Bartus László: Mi az a "kulturális ellenforradalom"?


Szerző Bartus László November 09, 2016

Bartus László: Mi az a "kulturális ellenforradalom"?

 

A világban zajló eseményeket szeretik egyesek "kulturális ellenforradalomnak" nevezni. Lehet, hogy ellenforradalom zajlik, de nem "kultúrák", hanem a kultúra és a barbárság között. Kár az emberi méltóság lábbal tiprását, az ellenőrizhetetlen közhatalmat, emberi jogok korlátozását "ellenkultúrának" nevezni. Ez nem kultúra, hanem barbarizmus.

Amikor Trump a választási győzelme után bejelenti, hogy egyesíteni fogja Amerikát, akkor azt a saját kódjai alapján kell értelmezni: egyesíteni fog mindenkit, aki behódol és engedelmeskedik neki. Aki erre nem hajlandó, azt a legtörvénytelenebb eszközökkel fogja üldözni. Clinton nem lehet biztos abban, hogy az önkény nem juttatja börtönbe, ha nem adja meg magát Trumpnak, s ha a legkisebb ellenszenvét is kinyilvánítja. Trump minden erejével felszámol majd minden ellenállást, kénytelen a diktátorok útját járni.

Ezt az "ellenkultúrát" az ősember bunkósbotja jelképezi, a "fogd meg a pináját és azt csinálsz vele, amit akarsz", pontosan kifejezi a lényegét. Nehogy azt higgye bárki, hogy a mi "fehérvári huszárunk" vagy a Berlusconi csajain osztozó Putyin mást gondolna erről. S ezek nemcsak a nőkről gondolják ezt, hanem mindenkiről és mindenről.

Az okostojások által emlegetett "ellenkultúra" a civilizáció végét jelenti. Arról szól, hogy nincsenek szabályok, nincsenek korlátok, nincsenek jogok, nincs illendőség és nincs mértéktartás. Amikor kendőzetlenül a "politikai korrektség" ellen beszélnek, mert az megakadályozza, hogy kisebbségekről, emberek csoportjáról ne beszélhessenek az emberi méltóságukat és az egyenlő jogaikat sértő módon, akkor az legyen gyanús.

A "kultúrális ellenforradalomnak" szépített barbarizmus kihozza az emberből az állatot, a ragadozót, az értelmesen szabályozott rendet felváltja a dzsungel törvénye, ahol az erősek uralkodnak, az üldözöttek és a gyengék pedig eledelnek vannak fenntartva. Az ember elveszíti nembeli lényegét, az Isten képmására alkotott értelmét, s megcsúfolja a teremtőjét. 

Az "elitellenesség" a másik szép kifejezés, amelyet a lényeg helyett használnak korunk barbarizációjának leírására. Le lehet váltani az "elitet", be lehet rohanni a téli palotába, lehet kristályéjszakát rendezni, át lehet adni a frusztráltaknak és irigyeknek a hatalmat, de az "elit" nélküli világ az őskorba vezet vissza. Ez az emberiség elpusztításának útja, amit "kultúrális" ellenforradalomnak nevezni maga is barbárság.

Ami most zajlik, az a felvilágosodás felszámolása. Volt már néhány kísérlet erre, de az mindig népirtással végződött. A felvilágosodás és a liberális demokrácia az emberiség csúcsteljesítménye arra, hogy élhető legyen a világ, senkit ne különböztethessenek meg származása, bőre színe, vallása és világnézete miatt, senkire ne erőltethesse rá senkire a maga "igazságát". A korlátozott hatalom, az egyéni jogok, egyéni méltóság, a törvények uralma és a független igazságszolgáltatás a civilizált és szabad élet alapja.

El lehet törölni az "elitet", le lehet rombolni a civilizációt, csak kell újabb háromszáz év, mire végre kialakul egy új elit. Azt már ezek az "ellenforradalmárok" nem élik meg, hogy a gyerekeik gyerekeinek gyerekei visszanyerjék az emberségüket és megtagadják az őseik bunkóságát. A nukleáris fegyverek és a tömegellátás viszonyai között nem biztos, hogy egy ilyen rombolás túlélhető. Ez háborúkhoz, világháborúkhoz vezet. Ezt azonban nem képes felfogni az a vadbarom, aki csak annyit tud, hogy azok ott "fönt".

A liberális demokrácia védtelenné vált, mert a szabadság ellen fellépők szabadságát nem korlátozza. Az emberek józan belátására bízza. Populista demagógiával, a média erejével dolgozó hazugságokkal szemben azonban ez nem biztosíték. Ha a liberális demokráciának van válsága, akkor ez a válság az, hogy a szélsőpjobboldalnak, a durva populizmusnak, a civilizáció ellenségeinek nem tud korlátot szabni és az pusztíthat. A válságot a válságpropagandával hozzák létre, a gyógyszerként ajánlott lötty halálos méreg.

Akik elhiszik, hogy a problémáik oka a liberális demokrácia, a gyilkosokhoz mennek védelemért. A problémák oka nem a liberális demokrácia, hanem annak a hiánya. A liberális demokrácia korlátozza a gazdasági elit túlkapásait, korlátlan és szabályozatlan helyzet, amellyel vissza lehet élni, nem a liberális demokráciából, hanem a hiányából fakad. Nem a hatalmi ágak szétválasztását, az egyensúlyok és a fékek rendszerét kell felszámolni, hanem azokat megerősíteni.

Különben az ország legnagyobb adócsalója szedi majd az adókat. Ebben a helyzetben nem olyan embert kell választani, aki az eddigi törvényességet is felszámolja, hanem olyat, aki megerősíti vagy legalább a status quo-t fenntartja. Akik azt hiszik, hogy most megfizetnek, azok tévednek. Maguknak ártanak a legtöbbet. Nem kaphatnak mást, mint egy Trumpot, aki a legnagyobb csaló, aki nem fizeti ki az alvállalkozóit, becsapja az adóhivatalt, csődbe vezeti saját vállalkozásait, aki törvények fölé helyezi magát.

Az "elitet" azok alkotják, akik iskolázottak, műveltek, felkészültek, akik képesek arra, hogy a világ gazdaságát irányítsák, kulturális értéket hozzanak létre, alkossanak, az országokat vezessék. Az "eliten" kívülről csak olyan embert lehet az "elit" helyére tenni, aki ezekkel a képességekkel, ismeretekkel, tudással és tapasztalattal nem rendelkezik. Aki ennek ellenére vállalkozik erre, az elmebeteg. Az elitet ki is lehet végezni, le lehet vágni a fejüket, de utána új elitre lesz szükség, amely ugyanolyan lesz, ha a korlátait nem követelik meg. Ezért a korlátokat kell meghúzni, nem a civilizációt felszámolni.

A "kultúrális ellenforradalom" harmadik csapásiránya a "globalizáció". A "globalizáció" olyan szitokszóvá lett, mint a liberalizmus, amelynek a világ az aranykorát köszönheti. Azok szidják a globalizációt, akik Microsoft számítógépen dolgoznak, a legnagyobb autógyárak autóival járnak, a mindennapi életük használati tárgyai a globalizáció eredményei. Ugyanezek az emberek, ha előállítanak valamit, a legnagyobb álmuk az, hogy a világ minden részén eladhassák. Ezt mások is kitalálták, így működik a világ.

Lehet a globális kultúrát kirekeszteni, nacionalista országunkba bezárkózni, kutakat ásni és önfenntartásra berendezkedni, visszatérni az állattartásra, és elölről kezdeni a történelmet a barlangtól kezdve. De a vége ugyanez lesz, mert elindul a kereskedelem. Lerombolni hatezer évet nem kultúra, hanem barbarizmus. A legnagyobb globalizációt elutasítók pillanatok alatt halnának éhen a globalizáció nélkül.

Végezetül szólni kell a jelenség vallási és ideológiai aspektusáról, hiszen ne feledjük, hogy Putyin is a "kereszténység" nagy megújítója, Orbán Viktor és Kaczinsky fasiszta rendszere is a "keresztény" és "családi" értékeket állítja helyre. Erre hivatkozva épül a globális fasizmus. A liberalizmus, a felvilágosodás az ellenség, az egyház és az állam szétválasztása a támadások célpontja, hogy az állam a valláserkölcsöt erőltesse rá a polgáraira. Amerikában sem győzhetett volna Trump a vallásos emberek támogatása nélkül, akiknél a hamis prófétáik hazugságai felülírtak minden más szempontot.

Teljesen ördögi, ahogy a keresztény értékekre hivatkozva segítenek hatalomra sátáni embereket, akik az embergyilkost szolgálják. Ennyit talán még azok is értenek, akik nem ismerik ezeket a szubkultúrákat. De a globalizáció elutasítása mögött nemcsak ez áll. A Biblia téves és hamis értelmezése, amely a demokratikus világ globalizációjában az antikrisztusi birodalom kialakulásától fél. Pat Robertson és társai eszement és agyalágyult próféciáinak se szeri, se száma. Az ószövetségi törvények alapján már rég meg kellett volna kövezni őket, mint hamis prófétákat, de változatlanul mérgezhetik a lelkeket.

A szabadság és a demokrácia globalizációja, amit ők fel akarnak számolni, éppen a Bibliával egyező társadalomfelfogáson alapul, amely szabadságot ad az evangélium hirdetésére, és ami visszatartja az antikrisztusi rendszerek kialakulását. Amikor ezt lerombolják a nagyokosok, akkor nyitnak utat egy másik fajta globalizáció előtt, ami a sátáni antikrisztusi világbirodalomhoz vezet. Hasonlatosak a tankokhoz, amik 1956-ban a Köztársasági téri pártház védelmére voltak rendelve, és tévedésből a pártházat lőtték.

A Biblia szerint, ha hinnének benne, a világban az igazság és a gonoszság együtt nő. Mint a konkoly és a búza. Az igazak még igazabbak, a gonoszok még gonoszabbak lesznek. De ha az igazak elkezdik ezt a párhuzamosan fejlődő két világot szétverni, azzal a szándékkal, hogy ők majd a gonoszt felszámolják, akkor maguk is gonosszá válnak. Nem a gonoszt pusztítják el, hanem az igazságot. Jézus szétválasztotta Isten országát és evilág királyságát. Az Isten országát nem lehet világi hatalommal szolgálni, mert a világ "evilág fejedelme" uralma alatt áll.

A "kulturális ellenforradalom" ideológiai prófétái az antikrisztusi birodalomtól tartva ellenzik a demokratikus Európai Egyesült Államokat, s kapnak majd helyette fasiszta, antikrisztusi Európai Egyesült Államokat. A liberalizmus tartotta meg a kereteket, amelyek ezt korlátozták. Most ezt azok rombolják le, akikért ezek a keretek létrejöttek.

A neoprotestáns kereszténység visszasüllyedt a konstantinuszi fordulat szintjére, a pogány császártól várják a kereszténység és a keresztény erkölcsök védelmét, és maguk fölé emelik a gonoszt. Az erkölcs és az evilági társadalom megjavítása került a látókörük középpontjába, és nem az Isten országa. Nem az egyének megmentése és kimentése a pusztulásra ítélt világból, hanem a világgal keverednek. Nem tudják megemészteni a melegjogokat, amelyek ugyanazokból az elvekből származnak, amelyből az ő lelkiismereti szabadságuk, a kereszténység és evangélium szabadsága származik.

Kitaposott úton járnak, amikor meleg világ-összeesküvésről vízionálnak, ami ugyanaz, mint a zsidó világ-összeesküvés volt. Azt feltételezték, hogy a zsidók a keresztény embereket üldözik és megölik majd, ezért ők kezdték el "önvédelemből" üldözni és meggyilkolni a zsidókat. Nem képesek tudomásul venni a jó és a rossz egymás mellett élését, s ezzel nem a rosszat, hanem a jót számolják fel, miközben a rossz megmarad. Kiszaggatják a konkollyal a búzát. 

Ha másból nem, ebből láthatnák, hogy ez hova vezette őket: a világ legerkölcstelenebb emberét választották meg, hogy az erkölcsöt helyreállítsa. Egy bűnözőt bíztak meg a jog védelmével. Egy sátáni szörnyetegre bízták az antikrisztusi birodalom korlátozását, s nem veszik észre, hogy az antikrisztusi birodalom, az armageddoni csata alapjait most vetették meg. Mert Trump a liberális "elittel" konfrontálva csak Putyinnal foghat össze, és együtt számolják fel a liberális demokráciákat és a szabadságot a világban.

Nem olyan nehéz elképzelni, hogy Trump Amerikát fasizálja. Most mindenki sokkot él át, ma még minden olyan, mintha semmi nem történt volna. De holnap, aki nem engedelmeskedik, aki követeli a liberális amerikai alkotmány betartását, az ellen koncepciós eljárás indulhat, pillanatok alatt börtönben találhatja magát az "elitellenes kultúrális ellenforradalmások" éljenzése közepette. Ebből majd mindenki ért, beindul a félelem és az alkalmazkodás. Vagy fegyvert ragadnak. Attól kezdve vége a világnak.

Sírva fognak még emlékezni egyszer arra a "rossz" világra, amelyben éltünk, és aminek most vége szakad. Gratulálunk azoknak, akik elpusztítják a világot és milliókat döntenek elnyomásba és nyomorba. S nem azért, mert republikánus vált demokrata elnököt, hanem azért, mert egy demagóg elmebetegre bízták a világot, aki gonosz rendszerek játékszere lesz, aki nukleáris háborúba döntheti a világot, aki feladatának tartja a civilizáció, a jog, a szabadság és a kultúra felszámolását. Aki változást akart a szabadság és a demokrácia után, az most megkapja.
Bartus László
Bartus László

SzerzőSzóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Iványi Margit: Nem a kormány
Iványi Margit: Nem a kormány

Szerző Amerikai Népszava February 05, 2017 1 Hozzászólás

Nem a kormány mondta gyűlölködve a trolin: nézd ezt a sok mobiltelefonos senkiházit; Nem a kormány dolgozott éjt-nappallá téve, hogy a menekültek emberi szóhoz és emberséges ellátáshoz jussanak…

Tovább

Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van
Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van

Szerző Bartus László February 04, 2017 8 Hozzászólás

A nacionalista szólamok mögött az áll, hogy az Orbán-banda szemet vetett a söriparra. Újraosztanák a piacot, mint a trafikokat. A török hódoltság, Erdély és a Székelyföld, az Igazi Csíki Sör leple alatt "Mészáros Lőrinc" szemet vetett a magyar sörgyárakra.

Tovább

Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?
Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?

Szerző Bartus László January 31, 2017 4 Hozzászólás

Ezért, ha a NOB Budapestnek ítélné az olimpiát, ekkora politikai haszon és anyagi nyereség elől Orbán nem fog elugrani, hogy ismeretlen senkik kanalazzák le a politikai hasznot is, és közvetve a megnövekedett állami párttámogatással a pénzt is.

Tovább