Bartus László: Ki kell zárni Magyarországot az Európai Unióból


Szerző Bartus László September 13, 2016

Bartus László: Ki kell zárni Magyarországot az Európai Unióból

 

Magyarország eldöntheti, hogy fasiszta országot akar, ahol egy ember dönt el mindent, vagy igazságos és demokratikus Európát. Ha olyan országot akar, ahol nincs jogállam, nincs demokrácia, a sajtószabadságra csak halványan emlékeznek, ahol a kormányzat idegengyűlölő, náci propagandát folytat, akkor nem kell az Európai Unió tagjának lennie.

Magyarországot olyan helyzet elé kell állítania az Európai Uniónak, hogy az ország népe Orbán vagy Európa között válasszon. Orbán fasizmust jelent, Orbán és Európa kibékíthetetlen ellentét. Ha Európa nem védi meg magát Orbántól, akkor az ellentét úgy oldódik meg, hogy Orbán fasizálja Európát.

Európát meg kell védeni. De Európára nem a multikulturalizmus, hanem Orbán Viktor és fasiszta ideológiája jelenti a veszélyt, amely a fasizmust a "keresztény identitással" azonosítja, amelynek semmi köze a kereszténységhez. Kizárólag a fasizmushoz és a nácizmushoz van köze, leöntve hazug vallásos frazeológiával. Orbán a kultúra és a szabadság végét jelenti.

Orbán Magyarországa fasiszta diktatúra, amelynek diktátora nyíltan uszít az Európai Unió értékei ellen. Tagadja a politikai korrektséget, ami nem más, mint utat nyitni az emberi jogokkal és a demokratikus értékekkel összeegyeztethetetlen gyűlöletbeszéd felé. Orbán ellentétet és gyűlöletet szít, hogy azok fölött uralkodhasson. Ez ismerős recept: a válságdemagógia célja mindig az elnyomás.

Orbán Magyarországon felszámolta a fékek és ellensúlyok rendszerét, a hatalmi ágak szétválasztását. A hatalom kizárólagos gyakorlása valósult meg, amelyet az Alkotmány tiltott. Megdöntötte az alkotmányos rendet, korlátozza a sajtószabadságot, sérti a vallásszabadságot, a felekezeti jogegyenlőséget, megszüntette az egyenlő és szabad választásokat. Rendszere a demokrácia álarcába bújtatott közönséges fasizmus.

Magyarország diktátora náci beszédeket mond, gyűlöletet kelt a háború elől menekülő emberekkel szemben. Hazudik, rágalmaz, mocskolódik, kormánya lábbal tapossa az emberi jogokat és az európai értékeket. Az Európai Uniót bomlasztja, Európa stabilitását ássa alá. Tevékenysége Putyin és az Iszlám Állam érdekeit szolgálja.

Orbán államellenes bűncselekményt követett el, amikor megdöntötte az alkotmányos rendet. Ezért életfogytiglani börtönbüntetés jár. A magyar demokrácia felszámolása után az Európai Unió értékeinek felszámolására és Európa szétverésére törekszik. Orbán Európába exportálja a fasizmust, amelyet "kereszténységnek" nevez. A hazug identitást terjesztő Orbán életveszélyes Európára és az egész világra nézve.

A magyar fasizmust lokalizálni kell, a maga épített kerítésen belül kell tartani. Nem szabad megengedni, hogy a menekültügyet, a terrorizmust és az orosz propagandát felhasználva felerősítse az európai szélsőjobboldalt és Európában megvalósítsa azt, amit Magyarországon már megtett. Ennek polgárháborúk és világháború lenne a vége. Orbán Magyarországot katasztrófába sodorja.

Ez már eldöntött kérdés, mert politikai ellenzéke kollaborál vele, csak a pénz érdekli, gyáva, hazug és haszonleső. A magyar ellenzék a rendszer kitartottja, nem ellenzéke. Magyarországon Orbán rendszerének nincs a rendszeren kívülálló ellenzéke. A kérdés ma már az, hogy az elborult elméjű, megszállott Orbán Európát is katasztrófába sodorja-e.

Az uniós tagság nem jár senkinek. Az EU értékközösség, amelynek azok lehetnek tagjai, akik elfogadják és betartják az Európai Unió alapelveit. Az Unió ellenségeinek nincs joguk a tagságra, nincs joguk olyan célokat kitűzni, hogy megdöntik az Európai Unió értékeit és azzal ellentétes fasiszta Európát hoznak létre. Akinek nem tetszik ez az Európai Unió, az távozhat. Ha nem távozik, de a közös értékek ellen tesz, akkor ki kell zárni. Az Európai Unión kívül azt tesz, amit akar.

Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter helyesen mutatott rá a Die Weltnek adott interjújában, hogy Orbán rezsimje a háború elől menekülőket durvábban kezeli, mint az állatokat. „A határ menti kerítés egyre hosszabb, magasabb és veszélyesebb. Magyarország nincs messze attól, hogy lőparancsot adjon ki a menekültekre. Bárki, aki le akarja küzdeni a kerítést, a legrosszabbra kell felkészüljön” – mondta.

Asselborn pontosan fogalmazott, amikor kijelentette, ha Magyarország ma jelentkezne az EU-ba, nem vennék fel. „Nem engedhetjük, hogy az EU alapelveit aláaknázzák” – jelentette ki. Szavai olyanok, mint a gyógyszer. Az Európai Uniónak meg kell tudnia védeni önmagát. Orbán ma olyan veszély, mint Hitler volt majdnem száz évvel ezelőtt. Ne tévesszen meg senkit, hogy Magyarország kis ország, mert az uniós tagsága révén elveszítette jelentőségét az ország mérete, a populista demagógia pedig nem ismer határokat. Amerika a példa, hogy az uszítás tömeglélektani hatása nem korlátozható.

Akit nem vennének fel az Európai Unióba, az nem felel meg az uniós alapelveknek, az olyat ki kell zárni. Asselborn az EU megszilárdításának legfontosabb elvét fogalmazta meg, amikor azt mondta, hogy "akik, mint Magyarország, kerítéseket építenek, hogy a háborús menekülteket távol tartsák, akik a sajtószabadságot és az igazságszolgáltatás függetlenségét megsértik, azok tagságát ideiglenesen fel kellene függeszteni, vagy ha kell, végleg ki kéne zárni őket az EU-ból".

Ez az európai válság kezelésének kulcsa: megszabadulni azoktól a posztkommunista országoktól, amelyek az Európai Uniót csak anyagi haszonszerzésre használják, de az alapelveit elutasítják, bomlasztanak, és saját fasiszta képükre akarják formálni. Európa válságát ők okozzák, és azok az európai vezetők, akik nem kellőképpen reagálnak erre a veszélyre. Orbán Magyarországa nem Európa. Ha Európa nem akar olyan lenni, mint Orbán Magyarországa, akkor ki kell vágni az Unió testéből, mint egy rákos daganatot.
.
Az EU vezetői nem számíthatnak arra, hogy Magyarország megoldja ezt a problémát, és demokratikus úton leváltja az ország fasiszta diktátorát. Erre már nincs lehetőség, és Orbán jól épített a kádárista reflexekre és a keresztényfasiszta horthysta ideológia hamis identitásképző szerepére. A magyarok antiszemita és nacionalista identitása ellen nem mer fellépni a liberális ellenzék, csak beszél, amivel a demokrácia hamis látszatát kelti, és Orbánnak tesz szívességet. A magyar emberek megtanultak a Kádár-korszakban diktatúrákhoz alkalmazkodni és diktatúrákban keresni a megélhetést. Ez nem egy szabadságszerető nép. Vezetői árulók, akiket egyenként vásárol meg Orbán.
.
Magyarország számára az utolsó lehetőség, ha nem élvezheti a fasiszta diktatúra mellett az európai uniós kedvezményeket és lehetőségeket is. Amíg Magyarország az Európai Unió tagja, s amíg az Unió nem teszi világossá, hogy ez egy fasiszta rendszer, amely nem való a demokratikus Európába, addig a magyarok semmit nem fognak tenni Orbán ellen, aki így biztos hátországból támadhatja Európát.
.
Európa csak úgy védheti meg magát, ha a fasiszta bűnözőt kirúgja, a magyarokat szembesíti azzal, hogy Orbán kicsoda, a rendszere micsoda, és választás elé állítja őket: Orbán vagy Európa. Választhatják Orbánt is, de akkor kívül tágasabb. Az Orbán által blaszfémiaként használt kereszténység alapelvei szerint is jobb, ha egy kezet vagy lábat levágnak, minthogy az egész test pusztuljon el. Jobb ha egy országot zárnak ki, ha egy ember veszik el a közösségből, mintha az egész közösség veszik el.
.
Aki olyan stílusban beszél országa nevében, külügyminiszterként, mint Szijjártó Péter, aki komolytalan, nagyképű és frusztrált "figurának" nevezi Luxemburg, az Unió egyik tagállama külügyminiszterét, aki az Unió alapelveire figyelmezteti Orbánt, nemcsak arcátlan és külügyminiszteri posztra alkalmatlan fráter, hanem a göbbels-i propagandát használó náci uszító is. Ilyennek nincs helye Európában. Ez rombolja Európa értékeit, nem a menekült családok.
.
Szijjártó jogállamnak nevezi Magyarországot, ahol joga csak annak van, akinek Orbán megengedi. Azt állítja, "a magyar embereknek joguk van elmondani a véleményüket", miközben minden alkalommal megakadályozták, hogy a magyarok elmondhassák a véleményüket olyan kérdésben, amelyben nem Orbán manipulálja őket. Október 2-án egy uszító, gyűlöletkeltő, hazugságot terjesztő kampányról lehet véleményt mondani, nem az igazságról. 
.
Orbán kisajátította a közmédiát, az ország vagyonát, az ellenvéleményt hangoztatók nem kapnak anyagi forrásokat és lehetőségeket, hogy a népszavazás kérdéséről a véleményüket elmondják, a lakossággal megosszák. Ezt nevezi Szijjártó jogállamnak és szabad véleménynyilvánításnak. Orbán strómanokkal százmilliárdokat lop, majd cinikusan a neki dolgozó pártkatona főügyészhez küldi feljelenteni, aki ezt kifogásolja. Ahol minden ügy elhal. Ezt nevezik ezek a gazemberek jogállamnak.
.
Európa csak egyet tehet, ha meg akarja védeni magát, és meg akarja erősíteni a szabad és demokratikus Európát: Orbán Magyarországát ki KELL zárni az Európai Unióból. Azonnal meg kell teremteni a feltételeit annak, hogy akik tagadják az Unió alapértékeit, támadják és sértegetik a közös intézményeket, azoktól meg lehessen szabadulni. Európának antifasiszta harcra van szüksége, hogy megvédje önmagát és polgárait az igazi veszedelemtől.
.
Szijjártó azzal magyarázza a luxemburgi külügyminiszter véleményét, hogy "csak néhány kilométerre lakik Brüsszeltől". Akik így utálják "Brüsszelt", ami nem más, mint az uniós alapelvek és a közös döntéshozatal, az Európai Unió jelképe, azoknak nincs helyük "Brüsszelben". 
.
Nemcsak Európa, hanem Magyarország hosszútávú érdekei is az, hogy kizárják az Európai Unióból. Orbán ne azoknak az országoknak a pénzén nagyszájúskodjon, akiket gyaláz, s akik demokráciáját szét akarja verni. Fejezze be az Unió ezt a macska-egér játékot, ahol Orbán demokráciát hazudhat, s arra hivatkozva dönti romba a demokráciát nemcsak Magyarországon, hanem Európában is.
.
Magyarországot ki kell rúgni Európából. Akinek ez nem tetszik, az tegyen ellene, hogy Orbán fasizmusa ne legyen azonos Magyarországgal. A fasiszta Magyarországnak nincs helye Európában.Bartus László
Bartus László

SzerzőSzóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Iványi Margit: Nem a kormány
Iványi Margit: Nem a kormány

Szerző Amerikai Népszava February 05, 2017 1 Hozzászólás

Nem a kormány mondta gyűlölködve a trolin: nézd ezt a sok mobiltelefonos senkiházit; Nem a kormány dolgozott éjt-nappallá téve, hogy a menekültek emberi szóhoz és emberséges ellátáshoz jussanak…

Tovább

Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van
Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van

Szerző Bartus László February 04, 2017 8 Hozzászólás

A nacionalista szólamok mögött az áll, hogy az Orbán-banda szemet vetett a söriparra. Újraosztanák a piacot, mint a trafikokat. A török hódoltság, Erdély és a Székelyföld, az Igazi Csíki Sör leple alatt "Mészáros Lőrinc" szemet vetett a magyar sörgyárakra.

Tovább

Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?
Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?

Szerző Bartus László January 31, 2017 4 Hozzászólás

Ezért, ha a NOB Budapestnek ítélné az olimpiát, ekkora politikai haszon és anyagi nyereség elől Orbán nem fog elugrani, hogy ismeretlen senkik kanalazzák le a politikai hasznot is, és közvetve a megnövekedett állami párttámogatással a pénzt is.

Tovább