Bartus László: Kik állnak Trump mögött?


Szerző Amerikai Népszava August 07, 2016

Bartus László: Kik állnak Trump mögött?

 

Sokan nem értik, hogyan történhetett Amerikában, hogy rasszista pszichopata legyen az Egyesült Államok esélyes elnökjelöltje. Trump nem lesz elnök, de nem sok választja el tőle. Ez így is olyan jelenség, amelyre magyarázatot kell adni.

Trump támogatásának nem legfőbb oka az elégedetlenség. Ma sokkal drágább minden, mint tíz évvel ezelőtt, és nehezebb megélni, de az amerikaiak racionálisak: tudják, ezen egy demagóg szociopata nem segít, csak ront.

Hillary Clinton megtestesíti mindazt, amit az amerikaiak megutáltak, az establisment leosztott kártyáit, a politikai klánokat, akik uralják a pártokat. Clinton nem volt kimagasló külügyminiszter, köszönhető ez részben Obama passzív külpolitikájának is. Emellett volt számos bakija, amit ki is használnak az ellenfelei.

De a demokrata párt konvenciója megmutatta, hogy Amerikában nagyon erős a liberális demokrácia és a szabadság. Amerikában Trump megválasztása esetén sem képzelhető el, hogy megtörténjen, ami Orbán Magyarországán, mert az alkotmány megsértését nem fogják eltűrni.

Mi az oka mégis Trump támogatásának? A két legfőbb ok a Tea Party és az "evangéliumi keresztény" vezetők homofóbiája, az evangéliumi kereszténység súlyos bibliaellenes torzulása és uszítása. 

A Tea Party nélkül nincs Trump. Ez akkor is így van, ha nem Trump, hanem Ted Cruz volt a Tea Party jelöltje. A jelenség tanulságai túlmutatnak a konkrét eseten. A Tea Party felrúgta a liberális demokráciák konszenzusát, ledöntötte a politikai korrektség, valamint a populista demagógia és uszítás határait.

Ennek következménye a jelenség, amelyet Freud és Jung felismert: a lerombolt gátak felszabadítják az emberek tudatalatti gondolatait, a rasszista, gyűlölködő indulatokat, amelyeket minden ember a jólneveltsége és az önkontrollja révén elfojt. Mindenkinek van sérelme, amely a tudatalattijában egy-egy esetet az elkövetőre jellemző csoportnak tulajdonít. De a tudatával kontroll alatt tartja ezeket a hamis interpretációkat, mert tudja, hogy ezek hamisak.

A politikai korrektség elvetése és megtagadása indítja el azokat a folyamatokat, amelyek felszabadítják az embereket arra, hogy felszínre hozzák és szabadon engedjék a lelkük mélyén elfojtott gonosz gondolatokat, indulatokat és hamis valóságérzékelést. Goebbels propagandája, a náci beszéd erre a mechanizmusra épült. Hitler támogatottsága is ennek volt köszönhető. Minden demagóg hazudozó a tudatalattihoz beszél, és arra bátorítja az embereket, ne féljenek vállalni és kimondani az elfojtott gondolataikat, vágyaikat.

A demagóg populista nem az észhez szól, nem is az érzelemhez, hanem a sérült, beteg, frusztrált lélekhez. Kikapcsolja az értelem kontrollját, azt hazudja, hogy amit elfojtott, az maga az igazság. Ne fojtsa el, hanem engedje szabadon, mert azok akarják ezt elfojtani, akik becsapják őt. Erre épülnek az összeesküvés-elméletek, ennek köszönhetően lesz a "felszabadított" tömegek ellensége a bűnbaknak kikiáltott fantom.

A republikánusok szélsőjobboldali mozgalma, a Tea Party, ugyanezt a mechanizmust indította el. Felmondta a politikai korrektséget, a demokratikus konszenzust. A hatás nem maradt el. Nagyon fontos tulajdonsága a folyamatnak, hogy a felszabadított gátakat nem lehet a továbbiakban lezárni. A szabadjára engedett gonosz indulatok az áradó folyóhoz hasonlatosak, amelyek egyre mélyebb és szélesebb medret ásnak. 

Aki az értelem kontrollját kikapcsolja, és átadja magát a tudatalattijában elfojtott kollektív gonosznak, az rabjává válik a demagóg populista beszédnek. Mint egy kábítószeres, igényli az utánpótlást, mert ha nem kapja meg, elvonási tünetei vannak. Nem akar az értelem által kontrollált valóságba visszatérni. Ezért kell a populista, fasiszta, rasszista, náci demagógoknak tömeggyűlést tartani, rádióinterjúkat adni, mert ilyenkor injekciózzák be az új adagot az általuk függőségbe hozott embereknek, a politikai kábítószereseknek.

A jelenség másik fontos tulajdonsága, hogy a drogfüggőséghez hasonlóan a "beteg" egyre nagyobb dózist akar, mert a korábbi adagok már nem elégítik ki. Ezért vannak olyan demagógok, akik elveszítik támogatóikat, ha ő nem akar vagy nem képes átlépni egy határt. Ilyenkor a tábora egy gátlástalan demagóg kezébe kerül, akinek nincsenek gátlásai, és képes bármeddig elmenni. Így követ egy antiszemita Horthyt egy Szálasi.

Ezért járt úgy a Tea Party is, hogy az általuk megfertőzött tömegeket elveszítette, nem tudta megállítani egy adott ponton, és nem tudta őket Ted Cruz mögött tartani, mert ők egy nagyobb dózist kínáló demagóghoz csapódtak, és Trump mögé álltak. A folyamat pontosan mutatja, hogy a politikai korrektség felszámolása milyen politikai vezetőket termel ki, és a tömegnyomás hatására mivé válnak korábban normálisnak hitt politikai vezetők. A folyamat végállomása pedig mindig a demokratikus elvek elvetéséhez, majd népirtáshoz, tömegsírokhoz vezet. 

A fasiszta és náci hatalomátvételeket mindig megelőzték tömegmozgalmak, amelyek kitermelték a politikai drogfüggőségbe került tömeget. Hasonló szerepet töltenek be ma is a pártok jobbszélén kialakuló tömegmozgalmak. Orbán hataloma jutását a polgári körök mozgalma előzte meg. Trump talán nem lesz elnök, de a Tea Party által kitermelt és Trump által túladagolt tömeg itt marad, és újabb skizofrén pszichopatát keres.

Mit jelent ez a gyakorlatban? Azt, hogy létrejön egy gyűlölködő tömeg, amely társadalmi csoportok elleni gyűlöletben él, felszabadítva a rossz lelkiismeret alól, hogy ez gonosz dolog lenne. Trump "sikerének" titka, hogy képes volt egyesíteni a korábban elszigetelt gyűlöletcsoportokat. Trumpot kizárólag olyan emberek támogatják, akik valamilyen társadalmi csoportot gyűlölnek: feketéket, mexikóiakat, spanyolokat, nőket, melegeket, bevándorlókat, muszlimokat, vagy mindegyiket.

Korábban olyan demagóg jelent meg, aki egyik vagy másik csoport ellen agitált, de Trump valamennyit egyesíti. A demokraták azért nyerhetnek, mert sokan megértették, hogy a republikánus párt elveszítette a kontrollt a Tea Party által kitermelt gyűlölködő tömeg fölött, ezek már a Tea Partyt is kevésnek tartják. Hillary Clinton már nemcsak a kisebbik rossz, hanem a demokratikus gondolkodású republikánusoknak is a jogállam, a demokrácia, az épelméjűség, a politikai korrektség megóvásának egyetlen biztosítéka.

Amerika reménye az, ami a demokrata konvención történt. A demagóg hazugságokat szétverték, és azok hamisságát meggyőzően cáfolták: beszéltek egy muszlim katona szülei, akiknek fia Amerikáért halt meg, texasi demokraták, bizonyítva, hogy nem minden texasi redneck fasiszta, demokrata veteránok, hogy nemcsak a fasiszták hazafiak, stb.. Ez az, ami Magyarországon például nincs.

Minden diktatúra mögött ez a pszichológiai jelenség áll, ezért minden diktatúra és diktátor vége megjósolható annak alapján, hogy mennyire "bekábítózott" a tömege, és a diktátor mennyire gátlástalan, skizofrén személyiség. Magyarország a legrosszabbak egyike. Amerikában komoly intellektuális tartalékok vannak a jelenség korlátozására és a politikai kábítószerfüggők gyógyítására. Magyarország a szabadesés állapotában van.

*

Mindez nem lenne elég Trump támogatásához. A Tea Party pusztítása alig kifejezhető szavakkal (ennek gyökerei John McCain hatalmas tévedéséhez vezethető vissza, amikor Sarah Palint politikai tényezővé tette), de Amerikában ma még nincs annyi gyűlölködő, ami elég lenne Trump támogatásához. Ehhez szükség volt az evangéliumi keresztények támogatására, akik eltorzították a kereszténység egy részét Amerikában.

Amerikában sok bibliai keresztény gyülekezet, templom és pásztor van, akik a milliárdos tévéevangélisták által képviselt kereszténység hitelességét kétségbe vonják. Ezek befolyása mégis nagy, mert őket látják a médiában, és azt hiszik sokan, hogy ez egyben hitelességet és minőséget is jelent. Ezek az emberek azonban a pénz és a hatalom bűvöletébe estek, akik a homofóbiával azonosítják az erkölcsöt, az erkölccsel pedig a kereszténységet, ami ellentétes a Biblia tanításával.

Ez az irányzat nagy hangsúlyt fektetett az evangélizációra, és kezdte igénybe venni a modern kommunikációs eszközöket. Ennek nyomán nagy ismertségre, némelyek nagy népszerűségre, és hihetetlen gazdagságra tettek szert, ami megrontja őket, éppen úgy, ahogy a Biblia mondja.

Arany mosdók, magánrepülőgépek, milliárdos bankszámlák csúfolják meg az életét a bűnösökért feláldozó Jézus evangéliumi szegénységét, és minden tanítását, amit a pénz szerelméről, a gyűjtött földi kincsekről, a szellemi értékekről mondott. E pásztorok egy része oda süllyedt, hogy a középkori katolikus egyház mintájára akarják az államot saját tekintélyük és befolyásuk alá vonni, hogy az erkölcsi törvényeket az állam erejével védelmezzék.

A Biblia azonban ennek ellenkezőjét tanítja: az egyháznak nincs köze sem az államhoz, sem az egyházon kívül levő emberek erkölcseihez. Nem fonódhat össze az állammal, hogy saját erkölcsi követelményeit meg nem tért emberekre erőltesse. Az egyháznak a keresztről való beszéd, az evangélium hirdetése adatott, amit az emberek szabadon elfogadhatnak vagy elutasíthatnak.

Magyarországon is jól ismert az ATV-ben vetített 700-as Klub, amelynek vezetőjét az "evagéliumi keresztény vezetők" egyik ikonjának tartanak, aki az ATV tulajdonosának, Németh Sándornak is egyik példaképe. Pat Robertson a 700-as Klub alapítója. Műsora igazi szellemi kútmérgezés, a lejmolás mellett. Miközben imádkozik, szedi a sápot a nézőktől. A Kék Fényhez hasonlóan telefonos kisasszonyok fogadják a felajánlásokat. Ehhez képest a katolikusok búcsúcédulái apró csínytevések voltak.

Mindez témánkhoz úgy kapcsolódik, hogy a milliárdos hamis próféták minden választás alkalmával ugrásra készen állnak, hogy mint lecsapjanak valamelyik elnökjelöltre, és zsarolják őket a médiabefolyásukkal és az általuk elérhető szavazókkal. Céljuk, hogy valakit közülük elnökké tegyenek, vagy ha nem sikerül, akkor olyan elnök legyen, akit hátulról irányíthatnak, aki majd az ő akaratuk szerint javítja az erkölcsöket. A háttérben persze az áll, hogy a földi hatalom és a pénz vonzza őket.

Ezek a neoprotestáns pásztorok pápának hiszik magukat. Azt gondolják, nekik kell a világ jövőjét megoldani, mindez nem Isten kezében van, hanem ők helyettesítik. Ezért aggódnak, hogy hova hány muszlim megy, ez izgatja őket, mintha bármi közük lenne hozzá, vagy bármit tehetnének ellene, ha Isten így akar megmenteni embereket. De a közvetlen környezetükben nem veszik észre a szükséget, hogy kiken kellene segíteni. A nyomorgóktól, menekültektől elzárják a szívüket, miközben dúskálnak a gazdagságban. A homoszexuálisok bűnei nagyon izgatják őket, de a sajátjukkal képtelenek elbánni.

Aktivitásuk és uszításuk megerősödött a melegjogok elismerésével. Meg vannak győződve arról, hogy a homoszexuálisok jogainak elismerésével több meleg lesz, a több homoszexuális az ördög befolyását erősíti a Földön, és Isten ítéletét hozza el. Pat Robertson "közéleti magazinja" szélsőjobboldali uszítás, az Echo TV színvonala, olyan emlékezetes kiszólásokkal, hogy a World Trade Center ledöntése Isten ítélete volt New York ellen, a város homoszexuálisai miatt.

Mindez a olyan istenképet mutat, amelynek semmi köze a Bibliához, egyedül saját természetüket tükrözi, mert ők ilyeneket tennének, ha lehetne. Ha Isten így gondolkodna, akkor nem áldozza fel a fiát a bűnösökért, köztük a melegekért, hanem elpusztítja az egész világot, teljes joggal. Ha háromezer ember megölésével az lett volna Isten terve, hogy jobb belátásra és istenfélelmre bírja a homoszexuálisokat, akkor a mindentudása jelentős csorbát szenvedett volna, mert alaposan melléfogott: a melegjogok csak szélesültek. Most akkor vagy hiába ölt meg háromezer embert, vagy meg kell kérdeznie Robertsont, hogy kiket öljön meg legközelebb. Miközben Jézus mondta, hogy a Siloám tornya sem ezért omlott le.

Ezek a gyűlölködők a homoszexuálisok miatt gerjedtek be, ami a pszichológia szerint arra utal, hogy sok közöttük a látens homoszexuális. Amikor egy egyház médiája betegesen a homoszexuálisok és a pedofilok körül forog, akkor a gyülekezet pásztora vagy felesége hasonló problémákkal küzd. A katolicizmust megszégyenítő uszítást folytatnak a liberálisok ellen, megfeledkezve arról, hogy vagyonukat, szabadságukat, a vallásszabadságot a liberalizmusnak köszönhetik. A liberalizmust úgy képzelik, hogy nekik joguk van mindenhez, de a velük ellentétes ideológiát, világnézetet, erkölcsöt vallóknak semmihez.

Ebből fakad a homofóbiájuk, a homoszexuálisokkal szembeni gyűlöletkeltésük, ami összeegyeztethetetlen a Bibliával, mert a bűnt gyűlölhetik, de a bűnöst nem, és a bűnöst Isten jósága az, ami megtérésre indítja, nem az ő gyűlölködésük. S ebből fakad a másik rögeszméjük, a muszlimokkal szembeni uszítás és gyűlöletkeltés, ami egyben a beteges és torz Izrael-mániájukkal is összefüggésben van. Nem értették meg, hogy ha Isten olyan lenne, mint ők, megölte volna Ismaelt, de nem ezt tette, hanem neki is áldást adott. 

Vallási fanatikusok, bűnözők és fundamentalista gyilkosok nemcsak muszlimok, hanem a keresztények között is vannak. Minden vallásból le lehet vezetni a gyilkolást, éppen Pat Robertson nem áll távol ettől, miután rendszeresen bibliai alapon egyes országok lebombázását indítványozza. Az ő terrorizmusa több embert pusztítana el, mint egy öngyilkos muszlim merénylő, ha egy amerikai elnök hallgatna rá. A kereszténység a szeretetet hirdeti, nem a gyűlöletet, mint ők. Ezek magyarországi követője, Németh Sándor, aki szintén nem a pénzért hirdeti Orbán rasszista uszítását, hanem azért, mert egyetért vele. Nem véletlenül, Németh Sándor és az ATV is Trump nagy támogatója. 

Amerikában ők felismerték, hogy Trump és a Tea Party támogatói ugyanolyan gyűlöletet terjesztenek, mint ők, átfedés is van közöttük. Ezért arra a blaszfémiára is képesek voltak, hogy a háromszor elvált, feleségét verő, hazudozó, immorális szörnyeteget kereszténnyé nyilvánítsák, azt hazudják róla, hogy megtért és újjászületett hívő. Egyik ilyen uszító, James Dobson még azt is megmagyarázta, miért nem látszik a megtérés a szörnyetegen. Mert még "csecsemő" a hitben. 

New Yorkban összehívták az irányzatukat támogató gyülekezeti vezetőket, ahol Trump beszélt hozzájuk, hogy ő micsoda keresztény. De amikor egy műsorban megkérdezték, melyik a kedvenc része a Bibliából, egyet sem tudott mondani. Trump-al elhitették, hogy az ő támogatásuktól függ a győzelme, és ezért kizsarolták tőle az alelnökjelölt pozícióját. Így lett Mike Pence Trump alelnök-jelöltje, aki lobbistája az "evangéliumi" fundamentalista keresztény vezetőknek, aki harcot vívott a melegjogok elismerése ellen. Ezért cserébe a tévéevangélisták Trump támogatói, azt hazudják róla a műsoraikban, hogy keresztény. Ennyi erővel személyesen az ördögöt is nevezhetnék kereszténynek.

Ez a két csoportosulás áll Trump mögött. A rasszisttákkal kéz a kézben járnak a magukat evangéliumi kereszténynek nevező pásztorok. Azt képzelik, hogy Pence révén a háttérből mozgatják Trump-ot. Nagyot tévednek, mert miközben rászabadítanák a világra, senki nem tudná őt se mozgatni, se befolyásolni őt. De nem biztos, hogy nem ez a jobbik eset. A háttérben Pat Robertson és társai talán még veszélyesebbek, mint Trump.

Trump vélhetően azért fog veszíteni, mert az igazi keresztények felismerik, hogy Trump demagóg, gyűlölködő hazudozó és nem keresztény, a republikánusok többsége pedig meg fogja érteni, hogy bármennyire szeretné is saját értékeit és érdekeit védelmezni, erre nem Trump a megfelelő személy, mert Trump az alapvető közös értékeket tagadja.




Amerikai Népszava
Amerikai Népszava

Szerző



Szóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Iványi Margit: Nem a kormány
Iványi Margit: Nem a kormány

Szerző Amerikai Népszava February 05, 2017 1 Hozzászólás

Nem a kormány mondta gyűlölködve a trolin: nézd ezt a sok mobiltelefonos senkiházit; Nem a kormány dolgozott éjt-nappallá téve, hogy a menekültek emberi szóhoz és emberséges ellátáshoz jussanak…

Tovább

Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van
Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van

Szerző Bartus László February 04, 2017 8 Hozzászólás

A nacionalista szólamok mögött az áll, hogy az Orbán-banda szemet vetett a söriparra. Újraosztanák a piacot, mint a trafikokat. A török hódoltság, Erdély és a Székelyföld, az Igazi Csíki Sör leple alatt "Mészáros Lőrinc" szemet vetett a magyar sörgyárakra.

Tovább

Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?
Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?

Szerző Bartus László January 31, 2017 4 Hozzászólás

Ezért, ha a NOB Budapestnek ítélné az olimpiát, ekkora politikai haszon és anyagi nyereség elől Orbán nem fog elugrani, hogy ismeretlen senkik kanalazzák le a politikai hasznot is, és közvetve a megnövekedett állami párttámogatással a pénzt is.

Tovább