Bartus László: Antiszemita-e Magyarország?


Szerző Bartus László July 23, 2016

Bartus László: Antiszemita-e Magyarország?

 

Nem szeretném megvédeni Ronald S. Lauder, a Zsidó Világkongresszus elnöke interjúját, amelyet az Observernek adott, mert annak egyes részeivel nem értek egyet, más részét nem is értem, mint például amit Putyin Oroszországáról mondott. Abba a versenybe sem szívesen mennék bele, hogy Európában melyik ország leginkább antiszemita, noha tippem volna rá, de a bizonyítás nem éri meg az erőfeszítést.

Azt azonban szeretném megjegyezni, hogy a Lauder-nyilatkozat kapcsán olyan hazug szerecsenmosdatás folyik, ami ebben a formában egyszerűen nem igaz. Heisler András megfogalmazása ("a magyarországi zsidók biztonságban élnek hazájukban") ijesztő, mert azokra a megnyilatkozásokra emlékeztet, amelyeket magyar zsidó vezetők (más történelmi és földrajzi helyzetben) a holokauszt előtt tettek. Ugyanígy utasították vissza a külföldi zsidó szervezetek aggodalmait és figyelmeztetéseit. Nem állítom, hogy a mostani helyzet azzal azonos, de a Lauderrel szembeni megnyilatkozások olyan idilli képet festenek a "nem antiszemita Magyarországról", ami nem csupán a tények elferdítése, hanem közönséges hazugság.

Európában is nőtt az antiszemitizmus az antiliberális propagandának és az Izrael-ellenességnek köszönhetően. De a magyar antiszemitizmust az különbözteti meg minden más európai antiszemitizmustól, hogy Magyarországon a 2010 után bevezetett új rendszer maga antiszemitizmusra épül. Az állami ideológia antiszemita, a kormányzat (élén a miniszterelnöknek nevezett puccsistával) ad elő antiszemita elméleteket. Ez nem mindegy, ezekről nem kellene elfeledkezni, függetlenül attól, hogy Lauder miket beszél, miben van igaza, és miben nincs.

Heislernek az a kijelentése, hogy "a magyar kormány és a zsidó szervezetek között jelenleg konstruktív együttműködés folyik", a Mazsihisz legnagyobb szégyene. Úgyis mondhatnám, hogy gyalázata: egy olyan kormánnyal, amely minden tiltakozás ellenére felállította a Szabadság-téri náci emlékművet, és a mai napig is ott tartja, tisztességes zsidó szervezet nem is állhatna szóba. Ez a meghurcoltak és meggyilkoltak elárulása, az emlékük meggyalázása. Ezzel nem dicsekedni kellene, hanem szégyellni. S ha ez így van, akkor ez nem azt bizonyítja, hogy a kormány nem antiszemita, hanem azt, hogy ez a zsidó szervezet elvtelen és megalkuvó.

Legyen gyanús, ha a Mazsihisz ugyanazt mondja, mint a rendszer "díszzsidajának" tartott Köves Slomó, aki az Orbán-rendszerhez való dörgölőzésével szerez pozíciót és pénzt éppen a Mazsihisz-el szembeni térnyeréséhez. Köves a "nemzeti érzelmű zsidó" hazugságával éppen az antiszemitákat erősíti, hogy a liberális zsidókkal szembeni utálatuk jogos. Ők nem "a zsidókat", hanem csak a kozmopolita zsidókat utasítják el, vagyis nem antiszemiták. A hiba a fasisztákkal nem kvaterkázó zsidókban van. Köves már eddig is több alkalommal megdolgozott a pénzéért azzal, hogy az Orbán-kormányt az antiszemitizmus jogos vádja alól felmentette. Most Orbán kezére játssza a maradék ellenzéki médiát. Arról pedig ne is beszéljünk, amilyen bunkón nyilatkozik Köves a Zsidó Világkongresszusról, amelynek sikertelenül próbálta elnyerni mindenféle trükkel egyik vezető pozícióját még Budapesten.

Zavarba ejtő Gadó János elemzése is a Szombatban, amelyben Ronald S. Lauder "idejétmúlt antiszemitizmus-képéről beszél". Elavultnak nevezi a magyarországi antiszemitizmus emlegetését, mert a "Horthy szobrok aktuális problémaként jelennek meg, holott ezek az ügyek kb. három-négy éve voltak napirenden". Csakhogy ezek a Horthy-szobrok azóta is állnak. A Szabadság-téri emlékmű áll. A tananyagban a nyilas és antiszemita írók, háborús bűnösök benne maradtak. Azzal, hogy ezek ellen néhány évvel ezelőtt sikertelen volt a tiltakozás, majd beolvadtak a rendszerbe a Kossuth-tér 1944-es képével együtt, még nem múltak el.

Lauder nácinak nevezte Horthyt. Nem volt pontos, de Horthy antiszemita volt és a nácik fegyvertársa. Nem olyan nagy a távolság, hogy annyira fel kelljen ezen háborodni. Horthy "keresztény" alapon volt antiszemita, a nácik faji alapon. Mennyivel volt jobb? Hogy képmutatóbb volt, mert a piszkos munkát a nácikra hagyta? Az általa kinevezett kormány adta át a zsidókat a náciknak, és pontosan tudták, hogy a halálba küldik őket. Hogyan lehetnek ilyen embernek szobrai Magyarországon? 

Amikor Gadó János azért sajnálja le a Lauder-nyilatkozatot, mert a Jobbikot náci pártnak nevezi, és "Lauder nem látszik tudomásul venni a párt arculatváltását, melynek során a Jobbik, politikai megfontolásból, igyekszik józan középpárt ábrázatát felölteni", akkor Gadó János téved, és Ronald Laudernek van igaza, még ha nem is tud róla. A Jobbik azóta sokkal veszélyesebb náci párt, hogy náci jellegét a Fideszhez és Orbánhoz hasonlóan elrejti, mint amikor a náci nézeteit nyíltan vállalta. A Jobbik vélhetően a hozzá csapódott Simicska befolyására elrejti a párt igazi arcát, miközben semmit nem változott. Egyszerűen nevetséges, hogy Gadó János azért nevezi idejétmúltnak Ronald Lauder antiszemitizmus-képét, mert a Szabadság-téri emlékmű "két év távlatából" merül fel. És? Akkor már nem létezik? Vagy nem számít? Nem ugyanazt jelenti, mint két éve? 

Az alaptörvénnyel nem az a baj, amit Lauder mond, hanem a történelemhamisítás, amely Magyarországot felmenti a holokausztban viselt felelőssége alól. Ez kimeríti egy vaskos holokauszttagadás fogalmát, amely magában foglalja a holokauszt relativizálását és a felelősség elhárítását, a tények elferdítését is. Ezen kívül az alaptörvény Magyarország identitását arra a "keresztény-nemzeti" önazonosságra építi, amelynek jelentése az volt, hogy "nem zsidó". Ez a nemzeti identitás önmagában antiszemita. Ez pedig az ország alaptörvénye. Mitől ne lenne akkor ez egy antiszemita ország? 

A Lauder-nyilatkozat ellen támadók azokra a megnyilatkozásokra emlékeztetnek, amikor "pártunkat és kormányunkat" védték az előző átkosban a külföldi kritikákkal szemben: vannak hibák, de hol nincsenek? Viszont alapvetően jó irányba haladunk, kormányunk mindent megtesz a két évvel ezelőtti örökség elfeledtetésére, kormányunkkal karöltve haladunk a nem antiszemita jövő út-ján. Csakhogy nemrégen pártunk és kormányunk bölcs vezére "gazdatestről" beszélt, amit nehéz nem antiszemita szövegként értelmezni, merthogy a Mein Kampfból származik.

Aztán hogyan merészelik itt némelyek azt állítani, hogy Magyarország nem antiszemita ország, ahol a hivatalos propaganda antiszemita összeesküvéselméleteket ad elő? Soros György személyében zsidó világösszeesküvést hirdet, méghozzá a legmagasabb állami szinten. Ezekkel parolázik együtt konstruktívan és büszkén még a Mazsihisz is. A rendszer liberalizmusellenessége kódolt antiszemitizmus. Az IMF olcsó hitelét részben azért kellett visszafizetni és helyettesíteni drágább hitelekkel, mert az antiszemiták szerint az IMF a zsidó pénztőke képviselője, amely adósságcsapdába ejti a nemzeteket. Ez antiszemita elmélet. Másrészt az IMF megköveteli a jogállamiságot a hitel fejében, ami megakadályozta volna az ország antiszemita ideológia alapján történő átalakítását. 

Az egész Orbán-rendszer filozófiája, alaptörvénye, "keresztény-nemzeti" ideológiája és politikai gyakorlata antiszemita. Az ellenzéki pártok nem "keresztények", tehát ezért nem magyarok, hanem "zsidók", idegenszívűek, és ez az Orbán-rendszer támogatásának alapja, függetlenül attól, hogy mennyit lopnak. Ez "magyar" kormány. Ami pedig a cseppet sem antiszemita magyar népet illeti, mélyen felháborodva utasítják vissza a kritikusai Laudert, hogy azt merte állítani: minden harmadik magyar antiszemita. Szerintem lefelé tévedett.

De nem kell ezen vitatkozni, egy 2015-ben publikált felmérés szerint "a magyar lakosság több, mint egyharmada vall antiszemita előítéleteket". A Medián felmérése a legteljesebb mértékben igazolja Laudernek ezt az állítását. Persze, Gadó János mondaná erre, hogy ez idejétmúlt antiszemitizmus-kép, hiszen régmúltban, egy évvel ezelőtt született adatot tartalmaz. Ugyanez a felmérés ennél még szörnyűbb képet mutat: "a főváros lakosainak mintegy fele vall antiszemita nézeteket". Ismételjük meg: a fele antiszemita. Nem minden harmadik, hanem minden második. Ha kivonjuk a nem antiszemiták közül a zsidókat, akkor ez mennyi lesz? 

Ha a főváros fele antiszemita, akkor nem tennék ilyen bátor nyilatkozatokat arról, hogy a zsidóság biztonságban él. A biztonságát nem annak köszönheti, hogy Magyarország a holokauszt óta megváltozott, hiszen az ország hivatalos "keresztény-nemzeti" ideológiája is ugyanaz. Hanem annak, hogy nem náci Európa veszi körül. De ha Orbán Viktor ideológiája, mint a pestis, tovább terjed, akkor ez még megváltozhat. Ha létrejön egy "keresztény Európa", akkor egy okos zsidó azonnal távozik Európából. S az események ebbe az irányba haladnak. A fasizmust most Orbán "kereszténységnek" nevezi. Az európai szélsőjobb a "kereszténység" nevében fog hatalomra kerülni.

A Medián felmérése szerint "az antiszemitizmus szubjektív érzékelése nem azon múlik, hogy az emberek hány százaléka vallja magáénak ezeket a nézeteket, hanem azon, mennyire kedvez az általános politikai klíma az antiszemita attitűdök felerősödésének". Nos, az antiszemitizmus 2010-ben volt legerősebb, akkor választották meg a Fideszt. Ez azt jelenti, hogy a Fideszre szavazók antiszemita indulatból is szavaztak a Fideszre, amelyet - nagyon helyesen - antiszemita pártként azonosítottak. Utána azért csökkent az antiszemita indulat, mert a Fidesz antiszemita alaptörvényt alkotott, a zsidókat kiszorító intézkedéseket tett, az iskolákban antiszemita agymosást vezetett be. A fent említett antiszemitizmus mértéke tehát már egy kielégült antiszemita tömeget jelent. A latencia sokkal nagyobb. A "magyar" nem "zsidó", ez a magyar identitás.

Mindezt azért szeretném a tisztelt publikum figyelmébe ajánlani, mert beszéljen bárki akármit, tévedhet bizonyos dolgokban, lehet rosszul informált, de az nem jelenti azt, hogy hazudni kellene és le kellene tagadni Magyarország antiszemita jellegét. Különösen, hogy mindez összecseng az antiszemita magyar kormány hazug és hamis retorikájával, amelyben a zsidóságért aggódik a muszlim bevándorlás miatt. Mintha az iszlám bevándorlás jelentené Európában a zsidókra az igazi veszélyt.

Ez tévedés. A radikális iszlám legfeljebb legéppuskáz vagy felrobbant kétszáz embert harmincmilliós vagy százmilliós országokban. De soha nem fog uralomra jutni, és az államhatalmat elfoglalni. Ám a "keresztény" Európa reális veszély, az illiberális orbáni rendszerek, amelyek megőrzik a demokrácia külső látszatát, de kibelezik azt, és a "keresztény gyökerek" európai alkotmányba foglalásával az antiszemitizmust hivatalos ideológiává teszik, az életveszély. Nem a muszlim menekültek bevándorlása a veszély.

Nem a muszlim bevándorlás jelenti a zsidókra a legnagyobb veszélyt, hanem a "keresztény" Európa

Hogy ezt a zsidóság hivatalos vezetői és tollforgatói nem ismerik fel, azon nem kell csodálkozni, nem ez az első eset. De legalább ne hazudjunk, és ne állítsuk be Orbán antiszemita és fasiszta rendszerét valami délibábos világnak, ahol a zsidók összes problémája csupán annyi, hogy elhárítsák a feléjük áradó mértéktelen szeretetet. Egy náci beszédeket tartó miniszterelnök országában.
Bartus László
Bartus László

SzerzőSzóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Iványi Margit: Nem a kormány
Iványi Margit: Nem a kormány

Szerző Amerikai Népszava February 05, 2017 1 Hozzászólás

Nem a kormány mondta gyűlölködve a trolin: nézd ezt a sok mobiltelefonos senkiházit; Nem a kormány dolgozott éjt-nappallá téve, hogy a menekültek emberi szóhoz és emberséges ellátáshoz jussanak…

Tovább

Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van
Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van

Szerző Bartus László February 04, 2017 8 Hozzászólás

A nacionalista szólamok mögött az áll, hogy az Orbán-banda szemet vetett a söriparra. Újraosztanák a piacot, mint a trafikokat. A török hódoltság, Erdély és a Székelyföld, az Igazi Csíki Sör leple alatt "Mészáros Lőrinc" szemet vetett a magyar sörgyárakra.

Tovább

Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?
Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?

Szerző Bartus László January 31, 2017 4 Hozzászólás

Ezért, ha a NOB Budapestnek ítélné az olimpiát, ekkora politikai haszon és anyagi nyereség elől Orbán nem fog elugrani, hogy ismeretlen senkik kanalazzák le a politikai hasznot is, és közvetve a megnövekedett állami párttámogatással a pénzt is.

Tovább