Bartus László: Seres és a nihilizmus


Szerző Bartus László September 16, 2016

Bartus László: Seres és a nihilizmus

 

Seres László a Hetek című hetilapban Soros zárt társadalma című írásában Orbán következtetésére jut, miszerint az állam világnézeti és kulturális semlegessége nihilizmust jelent, másrészt azt állítja, hogy Soros helytelenül támogat kisebbségeket, amelyeket a többség és Seres László felfogása inkább üldözni rendel.

Seres helyteleníti az állam világnézeti semlegességét, amelynek szerinte "alapja az a popperi tévedés, hogy mivel a 20. század két totalitárius rezsimje abszolútnak hazudott „igazságokat” hirdetett, ezért a legjobb kimondani, hogy nincs végső, objektív igazság, minden mindennel egyenértékű".

Csakhogy az állam nem azért nem képviselhet abszolút igazságokat, mert a 20. század két totalitárius rezsimje abszolútnak hazudott „igazságokat” hirdetett, hanem azért, mert olyan állam, amely bármely igazságot a polgáraira kényszerít, elnyomóvá lesz. Felszámolja a felvilágosodást, eltörli az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatában foglalt alapelveket. Az állam nem illetékes igazságok dolgában. Nem ez a dolga.

Ez nem jelenti azt, hogy nincs objektív igazság. De az objektív igazság attól igazság, attól tökéletes, hogy nem kényszeríti magát senkire. Szabad döntésen és választáson alapul, nem veszi igénybe az állam erejét, nem alkalmaz fizikai és lelki erőszakot. Az objektív igazság értéksemleges államot követel, amely nem veszi el a polgár szabad választásának lehetőségét. Állami segítségre csak hazugságok szorulnak. Amit állam terjeszt, az soha nem az objektív igazság. 

Seres László úgy folytatja, hogy "az együtt élő hitek, világnézetek, a „kultúrák szabad sokfélesége” posztmodern, tét nélküli értéksemlegességet, kulturális relativizmust, végső soron nihilizmust eredményez". Elérkeztünk a nagy tudományos gondolkodó, Orbán Viktor alaptételéhez: az állami értéksemlegesség nihilizmust jelent. Seres egy lépésre van attól, hogy "keresztény Magyarországot" és "keresztény Európát" követeljen, s akkor akár beléphet a Fideszbe vagy a KDNP-be.

Seres László néhány éve még tudta, hogy az állam nem nihilista, ha az értékválasztást saját polgáraira bízza. A legfontosabb értéket, a szabadságot képviseli. Az állam nem foglal állást értékek vonatkozásában, hanem az értékek választásának, hirdetésének és létrehozásának szabadságát biztosítja. Nihilista csak az egyén lehet, aki semmilyen értéket nem választ, semmilyen értékben nem hisz, de a demokratikus jogállamban az egyénnek joga van ahhoz is, hogy nihilista legyen. 

Olyan állam még nem született, amely miután bármilyen vallást, hitet, világnézetet, kulturális tradíciót objektív igazságnak választott, utána azt ne privilegizálta volna, előjogokat biztosítva azoknak, akik azt elfogadják, és hátrányos helyzetet teremtve azoknak, akik azt elutasítják. Az orbáni és seresi definíció értelmében ez az állam az, amely nem nihilista.

Seresnek nem kell messzire mennie, épp abban a szerencsében van része, hogy nem nihilista államban élhet. Elég iskolákba bemenni, gyönyörködni a nem nihilista Orbán-rendszer oktatásában, ahol nem az a legnagyobb probléma, hogy nincs elég kréta. Ha kíváncsi egy "nem nihilista" államra, akkor nézzen körül Magyarországon. Ezt akarja? Vagy a muszlimfóbia és a gyűlölet felülír mindent? Ez a helyes válasz a szélsőséges iszlám terrorizmusra?

Seres László komoly fejlődésről tesz bizonyságot, amikor azt mondja, hogy helytelen, "ha a szabadság eszméje épp olyan jó és épp annyit ér, mint annak tagadása". Néhány évvel ezelőtt a Hírszerzőben még Dimitrovnak neveztek társaival azért, mert a náci beszédről azt mondtam, hogy az aláássa a demokráciát, ezért a náci beszédet tiltani kell. Seres és társai véleménye akkor az volt, hogy a demokrácia erejét a náci beszéd minél nagyobb szabadsága bizonyítja.

Seres a nácik szabadságát még védte, oroszlánként harcolt érte. Most sem a nácik szabadsága zavarja, hanem a muszlimoké. Náciknak jár, muszlimoknak nem jár. Az új Seres-doktrína szerint vannak, akiknek jár szabadság, vannak, akiknek nem. Náciknak még jár a szabadság, nem is szabad a nyílt társadalommal provokálni őket, muszlimoknak nem jár a szabadság, mert róluk feltételezi Seres az orbáni és a hites propagandával összhangban, hogy azok integrálhatatlanok és mind terroristák.

Pedig a nácik szándékai egyértelműek, aki náci az náci. A muszlimokról csak feltételezik, hogy valamennyi terrorista. A tapasztalat az, hogy nem minden muszlim terrorista és gyilkos. Amerikában 6 millió muszlim él, és a legtöbb gyilkosságot nem muszlimok követik el. Beleértve a mészárlásokat is. Seres szerint a muszlimokat nem lehet integrálni, a nácikat viszont igen. Mert a nácik szerinte nem veszélyesek. Legalábbis néhány éve még emellett kardoskodott. 

Azóta ez a vita eldőlni látszik, a náci beszéd megtette a magáét, Seres élvezheti annak gyümölcsét. Most eljutott oda, hogy a szabadság tagadásának szabadsága nem része a szabadságnak. De ezúttal rossz helyen alkalmazza az egyébként helyes elvet, mert Magyarországon a szabadság tagadói hatalomra jutottak, ő a szabadságot ellenzők ideológiáját hirdeti, az állam ideológiai semlegességét nihilizmusnak nevezve. Mintha ennek bármi köze lenne a muszlimokhoz, pláne a menekültekhez.

A konzervatív Béndek Pétert idézve azt mondja, hogy a nyílt társadalom eszménye „meggondolatlanná tesz a hagyományok és szokások értékével kapcsolatban akár a szabadság tekintetében is”, és „a fogalom radikális képviselete, amely nemzetállam-ellenes, egy idő után radikális ellenválaszt vált ki (...) a szélsőjobbos, etnicista populizmustól.” Seres ott tart, hogy ezt osztja. Persze, ne provokáljuk a szélsőjobbot a szabadság elsődlegességével. Ne legyünk meggondolatlanok. Ne akarjunk túl sok szabadságot, mert az meggondolatlanná tesz. 

Seres már a nemzetállamiságot védi. Eszerint a "szabadság radikális képviselete" nemzetállam-ellenes. De a szabadságnak nincs "radikális" és "nem radikális" képviselete. Szabadság vagy van, vagy nincs. Nem a szabadság nemzetállam-ellenes, hanem a nemzetállamiság szabadságellenes. Azért, mert kirekesztő, megbélyegző, és sérti az egyenlő jogokat.

A nemzetállamiság nagyon tetszik azoknak, akik a nemzethez tartozónak hiszik magukat. Csak nehogy egyszer megkérdezzék Serest, hogy ő és a családja honnan jött. Vagy Béndeket vagy akárkit. Mert nem biztos, hogy beleférnek a nemzetállamba. Hiszen ha csak liberális nihilista, már nem fér bele a nemzetbe. Nem tudta? Vagy csak a muszlim nem fér bele a nemzetbe, a vallásszabadság nagyobb dicsőségére? Minden miattuk van? Csak ők ne kapjanak szabadságot, hogy ne adjunk okot a szélsőjobboldalnak? De amíg nem voltak itt a muszlimok, a szabadság, a liberalizmus, a pluralizmus akkor is zavarta a szélsőjobboldalt.

Az igazság az, hogy nem a szabad társadalmat kell korlátozni, hogy a szabadság ne irritálja a drága jó szélsőjobbot, amely mindig talál okot, bűnbakot, demagógiát, amivel támadja és a nemzetpusztítónak nevezze a szabadságot, "az együttélő hitek, világnézetek, életfelfogások, kultúrák szabad sokféleségét". Ehelyett legyen egy nemzet, egy hit, egy világnézet, egy életfelfogás, egy kultúra. Egy vezér. Ez a nem nihilizmus. Ez a gyógyszer a muszlimok ellen? Nem látható, hogy a muszlimok csak ürügyként szolgálnak ehhez?

Seres László két ok miatt ítéli el a nyílt társadalom eszméjét, ami ellentétébe fordul szerinte. Az egyik a Soros támogatások szerepe a muszlim menekültek segítésében, a másik szerint Soros a támogatásokat nem demokratikus szellemű, nyitott civil szervezetek és intézményeknek, hanem a szabadság és a kapitalizmus ellenségeinek. adja. Radikális balos, polkorrekt kisebbségi aktivisták, fekete szélsőségesek, Izrael legitimitását tagadó anticionisták a kedvezményezettek. Olyan kisebbségek, amelyek ma a társadalmi konfliktusok okozói.

A nyugat-európai muszlim közösségek gettósodása nem biztos, hogy abból fakad, hogy képtelenség őket a társadalomba integrálni, hanem inkább annak az elutasító, kirekesztő, be nem fogadó szemléletnek a gyümölcse, amely ma is kollektíven kriminalizálja őket, és még azt is figyelmen kívül hagyja, hogy ezek jelentős többsége valódi menekült. Például az ilyen cikkek nagy lökést adnak az elszigetelődésnek. Az esetek többségében keverik az integrációt az asszimilációval. Nem asszimilálni kell, ez már a zsidósággal sem sikerült. 

El sem hiszem, hogy Seres László egyes kisebbségek integrációs kudarcaiért a kisebbségeket teszi felelőssé. Hitetlenkedve olvasom, hogy az egykori liberális Seres Orbánnal, Trump-al és híveikkel összhangban szitokszóként használja a "polkorrekt" kifejezést. Holott az egyebek mellett azt jelenti, hogy senkit nem rekesztünk ki, senkit nem diszkriminálunk, senkit nem minősítünk faji és vallási előítéletek alapján. Seres következetes annyiban, hogy a politikai korrektségnek búcsút int. Minden ilyen esetben ismerjük a folytatást.

A szésőjobboldal a sikertelen integrációs helyzeteket mutatja be, de az okokat nem, és meg sem említi, hogy vannak nagy számban a liberális demokráciákba integrálódott muszlimok. Nekünk például egy kiváló muszlim gyerekorvosunk van Amerikában. Én úgy látom, hogy Soros támogatásai a menekültek fogadását és integrációját segítik, azoknak az okoknak a megszüntetését, amelyek az integrációt akadályozzák.

Seres Soros támogatásain kéri számon, hogy a civil szféra támogatása helyett miért nem a háború megszüntetését, a menekülés okainak felszámolását, a menekültek hazaköltöztetését segíti. Azért, mert nem ő az ENSZ, a NATO és az EU. Másrészt azt helyesen ismerte fel, hogy minden népet és nemzetet a diaszpórája segítette át azon, hogy leküzdje a törzsi, nemzetiségi, vallási bezárkózásból fakadó ellenségességét és elmaradottságát a világgal szemben. Ez a kiáramlás természetes. Európa is "kiáradt".

Két út közül lehet választani: az egyik az elutasítás, a bezárkózás, a falak emelése, a bizalmatlanság növelése és a középkori állapotok fenntartása, a másik az elmaradott térségek lakóinak befogadása, szocializációja és a diszpóra segítése. Ez csak akkor megy, ha Európa nem kirekesztő értelmében keresztény, hanem áldozatvállalásával, a jövevények nemcsak fizikai befogadásával, hanem őszinte elfogadásával rombolja, és nem megerősíti azok előítéleteit, akik a diaszpórába kerülnek.

A másik út a szembenállás, az ellenségeskedés, a háború, a gyilkolás. A globalizáció megállíthatatlan, a föld nem tud békében élni olyan mértékű kulturális és gazdasági különbségek között, mint amilyenek a világ elmaradott térségei és a nyugati világ között vannak. Ez a különbség nagyobb gyűlöletet szül, mint a Korán. Kiegyenlítésre van szükség, a fejlettebb régiók felelőssége és kötelessége az elmaradottabbak segítése. Nem zárhatják be saját gettóikba őket, mert különben kitörnek onnan, ellenségüknek tekintik és elpusztítják a fejlett, de önző, és őket elutasító világot.

Nincs igaza Seres Lászlónak abban sem, amikor kifogásolja, hogy Soros Amerikában segítette, hogy a fekete vagy spanyolajkú körzetekben spanyol és fekete ügyészeket válasszanak. Ma már a rendőrök esetében is arra törekszenek, hogy a környék lakosságának megfelelő rendőrök legyenek ezeken a helyeken, és ne rasszista fehérek ítéljenek felettük. Az igazságszolgáltatás nem lehet rasszok csatája. Mindenki jobban elfogadja azt, aki közülük való, és együttérez velük.

Szerintem Seres László tévesen ítéli meg az izraeli arab kisebbségnek nyújtott Soros támogatásokat is. Itt is ugyanaz a dilemma: elfogadni, befogadni, támogatni, jogokat adni, a plurális társadalomban egyenlőként kezelni, vagy a többség előítélete és gyűlölete alapján elutasítani, kirekeszteni, ellenségeskedni és háborúzni. Soros nem a Hamaszt támogatja, mielőtt félreértés lenne. Nem támogat szélsőjobbos szervezeteket, kormányokat, így az Orbán-rezsimet sem. 

Ha azt mondja Seres László, hogy ez nem könnyű, ez nem egy emberöltő feladata, hogy sok kudarc lesz, sok fájdalmas tapasztalat és veszteség lesz mindkét oldalon, mire a cél megvalósul, akkor neki igaza van. De nincs más út. Az alternatíva a világ gazdag és fejlett régiói és az elmaradott részei között minél magasabb falakat emelni, csak soha nem olyan magasakat, amelyeken ne lehetne átlőni. A biztonság nem az elutasítás, hanem az elfogadás. Ha azt mondjuk, hogy minden muszlim terrorista, akkor csak a végső megoldás a logikus folytatás.

Seres László cikkének azonban érdeme, hogy eloszlatni igyekszik a szélsőséges Soros-ellenes uszítást, és cáfolja, hogy Soros Györgynek hátsó szándékai lennének a menekültek befogadásával kapcsolatban. Soros nem "háttérhatalom". Ma már ezt is értékelnünk kell, különösen egy olyan cikkben, amely a Hit Gyülekezete újságjában jelent meg. A Hit Gyülekezete ma már szélsőjobboldali szervezet, a szélsőjobboldal partnere, a "háttérhatalomról" szóló összeesküvés-elméletek terjesztője és hirdetője.

Már az is necces, ha valaki ebben az újságban ír. Ez is nihilizmus.
Bartus László
Bartus László

SzerzőSzóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Iványi Margit: Nem a kormány
Iványi Margit: Nem a kormány

Szerző Amerikai Népszava February 05, 2017 1 Hozzászólás

Nem a kormány mondta gyűlölködve a trolin: nézd ezt a sok mobiltelefonos senkiházit; Nem a kormány dolgozott éjt-nappallá téve, hogy a menekültek emberi szóhoz és emberséges ellátáshoz jussanak…

Tovább

Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van
Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van

Szerző Bartus László February 04, 2017 8 Hozzászólás

A nacionalista szólamok mögött az áll, hogy az Orbán-banda szemet vetett a söriparra. Újraosztanák a piacot, mint a trafikokat. A török hódoltság, Erdély és a Székelyföld, az Igazi Csíki Sör leple alatt "Mészáros Lőrinc" szemet vetett a magyar sörgyárakra.

Tovább

Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?
Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?

Szerző Bartus László January 31, 2017 4 Hozzászólás

Ezért, ha a NOB Budapestnek ítélné az olimpiát, ekkora politikai haszon és anyagi nyereség elől Orbán nem fog elugrani, hogy ismeretlen senkik kanalazzák le a politikai hasznot is, és közvetve a megnövekedett állami párttámogatással a pénzt is.

Tovább