Bartus László: Bayer után


Szerző Bartus László August 27, 2016

Bartus László: Bayer után

 

Példaértékű a reagálás Bayer Zsolt kitüntetése után, aki megtestesít mindent, amit a NER jelent. Bayer gyűlöletet keltett minden kisebbség ellen, akiket a NER utál. Zsidók, cigányok, menekültek, melegek, szegények, másképp gondolkodók, értelmiségiek, művészek. Az Orbán-rendszer ezzel azonos, a kitüntetés pontosan fejezte ki ennek a gonosz és romlott rendszernek a lényegét.

A szívet melengető tiltakozás mellett felmerül a kérdés, vajon ez az első alkalom, amikor a NER-ben valamit bojkottálni kell? A megfelelő reakció megválasztása során felvetődött, hogy a kitüntetés visszaadása is nem jelenti-e a NER elismerését, a legitim és törvényes állammal való folytonosságának elfogadását. Vagyis, a rendszer legitimációját.

Sokan ezért nem adták vissza a kitüntetésüket, de ezzel is a legitimációt vonták meg a rendszertől: ők a törvényes magyar államtól kapták a kitüntetésüket, ez a mostani nem az. A  NER hatalombitorlóinak joga sincs senkit kitüntetni, az alkotmányos rendet döntötték meg, államellenes bűncselekmény elkövetői, puccsisták, az általuk törvénytelenül megszállt államhatalom nevében nem adhatnak olyan kitüntetéseket, amilyeneket a legitim és törvényes magyar állam adott. Ez is a tiltakozásnak egy megfelelő formája.

A kérdés most már az, hogy ebben az esetben a tiltakozásnak nem kellene-e kiterjednie mindenféle együttműködés felmondására? Ez a gesztus is jelzi, hogy a bojkott halálos seb, a NER a Bayer-kitüntetést követő tiltakozást nem fogja kiheverni. A Vezér hamis imázsa romokban, a propaganda lehetőségei behatárolódtak, nem lehet ezután akármit hazudni, mert azt röhögés és/vagy elemi felháborodás követné.

Nem sok értelme van a rendszer aljasságát méricskélni, mi nagyobb, kitüntetni Bayert, vagy strómanokkal a Vezér és családja nevére iratni az ország vagyonát, a közösből fizetni a rendszer talpnyalóit, eltörölni a demokratikus Alkotmányt, megszállni a közmédiát, megfosztani bárkit emberi jogaitól, kivetkőztetni egy országot önmagából és gyűlöletet kelteni életüket mentő menekültek ellen. De az látható, hogy a rendszernek nem egyetlen és nem legnagyobb bűne egy rasszista uszító kitüntetése.

A spontán főpróba, amelyet Kaltenbach Jenő kiállása indított el, a vártnál is jobban sikerült. Bizonyította, hogy a rendszer tehetetlen a passzív ellenállással, a bojkottal, az együttműködés felmondásával szemben. Senkit nem lehet kényszeríteni arra, hogy viseljen egy kitüntetést. Ahogy senkit nem lehet kényszeríteni arra sem, hogy részt vegyen az egyenlő esélyeket nem biztosító parlamenti választásokon. Ahogy arra sem, hogy beüljön a diktatúra parlamentjébe, és felmondjon minden legitimáló együttműködést Orbán önkényuralmi rendszerével. Az ok alapos: a rendszer a hatalom kizárólagos gyakorlására épül.

Ez nem 21. századi rendszer, hanem a középkori feudalizmus és a múlt századi fasizmus keveréke, klerikálfasiszta rendszer, amely egy oligarcha hatalmára épül. Orbánnak nincs joga ilyen rendszert üzemeltetni olyan katonai szövetség és az EU tagjaként, amelynek alapelvei ezt tagadják. Ezt a magyar lakosság legitimálja, ezért tűri el a NATO és az EU, amely - Orbán állításaival ellentétben - nem akar beavatkozni Magyarország belügyeibe. De a magyarok már nemcsak magukért és a hazájukért felelősek, hanem azért is, hogy Orbán milyen kórt terjeszt.

Orbán a Vérszívó 4-ek (V4) szellemi vezetőjeként belülről rombolja a jogállami Európát, uszít a liberális demokráciák, a nyugati szabadság ellen, pusztítja az Európai Uniót, a politikai katolicizmus középkori ideológiájával hódít, amelyet elutasít a jelenlegi római pápa is. Orbán Oroszország és az iszlám terrorizmus szövetségese Európa, Amerika és a demokratikus világ meggyengítésében. Át akarják venni a hatalmat, azt akarják, hogy Putyin, Trump, Erdogan, Orbán (a Vérszívó 4-ek) és az európai szélsőjobb vezérei uralják a világot.

Ez Bayer Zsolt kiterjesztése a világra. Ha az igazi magyar elit, amelynek tagjait a szép és értékes lovagkereszttel tüntettek ki, nemet mondott Bayerre, akkor nemet kell mondania azokra is, akiket Bayer szolgál, akik Bayert kitüntették, akik létrehozták és működtetik Bayer világát, akik Európát és a világot Bayer képére és hasonlatosságára formálnák. Ezért ez most már nemcsak Magyarország érdeke, már nemcsak Magyarországért felelősek.

Nem akarnak egy kitüntetési listán szerepelni egy ilyen emberrel. De akarnak-e egy rendszerben élni velük, akarnak-e ilyen emberek alattvalójaként létezni? Bayer nem a saját ideológiáját képviseli, hanem annak a rendszernek az eszmevilágát, amely kitüntette. Ha Bayer elfogadhatatlan, akkor a rendszer is az, amely példaképpé tette.

A rendszer ellenfelei még mindig azt hiszik, hogy Orbán parlamenti ellenzékétől várhatják a megoldást. Hat évvel Orbán önkényuralmi rendszerének bevezetése után még mindig azt gondolják, hogy ez demokrácia. Az Orbántól évi százmilliós párttámogatást kasszírozó és azt gondosan felélő ellenzék legitimálja a rendszert, a demokrácia hamis látszatát nyújtja a pénzért, és félrevezeti ezzel az országot. Ez legalább annyira káros tevékenység, mint uszító cikkeket írni szélsőjobboldali, rendszerhű lapokban.

A kitüntetettek, akik példamutatóan a nyilvánosság elé álltak, nem politikusok, a díjaikat szakmai munkájukért kapták. De kitüntetésük bizonyítja, hogy ők az ország "eleje", ami felelősséggel jár. Sokfélék, akik sok mindenről másképp gondolkodnak, de a Bayer által megtestesített eszméket elutasítják. Ezek az eszmék azonban az Orbán-rendszer alapkövei. Ez maga a NER.

Ha nem is lehet elvárni, hogy a kitüntetéseiket visszaadók egységes szerveződésbe tömörüljenek, azért bizonyos fokú közéleti aktivitás és szerepvállalás elvárható lenne. Ahogy a rendszer ellenfelei is tanulhatnának ebből a spontán bojkottból, hogy annak milyen ereje van. Leginkább az ellenzéki pártok mögé tömörült hívek feladata lenne, hogy pártjaikat és vezetőiket kivezessék a rendszerrel való kollaborációból.

A rendszer hivatalos ellenzéke bojkottot hirdetett a menekültellenes és gyűlöletkeltő népszavazásra. De ennek módját nem gondolták át, ezért a közpénzből finanszírozott propaganda elérheti célját, és a bojkott politikailag vereséget szenvedhet akkor is, ha erkölcsi értelemben győzelem. Ez érv lehet azok kezében, akik a rendszer pénzén akarnak megélhetési ellenzékiek lenni, és elutasítják a rendszer és a hamis választások bojkottját. "Lám, ennyit ér a bojkott." Ezzel pedig bebetonozzák Orbánt.

Így ez a bojkott csapda is lehet, amely mélyebbre süllyesztheti a rendszer ellenfeleit, ha azt a tanulságot vonják le belőle, hogy a bojkott erkölcsileg jó és szép, de nem vezet sehova, alkalmatlan a rendszer megdöntésére. Ez hazugság, mert ez a rendszer békés megdöntésének egyetlen lehetséges módja. Ezt bizonyítja a Bayer kitüntetése elleni tiltakozás is, amellyel nem tudnak mit kezdeni.

Az ellenzék a népszavazás bojkottját azért támogatja, mert ez a bojkott nem veszélyezteti a pénzüket. Ha ezzel elveszítenék a párttámogatásukat, az állásokat, az Audi-kulcsokat, a kedvezményeket, akkor a népszavazást sem bojkottálnák.

De a Bayer-kitüntetés elleni tiltakozás után lehet-e továbbra is mindent a megélhetési politikusok érdekeihez igazítani? Akiket egyenként von be lassanként Orbán a centrális erőtérbe, az egyiknek ajánló levelet, a másiknak nagyköveti állást adva, egyenként megvásárolva mindenkit, akit lehet. Vajon a rendszert legitimáló kollaboráns pártok évi százmilliós vesztegetési pénze fontosabb, vagy a szabadság, a jog, a demokrácia, a liberális demokratikus Európa, a szabad Nyugat? 

Tényleg hatalmon kell tartani ezért a pénzért (amit az ellenzéki pártok úgy élnek fel, mintha nem is lett volna, és semmi haszna nincs) egy olyan rendszert, amely az EU szétrombolásán dolgozik, amely Putyin, Erdogan, Trump kezére játszik? Ha Bayer kitüntetése után Magyarország színe-java mondott "A"-t, nem kellene mondania "B"-t is?

Ennek a rendszernek a támogatottsága azon a gyűlöleten alapul, amelyet Bayer és társai terjesztenek. Meg kellene szólítani az ország népének jobbik énjét, és ezt az alapot kellene kirántani a rendszer alól. A százmilliókból, amit Orbántól a kollaboránsai évente kapnak, erre nem jut egy fillér sem. A Kétfarkú Kutyapárt gyűjti a pénzt az ellenállásra, és egyedül többet tesz, mint az érdemtelenül támogatott hivatalos ellenzék.

Vajon ez a reményt keltő kiállás Bayer és eszméi ellen, ugyanolyan elszigetelt marad, és ugyanúgy feledésbe merül, mint az eddigi összes tiltakozás? Meg kell várni, amíg a népharag elsöpör és felperzsel mindent? Nem lenne jobb megelőzni azt?

A legmagasabb állami elismeréssel díjazottaknak saját nevük tisztasága mellett, nem kellene az ország egészének tisztaságát is megőrizni? A kitüntetések visszaadása ugyan szép gesztus, de semmit nem ér, ha Bayer szellemisége itt marad. Azzal nem az a legnagyobb baj, hogy kitüntetik.
Bartus László
Bartus László

SzerzőSzóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Iványi Margit: Nem a kormány
Iványi Margit: Nem a kormány

Szerző Amerikai Népszava February 05, 2017 1 Hozzászólás

Nem a kormány mondta gyűlölködve a trolin: nézd ezt a sok mobiltelefonos senkiházit; Nem a kormány dolgozott éjt-nappallá téve, hogy a menekültek emberi szóhoz és emberséges ellátáshoz jussanak…

Tovább

Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van
Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van

Szerző Bartus László February 04, 2017 8 Hozzászólás

A nacionalista szólamok mögött az áll, hogy az Orbán-banda szemet vetett a söriparra. Újraosztanák a piacot, mint a trafikokat. A török hódoltság, Erdély és a Székelyföld, az Igazi Csíki Sör leple alatt "Mészáros Lőrinc" szemet vetett a magyar sörgyárakra.

Tovább

Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?
Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?

Szerző Bartus László January 31, 2017 4 Hozzászólás

Ezért, ha a NOB Budapestnek ítélné az olimpiát, ekkora politikai haszon és anyagi nyereség elől Orbán nem fog elugrani, hogy ismeretlen senkik kanalazzák le a politikai hasznot is, és közvetve a megnövekedett állami párttámogatással a pénzt is.

Tovább