Bartus László: Egy karrierista sorsa a bolsevik pártban


Szerző Bartus László September 08, 2016

Bartus László: Egy karrierista sorsa a bolsevik pártban

 

A 168 Órában megjelent Kerék-Bárczy Szabolcs-dolgozat a "Paradigmaváltást!" címet viseli, ugyanakkor semmiféle paradigmaváltást nem jelent. Azt mondja, hogy a nemzet érdeke "a rendszer elsöprése és a köztársaság helyreállítása", de egy mondattal később a diktatúra választásokon való leváltásáról beszél. Azt mindenki tudhatja, hogy ez képtelenség.

Paradigmaváltás az lenne, ha Kerék-Bárczy azt mondja, hogy a hazudozást fejezzék be. Azt helyesen írja, hogy "a parlamenti jelenlét egyedüli komoly nyeresége a költségvetési-pénzügyi támogatás (...) ami a mai helyzetben pusztán néhány tucat személy politikai pozíciójának biztosítása. pénzpocsékolás, sőt erkölcsi visszaélés a közjavakkal", de azt már nem teszi hozzá, hogy ez mit jelent.

Az évi 100 milliós állami támogatás, amelyet felél a Demokratikus Koalíció, erkölcsileg semmivel nem különb felhasználása a közpénzeknek, mint Mészáros Lőrinc bármelyik állami megrendelése. Ezért a pénzért a Demokratikus Koalíció is "állami megrendelést" teljesít, amely nem más, mint az Orbán-rendszer legitimációja, a demokrácia hamis látszatának fenntartása. Ez szimpla vesztegetési pénz, amely néhány megélhetési politikus érdekeit szolgálja.

Kerék-Bárczy azonban a helyes premisszákból nem von le helyes következtetéseket, hanem ugyanazt ajánlja másképp. Mint minden hazugság, ez is tele van csúsztatással, felesleges, üres fecsegéssel. Ami ebből lényeges, az nem más, mint Gyurcsány betámadása. Nem is értem, hogyan gondolhatta, hogy ezek után egy percig maradhat abban a pártban, ami Gyurcsány köré épül.

Kerék-Bárczy írása nem paradigmaváltás, de program. A Demokratikus Koalícióban pedig, mint minden rendes bolsevik pártban, programot csak a párt vezére hirdethet. Néhány száz évvel ezelőtt ezért Kerék-Bárczyt lefejezik, később száműzik, azután bebörtönzik, jégcsákánnyal agyonverik. Jelenleg ez a párt annyira jelentéktelen, hogy az ilyen lázadókat csak kizárják, és hagyják, hogy körbejárja a sajtót, és elvégezze azt a pusztítást, amit ez a párt megérdemel.

*

Kerék-Bárczyt nem azért zárták ki, amit írt, hanem azért, mert egyáltalán írni merészelt a vezér beleegyezése nélkül. Kerék-Bárczy olyan megjegyzéseket is tett, amelyek félreérthetetlenül arra tett célzások, hogy Gyurcsánytól meg kellene szabadulni. Ebben a kérdésben nem kívánok állást foglalni, ez a párt tagságára tartozik, de ilyen felvetés demokratikus pártban normális. Egy demokratikus párton belül természetes, hogy elvek és emberek versenyeznek.

A Demokratikus Koalíció azonban nem demokratikus párt, hanem felülről lefelé építkező vezérelvű szervezet, amelyben a leválthatatlan vezér válogatja össze az elnökség és a testületek tagjait. A hozzá való viszony jelöli ki mindenki helyét a struktúrában. Kerék-Bárczy alkalmatlanságára jellemző, hogy ezt nem fogta fel, és meglepte, hogy kirúgják.

Amikor Kerék-Bárczy azt mondja, hogy "a paradigmaváltással kapcsolatos vitákat, majd azok kiérlelését 2016 őszén le kell folytatni, és bevezetését legkorábban ez év végére, legkésőbb jövő február-márciusra kell időzíteni", gyakorlatilag átveszi a párt irányítását. Aztán amikor azt fejtegeti, hogy létezik demokratikus jobboldal, amellyel szerinte ki lehetne egyezni, de "igaz, egy-egy vezetővel nem tudnának szövetséget elképzelni", arról beszél, hogy a szélesebb konszenzus akadálya Gyurcsány. Ma nincs más vezető az ellenzéki oldalon, akit ilyen mértékben elutasítanának.

Kerék-Bárczy azt mondja, hogy "szakértelmet kell sugallnunk, de ez a minimum, ami önmagában nem pótolhatja a hitelességi és bizalmi deficitet". Na, vajon ki miatt van "hitelességi és bizalmi deficit", amit még a szakértelem sem pótol? A helyes megfejtők között Gyurcsány-kitűzőket sorsolunk ki. 

Végezetül, amikor Kerék-Bárczy azt mondja, hogy "nem alternatíva számunkra egy ellenzéki DK a következő országgyűlési választás után, és vállaljuk a felelősséget a végeredményért. Rögzítsük, hogy ha nem nyer valamilyen szerkezetben a mai DK-t is magában foglaló ellenzék a következő választáson, akkor az országos elnökség azon tagjai, akik mandátumot szereznek, lemondanak arról, és nem foglalják el képviselői helyüket", akkor a párt létezésének voltaképpeni okát számolná fel.

Ez a javaslat maga volt a politikai öngyilkosság. A DK elnökségének tagjai azért hazudoznak, azért csapják be az embereket, azért hitetik el őket (hogy a diktatúrát demokratikus választáson le lehet győzni a diktatúra alkotta szabályok között), hogy elfoglalhassák képviselői helyüket. Ő pedig a biztos vereség tudatában lemondatja őket erről. Azt képzelte, hogy ezt ő túlélheti? Hogy nem rúgják ki azonnal két lábbal?

Mellesleg ez Kerék-Bárczyt igazolja, aki azt mondja a dolgozatában, hogy a DK tudja, hogy nem nyerhetik meg a választást. Ha bíznának a győzelemben, nem félnének ettől. Kerék-Bárczy azt is kikotyogja, hogy nem is akarják megnyerni a választást, s ez a dolgozat legértékesebb információja. Ennél kényelmesebb pozíció nekik valóban nem létezik. A hazaárulásért megkapják a pénzüket, nem kell aggódni semmiért, csak arra kell törekedni, hogy a kitartott kollaboráns pártok között jól helyezkedjenek, s az a bizonyos állami párttámogatás, amiért eladják az Alkotmányt és a köztársaságot, minél nagyobb legyen. Még arra kell vigyázni, nehogy egy igazi ellenzéki mozgalom létrejöjjön.

Ez világos lett a Kerék-Bárczy programból, noha akinek egy csepp esze van, az tudja, hogy így van. De ezt leírva látni a DK alelnökének tollából, az maga a gyönyörűség. A baj az, hogy ez nem lesz ettől nyilvánvaló, mert a demokratikus értelmiség ugyanazt az árulást követi el, mint az ellenzéki pártok, és hálásak egymásnak, hogy nem kell színt vallaniuk.

*

Maga a Kerék-Bárczy program lényegileg a totális kudarc és tévút beismerése. Ezért is kellett távoznia, de ettől még nem hős, mert az írásából nem egy önfeláldozó ember képe rajzolódik ki, aki tiszta vizet akar önteni a pohárba, s ezért feláldozva karrierjét leleplezi saját pártja (és a többi kollaboráns hazudozó álellenzéki párt) aljasságát, s azzal szemben elmondja az igazságot. Nem, Kerék-Bárczy csak annyit mond el az igazságból, amennyi az érdekeit szolgálja, ami nem más, mint átvenni az események irányítását és fontos emberré válni. Ha azonban őszinte, és csak ennyire képes, az még rosszabb.

Ostobaságának ékes bizonyítéka, hogy rosszul mérte fel az ellenfél erejét, toleranciáját és még az intelligenciáját is. Az okos vezéri húzás nem a kizárás lett volna, hanem a program leszólása, Kerék-Bárczy ellehetetlenítése és csendes kiszorítása. Így most adtak egy embert a baloldali riválisaik és Orbánék kezébe, aki végigpendlizheti a sajtót, erodálva az egyébként is méltán megtépázott jó hírüket. Nem történt semmi más, csak egy gyenge képességű karrierista kirúgása egy bolsevik típusú pártból. 

Kerék-Bárczy egyik oldalról helyesen állapítja meg, hogy ezeknek a pártoknak annyi esélyük sincs, mint az elhunyt Overdose-nak a jövő évi Epsom Derby-n. Aztán elmondja azt, hogy ezek nem is akarnak nyerni, csak a párttámogatást és néhány képviselői helyet megszerezni. Ezzel szemben az ő hazát mentő javaslata az, hogy még jobban fogjanak össze az Orbán-pénzért rivializálók, másrészt nyissanak az általa feltételezett demokratikus érzelmű jobboldal felé. Mivel ilyen nincs, ezért az egész felejtendő.

Kerék-Bárczy helyesen tapint rá a Demokratikus Koalíció hazudozásai és árulása kapcsán arra is, hogy Gyurcsányt jobban érdekli az MSZP legyőzése, mint az Orbán-rendszer megdöntése. Erről már akkor lemondott, amikor nem vállalta a rendszer és a választások bojkottját, és beállt pénzért legitimálni a rendszert. Felesküdött Orbán személyére, amely megtestesül a rendszerben és az alaptörvényben.

Ha semmi mást nem mond Kerék-Bárczy, csak azt javasolja, hogy Gyurcsány hagyjon fel az MSZP legyőzésének tervével, már elég okot szolgáltatott a kirúgására. Ez az ellentét soha nem fog megszűnni, ez élet-halál harc az Orbántól megszerezhető javakért és azok elosztásáért, másrészt presztizsharc, miután Gyurcsánynak nem sikerült megszereznie az MSZP-t, és kénytelen volt a párt egyharmadát kiszakítva saját pártot alapítani.

De Kerék-Bárczy törpeségét és államférfiúi képességeinek hiányát mutatja, hogy fel sem merül benne annak gondolata, hogy az alkotmányos rend megdöntése után az Orbán-rendszer törvénytelen, államellenes bűncselekmény eredménye, bűnözőkkel pedig nem választásokon döntjük el a hatalom sorsát, hanem velük a vádlottak padján állunk szóba legfeljebb, fejükre olvasva a bűncselekményüket.

Kerék-Bárczy addig sem jut el, hogy a választásokon csak kormányt lehet váltani, de rendszert nem, fából vaskarika a "rendszer elsöprése és a köztársaság helyreállítása" parlamenti választások útján. Kormányt sem lehet váltani, de ha sikerülne, akkor ők kormányoznák tovább Orbán rendszerét? Vagy ők is megdöntenék az általuk legitimált alkotmányos rendet visszafelé? Ezek mind őrültségek, hazugságok, amelyekért Gyurcsánynak és az összes többi kollaboránsnak bíróság előtt kell felelnie, ha egyszer jogállam lesz Magyarországon. Ők nem ellenzéke, hanem bűntársai és társtettesei Orbánnak.

Amikor Kerék-Bárczy benne marad az álellenzék hazugságainak spiráljában, nem veszi észre, hogy szükségszerűen hazudik maga is: azt mondja, hogy "feloldhatatlan vitánk csak pár száz, a hazánkat hat éve fogságba ejtő, velejéig korrupt, milliókat nélkülözésben tartó, bennünket a keleti önkényuralmak felé taszító emberrel, a NER kiagyalóival és irányítóival van, nem a szavazóikkal. A sok millió, békében és boldogan élni, dolgozni és tisztességesen gyarapodni akaró, Magyarországot szerető honfitársunk a szövetségesünk".

Lári-fári, Szabolcska, nehogy elhitesd magaddal, hogy így van. Milliók támogatják ezt a hazug és törvénytelen rendszert, mert identitást ad nekik, amire ti képtelen vagytok, még azt sem fogtátok fel, hogy ez a rendszer elfogadásának az alapja, és képtelenek vagytok e hamis identitás szétzúzására. Ahogy azt sem közöltétek senkivel, hogy ez a rendszer törvénytelenül jött létre, államcsíny eredménye, hanem inkább legitimációt adtatok neki, pénzért.

Nemcsak ők, akik most kirúgtak téged, hanem te is. A kirúgás napjáig szolgáltad őket és élvezted ennek javait. Semmi hitele nincs ennek a kiugrásnak. Megszegted a maffia törvényeit és kipenderítettek. Ennyi történt. S mivel nem az igazság útján jársz, az nem fog téged a magasba emelni, és mivel hülyeségeket beszélsz, semmi esélyed, hogy valaha komoly politikus légy. Mész a levesbe. Addig tartanak életben a DK ellenfelei, amíg szükségük van rád. Aztán eldobnak.

Ami pedig a csodálatos pártot illeti, amely most kivetett magából, e lépésével minden kétséget kizáróan bizonyította, hogy a DK bolsevik párt, ahol Gyurcsány a vezér, és a demokratikus normák, tolerancia minimuma sem létezik. Amikor Vadai Ágnes kijelenti, hogy az "ilyeneknek nincs helye közöttünk", hogy bármilyeneknek nincs helye közöttük, akkor ellenőriznem kellett, hogy nem a náci Jobbik valamelyik vezetője beszél-e.

Vadainak éppenséggel lett volna oka akár ilyen kirekesztően is nyilatkozni, például azokról, akik felesküdtek Orbán rendszerére, de azok között ott volt ő maga is. Akkor is mondhatta volna ezt, amikor Eörsi Mátyás besunnyogott Szijjártóhoz és támogatást kért tőle egy állás elnyeréséhez. Az ilyeneknek tényleg nincs helyük demokraták között, már ha esetükben demokratákról beszélhetünk.

De azért, mert egy tehetségtelen hülye félreérti a pártban kapott pozícióját és szerepét, és azt gondolja, hogy neki itt bármi véleménye lehet, még nem kellene kirúgni senkit. A Kerék-Bárczy-dolgozatba becsúszott igazságokra inkább válaszolni kéne, inkább szembe kellene nézni azokkal. A kirúgás rossz üzenet: azt jelenti, hogy ők is tudják, és szándékosan teszik. A reakciójuk önleleplezés. Mindenért felelnek, amit Orbán tesz.
Bartus László
Bartus László

SzerzőSzóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Iványi Margit: Nem a kormány
Iványi Margit: Nem a kormány

Szerző Amerikai Népszava February 05, 2017 1 Hozzászólás

Nem a kormány mondta gyűlölködve a trolin: nézd ezt a sok mobiltelefonos senkiházit; Nem a kormány dolgozott éjt-nappallá téve, hogy a menekültek emberi szóhoz és emberséges ellátáshoz jussanak…

Tovább

Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van
Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van

Szerző Bartus László February 04, 2017 8 Hozzászólás

A nacionalista szólamok mögött az áll, hogy az Orbán-banda szemet vetett a söriparra. Újraosztanák a piacot, mint a trafikokat. A török hódoltság, Erdély és a Székelyföld, az Igazi Csíki Sör leple alatt "Mészáros Lőrinc" szemet vetett a magyar sörgyárakra.

Tovább

Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?
Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?

Szerző Bartus László January 31, 2017 4 Hozzászólás

Ezért, ha a NOB Budapestnek ítélné az olimpiát, ekkora politikai haszon és anyagi nyereség elől Orbán nem fog elugrani, hogy ismeretlen senkik kanalazzák le a politikai hasznot is, és közvetve a megnövekedett állami párttámogatással a pénzt is.

Tovább