Bartus László: A válság, mint termék


Szerző Amerikai Népszava August 17, 2016

Bartus László: A válság, mint termék

 

A dekadencia mindig jellemezte a nyugati jólétben depressziós értelmiségiek egy részét, már a múlt században is világvége hangulatban írtak koruk és a nyugati világ helyzetéről. Ezek az értelmiségi nyavalygások azóta nevetségesnek hangzanak, jövendöléseikből semmi nem igazolódott be, félelmeik alaptalanok volt, világvége hangulatuk indokolatlan és legfeljebb saját személyes zsákutcáik kifejeződései.

Okoskodó hülyék tehát mindig voltak, akik saját lelki problémáikat univerzális méretűre dagasztották, és pesszimista írásaikkal rombolták a közhangulatot. Nem mindig voltak sikertelenek, nagyban hozzájárultak az elkerülhetetlen pusztulásról szóló okoskodások világháborúk és bekövetkezett válságok létrejöttéhez, amelyek nem lettek volna szükségszerűek. Önbeteljesítő jóslataikkal okozói voltak a bajnak, nem hiteles hírnökei.

Ma is vannak ilyenek, a helyzet annyival rosszabb, hogy a legitim politikai pozícióba került szélsőjobboldal felhasználja ezeket, s erre rásegít a nyugati világ tudatos szétverésén munkálkodó orosz propaganda. A válsághangulat, amely elfogadottá lett a világban, ugyanezekkel az érvekkel és hazugságokkal rendelkezésre állt a Fehérlófia könyvesbolt széles választékában húsz évvel ezelőtt is, de azok érvényessége akkor a bolt ajtajáig tartott.

Azóta nem csupán diagnosztizálható elmebetegek eszmefuttatásai ezek - a periférián mozgó szélsőjobboldali csoportokban -, hanem állami ideológia szintjén megjelenő termékek, amelyeket kormányzati agytrösztök, az orosz titkosszolgálat állítanak elő, amit aktuális jelenségekkel színeznek ki, és a legmodernebb technikai eszközökkel terjesztenek. Ezek örömmel fogadják mindig egy-egy magánéleti krízisben szenvedő nyugati értelmiségi depressziós rohamait a világ válságáról és pusztulásáról.

Az öngyilkosságnak különféle módjai vannak. Ez nemcsak egyénekre igaz. Országok, nemzetek vagy kultúrák is képesek öngyilkosságra, amelyet tudatosan gerjesztett és létrehozott válsághangulattal segítenek azok a szörnyeteg ideológusok és államok, amelyek a szabadság és a jog, a nyugati civilizáció helyére lépnének. Odáig züllött a világ, hogy Magyarországon egyetemet végzett, nyelveket beszélő fiatalok a világ legtermészetesebb módján adnak elő összeesküvés-elméleteket, vonják kétségbe az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatára épülő világ jogosultságát. És nem gondolnak arra, hogy mi jöhet helyette.

Az európai amerikaellenesség hatásai jelentkeznek ebben, Chirac és Schröder még az Európai Unió világpolitikai szerepének erősítése érdekében indított hatékony Amerika-ellenes propagandát, amelynek következménye az Obama-adminisztráció és az arra adott válasz, Donald Trump lett. Mindez a terrorizmus és a nyomában létrejött menekültáradat árnyékában. Az amerikaellenes propaganda kriminalizálta az amerikai terrorellenes háborút, de a hátsó szándék Amerika világpolitikai szerepének gyengítése volt.

Sikerült olyan hangulatot teremteni, hogy Amerika rosszul érezze magát a "világcsendőr" szerepében, visszavonuljon olyan térségekből, ahova muszáj volt mennie, mert azt most már a franciák és a németek is látják, hogy a terrorizmus ellen nem lehet harcolni a Fifth Avenue-n. Amerika helyesen és nagy áldozatok árán kitolta a terrorizmus frontvonalát oda, ahol a terroristák vannak. Guantanamóról, ami szintén az egyik legnagyobb szálka volt az európai széplelkek szemében, még fognak nagy nosztalgiával beszélni, ahogy a szintén kriminalizált CIA-gépekről is.

Chirac és Schröder eltűnt, emlékük is alig maradt. Az Európai Unió nemhogy átvette volna Amerika világpolitikai szerepét, hanem a fennmaradásáért küzd, és itt van az általuk pacifikált Amerika, amit annyira akartak: nem avatkozik be, évek óta hagyja, hogy dúljon egy értelmetlen szíriai háború, amely menekültáradatot indított el Európába és a nyugati világot fenyegeti, legalábbis az öngyilkos válsághangulattal mindenképp. Az amerikaiakban sikerült bűntudatot ébreszteni a "demokrácia export" miatt, ennek hatása pedig a lappangó diktatúrák exportja és a világ káosza.

Sikerült a diktatúrák ellen fellázadó és szabadságukért harcoló, tömegpusztító fegyverekkel támadott népek megsegítését is kriminalizálni, ostoba hazugságokkal a világot elhitetni, hogy emögött nem segítő szándék, hanem az aktuálisan kiválasztott "háttérhatalom", olaj, néhány ember érdeke áll. Az agyalágyult elmélet és propaganda megtette hatását: Amerika magára hagyta a világot. Nem csendőr, nem segít sehol, nem tesz rendet. Ellenségei aljasságára mi sem jellemzőbb, hogy most azzal vádolják, hogy ezt is ő hozta létre, ez is miatta van. Mert kivonult. Ha megy, az a baj, ha nem megy, az a baj. Mindenképp felelős. Tények nem számítanak: az iraki háború idején volt legdrágább a benzin Amerikában, amennyit a háborúra költöttek, abból annyi olajat vehettek volna, hogy kétszáz évig egész Amerika ingyen autózik.

Ennél is továbbmennek, a menekültáradatról azt hazudják, hogy azt Amerika szervezte, Amerika irányítja, a Soros, a zsidók, a nyugati liberalizmus. Mindez pedig a nyugati kultúra válsága. Ezek a szélsőjobboldali uszítások már a legitim politika szintjén, egyes államok hivatalos ideológiájaként jelennek meg, az orosz rombológépezet támogatásával. S ha van válság, akkor a válság az, hogy ezt a nyugati demokráciák megengedik és nem ellensúlyozzák. Engedik ezeknek az egykor elmebetegnek tartott elméleteknek a terjesztését, propagandáját és engedik a válság, mint termék létrehozását.

Mindezt ijesztő módon egészíti ki az állami kiberbűnözés. Oroszország a NATO és az EU keleti terjeszkedése miatt - nem nyílt - háborút indított, melynek eszköze a fellazítás, a propaganda, a nyugati országok belpolitikájának manipulálása, az állami szerverek feltörése és titkos információk nyilvánosságra hozatala, azok kriminalizálása. S erre nincs megfelelő válasz, nincs erő, nincs szembenállás, mert Amerika olyan békés lett, hogy szalonnázni lehet a hátából.

Obama valószínűleg a legkedvesebb ember, akivel nyaralni érdemes menni, és sokan örülnek annak, hogy pacifikálta Amerikát. De a középutat nem sikerült megtalálni, ez látszik abban is, hogy a populista demagógia, a hatalmi űrre adott rossz válasz Amerika életében is megjelent egy demagóg szörnyeteg személyében. Ez csak annak köszönhető, hogy klasszikus értelemben Amerika nem látja el a szerepét és a feladatát, amelyet a világ megkövetel. Erre nincs jelentkező az amerikai politikai elitben, Európa pedig képtelen a helyére lépni, ahogy mindig is képtelen volt. Világos, hogy jön egy demagóg, aki betölti az űrt.

Ide vezetett az amerikaellenesség, a hamis és hazug "békemozgalmak", amelyek nem a terrorizmus, az agresszorok, a zsarnokok és diktatúrák, tömeggyilkosok ellen, hanem Amerika ellen irányultak. Meggyengült Amerika, nem fizikai értelemben, hanem szerepét illetően. Ez a szabad és demokratikus világ gyengüléséhez vezetett, amelyben a magára hagyott területekről milliószámra áramlanak a menekültek Európába, és a terrorizmus győzelemre áll, amennyiben az Iszlám Államot nem képes a világ a passzív Amerika nélkül felszámolni, és ez állandó fenyegetést jelent a civilizációra.

Az amerikaellenes, hazug európai propaganda Amerikában is elérte, hogy nincs legitim és erősen támogatott politikai képviselete a demokratikus és szabad világot megvédő hagyományos, erős Amerika gondolatának. Az amerikaiaknak elegük van abból, hogy ők fizetik a világ szabadságának árát pénzben és emberi életben, és cserébe csendőrözzék és mocskolják azok, akiknek a nyugodt, szabad és békés életét védelmezik. Elfogadták, hogy ne menjen oda Amerika, ne avatkozzon be, maradjon ki, ne háborúzzon.

Ugyanakkor látható ennek következménye, és látható az amerikaellenes propaganda és uszítók képmutatása is, hogy ezt is Amerika ellen fordítják. Ahol nincs Amerika, azt is nekik tulajdonítják. Az igazi ok nem Amerika korábbi szerepe, hanem a demokratikus Nyugat, a zsidóknak tulajdonított szabad világ felszámolásának szándéka. Ezért sokan a demagóg Trumphoz fordulnak, aki a terrorizmus elleni hatékony fellépést, a politikailag korrekt Amerika megváltoztatását ígéri. Mert Amerika passzivitásának következményei nyilvánvalóak.

Trump ennek a folyamatnak a beteges tünete, akit ráadásul a világ amerikaellenes része is támogat, mert - Trump amerikai támogatóival ellentétben - ők pontosan látják, hogy az általuk előidézett helyzetre Trump olyan válasz, amit ők mindig akartak: egy önmagával meghasonlott, önmagát szétverő Amerika. Az amerikaellenes uszításnak mindig is ez volt a célja: elbizonytalanítani Amerikát, szembeállítani Európával, kriminalizálni, hazug propagandával megosztani, és a meghasonlott Amerikát a mesterségesen létrehozott válságra adott rossz válasszal szétverni.

Itt tartunk.

A világ közvéleményét az orosz titkosszolgálat irányítja, az Európában levő nem is annyira alvó ügynökei által, amelybe besegítenek a liberális demokráciák ellen harcoló európai országok, mindenekelőtt Magyarország és a Vérszívó 4-ek (V4). Az angolok hátba szúrták Európát, a szélsőjobb erősödik és fenyeget mindenhol, őket erősíti a muszlim terror, amellyel azonos céljaik vannak. Trump ellenfele pedig Obama öngyilkos passzív külpolitikájának örököse. Nincs a választékban a helyzetre adott jó válasz. Ma már ott tartunk, hogy az amerikai alkotmányosság és a világkatasztrófa elkerülése miatt kell Trump ellenfelére szavazni. De a személye nem ígér változást abban, ami létrejött. 

Nincs józan hang, a hazug propagandának ellenszere, nincs olyan politikai erő, amely azt ígérné, hogy kezébe veszi újra és helyreállítja a világ kizökkent kerekét, leszámol a gyilkosokkal, a terroristákkal, betölti a világ csendőrének nélkülözhetetlen, de üresen maradt helyét. Mert az európai- és világhangulat nemhogy ezt követelné, hanem ez ellen hangol. Akik előidézték a hatalmi vákuumot, azok uszítják az embereket és hazudnak nekik "háttérhatalomról", ők sorosoznak, azt kriminalizálva, ami a világ dolga lenne.

Mindenki a pecsenyéjét sütögetné a káosz és a zűrzavar közepette, amikor mindent lehet, amikor nincsenek tabuk, mert a politikai korrektség és a liberalizmus kiforgatott szitokszó, és ha a józan ész nem győz, hanem elmebeteg náci elméleteknek, fasiszta uszítóknak, klerikális bajkeverőknek, terroristáknak adják át a terepet, nem mernek szembeszállni a hazugságokkal, akkor csak egy újabb világégés józaníthatja ki az embereket, hogy az emberi és polgári jogokra épített világ alapértékeinél nincsenek jobbak, s hogy azokat nem érdemes szétverni, mert csak rosszabb jöhet helyettük.
Amerikai Népszava
Amerikai Népszava

SzerzőSzóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Iványi Margit: Nem a kormány
Iványi Margit: Nem a kormány

Szerző Amerikai Népszava February 05, 2017 1 Hozzászólás

Nem a kormány mondta gyűlölködve a trolin: nézd ezt a sok mobiltelefonos senkiházit; Nem a kormány dolgozott éjt-nappallá téve, hogy a menekültek emberi szóhoz és emberséges ellátáshoz jussanak…

Tovább

Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van
Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van

Szerző Bartus László February 04, 2017 8 Hozzászólás

A nacionalista szólamok mögött az áll, hogy az Orbán-banda szemet vetett a söriparra. Újraosztanák a piacot, mint a trafikokat. A török hódoltság, Erdély és a Székelyföld, az Igazi Csíki Sör leple alatt "Mészáros Lőrinc" szemet vetett a magyar sörgyárakra.

Tovább

Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?
Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?

Szerző Bartus László January 31, 2017 4 Hozzászólás

Ezért, ha a NOB Budapestnek ítélné az olimpiát, ekkora politikai haszon és anyagi nyereség elől Orbán nem fog elugrani, hogy ismeretlen senkik kanalazzák le a politikai hasznot is, és közvetve a megnövekedett állami párttámogatással a pénzt is.

Tovább