Bartus László: Egy hónap alatt megbukhatna Orbán, de nem fog


Szerző Bartus László January 24, 2017 13 Hozzászólás

Bartus László: Egy hónap alatt megbukhatna Orbán, de nem fog

 

Szentesi Kálmán. Abban téved, ha bárkire számít, és ha nem elszánt életre-halálra.

 

Egy magyar adófizető állampolgár visszakéri a pénzét az államtól, mert nem arra fordítják, amire kellene. Látszólag jelentéktelen hír, nyilván nem kap vissza semmit, a dölyfös hatalom még jól meg is bünteti. Ennél sokkal rosszabb, ahogy a magyar nép viszonyul majd hozzá: nagyjából úgy, mint a börtönbe került meggymagoshoz. Nevetik, és úgy gondolják, megérdemli a sorsát, miért volt olyan hülye.

Pedig nem kellene így lennie, mert ez tipikusan olyan megnyilvánulás, amelybe képes egy hónap alatt belebukni egy diktatúra. Hogy nem így lesz, az nem a derék adófizetőn, az öntudatos állampolgáron, Szentesi Kálmánon, és nem is a diktatúrán múlik. A magyar népen múlik, amelyről a diktátora megmondta, hogy mennyire szabadságszerető. Ha másért nem, ezért a cinikus és aljas szövegért el kellett volna zavarni. De nem tették, ami mindent elmond erről a népről és az állapotáról.

Tulajdonképpen úgy lenne igazi, ha Szentesi Kálmán nem hívná fel a figyelmet arra, hogy ez polgári engedetlenség, amelyhez csatlakoznia kellene a többi állampolgárnak, fejős tehénnek nézett, kifosztott és megrabolt adózónak, akiket ez a bűnszervezet erre tart, hogy nekik a helikopterezéshez, a százmilliárdos lopásokhoz a pénzt összeadja. Az igazi nagy dolgok úgy kezdődnek, hogy egy, azaz egyetlen egy ember, akiben van gerinc, tartás és jellem, ellenáll. Ez pedig a többieknek olyan példát ad, hogy mellé állnak.

A forgatókönyv az lenne, hogy Szentesi Kálmánt nem érdekli, ki mit csinál, hányan állnak mellé. Ő elhatározza, hogy nem engedelmeskedik, nem adja a pénzét olyan tolvajoknak, akik meg is mondják, törvénybe is iktatják, hogy az adóban befizetett pénze elveszíti a közpénz jellegét, s magánpénz jelleget ölt magára az ő zsebükben. Egy bankrabló is védekezhetne az Orbán-banda szövegével: abban a pillanatban, amikor a kezével megérintette és a táskájába tette, a pénz elveszített banki pénz jellegét.

Ma már tudjuk, hogy ezeket "alternatív tényeknek" nevezik, és a másik oldalon teljesen létjogosult, tudomásul kell vennünk, hogy ők úgy hamisítják a tényeket, ahogy akarják. Miért ne tehetné meg ezt a bankrabló a másik oldalon? Miért ne lehetne bármit elvenni a korrupt aljadék Rogántól, és közölni vele, hogy ez a pénz elveszítette rogáni jellegét. Mostantól a miénk. De Szentesi Kálmán esete nem a bankrablóé, mert ő azt a pénzt, amelyet magának követel, nem lopta, szemben az Orbán-családdal. Megdolgozott érte. Tőle lopják el.

A klasszikus forgatókönyv az lenne, hogy van egyetlen igaz és dühös ember, aki az ellenállását nem teszi függővé semmitől. Nem érdekli, ki és hányan követik, nem törődik a következményekkel, hanem kész mindenre, hogy ennek a közönséges bűnbandának ellenálljon, és egy vasat ne fizessen. A diktatúrának nincs se humora, se öniróniája, se veszélyérzete, ezért durván nekimegy, megbünteti és szankcionálja. El akarja némítani és példát akar statuálni, ami csak olaj a tűzre. Az ilyen hősnek született ember azonban nem törődne semmivel, nem érdekelné, hogy ki hogyan reagál erre, csak magával, a becsületével és a jellemével törődne. Csinálhatnának vele bármit, akkor sem engedne, nem lehetne megtörni. Egy ilyen emberbe belebukna a diktatúra.

Az történne ugyanis, hogy a diktatúra nem tudná megtörni, amitől egyre idegesebb és agresszívebb lenne. Emberünket nem zavarná, hogy mások egy ideig csak nézik, és még ellene is beszélnek. Aztán a hatalom agresszivitása és durvasága olyan mértéket öltene, hogy az elégedetlenek kezdenének az egyetlen ellenálló mellé állni. Még nem tennének semmit, de már a hősüknek tartanák. Aztán akadna valaki, aki azt mondaná, ne hagyjuk. Megmozdulások kezdődnének és a diktatúra a végén oroszlánokat csinál a nyulakból és megbuktatja önmagát.

Mindehhez egy hónap is elég lenne. Ebből az esetből azért nem lesz semmi, mert a mi emberünk mások csatlakozására számít, és belekalkulálja, hogy a nép majd melléáll. Ez hatalmas tévedés, és ha a maga viselkedésébe beszámította egy népi mozgalom létrejöttét, abból az következik, hogy valamennyire függővé is tette a következő lépéseit tőle. Mivel népi mozgalom nem lesz, hanem csak viccelődés és lesajnálás, jó esetben a fülkeforradalmárok impotens patetikus fészbukozása, ezért nem valószínű, hogy a mi emberünk elmegy a végsőkig. Ha csalódik, maga is menti a menthetőt. Így nem lehet. 

Aki egy ilyen ellenállásra szánja el magát, tudnia kell, hogy nem számíthat senkire, tulajdonképpen megvetéssel kell gondolnia a tömegre, amely meg is érdemli a bátrak, az elvszerűek és a jellemesek megvetését, legfeljebb szánalmát. Csak kizárólag magáért és maga miatt kell ellenállnia a végsőkig. Hogy ez majd egy időre felbátorít másokat, mert nem csupán bátorítást, ihletet és dühöt kapnak, hanem feltárul a megdönthetetlennek hitt hatalom gyengesége, az csak járulékos tényező, nem ezért csinálja. A gyáva és jellemtelen embereket ez mindig felbátorítja, s hősnek hiszik magukat, ha az ellenfelet gyengének látják. Így akaratán kívül megszabadíthatja a népet is egy bátor ember, de csak akkor, ha nem ezzel a szándékkal vagy reménnyel vág neki.

Minden western-film erre a lélektani mechanizmusra épül. A magányos hős nem bízza magát azokra a gyenge és jellemtelen alakokra, akik kollaborálnak vagy eltűrik egy kisvárosban a gengszterek garázdálkodását. Megérti őket, szánja őket, de valójában semmibe veszi őket, mert tudja, hogy amint jön egy másik gengszter, annak is azonnal behódolnak. Hogy mit gondol róluk, az benne van abban, hogy miután leszámolt a bűnözőkkel, nem marad seriffnek a városban, hanem felül a lovára és távozik. Tudja, hogy a sok nyúl vele szemben nem lenne gyáva, csak a diktátorokkal szemben húzzák meg magukat. Az így szocializálódott emberek az ostor csattogását, a bűnözők rekedt, alkoholgőzös hazudozását szeretik, és sorban állnak egy kevés koncért. 

Minden elismerés Szentesi Kálmánnak. De amíg bármi jót képzel egy olyan népről, amely a hazugságot szereti, megtűri, igényli, szó nélkül veszi tudomásul, hogy elveszik mindenét, az elnyomás közepén a sajtójuk olyanokról ír, aminek semmi jelentősége, és bármilyen diktatúrában képes berendezkedni, addig ő vereségre van ítélve. Ha bármit tesz, azt magáért kell tennie, és ne számítson senkire. Ez az individualizmus lehet akár gyógyszer is, mert csak olyan nemzetek képesek szabadok és demokratikusak lenni, amelyeket individuumok alkotnak. Azok a népek, amelyeket tömeggé silányították, gyenge karakterű, gyáva és jellemtelen emberek összessége, akiket el is butítanak.

Nem véletlen, hogy minden diktátor, minden fasiszta gyűlöli az individuumot, az egyént, az egyéni jogokat. Csak "nemzetben", "népben", "közösségben" tud gondolkodni, akik birkaként követnek bárkit a szakadékba, és eltűrnek mindent. A képzetlen, tanulatlan, műveletlen és buta ember könnyebb préda, ezért az oktatást, a képzést, a műveltséget megvetik. Tömeggé silányított ember nem képes emberhez méltó életre, mert minden ember individuumnak teremtetett, erkölcsi lénynek, akinek személyes döntéseket kell hoznia jó és rossz, élet és halál között. Akik erről lemondanak, és alárendelik magukat bárkinek, azok nembeli lényegüket veszítik el. Csak szabad egyének jogokon alapuló önkéntes társulásai lehetnek szabadok. Lelki rabszolgák, genetikusan alattvalók nem képesek és nem alkalmasak az emberhez méltó életre.

Ez nemcsak magyar jelenség, bár a magyarok a történelmükben megkötött elvtelen alkuk, kompromisszumok miatt élen járnak ebben. Orbán alatt tovább rombolják az emberi minőségüket, veszítik el emberi méltóságukat, maradék tartásukat. Jobbágyok, rabszolgák, akikkel bármit meg lehet csinálni. Ezen bukik el Szentesi Kálmán, aki azt hitte, hogy ezekre az emberekre számítani lehet. Magára marad, majd kinyögi az aljas büntetését, elszenvedi az üldöztetését, s a végén örül, ha elmenekülhet az országból. Sikeresen statuálnak példát rajta ezek a bűnözők, hogy még egyszer senki meg ne próbálja. Az ilyen kudarcok pedig nem erősítik, hanem gyengítik a gyáva, önmaguknak is hazudozó birkákat. Tehetetlenség érzetük nő, a felcsúti pondró pedig még nagyobb lesz a szemükben.

Aki hős akar lenni, az nem lesz az, mert tévedés számítania bárkire. Aki nem akar hős lenni, aki megveti a tömeg magatartását, és csak magáért áll ellen az elnyomásnak, az még lehet hős. Főleg, ha egyáltalán nem akarja, rühelli, hogy ezeknek az embereknek legyen segítsége, akik nagyon is jól megvannak, eldagonyáznak a legmegalázóbb, legaljasabb és legmocskosabb diktatúrában, amely még azzal sem tiszteli meg őket, hogy nyílt erőszakot alkalmazzon ellenük, mert a közreműködésükre épül. Ennél pedig nincs lejjebb, nincs nyomorúságosabb. Ahogy ma az álhírek és a hazugságok vezetik őket, az nem más, mint az Ember sátáni megalázása és kigúnyolása, ami ellen fel kéne lázadni. De nem lázadnak fel, hanem alkalmazkodnak hozzá és tisztelik.

Ezért a magyar diktátorok végelgyengülésben múlnak ki és veszítik el a hatalmukat. Amikor fizikailag gyengék lesznek, és megszimatolja a sok jellemtelen ember, akkor erőre kap, rugdossa a döglött oroszlánt, lengeti a zászlót és mámorosan azt képzeli magáról, hogy hős. Szentesi Kálmán csak akkor lenne sikeres, ha mindent feladna az elveiért, az egész életét is, mindent vállalna, de akkor sem lehetne megtörni, mert nem ezekre a gyáva és hazug emberekre számítana, hanem csak magára. Nem értük teszi, hanem csak magáért. Az emberi méltóságáért. Ha ezeket éppen úgy negligálná (akikre hasztalan számít, akik magára hagyják, s még ki is gúnyolják, vagy nézik, mint egy csodabogarat), mint Orbánt.

Ennek a népnek csak akkor van esélye, ha két diktátor között lesz egyszer elég idő arra, amíg kinevelődik legalább két generáció individuum. De ahhoz jó nagy pofont kell kapnia. Az eddigieknél is nagyobbat, hogy megbűnhődje végre a múltat és a jövendőt. Jó úton jár efelé.
Bartus László
Bartus László

Szerző13 Válasz

abramovics
abramovics

January 27, 2017

Kalman Szentesi
január 25., 14:30 ·
Egy pár szó a tágabb nyilvánossághoz:
Kedves sok százan, akik támogató, gratuláló, csatlakozni vágyó vagy éppen csatlakozásra invitáló üzeneteket írtatok!
Sokaknak meg tudtam köszönni személyesen, még többeknek nem, ezért most mindenkinek újfent KÖSZÖNÖM a bátorító sorokat. Mint azt a sajtónak is elmondtam, nem áll mögöttem semmilyen szervezet, párt, így aztán kampányfőnököm és titkárnőm sincs, aki helyettem válaszolna az üzenetekre, én meg sajna nem tudok mindre. Nézzétek el.
Megtisztelő, hogy szintén lehengerlő számban ismerősnek is jelöltetek, ezzel kapcsolatban is elnézést kell kérjek azonban: senkit nem jelölök vissza ismerősnek, akit nem ismerek személyesen, és ez nem a mostani nyilvánosság miatt lett így, hanem nálam azóta ez a policy, mióta fent vagyok a Facebookon. Ne vegyétek tehát udvariatlanságnak vagy felfuvalkodottságnak, hogy “erre sem méltatlak Benneteket”, nem erről van szó. Ez itt a személyes oldalam, a családomé, barátaimé, kollégiámé – ha esetleg lesz majd “hivatalos oldalam” (jujj :) ), ott természetesen mindenkit szívesen látok. Nem becsülöm alá azt az erkölcsi támogatást, amit nyújtotok. (Y)
És még egy kérés: számtalan kommentben és üzenetben írtátok, hogy összedobnátok a NAV-büntetést. Ez egyrészt leírhatatlanul felemelő és szívbemarkoló, kristálytisztán bizonyítja azt, hogy igenis létezik még az a társadalmi szolidaritás, amit a Hatalom megpróbál mindannyiunkból kiirtani és ellenségekké változtatni minket. Ezért mindenkinek hatalmas RISZPEKT! (Y) Másrészt viszont teljesen felesleges kezdeményezés, mert nem a büntetésem a történet kulcsa. A büntetéssel eleve számoltam. Higgyétek el, hogy nem egy hirtelen ötlettől vezérelve kezdtem bele ebbe az egészbe, hanem próbáltam előre tervezni.
Úgyhogy – még egyszer megköszönve a nemes szándékot -, kérlek, ne gyűjtsetek ilyen célra. Én nem az a minimálbéres adócsaló vállalkozó vagyok, akinek mondanak (a háromból egyik sem), ki tudom fizetni a bírságot. A polgári engedetlenségnek egyébként épp ez is a lényege; hogy az “engedetlen polgár” nem megúszni akarja a szankciókat, hanem büszkén vállalja azokat, mert hiszi, hogy igaza van. Én is ezt hiszem.
Ezért csak akkor kövesse bárki is az én utamat, ha a következményeket is vállalni tudja/meri/akarja. Ha az anyagi helyzetetek ezt nem teszi lehetővé, attól még számtalan módja van, hogy ezt a kezdeményezést támogassátok, ugyanis a kezdeményezésnek nem az adóelkerülés a fő célja, hanem az adóforintjaink elköltésének átláthatósága és számonkérhetősége. Ezt például elkezdhetitek a saját körzetetek parlamenti képviselőjének írott levelekkel. És, ha nem kaptok tőle választ, akkor pedig a nyilvánossággal (ebben segítek). Ne feledjétek, hogy a fizetését Tőletek kapja, mégpedig azért, hogy képviseljen Benneteket. Nemcsak jogotok, de kötelességetek is meggyőződni róla tehát, hogy ezt a munkát milyen színvonalon végzi – ha már áttételesen a munkáltatói vagytok, nem igaz?
Üdv,
Sz.K.

abramovics
abramovics

January 27, 2017

Te Bartus!

olvasd el kérlek a facebookon a Szentesi Kálmán bejegyzését!
említettem, hogy szerintem keresitek egymást.
a “hivatalos oldal” szerepeltetése ezt bizonyítja. ez az ember kész, s akar tenni az ügyért,
.
DE
.
érzi, tudja jelenleg nem elég.
segíts neki!

abramovics voltam, s vagyok

Nimcsovics Gergely
Nimcsovics Gergely

January 27, 2017

Tiszteit Magyarok es hozzaszolok. ahhoz hogy egy nem a nepert dolgozo minister elnokot levalaszthato legyen nem kell forradalom csak eros nemzeti osszefogas. egyseges nemzet akarat, Miutan a valasztok ti vagytok, es meg varni sem kell vele 2018 ig, de sajnos a Magyar ertelem az ehhez nem eleg . e nemzetnek nincs egysege sem akarata kizarolag sohajtozni es gyavan ossze, vissza fecseg itt a facebookon mert abbol nem lehet baja, ha cselekvesre kerulne a sor 100% bol 70% azonnal felre allna lasd 1956 okt 23 an / en ott voltam/ 20% menekulne mint patkanyok a sulyedo hajorol, lasd 1956 okt 23an a fent maradt 10% pedig beallna a sorban es varna mi lessz a vegeredmeny vagy is ki a nyero, mondjuk a hatalom lasd 1956 okt 23 an akkor szalad kopni mint be kopni a velejaro apropenzert, ha a masik oldai akkor ki all es very a mellet nem felteglaval de beton tombel, hogy a magassabb poziciok egyike az ovek lehhessen lasd 1956 okt 23 an, Nagy Imre es a tarsai. De lelehet valtani termeszetessen egy forradalomal sajnos a Magyar bar keppes erre de csak 100—-150 evenkent megcsapoltatja a veret es 100—-150 evig nyukton marad lasd 1956 okt 23 a baj csak az hogy meg cask 60 ev telt el ilyen nemzeti hozza allassal neszamitson senki semilyen segitsegre, szamara marad a szellel szembeni pis- pis attol meg pisiszagu lessz a nadrag, Sajnos ez az ember szemben ment a hatalommal es mint olyan igaza van de egyedul nem tudja senki sem a hatalommal szemben gyozelemre vinni az akaratat barmennyire is igaza van, erossebb kutya a tobbit gondoljatok hozza. Ami pedig a felhatalmazast illeti reszemrol ha engem valasztananak meg igy csinalnam, meghirdetnem a miniszteri allasokat, es egy egyenlo berezes es semi tobb ugyan igy az allami tisztviseloi munkakoroket is termeszetessen olyanok johetnenek szamitasban akiknek van magas szakmai kepesitesuk a munkakor betoltesehez Ha gazember lenne korupt stb a kar meghaladna pl a 10 mill borton ha tobbet kotel.igy dijaznam a vagyonosodast az allam karara.es persze rengeteg mindent neg valtoztatnek de ahhoz elosszor Miniszter elnoknek kellene lenem, ahhoz meg fiatalabbnak kellene legyek es meg sokminden mas is.Abban azomban eggyet ertek ezt a kormanyt mar ha levaltottak volna mar az is keso lenne, de 2018 ban le kell mert evtizedekre teszik tonkre az egesz nemzetett a kerdes mondjatok egy olyan embert ebben az orszagban aki a megszerzet hatalom utan keppes lenne a nemzeteert olyan programot csinalni amely verge a fekaliabol kifele vezetne a nepet es nem a sajat vagyonosodasat tenne elsodlegesse., sajnos jelenleg ilyen ember 100 fenyev kozelsegben nincs. a viszont latasra es sok szerencset a valtoztatashoz

Nathan Walt
Nathan Walt

January 26, 2017

A befizetett adóból csak akkor kerül pénz a jegybankhoz, ha az veszteséges, mert akkor befizetett adóból kell kipótolni a veszteségét. A jelenlegi jegybank nyereséges, tehát befizetett adó nem került a jegybanki alapítványokhoz, így azt ezzel az indokkal nem is lehet visszakérni.

olvaso
olvaso

January 25, 2017

Horváth András gyanusított lett, Szentesi Kálmánt megbüntették és eljárás alá vonták. Meddig hiszi még ez az ostoba nép hogy meg lehet spórolni egy forradalmat? Réges rég kicsúszott a nép kezéből a jog keretei közt harcolni. Ezt elkúrtuk. Nem kicsit

Németh Gyula
Németh Gyula

January 25, 2017

Kedves Tibor! Nem kellene arról szavazni,x-ni. Van egy közalkalmazotti bértáblázat és azt kéne kiegészíteni egy fix összeggel ami állandó négy évre. Nincs béremelés. Ha újra választották kezdi előlről. Ha nem felel meg,ne válalja! Tartozzon anyagi felelőséggel a munkájáért és lófaszt mentelmi jog!

Torba István
Torba István

January 25, 2017

I am the son of Holocaust survivors. Long live Mr. Bartus!

Lee Majors
Lee Majors

January 24, 2017

“TIBOR”, az 47.000 forint volt, amiből bizonyos Zsiga Marcell (többek között) szerint meg lehet élni. Csak pontosan és szépen.

game over
game over

January 24, 2017

Az USA-ról és a nőkől jutott eszembe Merle regénye, a Védett férfiak.
“A regény cselekménye egy akkoriban alternatív jövőnek számító világban játszódik. Az 1980-as évek hidegháborús Amerikájába csöppenünk, ahol a politika teljes mértékben férfiak által uralt játszótér. Szóval kitör egy furcsa vírus, amitől az egész világon a nemzőképes férfiak halomra hullanak, és hirtelen a nők átveszik a hatalmat. Nem történik semmi különös, csak feltöltik az élet minden terén a korábban férfiak által elfoglalt helyeket.”
Forrás:http://www.ferfihang.hu/2012/09/19/egy-feminista-vilaguralom-kepzelt-kronikaja-avagy-a-vedett-ferfiak/

Game over
Game over

January 24, 2017

Most fognak fegyverrel kimenni a nők az utcára az USA-ban.
Mondjuk ott előbb, mint a cseléd magyarok.
http://444.hu/2017/01/24/duhos-nok-millioi-inditottak-az-elso-ostromot-az-uj-amerikai-elnok-ellen

Game over
Game over

January 24, 2017

Az semmi kérem kedves Bartus úr, na de ez itt, az a kollaborációs meghunyászkodás csúcsa.
Népszava > “A kiadónál azzal számolnak, hogy a kormánynak érdeke megtartani a Népszavát a napilapok piacán…”
A kormány érdeke :D, az illegitim hatalmú orbán érdeke :D bazz, mi lesz itt 2018 után ? Ezeket tényleg lecsuktja a csúti gané. Vagy elküldi őket putyin cárnak , az meg tovább az összeset szibériába.
Ennek az országnak reszeltek, 15-20 évre legalább.
http://444.hu/2017/01/24/nepszabadsagos-ujsagirok-es-allami-hirdetesek-tartanak-a-nepszavaba

Tibor
Tibor

January 24, 2017

Üdvözöllek Kálmán!Teljesen egyetértek a mondandóddal!Az adófizetők pénzét addig lopják ameddig a nép ezt hagyja!Nekem lenne más felvetésem, a Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak javadalmaztatásával kapcsolatban.Amikor választás utánn megalakul az új parlament, mi a leg első dolog amit megtárgyal a Tisztelt Ház?Megválaszolom: Mekkora legyen a képviselők javadalma!Ebben a kérdésben megértik egymást a kormánypárti és az ellenzéki politikusok!De kik a KÉPVISELŐK?Az én megfogalmazásombam azon választópolgárok alkalmazottai, akik delegálták Őket a parlamentbe. Igaz vagy nem?Egy gyárban mekkora fizetést kap az alkalmazott? Amennyit a foglalkoztatója jónak lát.Szerintem amikor van a választás, akkor kellene még egy szavazólapot kitölteni, amin az a kérdés: Ön mekkora fizetést adna az Ön álltal delegált képviselőnek???Lennének kategóriák és ahol a legtöbb X van, annyi lenne a fizetésük, mivel az Én a Te az Ö a Mi a Ti az Ők alkalmazottai!!!A felső határ modjuk lenne 48 000 forint, mert volt aki azt mondta a TV -ben, hogy abbol meg lehet élni!Üdvözlettel: Németi Tibor

abramovics
abramovics

January 24, 2017

Te Bartus!
.
bocsi, de maradnék ennél a megszólításnál, remélem nem sértő a számodra!
.
azt gondolom erről, hogy igazad is van, meg nincs is igazad!
.
szerintem te tudnál tenni azért, hogy ne legyen igazad abban, hogy nem fog történni semmi.
a fickó egy önálló ember, nem tudnak vele mit kezdeni.
elmondta, amennyiben arra kényszerítik meg tud élni bárhol a világban.
.
DE!
.
elindított valamit, aminek az élére is állna amint látom, viszont segítségre van szüksége.
szerintem nem tudja merre, hogyan induljon, nincs meg a megfelelő kapcsolatrendszere.
bemásolok egy levelet, amit éppen most írtam Dr Magyar György ügyvédnek.
amennyiben gondolod nem teszed nyilvánossá ezt a kommentet.
véleményem szerint neked van olyan kapcsolatrendszered ebben a kis kurvaországban, melynek segítségével össze tudnád hozni a feleket, akik tudtukon kívül keresik egymást.
,
íme a levél:
.
“Tisztelt Dr Magyar György!

Köszönöm Önnek, hogy az általam megküldött anyaggal oly mélyregatóan foglalkozott.
Válasza,
.
MELY A NAGY SEMMI, HISZ VÁLASZRA SEM MÉLATOTT!
.
megmutatja számomra, mint minden magyar állampolgár számára azt, hogy mit is gondol Ön és az önhöz csatlakozott szélhámosok gyülekezete a
.
„buktassuk meg orbán viktort közösen, összefogással” – ról.
.
Úgy gondolom, hogy csak hálásak lehetünk Önnek, hogy felvállalta véleményét, mely az egyszerű emberek lenézése ugyanúgy, mint a jelenleg hatalmat bitorló köztörvényes bűnöző bandáé.
Sajnos jól látszik, a „suba a subához, guba a gubához” elv oly mély beágyazottsága a magyar emberek lelkébe.
Ez az ország ezért ilyen.
Milyennek kellene lennie a benne élő embereknek?
Amennyiben tájékozódni kíván ez ügyben, olvassa a „határátkelő” poszt egyik utolsó bejegyzését, mely az amerikai álomról szól egy magyar vállalkozó szemével!
A fent nevezett írást megtalálja a „blogászat” című webhelyen.
üdvözlettel,

abramovics

ps.: Erősen javaslom Önnek, hogy vegye fel a kapcsolatot az alábbi videóban szereplő úrral, s vállalja fel a jogi képviseletet!
„http://444.hu/2017/01/24/ertsuk-mar-meg-hogy-ez-a-penz-a-mienk”
Arra viszont felhívom a figyelmét, hogy csak, és kizárólag abban az esetben tegye ezt, ha és amennyiben minden erejével azon fog munkálkodni, hogy a magukat jelenleg „demokratikus ellenzékként” aposztrofáló kollaboránsokat távol tartja eme kezdeményezés kiherélésétől, tönkretételétől!
Amennyiben képes erre, akkor még látok esélyt arra, hogy Ön megmenthető a jelenlegi mocsárból.
Sajnálnám ha nem így lenne, mert így távolról nézve, Ön egy ígéretes jelölt volt egy valóban demokratikus jogállamban az igazságügy miniszteri posztra, avagy esetleg még magasabb pozícióra is."

abramovics voltam, s vagyok

Szóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Iványi Margit: Nem a kormány
Iványi Margit: Nem a kormány

Szerző Amerikai Népszava February 05, 2017 1 Hozzászólás

Nem a kormány mondta gyűlölködve a trolin: nézd ezt a sok mobiltelefonos senkiházit; Nem a kormány dolgozott éjt-nappallá téve, hogy a menekültek emberi szóhoz és emberséges ellátáshoz jussanak…

Tovább

Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van
Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van

Szerző Bartus László February 04, 2017 8 Hozzászólás

A nacionalista szólamok mögött az áll, hogy az Orbán-banda szemet vetett a söriparra. Újraosztanák a piacot, mint a trafikokat. A török hódoltság, Erdély és a Székelyföld, az Igazi Csíki Sör leple alatt "Mészáros Lőrinc" szemet vetett a magyar sörgyárakra.

Tovább

Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?
Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?

Szerző Bartus László January 31, 2017 4 Hozzászólás

Ezért, ha a NOB Budapestnek ítélné az olimpiát, ekkora politikai haszon és anyagi nyereség elől Orbán nem fog elugrani, hogy ismeretlen senkik kanalazzák le a politikai hasznot is, és közvetve a megnövekedett állami párttámogatással a pénzt is.

Tovább