikai korrektség felszámolása után. Feltéve, hogy nem egy másik hasonló követi, aki még nála is rosszabb lesz. És ez nem kizárt.

*

A "politikai korrektséget" ma a liberalizmussal együtt szitokszóként használja mind a világi, mind a vallási szélsőjobboldal. A politikai korrektség lényege, hogy vannak bizonyos principiumok, amelyek kikezdhetetlen evidenciák, amelyeket nem lehet kétségbevonni és vita tárgyává tenni. A világban végbemenő fasizálódás elsőként a politikai korrektséget (PC) kezdte ki, hogy diktatúrák, náci és fasiszta elméletek terminológiája, fogalomkészlete és tematikája újra a közbeszéd része lehessen.

Korunk újfasisztái arra hivatkoznak, hogy a politikai korrektség megakadályozza, hogy bizonyos dolgokról nyíltan beszélni lehessen, tabukat állít és korlátozza, hogy bizonyos kérdéseket újra lehessen nyitni. Milyen kérdésekről van szó? Mindenekelőtt a nemi, faji, származási, vallási egyenlőségről, az emberi jogokról, a liberális demokrácia és a felvilágosodás alapértékeiről, minden olyan elvről, amelyek az emberi méltóságot és a békés egymás mellett élést, a jogegyenlőséget és a szabadságot védik.

Trump megjelenése az amerikai elnöki székban nemcsak annak alapján ítélhető meg, hogy ő maga mire lesz képes, hogy mit tud megvalósítani szörnyeteg elképzeléseiből. Sokkal inkább az, hogy mi előtt nyitja meg az utat. Trump elnökségének köszönhetően polgárjogot nyernek olyan eszmék, elvek és kifejezések, amelyeket nemcsak a politikai korrektség kezdete óta, hanem az emberi civilizáció kezdete óta nem volt szokás jobb társaságban használni.

Ez nem csupán ízlés dolga, és nem csupán arról van szó, hogy Trump személyében egy kőkemény ősbunkó tahó lett az Egyesült Államok elnöke. Hanem ezek ordas és gyilkos eszmék, az emberek tudatalattijában elfojtott sátáni, gonosz, romlott érzések, vágyak. Ezek kerülnek felszínre anélkül, hogy szégyellni kellene. Lerombolódnak olyan gátak, amelyek az emberi civilizáció alapjait jelentik, amelyek megőrzik és tiszteletben tartják nem csupán az emberi méltóságot, hanem az emberi életet is.

Ezért Trump elnöksége semmiképpen nem múlik el nyomtalanul, mert megnyithatja az utat egy sokkal rosszabb ember és korszak előtt. A populista demagógia nem csupán méreg, hanem drog is. Függőséget okoz és egyre nagyobb dózist igényel. Nem lehet kielégíteni, nem lehet megállítani. Maga Trump is ennek a terméke: a Tea Party által indított gyűlölet folyománya. Trump már a Tea Party jelöltjeit is legyőzte, mert a Tea Party gyűlöletdózisa már nem volt elég azoknak, akiket a Tea Party tett gyűlölködővé.

Ez azt jelenti, hogy amikor Trump távozik a Fehér Háztól, elegánsan elköszön, mintha ott sem lett volna, mintha mi sem nem történt volna, maga után hagy egy éhes, a gyűlölet kábítószerével bedrogozott tömeget, amely a politikai korrektség kiiktatása után egy erre sokkal nyitottabb és toleránsabb társadalomban várja az újabb adagot. S ennek a tömegnek már Trump sem lesz elég. Egy nála még gonoszabb emberre lesz szükség, hogy ezt a gyilkos szellemi igényt kielégítse.

A gyűlölet mérge ugyanis gyilkosság. A gyűlöletben gyilkosság van. Aki gyűlöli az embertársát, embergyilkos az. Aki gyűlöl, a szívében már megöli a másik embert, a gyilkosságot a szívében elkövette. A gyűlölet megsemmisíti a másik ember méltóságát, emberi értékeit és az élethez való jogát is. Az összeesküvés-elméletek lényege ebben áll, ahogy a nácik népirtásához is szükség volt a zsidó világ-összeesküvésre, a Cion bölcseinek jegyzőkönyveire. Trump elnöksége alatt az élet természetes részévé válik olyan összeesküvés-elmélet, amely kijelöli a soron következő népirtás áldozatait.

A konspirációs teória, a gyűlöletbeszéd által támadott ellenség legitimálja a diktatúra iránti igényt. A bűnbaknak kijelölt célcsoportok (liberálisok és mások) legyőzése nem lehetséges a politikai korrektség, a liberális demokrácia keretei között, csak diktatúra által. Ehhez a célhoz szükség és igény mutatkozik majd a diktatúrára. Trump tehát egy fontos láncszem ebben láncolatban, amelynek a végén hullák tömegei lesznek.

A világ antiliberális fordulata, terminológiája és a lopakodó diktatúrák megjelenése (amelyek őrzik még a demokrácia hamis látszatát), ezen az úton levő akadályokat számolják fel. Erre intelligens, gátlásokkal rendelkező ember nem lenne képes. Ehhez egy Trumpra van szükség, méghozzá nem akárhol, hanem a liberális demokrácia, a politikai korrektség hazájában, Amerikában. A védőfalak lerombolása zajlik.

*

A diktatúrák trójai falova az erkölcs. Most azért segítettek egy szörnyeteget a Fehér Házba, hogy korlátozza a melegjogok kiterjesztését. Felmerül a kérdés: meg lehetne-e előzni ezt a folyamatot, ha a liberális alapelvekből következő melegjogokat, amelyekből az erkölcsös élethez való jog is származik, korlátoznák vagy elutasítanák. Azért, hogy ez ne legyen hivatkozási alap. A válasz: nem. Ha nem a melegjogok, akkor valami más lenne elégséges indok arra, hogy a magukban önigazultak, akik mintának tekintik magukat, másoktól megköveteljék az azonosulást, és elvitassák a más életforma jogát.

Vajon, ki lehet-e űzni Belzebub által az ördögöt? Erkölcsösebbé lehet-e tenni másokat a világ egyik legerkölcstelenebb embere által? Természetesen nem lehet, ez magában elárulja ennek a törekvésnek az álságos voltát, amikor is nem az erkölcsök lesznek jobbak, hanem a szabadság lesz kevesebb. Nem a szeretet, hanem a gyűlölet lesz nagyobb. Ráadásul nem azokban, akiket üldöznek, hanem azokban, akik üldözők. 

A folyamat az erkölcs és a család védelmének hirdetésével indul, a politikai korrektség, az emberi jogok, a felvilágosodás, a liberalizmus megkérdőjelezésével folytatódik, és a demokrácia felszámolásával lesz kész az üldözésre és a gyilkolásra, amelyre az ember tudatalattijában felszabadított káini ösztönök által a gyűlölet vágyik. Magyarországon ez a folyamat a Népszabadság felszámolásánál tart. Mi köze a Népszabadságnak az ember erkölcseihez? Látszólag semmi, miközben nagyon sok. A sajtó szabadsága, a vélemény szabadsága útjában áll a hazugságnak, a demagóg uszításnak, a gyűlölet teljes felkorbácsolásának.

Trumpnak is legnagyobb "ellenfele" a sajtó volt. Csak el kell olvasni a szélsőjobboldali, náci, fasiszta támogatókat, hogy a szabad sajtót nevezik a "szabadság" akadályának, amely összefonódott az "elittel", amely nem más, mint a politikai korrektséget, liberális demokratikus elveket és jogokat tiszteletben tartó társadalmi konszenzus és az abban élő emberek közössége. Ez a baj az "elittel", amelyre rászabadítják az érzelemvezérelt gyűlölettel megfertőzött tömeget, kriminalizálva és bűnbaknak állítva azt. Az "elit" nem más, mint azon emberek közössége, akik a felvilágosodást tiszteletben tartják.

Az elnevezés más, régen zsidónak mondták, ma csak gondolják, de nem mondják ki. Kiegészítve azokkal, akik nem zsidók, de az emberi jogok, az emberi méltóság és a politikai korrektség konszenzusát vallják.

Miután őket sikerül kriminalizálni, bűnbakká tenni, gonosz összeesküvőként ábrázolni, következik az újabb lépés, az "önvédelem". Hiába győz a "népakarat", hiába választja a neki tetsző bunkó fasisztát, aki az éltető, mindennapi gyűlöletdózist adja, ha megkötik a kezét az "elit" gonosz tagjai. Mit kell tenni? El kell törölni a szabályaikat. Trumpnak ez a mondata ez, hogy "elfogadom a választás erdeményét, ha nyerek". Addig fogadjuk el az "elit" szabályait, amíg a céljainkat szolgálják.

Miután a szabályaikat eltöröltük, veszélyt már csak ők maguk jelentenek, akik nem adták fel az elveiket, és állandó veszélyt jelentenek, hogy visszatérnek és gonosz terveiket megvalósítják, a gonosz felvilágosodásukat újra ránk erőltessék. Végső megoldásra van szükség. Deportálás, fizikai elkülönítés, de az igazi megoldás, a halál. Ez a vége annak a folyamatnak, amelynek fontos láncszeme Trump a Fehér Házban.

Ezért Trumpot már egy olyan ember követheti, akinek elő van készítve a talaj. Aki nem lesz olyan műveletlen tuskó, mint Trump, hanem intelligensen fejti ki a fasizmus elveit. Akivel szemben egy meggyengített, meggyűlölt, ellenségnek tartott, még önmagában is kételkedő liberális demokrata oldal áll, amely már fél. Olyan, amelyet a politikai korrekt beszéd már nem védett meg, amely meggyengült a reá borított gyűlölettől. Ez a helyzet van már Magyarországon, ahol teljes a fertőzöttség. Liberális demokratikus elvet nem ajánlatos hirdetni, erről már a liberális demokraták is lebeszélik egymást.

De Magyarország csak egy kémcső. Európát fertőzheti, de ahhoz Európában is nagy államoknak kell elesni, mint Franciaország. De Amerika más. Onnan elterjed minden az egész világra. Ha én lennék az ördög, Amerikába, méghozzá a Fehér Házba küldenék egy olyan bunkó, gátlástalan, fasiszta elmebeteget, aki lerombolja az emberi civilizáció alapjait. Ha én lennék az ördög, akkor az evangéliumi keresztény gyülekezetekkel választatnám meg, hogy ők is legyenek a fasiszta rendszer részei.

Elvégre kell a szavazó és a támogatás az Antikrisztusnak is, aki majd ennek az egésznek a tetejére ül, ha elvégezte Trump és az utódja a dolgát. Utánuk már ő jöhet.

 
Bartus László
Bartus László

SzerzőSzóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Iványi Margit: Nem a kormány
Iványi Margit: Nem a kormány

Szerző Amerikai Népszava February 05, 2017 1 Hozzászólás

Nem a kormány mondta gyűlölködve a trolin: nézd ezt a sok mobiltelefonos senkiházit; Nem a kormány dolgozott éjt-nappallá téve, hogy a menekültek emberi szóhoz és emberséges ellátáshoz jussanak…

Tovább

Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van
Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van

Szerző Bartus László February 04, 2017 8 Hozzászólás

A nacionalista szólamok mögött az áll, hogy az Orbán-banda szemet vetett a söriparra. Újraosztanák a piacot, mint a trafikokat. A török hódoltság, Erdély és a Székelyföld, az Igazi Csíki Sör leple alatt "Mészáros Lőrinc" szemet vetett a magyar sörgyárakra.

Tovább

Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?
Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?

Szerző Bartus László January 31, 2017 4 Hozzászólás

Ezért, ha a NOB Budapestnek ítélné az olimpiát, ekkora politikai haszon és anyagi nyereség elől Orbán nem fog elugrani, hogy ismeretlen senkik kanalazzák le a politikai hasznot is, és közvetve a megnövekedett állami párttámogatással a pénzt is.

Tovább