Bartus László: Schmidt Mária Orbán főideológusa?


Szerző Amerikai Népszava August 27, 2016

Bartus László: Schmidt Mária Orbán főideológusa?

 

Schmidt Mária közreadott egy újabb dolgozatot a Látószög blogon "Európa izraelizációja" címmel. Az írás Schmidt Mária korábbi írásaival együtt koherens világképet alkot, amely a szélsőjobboldal tudományos világképe, és amely arra hivatott, hogy szétverje a liberális demokratikus világot. Hogy mit akar helyette, azt az Orbán-rendszer ismeretében már nem kell kérdezni.

Schmidt Mária világképe semmivel nem különbözik a Fehérlófia könyvesbolt és a kuruc.info szélsőjobboldali tartalmától, a különbség mindössze annyi, hogy a liberális oktatási rendszer fogalomkészletével tudományos elméletet, társadalomtudományt kreál a fasizmusból. Ez az irányzat ezzel azt a hatást kelti, mintha a világ szörnyeteg ideológiái legitim társadalomelméletek lennének.

Az antiszemitizmus miatt perifériára szoruló, majd szélsőjobboldali pártok szolgálatába álló értelmiségiek tipikus útja ez, önmagukat megtagadva, a társadalomtudomány eszközrendszerével támadnak a nekik sérelmet okozott legitim társadalomtudomány és a demokratikus világ ellen. Schmidt Mária világképe egyszerűen összefoglalható: ezt ő maga is leírja ugyanezen a blogon az "Európai értékek és válságok - A liberalizmus új korszaka: a paranoia" címmel.

Ennek lényege a tanulmány bevezetőjéből kiolvasható: Schmidt Mária szerint a világ két részre osztható. A "globalizált, multikulturális, multietnikai projektben érdekelt elitekre", akikkel szemben "a nép, a tömegek, a nemzetek állnak". Előbbiek lefitymálnak "mindent, ami a többségnek fontos és értékes". A "küzdelem tehát a nemzeti értékek, a hagyományok és szokások", illetve az "ezeket elvető, és az újat még csak homályosan láttató" elitek között folyik.

Régen az egyiket "kozmopolita zsidóknak", a másik oldalon állókat "nemzeti érzelmű" fasisztáknak hívták. De mint mondtuk, Schmidt Mária a szélsőjobboldal náci és fasiszta ideológiáiból társadalomtudományt alkot, és ellenfelei tudományos fogalmait használva igyekszik azt a látszatot kelteni, mintha legitim tudományos vita zajlana, nem frusztrált antiszemiták harca, populista demagóg uszítása a mainstream tudomány és a liberális demokráciák ellen.

E harc lényege, hogy Schmidt és elvbarátai elődeikhez hasonlóan a népre, nemzetre és a tömegekre hivatkozva küzdenek a felvilágosodásra, a jogállamiságra és a hatalmi ágak szétválasztására épülő liberális demokráciák ellen, amelyek a történelem során egyedül biztosítottak egyenlő jogokat, szabadságot és jólétet a "népnek, nemzetnek és tömegnek", amelynek nevében Schmidt fellép, s amelyhez a világon semmi köze nincs.

Schmidt olyan messze áll a néptől, a nemzettől és a tömegektől, mint bármelyik általa szervezett holokauszt-megemlékezés a holokauszttól. De ezek a szélsőjobboldaliak, legyenek a Jobbik vagy a Fidesz ideológusai, semmiben nem különböznek elődeiktől, akik ordas eszmékkel a nép nevében hoztak létre olyan rendszereket, amelyek a néptől elvettek mindent, elsőként az emberi jogaikat, a szabadságot és az önrendelkezést.

Schmidt "tudományossága" a formai eszközök használatáig tart, tartalmilag azonban illeszkedik a klasszikus náci irodalom kliséi közé, amelyek világelnyomó egységes elitet tételeznek fel, amelyek gonosz céljaikat a nemzetekkel szemben valósítják meg, és ezt leplezik a demokratikus jogállammal. Mindez annyira elcsépelt és unalmas Hitler és a Cion bölcseinek jegyzőkönyvei, valamint más ostoba hamisítványok és összeesküvés-elméletek után, hogy szinte csodálni való, hogy ezt egyesek intellektuális kihívásnak és teljesítménynek tekintik. Újat csak azzal tudnak alkotni, hogy a régi elméleteket az új viszonyok közé adaptálják. 

Mégis érdemes elolvasni Schmidt Mária "Európa izraelizációja" című dolgozatát, mert abban felismerhetők Orbán legutóbbi szenzációs filozófiai eszmefuttatásainak morzsái, mint például az önmaga jóságában gyönyörködő öngyilkos liberális elit, továbbá a náci múltja miatt lelkifurdalásban szenvedő Németország és Merkel toposza, amely most a muszlim menekültek befogadásával próbálja a náci múltját tisztára mosni.

Ez utóbbiról csak annyit, hogy Németország szembenézett már jóval korábban a náci múltjával, és példamutatóan leszámolt azzal, megszabadulva annak minden lelki és morális terhétől, szemben Magyarországgal, amely éppen most támasztotta fel Hitler utolsó csatlósának, a "keresztény-nemzeti" Magyarországnak 21. századi inkarnációját. Ha valahol vannak pszichés defektek, azok az orbánista ideológia mögött fedezhetők fel.

Schmidt csak asszimilációt képes elképzelni, integrációt, békés egymás mellett élést nem. Mintha Amerika és más multikulturális társadalmak nem léteznének. A különböző kultúrák, vallások és szokások közötti megbékélés és együttélés lehetőségét kizárja. Vagy ők győznek le minket, vagy mi őket. Ez a háborús teória uralja a gondolkodását, mint a szélsőjobboldali pártokét és ideológusokét általában. E logika szerint minden kultúra köré határokat kell húzni, mert csak ez védi meg valamennyit a másik romboló hatásától.

Schmidt és társai azt nem teszik hozzá, hogy ez a fajta szegregáció a kultúrák, népek, vallások és nemzetek közötti háborúk előzménye s kiváltó oka. Egymás nem ismerése, az egymástól való félelem, előbb-utóbb háborúhoz vezet. Mert a Schmidt-félék utána nem elégednek meg a határral, a kerítéssel, a fallal, utána is rettegésben élnek, hogy a fal másik oldalán levők majd megtámadják őket és nemzeti értékeiket felszámolják. A másik beolvasztja őket. Ezért az a legbiztosabb, ha megelőzik ezt, és ők megtámadják a másik felet. 

Nem részletezem, tőről metszett náci és fasiszta ideológia, amit Schmidt Mária előad, de ebben az újdonságot leginkább az jelenti, hogy eddig kevésbé tűnt fel, hogy Orbán világszemlélete, agymenései és korszakalkotóan előadott, nagy filozófiai gondolatai (amelyektől a kutya felfordul, ha megeszi), ebből a "kútfejből" származnak. Azt a sok baromságot, amit Orbán a világkorszakokról, elitekről, lenácizott németekről, Sorosról, burkoltan a zsidókról, a világösszeesküvésekről kifejt, minden bizonnyal Schmidt Mária háttértanulmányaiból veszi. 

Fordítva nehezen képzelhető el, márcsak azért is, mert akkor Schmidt Mária történész hivatkozva venné át azokat. A globalizált, multikulturális, multietnikai projektben érdekelt elitek, a mainstream tudomány berkeiben ugyanis ez a szokás. A formákat pedig Schmidt betartja, csak a tartalom mond ellent minden tudományos és szakszerű követelménynek.

 
Amerikai Népszava
Amerikai Népszava

SzerzőSzóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Iványi Margit: Nem a kormány
Iványi Margit: Nem a kormány

Szerző Amerikai Népszava February 05, 2017 1 Hozzászólás

Nem a kormány mondta gyűlölködve a trolin: nézd ezt a sok mobiltelefonos senkiházit; Nem a kormány dolgozott éjt-nappallá téve, hogy a menekültek emberi szóhoz és emberséges ellátáshoz jussanak…

Tovább

Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van
Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van

Szerző Bartus László February 04, 2017 8 Hozzászólás

A nacionalista szólamok mögött az áll, hogy az Orbán-banda szemet vetett a söriparra. Újraosztanák a piacot, mint a trafikokat. A török hódoltság, Erdély és a Székelyföld, az Igazi Csíki Sör leple alatt "Mészáros Lőrinc" szemet vetett a magyar sörgyárakra.

Tovább

Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?
Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?

Szerző Bartus László January 31, 2017 4 Hozzászólás

Ezért, ha a NOB Budapestnek ítélné az olimpiát, ekkora politikai haszon és anyagi nyereség elől Orbán nem fog elugrani, hogy ismeretlen senkik kanalazzák le a politikai hasznot is, és közvetve a megnövekedett állami párttámogatással a pénzt is.

Tovább