Bartus László: Így lesz a liberálisból terrorista


Szerző Bartus László August 31, 2016

Bartus László: Így lesz a liberálisokból terrorista

 

Már az is figyelemre méltó, hogy Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezetője, az ATV tulajdonosa a Fidesz-közeli és a szélsőjobboldal kommentelőit vonzó Mandinernek adott interjút "Az iszlám és a balliberális oldal szövetsége fenyegetés" címmel. Egyértelműen kijelölve azt a szellemi közösséget, ahova tartozik. De ahogy Németh levezeti sajátos világnézetét, az előrevetíti, hogyan lesz üldözendő terrorista, aki liberális. Ez az interjú jelentős mérföldkő lesz az újkori magyar fasizmus történetében. 

Ennek lényege, hogy a muszlimokat a terrorizmussal azonosítja, a liberális demokraták menekültekkel szembeni magatartását a muszlimok és a liberálisok összefonódásaként értelmezi. Ebből az következik, hogy az emberi jogokat, a vallásszabadságot tiszteletben tartó liberalizmust a terrorizmus támogatásával teszi egyenlővé. Így lesz a terrorizmus támogatója, aki liberális, így lehet majd a liberális demokrácia híveit a terrorizmus elleni harc részeként üldözni.

A magyar liberálisok készülhetnek arra, hogy az Orbán-rendszer e logika alapján üldözi majd a rendszer ellenfeleit, mint a terrorizmus támogatóit, s mint terroristákat. Mielőtt ennek részleteire térnénk, az interjú egyéb érdekes részeit érdemes szemügyre venni.

*

Németh említést tesz Horn Gyulával történő találkozójáról. Ezt annak kapcsán mondja, miért támogatta a Hit Gyülekezete az SZDSZ-t az MSZP-vel való koalíció után is. Azt mondja, "Horn Gyula behívatott minket még 1994-ben", majd helyesbít: "pontosabban szólva ajánlatot tett, hogy találkozik velünk". A Fesz van című könyvemben is szerepel ez a történet. A találkozót én szerveztem meg, egyáltalán nem Horn kezdeményezte, hanem a Hit Gyülekezete. Magam is részt vettem rajta. Azt állítja Németh Sándor, hogy Horn Gyula "ott szocialista vezetőkkel együtt bocsánatot kért a minket a szocialista rendszerben ért zaklatásokért és üldözésért". Ez szemenszedett hazugság.

Először is, nem voltak jelen "szocialista vezetők". Horn Gyulán kívül Gellért Kis Gábor vett részt találkozón, mint a párt akkori sajtósa. Semmiféle bocsánatkérés nem volt. Németh Sándor azért kérte a találkozót, mert egy pszichésen terhelt fiatal lány beleesett, a szerelmével zaklatta. Németh ezt a Nemzetbiztonsági Hivatal akciójának tulajdonította. A beszélgetés alatt arról győzködte Horn Gyulát, hogy állíttassa le a titkosszolgálattal a szerelmes leányt. Horn megpróbálta a Hit Gyülekezetét az MSZP vallási tagozatába bevonni, mert azt hitte, hogy Németh az SZDSZ-től át akar állni a szocik mellé, ezért akart találkozni vele.

Egy szó nem igaz abból, hogy az SZDSZ és a Hit Gyülekezete viszonya azért romlott meg, mert a liberális párt nem volt elég antikommunista. Ez nevetséges, hiszen miután az SZDSZ-től elfordult, Németh előbb az MSZP-be próbált ugyanúgy beépülni, mint az SZDSZ-be. De az nem sikerült. Az SZDSZ-szel azért romlott meg a kapcsolata, mert a kopogtatócédulák elégetésével zsarolta a pártot.

Németh az ATV-vel kapcsolatban azt állítja, hogy nem tudja, a stáb mekkora része kötődik a gyülekezethez. Ez az égbe kiáltó hazugság azért is nevetséges, mert minden fontos pozíciót hitesek töltenek be. Aki nem hites, amellett ott egy hites politikai tiszt, aki felügyeli. Azt a látszatot próbálja kelteni Németh, mintha semmi köze nem lenne neki ahhoz, ami az ATV-ben történik. Szerinte a hitesek csak "műszaki területen" dolgoznak.

Ehhez képest saját fia a hírigazgató. A lánya a tulajdonos cég ügyvezetője, másik lányával együtt riporter. A személyi titkára a külpolitikai rovat vezetője, az atv.hu vezetője és legtöbb munkatársa (ha nem mind) hites, még én vittem Szlazsánszkyt a Hetekhez dolgozni, így lett "újságíró". Ezek nemcsak mind hitesek, hanem a Németh család tagjai, bizalmasai. Rózsa Pisti kicsoda? Talán csak nem ő a lakatos? Még az egyik hírbemondó is hites. Rónai Egon a hites felesége révén van totális kontroll alatt tartva.

Az interjú legérdekesebb része, amikor Németh Sándor kifejti disszidálásának részleteit. Erről már többször beszélt, de most a legrészletesebben. Azt állítja, hogy miután Amerikába akart disszidálni, és elkapták a jugoszláv határon, megverték és megkínozták. Az nem derül ki, hogy ezek kik voltak, a cellatársai vagy a jugoszláv határőrök, s az sem, miben állt a "kínzás". Arról sem beszél, mi volt a kínzás célja: csak akkor kínoznak valakit, ha valamire rá akarják venni, vagy valamit meg akarnak tudni tőle.

A nagy fordulat ezután következik. Németh azt állítja, hogy miután megkínozták, úgy elengedték, mintha ott sem járt volna. Érdemes szó szerint idézni, ez hogyan történt: "Egyszer csak aztán behívatott a börtönigazgató, és közölte, én nem vagyok börtönbe való ember, felejtsek el mindent, nem jártam itt soha, mehetek, a börtön ügyvédje elvisz majd Letenyére, folytassam inkább a tanulmányaimat. Ennyi volt. És betartották."

Itt számos kérdés nyitva marad. Magam is határőr voltam, méghozzá békésebb időkben, de azt tudom, hogy nem a fogdaparancsnok döntötte el, hogy valakit szabadon engednek vagy nem. Ha valakit elfogtak, adminisztrálták, nem engedhette el a fogdaparancsnok, ha úgy látta, hogy ez az ember nem börtönbe való. Ha megpróbálja a parancsnok elengedni a határsértőt, hadbíróságra kerül, saját szabadságával játszik.

Aztán az is kérdés, hogy a "börtön ügyvédje" (?) hogyan vitte vissza Németh Sándort Letenyére? Zöldhatáron szöktek vissza? Visszafelé is határsértést követtek el, immáron ketten? Vagy a határállomáson mentek át? Hogyan? Nem kértek útlevelet tőlük a magyar határon? Átcsempészte a jugoszláv "ügyvéd" a csomagtartóban? Nem kérdezte senki a határon, hogy hol járt ez a derék fiatalember, aki nem börtönbe való? 

Az interjúból látszik, hogy Németh bármire hajlandó volt, hogy megússza ezt a kalandot börtön nélkül. Ő úgy próbálja beállítani, hogy az imája hatására Isten volt az, aki kihozta a jugoszláv börtönből minden következmény nélkül. Ennél nagyobb mese már csak az lenne, ha azt állítaná, hogy angyalok nyitották ki neki a börtön ajtaját. Vagy angyal volt a börtönőr. Valami evilágibb magyarázat húzódhat meg a sötétben. Vajon mit kértek? És ő kinek, mit írt alá, ezért a csodás szabadulásért? Mert nemcsak a börtön ajtaja nyílt meg neki ilyen csodálatos módon, hanem a magyar belügy által ellenőrzött magyar határ is. A határsértés állambiztonsági ügy volt.

*

Ezzel nem állítunk semmit, csak kérdezünk, mert Németh Sándor egy minden gyanú felett álló ember. Németh Sándor mindenesetre érdekes teóriát tett magáévá keresztény lelkészként, amikor az amerikai keresztények vezetőkkel való kapcsolatáról és a nemzetközi kapcsolatrendszerébe való beilleszkedéséről szól. Az állítja, sok magyar nem tudja, hogyan lehet beilleszkedni egy nemzetközi rendszerbe: "Ott nincs érzelem, nincs barátság, ott ha valakit értékelsz és bízol benne, akkor támogatnod kell adományok formájában. Ez önmagában nem rossz, csak a kelet-európai embereknek rendkívül szokatlan" - mondja ezt egy vezető lelkész.

Ebből egy cinikus maffiózó világképe bontakozik ki, nem istenfélő keresztény emberek egymás közötti viszonya. Ez Németh Sándor: nincs érzelem, nincs barátság, ha valakire szükséged van, megveszed. Szerinte ez nem rossz, "csak a kelet-európai embereknek rendkívül szokatlan". Nem, ez nekik nem szokatlan, nekik ez a mindennapok valósága. Csupán azért lepődnek meg, mert azt hiszik, hogy az "Isten országa" kicsit másképp működik, mint a korrupt világ.

Németh ezt az amerikaiakra fogja, azt állítja, hogy "amerikaiakkal máskülönben nincs barátság". Tizenhárom éve élek Amerikában, ezt maximálisan cáfolni tudom. De itt nem világi emberekről, hanem ráadásul keresztény hívőkről van szó. Németh azt állítja róluk, nemhogy krisztusi szeretet, de még barátság, vagy bármilyen érzelem sincs bennük. Akkor kik ezek az emberek, akiket Németh Sándor "barátként" sorol fel a személyes honlapján?

Ezek az emberek mit szólnának, ha elolvasnák, amit az érzelmeikről és a barátságukról Németh itt mond? Ezeket mind adományokkal vette meg? Nem gondolja, hogy valamit ő értett félre? Nem lehet, hogy ezek az emberek őszintén barátkoztak volna vele, az adományt adománynak hitték, s csak ő nem tud elképzelni baráti kapcsolatokat, s csak azokban bízik meg, akiket lefizetett?

Ennek tükrében mit szóljunk a Pat Robertsontól kapott egyetlen diplomájáról (leszámítva azt, amit saját főiskolája adott neki)? Azt mennyiért vette? Az izraeli kitüntetések? Azokat mennyiért vásárolta? Az izraeli "barátokért" mennyit fizetett? Ha egy oknyomozó újságíró megnézi a mindenhol felbukkanó neveket, szervezeteket, könnyen kideríthetné, mennyi ma egy izraeli kitüntetés ára?

*

Németh Sándor érdekeseket mond arról, hogyan változott meg a Hit Gyülekezetéről a Fidesz és a sajtó véleménye. Németh szerint az előítéleteket addig lehet fenntartani, amíg egy közösség "nem jön ki a fényre". Csakhogy a Hit Gyülekezete a kilencvenes évek elején nagyon is kijött a fényre, ezért született róla annyi cikk, amelyek nem előítéleteket fogalmaztak meg, hanem tényeket közöltek. Pénzről, családellenességről, uszításról, manipulációról, emberek halálát kívánó átkozódó imakommandókról. Ez azt követően szűnt meg a baloldali sajtóban, hogy az ATV-vel felvásárolta a ballib sajtó mértékadó személyiségeit, és a nyilvánossággal megvette a balliberális pártokat. Éppen úgy, ahogy a "barátait".

A jobboldali sajtóban azután szűntek meg a Hit Gyülekezete súlyos emberi jogi visszaéléseiről, Németh Sándor pszichikai terrorjáról, diktatúrájáról szóló cikkek, hogy a Fidesz kiegyezett a Hit Gyülekezetével. Németh szerint ennek oka az, hogy "a mostani kormány – felismerve a Hit Gyülekezete társadalmi befolyását, erejét, nemzetközi kapcsolatrendszerét – nem akart velünk továbbra is konfliktushelyzetet fenntartani". Ez majdnem olyan jó szöveg, mint a jugoszláv börtönből való csodálatos szabadulás. Kövér László nyilván ráébredt, hogy a Hit Gyülekezete nem destruktív szekta. Egy angyal mondta meg neki.

A Fidesz szektázása és a Hit Gyülekezete Fidesz általi állami elismerése között történt egy apró, nüansznyi dolog: az MDF megszűnése. Németh Sándor ugyanolyan erős befolyást szerzett az MDF-ben is, mint az SZDSZ-ben, és kiszolgáltatottá tette a pártot a maga számára. Az MDF-et arra használta, hogy ha nem sikerül Orbánnal kiegyezni, akkor az MDF lesz a fegyver a kezében Orbánnal szemben. Ha Orbán hajlik a paktumra, akkor az MDF-et nemes egyszerűséggel eladja Orbánnak az egyházi státuszért és a kiegyezésért. Egy mozdulattal legyilkolja őket a politikai színtérről.

Ez utóbbi történt. Orbánnak megérte kiegyezni Németh Sándorral, aki felszámolta a jobboldali riválisát, és ezzel utat nyitott neki a korlátlan hatalomhoz. A NER maga is Németh számlájára írandó. Némethnek csak annyit kellett ártatlan képpel mondani a 2010-es választások előtt, hogy mégsem akar tovább politizálni. Ezért az utolsó pillanatban nem gyűjti össze az MDF kopogtatócéduláit, amely emiatt kiesett a parlamentből, gyakorlatilag megszűnt. A párt vezetőit pedig egy ocsmány koncepciós eljáráson kergették keresztül éveken át. Németh pedig megkapta a katolikusokkal egyenrangú egyházi státuszt. Ennyit a Fidesz nagy felismeréséről. S ennyit Németh Sándor barátságáról. A párt hátba szúrt vezetőinek feje fölött éveken át lebegett a börtön. A semmiért. Azért a bűncselekményért, amit velük szemben követtek el.

Végezetül elérkeztünk az interjú lényegi mondanivalójához. Németh úgy jut el az iszlám radikalizmushoz, hogy előbb azonos szintre hozza a rasszista Trumpot Clintonnal, azok véleményét osztva, akik szerint "két kretén közül kell választani". Majd kifejti antiliberális nézeteinek fundamentumát, hogy "a melegházasság, az uniszex WC-k és mosdók sok keresztényt felébresztettek, hogy Obama irányvonalát nem szabad folytatni". Ám ezek a "keresztények" soha nem is voltak Obama támogatói. Ezek Németh Sándorhoz hasonló milliárdos tévéevangélisták, akiknek nem elég a pénz, hanem a hatalom is kell. Akárcsak neki. Ezek elestek mindhárom kísértésben, aminek Jézus ellenállt a pusztában.

Deklaráltan Németh rasszizmusa, iszlamofóbiája és homofóbiája áll az antiliberalizmusa mögött. Ez a középkori katolikus feudalizmus és a politikai katolicizmus mai változata. Ehhez társul a vallásszabadság sajátos értelmezése, eszerint neki joga van mindenhez, de más vallásnak nem lehetnek ugyanolyan jogai. Németh totális tévedés áldozata abban is, hogy neki politikailag harcolnia kell a világban levő erkölcstelenség ellen. Pál apostol világosan megmondta, hogy a kívülvalókhoz nincs köze az egyháznak. "Magatok közül vessétek ki a gonoszt" - mondja, és Németh kezdhetné ezt mindjárt saját magán. 

A megátalkodott liberálisok nemcsak a melegjogokat tartják tiszteletben, és Jézus hegyi beszédével összhangban engedik együtt nőni a konkolyt és a búzát, hanem az életüket mentő menekültek jogait is elismerik. Azt a keresztény álláspontot követik, hogy az éhezőnek enni, a szomjazónak inni kell adni, az üldözöttet be kell fogadni. Németh emiatt a liberális gondolkodást elveti. Őket nemcsak a melegekkel azonosítja, hanem a muszlimokkal való szövetségkötéssel vádolja. Homályosan céloz arra, hogy ez valami szervezett dolog is lehet. A muszlimokat a terrorizmushoz, a liberálisokat a muszlimokhoz kapcsolja, és teszi őket egyenértékűvé. Elég a muszlimokkal szembeni gyűlöletet felkorbácsolni, és megvan a liberálisokkal szembeni üldözés támogatásának ideológiai alapja is.

Mindez abból az ultramontán antiliberalizmusból következik, amely a liberalizmust azokkal az erkölcstelenségekkel azonosítja, amelyeket nem enged állami erővel üldözni. A liberalizmus ezek egyikével sem azonos, csupán az egyenlő jogot védi és ismeri el. Németh e logika alapján beszél a liberalizmus és az iszlám nem létező szövetségéről, csupán azon az alapon, hogy a liberalizmus nem üldöz és nem rekeszt ki egyetlen vallást sem. A bűnözést nem azonosítja senki bőr színével vagy vallásával. Aki pedig az életét menti, azt a vallásától függetlenül segíteni kell.

Németh szerint ez veszélyes. De az igazi veszély nem ez, hanem az ő elmélete, mert ha minden muszlim terrorista, és a liberalizmus védi a muszlimok jogait, segíti a menekült muszlimokat, akkor a liberalizmus a terrorizmus támogatója, aki liberális, az terroristák szövetségese és maga is terrorista lesz. Eddig is világos volt, hogy Orbán terroristának nevezi majd azokat, akik a diktatúrája ellenfelei lesznek, és terroristaként bánik majd velük. De ilyen szépen még senki nem fejtette ki a fasiszta diktatúra ideológiáját, mint Németh Sándor, az ATV mindenható tulajdonosa.

*

Abban semmi meglepő nincs, hogy Németh azt állítja, ha a liberalizmus védi a felekezeti jogegyenlőséget és a menekültek jogait, akkor "ez a demokrácia végét jelentené". Az ATV tulajdonosa ezzel azt állítja, hogy Magyarországon ma demokrácia van, amit a liberalizmus veszélyeztet (sic!). Mindezt azzal magyarázza, hogy "Mi állam és egyház szétválasztásában gondolkodunk, az iszlám számára ez ismeretlen" - mondja ezt Németh egy államegyház vezetőjeként. Egy olyan alaptörvény mellett, amelyben a nemzeti identitást és az állam folytonosságát egy vallással azonosítják. Követelve az állam beavatkozását a muszlimokkal szemben a vallási intolerancia jegyében.

Németh elfelejtette már, hogy ő egy szektavezér, aki destruktív szektát vezet, és addig volt a vallásszabadság nagy bajnoka, amíg saját üldözése meg nem szűnt. Szerinte a menekültekkel szembeni emberséges bánásmódtól "növekedni fog az antiszemitizmus". Miközben a zsidókeresztény kinyilatkoztatás, a zsidó Biblia, az elesett, az üldözött megsegítését írja elő. Amit ő képvisel, az minden ízében bibliaellenes.

A Németh Sándor által favorizált Orbán-kormány pedig most tüntetett ki egy tőrőlmetszett antiszemitát, amellyel hitet tett saját rasszizmusa és antiszemitizmusa mellett. Ha Németh küzdeni akar az antiszemitizmus ellen, akkor kezdje az Orbán-rendszer elleni harccal. A televízióját használhatná erre is, nem az Orbán-rendszer bebetonozására. Igaz, az most nem fizet olyan jól.

Azt, ugye, mondani sem kell, hogy a mandineres interjút sorban veszik át a fideszes és szélsőjobboldali portálok. A szélsőjobb azonnal felkapja majd Németh teóriáját, hogy "szövetség van az iszlám és a balliberálisok között". Nem baj, hogy hazugság, ez lesz az új magyar politikai üldözés és népirtás hivatkozása. A Magyar Idők linkje megtalálható Németh Sándor Facebook oldalán is. Már nem is szégyellik. Dolgozik a Hit Gyülekezete sajtóosztálya, és ma már ezekkel állnak kapcsolatban. Ebbe a szellemi közösségbe tartoznak. Az ATV-vel együtt.

Aki az ATV-ben megjelenik, ezt támogatja. Aki velük van, az Orbánnal van. Aki velük van, az a gyűlöletkeltő uszítókkal van. Nincs mentség, és nincs kivétel. 
Bartus László
Bartus László

SzerzőSzóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Iványi Margit: Nem a kormány
Iványi Margit: Nem a kormány

Szerző Amerikai Népszava February 05, 2017 1 Hozzászólás

Nem a kormány mondta gyűlölködve a trolin: nézd ezt a sok mobiltelefonos senkiházit; Nem a kormány dolgozott éjt-nappallá téve, hogy a menekültek emberi szóhoz és emberséges ellátáshoz jussanak…

Tovább

Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van
Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van

Szerző Bartus László February 04, 2017 8 Hozzászólás

A nacionalista szólamok mögött az áll, hogy az Orbán-banda szemet vetett a söriparra. Újraosztanák a piacot, mint a trafikokat. A török hódoltság, Erdély és a Székelyföld, az Igazi Csíki Sör leple alatt "Mészáros Lőrinc" szemet vetett a magyar sörgyárakra.

Tovább

Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?
Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?

Szerző Bartus László January 31, 2017 4 Hozzászólás

Ezért, ha a NOB Budapestnek ítélné az olimpiát, ekkora politikai haszon és anyagi nyereség elől Orbán nem fog elugrani, hogy ismeretlen senkik kanalazzák le a politikai hasznot is, és közvetve a megnövekedett állami párttámogatással a pénzt is.

Tovább