Bartus László: Máris polgárháború fenyeget


Szerző Amerikai Népszava November 10, 2016

Bartus László: Máris polgárháború fenyeget

 

 Ez a legitimáció megvonása, az engedelmesség felmondása, amelyhez az alkotmány sérelme esetén joga van a népnek. Magyarországon is joga lenne.

 

Az amerikai városokban spontán tüntetések kezdődtek Trump ellen. A többségében fiatal tüntetők azt kiabálják Trumpra, hogy "Not my president". "Nem az elnököm". Ez azt jelenti, hogy nem fogadják el Trump legitimitását. Ha valamelyik fél nem enged, ez a helyzet bármikor polgárháborúval fenyeget.

Márpedig a protestálók nem engedhetnek, mert ha engednek, Trump felszámolja az amerikai alkotmányos demokráciát. Nézzük meg az erővonalakat, s öntsük tiszta vizet a fejekbe.

A tüntetők nem azért tiltakoznak, mert nem ismerik el a választás törvényességét. Nem a választás eredményét vitatják. Nem azért tiltakoznak, mert nem azt választotta a többség, akit ők szerettek volna. Ezért Amerikában nem tör ki lázongás, ahogy ilyen eddig sem történt. A megválasztott elnök legitimitását azért nem fogadják el, mert az elvei és a programja ellentmond az amerikai alkotmánynak, a diszkrimináció tilalmának, az emberi méltóság, a velünk született jogok tiszteletének.

 

 

Olyan ember, akinek az elvei tagadják az amerikai alkotmányt, nem legitim elnök. Attól a nép megvonhatja a legitimitást. A legitimáció a polgárok engedelmességi készségét jelenti. Szabó Miklós meghatározása szerint "az a politikai rendszer legitimált, amellyel szemben akkor is fennáll az állampolgárok engedelmességi készsége, amikor az illető rendszer nincsen olyan hatalmi eszközök birtokában, hogy az engedelmességet erővel kikényszerítse, illetve nem szorul rá, hogy ezeket használja".

Amikor Trump az amerikai társadalom egyes kisebbségeit a bűnözéssel azonosítja, faji alapon megkülönbözteti, ellenük a kollektív bűnösség elve alapján szankciókat ígér, az illegális feketemunkásokat gyilkosokkal azonosítja, akkor az alkotmányos alapjogokat sérti. Trump ezt tette a mexikóiakkal, a spanyolajkúakkal, a feketékkel, a muszlimokkal, a melegekkel, legutóbbi kampányfilmjében a zsidó világ-összeesküvés taglalásával a zsidókkal, a nőkkel, hogy csak a legfontosabbakat említsük. Ezek fasiszta és náci ideológiák, alkotmányellenes és alkotmánysértő megnyilvánulások.

Ezek miatt a nép joggal vonja meg az elnök legitimitását. Joggal mondja azt, hogy aki a kisebbségeket támadja, aki rasszista, aki faj, vallás, bőrszín, származás és nem alapján megkülönböztet, bűnözéssel azonosít, annak nem engedelmeskedem, mert sérti az alkotmányos jogaimat és az emberi méltóságomat. Ha a nép egy része ezt a legitimitást megvonja és azt a megválasztott elnök nem veszi tudomásul, vagy nem tesz olyan lépéseket, amellyel a legitimáció helyreállítható, akkor polgárháborús helyzet áll fenn.

Mindezért a felelősség kizárólag a republikánus pártot terheli, hogy nem hívta vissza Trumpot, mint a párt elnökjelöltjét abban a pillanatban, amikor az alkotmányellenes megnyilvánulásai miatt a legitimáció kérdése felmerülhet. A republikánus párt a saját szélsőjobboldali többsége, a Tea Party mozgalom foglya, amelynek elvei nem állnak távol Trumptól, ezért a republikánus párt saját elfajzott szavazótáborával találta volna magát szemben. De Trumpot ennek ellenére vissza lehetett volna hívni, és elfogadták volna. Különösen a nőügyek után, amikor a pártvezetés is elhatárolódott tőle.

Ha lecserélik Trumpot, semmivel nem kaptak volna kevesebb szavazatot, mert így sem Trumpra szavaztak a támogatóik, hanem a pártra, Trump ellenére. Nem kockáztatták volna a megválasztása esetén az elnök legitimációját és a polgárháborút. A média felelőssége a legsúlyosabb, hogy a közvéleménykutatásokkal megtévesztették a lakosságot, elaltatták az éberségét, és úgy tettek, mintha Trump egy legitim jelölt lenne, akit nem szembesítettek az alkotmánnyal.

Egyébként ez a populista demagógokkal szembeni védekezés kulcsa. A liberális demokráciák csak látszólag eszköztelenek a szélsőségesekkel szemben, akik fasiszta rendszerek létrehozásával fenyegetnek. Az alkotmányhoz való ragaszkodás lehetővé tenné a szélsőjobboldali diktátorjelöltek kiszűrését és időben történő leállítását. Csak használni kellene a törvényt és az alkotmányt, amelynek megsértője nem lehet legitim jelölt és vezető. Márpedig ezek a demagóg uszítók mindig alkotmányellenesek.

Mi a kialakult helyzet Amerikában?

A tiltakozások addig fognak tartani, amíg Trump nem ad garanciát arra, hogy amit a megválasztása után mondott, az úgy lesz. Nevezetesen, hogy megkülönböztetés nélkül minden amerikai elnöke lesz. Ez üres szólam addig, amíg a latinók gyerekei sírnak és félnek, hogy Trump a szüleikre küldi a rendőrséget, és kitoloncolja őket, míg a muszlim amerikaiak szankcióktól tartanak, a feketék fenyegetve érzik magukat, a mexikóiak rettegnek, a melegek üldözésre számíthatnak stb..

Jó esetben a tiltakozások elcsendesülnek, ha Trump nem önt olajat a tűzre. De azonnal fellángolnak és Amerika-szerte milliós tüntetések kezdődnek, amelyek erőszakossá is válhatnak, ha Trump a legkisebb mértékben sérteni akarja az amerikai alkotmányt, és ha bármelyik kisebbség ellen kierekesztő, diszkriminatív és az egyenlő jogokat sértő lépéseket tervez. Ezt nem fogják hagyni, még akkor sem, ha összecsapások lesznek, vagy amitől tartani lehet, Trump is utcára küldi a maga "békemeneteseit", s ezzel a meleg polgárháború veszélye teremtődik meg.

Ha Trump nem enged, ha meg akarja valósítani alkotmányellenes programját, ha nem csak beszélt, hanem tettekre akarja váltani bármely kisebbséggel szembeni üldözést, akkor az amerikaiak nem fogják magukra hagyni ezeket a kisebbségeket. Fellépnek a muszlimok, feketék, melegek, spanyolok, nők, ateisták és más vallásúak jogaiért. De a kritikus helyzet az lesz, ha a republikánus szélsőjobb visszaél a helyzetével, hogy a kongresszus mindkét házában többségben vannak, és elkezdik leépíteni a fékek és az ellensúlyok rendszerét, elkezdik felépíteni az "Amerikai Együttműködés Rendszerét".

Ebben az esetben az amerikai népnek nem marad más választása, mint a tiltakozás, a legitimáció megvonása, az engedelmesség felmondása. Ha Trump belemelegszik az elnökösdibe, és azt hiszi, hogy bármit megcsinálhat, és nem enged, az polgárháborút jelent. Akkor Trump ugyanolyan zsarnok lesz, mint Asszad vagy akármelyik diktátor.

A magyaroknak ugyanezt kellett volna tenniük, erről beszélt Orbán meg ellenzékben, amikor azt mondta, hogy a népnek joga van ellenszegülni olyan vezetőnek, akitől a nép megvonja a legitimitást. Én is kiírhatnám a homlokomra, hogy Orbán nekem nem a miniszterelnököm, ahogy nem is fogadom el, nem is tekintem annak, nem is vagyok hajlandó engedelmeskedni neki. Azért, mert megdöntötte az alkotmányos rendet.

Milyen választási lehetőségük van az amerikaiaknak?

Ha Trump nem hátrál és az alkotmányt sérti vagy meg akarja változtatni, akkor két választásuk van. Vagy vállalják a konfrontációt, és megvonják Trump legitimitását, felmondják az engedelmességet, s ha ezért retorzió következik, akkor harcolnak. Vagy a magyarok útját járják, és némi dünnyögés közepette minden aljasságot meg lehet velük csinálni, és eltűrik, hogy elvegyék az országukat, a szabadságukat, a jogaikat és az emberi méltóságukat.

Az amerikaiak ezt nem fogják megengedni. A fiatalok nem fognak a szabadságról lemondani azért, mert egy elmebeteg rasszista azt hiszi, hogy azt csinál, amit akar. Nem fogják elnézni senki diszkriminációját és üldözését azért, mert a sunyipofájú Pence "keresztény", és azt képzeli, hogy az feljogosítja őt arra, hogy megmondja, mások hogyan éljenek. Azok, akik nem hisznek, akik nem tagjai az egyházuknak. Ezért nem fognak szolgamódra és megalázva élni saját hazájukban, ahol kétszáz éves demokrácia van.

Nincs más választásuk, csak az ellenállás. Különben eltapossák, megfélemlítik őket, éppen olyan helyen fognak élni, mint a gerinctelen magyarok Orbán rendszerében. Ez nem élet, ennél még a halál is jobb. Amerikában olyan szabadság van, és annyira érzékenyek a kisebbségek jogaira, a diszkriminációra, bármennyire igyekeznek most teokratikus világfasiszták a "politikai korrektséget" kiátkozni, hogy ezeket a fiatalokat nem fogja Trump betörni, abban biztos lehet.

Ha Trump megelégszik azzal, hogy amerikai elnök lehet, játszhatja az eszét, golfozhat és kurvázhat kedvére, reprezentálhat, s megelégszik azzal, hogy mindent alkotmányos keretek között tesz, akkor lesz egy szégyellni való ostoba fajankó amerikai elnök, és a polgárháború megúszható. Ha azt a sok aljasságot, ami a fejében van, tűzön-vízen, és alkotmányon átgázolva végbeviszi, akkor elkerülhetetlennek látszik a polgárháború.

Ha Trump megérti a tiltakozásból, hogy nem tehet meg akármit, az alkotmányos rendet nem sértheti meg, akkor a tiltakozások elérték a céljukat, és csak akkor ismétlődnek, ha újra valami törvénytelenségre készül. Ha Trumpot ez csak még nagyobb elszántságra serkenti, akkor ez az ember nemcsak polgárháború kirobbantására alkalmas, hanem egy világháború kipattintására is képes.

Mindez a republikánusok és a média felelőssége. Trumpot már régen diszkvalifikálni kellett volna a legitim közéletből. A CNN-ben például abba kellene hagyni, hogy olyan elfogult emberek "pofázását" (nincs jobb szó) kell hallgatni, akik minden hazugságot megmagyaráznak. Mi szükség van erre? Nem segítenek a nézőnek az eligazodásban, hanem nehezítik ebben.

Érdekes időszak következik. A polgárháború nem szükségszerű, ha Trump enged, és nem nem sérti az alkotmányos alapjogokat. A populista demagógia, lopakodó fasizmus a kősziklához érkezett. Ezen a sziklán vagy megtörik vagy összetörik. Amerikában nem lehet a demokráciát úgy felszámolni, mint Pesten. Különben elsüllyed a világ.
Amerikai Népszava
Amerikai Népszava

SzerzőSzóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Iványi Margit: Nem a kormány
Iványi Margit: Nem a kormány

Szerző Amerikai Népszava February 05, 2017 1 Hozzászólás

Nem a kormány mondta gyűlölködve a trolin: nézd ezt a sok mobiltelefonos senkiházit; Nem a kormány dolgozott éjt-nappallá téve, hogy a menekültek emberi szóhoz és emberséges ellátáshoz jussanak…

Tovább

Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van
Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van

Szerző Bartus László February 04, 2017 8 Hozzászólás

A nacionalista szólamok mögött az áll, hogy az Orbán-banda szemet vetett a söriparra. Újraosztanák a piacot, mint a trafikokat. A török hódoltság, Erdély és a Székelyföld, az Igazi Csíki Sör leple alatt "Mészáros Lőrinc" szemet vetett a magyar sörgyárakra.

Tovább

Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?
Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?

Szerző Bartus László January 31, 2017 4 Hozzászólás

Ezért, ha a NOB Budapestnek ítélné az olimpiát, ekkora politikai haszon és anyagi nyereség elől Orbán nem fog elugrani, hogy ismeretlen senkik kanalazzák le a politikai hasznot is, és közvetve a megnövekedett állami párttámogatással a pénzt is.

Tovább