Bartus László: A teokratikus világfasiszták és a Trump-imádat


Szerző Bartus László November 18, 2016

Bartus László: A teokratikus világfasiszták és a Trump-imádat

 

 Trump és Pat Robertson, a 700-s Klub vezetője. Próféciáival lángba boríttathatja Izraelt és a Közel-Keletet.

 

A karizmatikus szekták úgy örülnek Trump győzelmének, mintha már maga az Antikrisztus vonult volna be a Fehér Házba. Ugyanúgy ünneplik, ahogyan majd az Antikrisztust fogják, pedig arra még várniuk kell. Legyenek türelemmel, ha ilyen jól teszik a dolgukat, az is eljön hamar. Majd ünnepelhetik azt is, mint Isten győzelmét. A teokratikus világfasiszták Trump-imádata rávilágít arra, hogyan jutott ide a világ és hová halad.

Trumpot máris természetfölötti módon ünneplik, mint Isten küldöttét, a földre szállt angyalt. A Charisma Magazin máris talált egy prófétát, akihez Isten szólt már 2011-ben, hogy Donald Trumpot választotta, hogy vezesse az Egyesült Államokat, és hozza el a "becsület, a tisztesség és a helyreállítás" korszakát, de a próféta öt évvel később tette csak közzé a próféciát, miután az bekövetkezett. Most újabb tuti próféciákat közöl. Mi tagadás, Trump a legjobb választás a tisztelet és a becsület helyreállítására.

Érdekesek a karizmatikus próféták, akik titokban tartják, hogy Isten szólt hozzájuk, és csak azután jelentik be, amikor megtörténik valami. Csak azt nem tudjuk, hogy Isten a becsület és a tisztesség helyreállítását miért nem kezdi mindjárt Trumpon, mert ennek a leghalványabb nyomát sem láthattuk rajta. Jól titkolta a krisztusi természetét és az isteni elhívást. Akit Isten elhív, általában megérinti, még Pál apostolnak is le kellett esni a lóról a damaszkuszi úton. Trump az a "küldött", akinek nincs erre szüksége.

*

A média szociológiai felmérések alapján próbálja megfejteni Trump győzelmének okát, és nem veszi figyelembe a melegházasságról és az abortuszról közölt hazugságokat, és az azok által mozgósított hívőket. Pedig Mike Pence személyében ott virít az alelnöki poszton a beépített emberük a Fehér Házban. Lebecsülik a szerepüket, pedig a kultúrharc tőlük jön.

Miközben a sajtó bagatellizálja a vallási fanatikusok szerepét, addig a fundamentalisták eltúlozzák saját szerepüket és az "isteni beavatkozás" mértékét, amelynél még az FBI beavatkozása is nagyobb volt. Hacsak nem a Charisma Magazin félnótás prófétáinak eszével gondolkodunk, és az FBI is nem Isten parancsát hajtotta végre, amikor csalt. De mindenre elő tudnak kapni valamit. Jákób is csalt. Mintha ez általános követelmény lenne.

Az érdekesség az, hogy ezeknek a fundamentalistáknak a felfogásába minden belefér, ha az a prekoncepcióikat igazolja. Az erkölcsiséget például mindenkitől számonkérik, kivéve Trumpot, akit Isten küldött. Ami a krisztusi természetet illeti, az evangéliuminak nevezett karizmatikus mozgalom e téren sajátos elveket képvisel. Érdemes elolvasni, mit mond például Bill Johnson kaliforniai lelkész az irgalmasságról: "A Biblia szerint Isten adja a képességet a vagyonszerzésre. Ha munka nélkül is pénzt adunk az emberek kezébe, azzal olyan függőséget hozunk létre bennük, amely mind a számukra, mind a kormányunk számára veszélyes. A (liberális) jóléti rendszer az irgalmasság álarca mögé bújva valójában megfosztja az embereket a munkavégzésből eredő önértékeléstől."

Ez egy olyan keresztény irányzat, amely a rászorulót félti, hogy a munkavégzésből fakadó önértékelését elveszíti, ezért nem segít rajta. Feltételezi, hogy aki rászorul, az nem akar dolgozni. Munka nélkül senki ne jusson pénzhez, mondja a dúsgazdag kaliforniai lelkész, aki életében nem dolgozott, és a website-ján várja a megrendelőket, akik meghívják haknizni. Ha valaki nem tud dolgozni, úgy járt, dögöljön meg. Nyilván oka van, ő tehet róla, biztos bűnös. Született volna gazdag kaliforniai karizmatikus pásztornak. Bill Johnson nem is kertel, kimondja: "Az nem irgalmasság, ha elveszem a pénzed és odaadom annak, aki szükségben van. Csak a szabad akaratból való adás lehet irgalmasság." Semmi társadalmi szolidaritás. Ez az ő kereszténységük.

Ez a republikánus ideológia, a profitszerzést semmi ne korlátozza, adózni se nagyon kelljen a szegényebbek miatt, az állam ne osszon el semmit, ne korrigálja az anyagi különbségeket és a jövedelmi viszonyokat, hanem majd a nagyon gazdagoktól eljut a pénz a szegényekhez. Hát nem jut el. Ez a republikánus "szociális háló", ami nem működik. Erre szavaztak a média szerint a szegények. De éppen ez az, hogy nem erre szavaztak, hanem jövedelmi viszonyaiktól függetlenül az antiliberális kultúrharcra, a Bill Johnson-féle prédikátorok uszítására, mint ahogy azt látni fogjuk. 

A szabad akaratból való adásra pedig várhatnak. Bill Johnson nem fogja lerombolni senki önértékelését azzal, hogy megsegíti. A bibliai szegény Lázár is ezért nem kapott semmit. De ezt már elfelejtették a milliomos prédikátorok. Ez a karizmatikus mozgalom lelkészeinek világképe, amelyet a republikánus párton keresztül akarnak érvényesíteni, amit a Biblia elferdítésével vezetnek le, de a lényeg az, hogy az ő pénzük megmarad. Szerintük ez Isten szíve. Ugyanígy lépnek át mindent, amit a Biblia mond, ha érdekeik úgy kívánják. Így jutottak el Trumpig, amikor is a világ legerkölcstelenebb emberével akarják megvédeni az erkölcsöt.

Mindezt azért mondtuk el, hogy érthető legyen, ami ezután következik. A szelektív bibliai világkép, amely tetszése szerint válogat és írja át az Isten törvényét, óriási pusztítást okoz. Ahhoz, hogy megértsük, miért szavaztak tízmilliók (karizmatikus evangéliumiak 81 százaléka) Trumpra, és ez milyen összefüggésben van az egyházak szerepével, ismerni kell a bibliai összefüggéseket, amelyek könnyen megérthetők, és helyükre teszik a csalókat. Íme.

*

Ha Trump belefér a választásukba, akkor az Antikrisztus még inkább belefér, mert az talán még elmebeteg sem lesz. Az Antikrisztus a Biblia szerint egy világdiktátor lesz. Az Antikrisztust ezek ugyanilyen boldogan üdvözlik majd, és örömtáncot járnak, mert nem ismerik fel. Pedig nem nehéz elválasztani a jót a rossztól. Az Antikrisztust a Biblia "törvénytaposónak" nevezi. Trumpot Isten küldöttjeként ünneplik, pedig nem nehéz őt beazonosítani, melyik oldalon áll. Érdemes elolvasni, hogy a II. Thesszaloniki levél mit ír az Antikrisztusról, a közeledő világdiktátorról és annak természetéről:

"Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia." Ha valaki a bűn embere, akkor Trump az. Erről felismerhető, melyik szellemi valóság része. Feltéve, hogy nem a homoszexualitás az egyetlen bűn a világon, mint ahogy a karizmatikusok vélik. Trumpra már most ráillik minden, amit az Antikrisztusról írnak, pedig ő még nem is az Antikrisztus.

Az Antikrisztusról azt olvashatjuk, hogy "ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát". Trump nem mutogatja még Istenként magát, de még megteheti, ha nem is ül be az Isten templomába, mert az még nincs készen Jeruzsálemben. De a keresztény Trump-imádat már ma kézzel tapintható. Szinte leborulnak előtte, hallelujáznak neki, isteni jellemzőkkel ruházzák fel. 

A lényeg most következik: az Antikrisztus, a világdiktátor megjelenése előtti időszakról az olvasható, hogy "működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó". Ami a törvénytaposó útjában áll, az a jog, a törvény uralma. Ennek kell félretolatnia az útból. Tévednek a karizmatikusok, amikor azt állítják, hogy őket kellene az útból félretolatni. Erre semmi szükség, ők építik ezt az utat. Az Antikrisztus nem ateista liberális lesz, hanem olyan "hívő", aki halálra üldözi az egyéni jogot követelőket.

Trump megválasztása fontos lépés azon az úton, amely a jogállam és a törvényesség félretolásával végződik majd, és amelynek a végén megjelenik a fasiszta világdiktátor, akit a Biblia "Antikrisztusnak" nevez, s akit mindennél nagyobb ovációval üdvözöl majd a karizmatikus keresztény mozgalom. Az Antikrisztusnak nem kell mást tennie, csak a melegházasságot és az abortuszt betiltania, és máris beülhet az Isten templomába.

*

A Biblia még egy nagyon fontos ismertetőjelet ad, amelyről felismerhetők a szereplők. Azt mondja, hogy a törvénytaposó világdiktátor "eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival". Az antikrisztusi diktátorok ereje a hazugságban van. Ez a hazugság, amely lebénítja a környezetet. Az őket támogatókra Isten rábocsátja a "tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak".

Isten igazi küldötteit fel lehet ismerni: hazudik vagy nem hazudik. Hazugsággal szerzi a támogatását vagy igazsággal? A törvényt és a jogot megerősíti, vagy azt rombolja és fölé helyezi magát? A cél nem szentesíti az eszközt a Biblia szerint, mint ahogy a machiavellista karizmatikus-evangéliumiak állítják. Ők azt mondják, hogy Trumpot nem ezek alapján, nem az erkölcsei alapján kell megítélni, hanem azt kell látni, hogy alkalmas-e arra, hogy az ő céljaikat valóra váltsa. De Trumpnak hazugságmondó szája van, aki egy pillanat alatt letagadja, amit egy perccel korábban kamerába mondott.

Szíves örömest elfogadnánk Donald Trumpot Isten küldöttének, ha nem a jogállamot, ha nem a törvényességet támadná. De a programja törvénytaposó és hazugságokra épül. Boldogan fogadnánk a karizmatikus mozgalom pápáinak örvendezését, hogy Trump személyében egy angyal szállt a földre, ha egy kicsit emlékeztetne Istenre és Isten bármilyen tulajdonságára, és nem a Sátán pofáját látnánk vicsorogni belőle.

Akkor is meg lennénk győzve, ha a karizmatikus milliárdos tévéevangélista pápák nem hazugsággal győzték volna meg a híveiket arról, hogy Trumpra szavazzanak, hanem az igazsággal. Mert Isten először tévedett, ugyebár, azt prófétálta a tévedhetetleneknek, hogy Ted Cruzt küldte a világ megmentésére. Amikor ő elvérzett, Isten átlovagolt Trumpra, nem volt mit tennie. Ekkor felhatalmazta a "szolgáit", hazudják azt, hogy Trump megtért és újjászületett keresztény, csak nem látszik rajta. Úgy is van megírva, ugye, hogy a Szent Szellemnek nincsenek látható gyümölcsei.

 
Karizmatikus evangéliumi pásztorok imádkoznak Trumpért. Trump arcán látszik, hogy nem is érti, mi zajlik körülötte. Úgy áll ott középen, mint egy buta ökör. Az tetszik neki, amikor a női imádkozó a mellére teszi a kezét. Azt érti. 

 

James Dobsont, és hazudozó társait, akik kereszténynek mondták Trumpot, azóta Trump kinevezte a Fehér Ház tanácsadó bizottságába. Majd ők mondják meg, milyen törvényeket hozzanak egyházon kívüli megtéretlen emberekkel szemben, ami maga lesz a jogtiprás. Mert a legnagyobb hazugság még nem is az, hogy Trump keresztény, pedig ennél nagyobb hazugságot nehéz elképzelni. Amivel a jószándékú hívők millióit becsapták, azok a melegházasságról és abortuszról szóló szemérmetlen hazugságok voltak. Ezek olyan hazugságok, mint amilyenekről a Thesszaloniki levél beszél.

 

Nagyon vicces jelenet, amikor felemelt kézzel imádkoznak a karizmatikusok Trumpért, és ő próbálja utánozni őket, ahogy próbálja felemelni a kezét. Erről az emberről hazudták azt James Dobson és társai, hogy keresztény. Ide süllyedtek, hogy már a megtérést és az újjászületést is áruba bocsájtják.

 

*

Hogy a melegházasság és kiterjesztése mit jelent, arról olyan hazugságok hangzottak el, mint amit Németh Sándor a Hit Gyülekezete vezetője mondott, amikor azt állította, hogy a házasság intézményét kiterjesztik guminőkkel és macskákkal való házasságra is. Ilyen hazugságokkal manipulálták a karizmatikusok a hívőket Amerikában is, hogy szavazzanak Trumpra. A magyar karizmatikus Hit Gyülekezete mindent onnan vesz át, mindent szolgai módon másol az amerikaiaktól, nem talált ki semmi újat.

Most arról nem beszélnénk, hogy keresztényként milyen gyűlölettel beszélnek bűnös embertársaikról. Jézus nem beszélt így róluk. A képmutató farizeusokról szólt kemény hangon, mint amilyenek ők. De az a hazudozás, amit az abortusz körül műveltek, az minden elképzelést felülmúl. Megvizsgálhatják magukat, hogy "hitben állnak-e", mert az igazság nem szorul hazudozásra. A hazugság ereje nem Istent szolgálja, hanem a Sátánt és az Antikrisztust.

Először is az látszik, hogy akik ebben a kampányban részt vettek, mindenáron győzni akartak, és ehhez eszközként használták a hazugságokat, hogy az "életpárti" hívőket annak ellenére Trump melletti szavazásra bírják, hogy egy szörnyeteget támogatnak. Azt állították, hogy mivel Clinton nem húzná meg az abortusz felső határát, a gonosz liberálisok a 9. hónapban levő nők esetében tömeges abortuszokat akarnak elkövetni.

A 9. hónapban történő terhességmegszakítást szülésnek hívják. Olyan rémtörténeteket találtak ki, hogy a 9 hónapos babát megfordítják a nők hasában, kiszívják az agyát, és kihúzzák farral az anyákból. Ezt akarják az istentelen liberálisok. Ezért kellett Trumpra szavazni, ettől kellett megvédeni a világot. Ezért nem számít, Trump milyen ember. Ez természetesen ugyanolyan hazugság, mint a macskaházasság. Ez gyilkosság lenne, amit a törvény büntet. Ilyen embertelenség senkinek nem jutott eszébe. Ez horrorfilm.

Ezzel szemben az igazság az, hogy a 14. alkotmánymódosítás szerint a nőknek joguk van az abortuszhoz. A késői abortuszhoz is, ha a szülés az anya életét veszélyeztetné. A késői abortuszt a törvény nem határozza meg, azt az orvostudomány a 15-23. hét közé teszi. Így öt és fél hónapos terhesség után már senki nem beszélhet abortuszról. Trumpon és a karizmatikus uszítókon kívül erről soha senki nem beszélt, erről semmi vita nem folyik. A késői abortusz utolsó napja a terhesség 23. hetének vége, nem pedig a 9. hónap. 

De ami a legfontosabb, hogy a 2007-es kiegészítő törvény szerint a 15-23. hét között is KIZÁRÓLAG abban az esetben van erre lehetőség, ha az orvosok által egyértelműen bizonyított: az anya életének elvesztésével járna a szülés. Clinton pedig az elnökjelölti vitában azt mondta, hogy csakis abban az esetben, ha az anya élete veszélyben van, az anyára (családra, szakemberekre) bízná a döntést, nem az államra. Ennyit mondott.

Egy közeli ismerősömmel történt egy eset Magyarországon. Az anyának megmondták, ha megszüli a gyermekét, tüdőembóliában meghal. Az anya mégis úgy döntött, hogy megszüli a gyermekét, s annak rendje és módja szerint meg is halt. A csecsemő életben maradt, ma is él. Ezekről az esetekről van szó. Az anya döntött. Amikor Clinton ezekről beszélt, Trump felcsattant, előadta a karizmatikus szennyirodalom hazugságait, és közölte, hogy Hillary a 9 hónapos terhes anyákból is kiszakíttatná a magzatot, ami szörnyűség.

Clinton visszaszólt, hogy ő természetesen ilyen hülyeséget soha nem mondott, nem is támogatna, ennek semmi köze a törvényhez. Ez nem abortusz, hanem gyilkosság, amit a liberálisok soha nem támogattak, fel sem merült ilyen embertelen őrültség. A liberálisok a magzat és az anya érdekeit nézik, és azt a határt keresik, hol döntsön az állam, és hol döntsön saját életéről a veszélybe került anya. Ennyiről van szó.

Ennek ellenére a republikánusok és a karizmatikus fanatikus uszítók ezt elferdítve ma is azt hazudják, hogy Clinton a 9 hónapos terhes anyából is kiszaggatná a magzatot, és a szemétbe dobná, rosszabb esetben kereskedne vele. Őrültség, aljas hazugság, de valamivel meg kellett indokolni, hogy miért szavazzanak inkább egy sátáni figurára. Ez a hazudozás lenne az "Isten munkája".

*

Ehhez csak annyit tegyünk hozzá, hogy Romániában és más helyeken, ahol a teljes abortuszt bevezették, tragikus vége lett. A teljes abortusztiltás esetén az ügy kikerül a hivatalos csatornákból és mindenféle ellenőrzés alól. A bajban levő anyák nem kapnak segítséget és támogatást, hogy gyermeküket megszüljék, hanem csak a pénz számít, hogy ki tudnak-e fizetni egy feketeabortuszt. Az abortuszok száma megnőtt, a magzati halálok mellett drasztikusan nőtt az elhunyt anyák száma, akik vagy kínok közt haltak meg vagy a rossz körülmények között végzett abortuszba haltak bele. 

Az abortuszok teljes betiltása elleni tiltakozás "életpárti" álláspont, mert a hivatalos mederben zajló eljárás magzatok és anyák tízezreit menti meg. Megnyugtatják azt, aki hirtelen rossz döntést hozna, lebeszélik, a gondjait megoldják, a következményekről tájékoztatják, magzatvédő csoportokhoz irányítják. Ez az életmentés, nem a teljes állami tiltás. Ez egy nagyon nehéz kérdés, amely mindenkinek súlyos lelki terhet okoz, amely finomhangolást igényel, nem a vallásos fanatikusok, egy Pence, fafejűségét.

Ennek következménye az ugyancsak keresztény nyomásra bevezetett szesztilalomra hasonlítana, amikor az alkoholfogyasztás sokszorosára nőtt, a csempészet virágzott, a zúgfőzdékben készült italoktól hullottak az emberek, miközben az alvilág gazdagodott, virult a prostitúció és a feketekereskedelem, fényes nappal, a nyílt utcán folytak gyilkos bandaháborúk. Ez volt ennek a keresztény irányzatnak a mostanihoz hasonló utolsó nagy győzelme. Most Pencétől és a mögötte állóktól hasonló jó ötletek várhatók. Pence veszélyesebb, mint Trump.

Az abortusz és a magzatokkal való feketekereskedelem az alvilág kezébe kerülne. A karizmatikus szennylapok és blogok ontották magukból ezzel kapcsolatban is a hazug propagandát. Azt állították, hogy az állami támogatást élvező Planned Parenthood az abortuszokat azért szervezi, mert anyagi hasznot húz a magzatok gyilkolásából. Eladja az abortusz után a magzatokat. Az Obama-kormányzatot olyan démonikusnak írták le, mint amilyenek csak hollywoodi thrillerekben láthatók.

Planned Parenthood egy non-profit szervezet, amit a képviselőház jóváhagyásával az állam is támogat. Ennek összege 528 millió dollár, az egészségügyre fordított éves kiadások 0,4 százaléka. A szervezetnek emellett 773 millió forint bevétele van privát támogatásokból. A pénz 42 százalékát nemi betegségek elleni védekezésre fordítják, 34 százalékot költenek fogamzásgátlásra, 11 százalékot női betegségekre, 9 százalék megy rákmegelőzésre és szűrésre, mindössze 3 százalék abortuszra, a fenti törvényi szabályozás alapján.

A republikánusok és a karizmatikusok egy titkos videófelvétel alapján kriminalizálták a szervezetet, mert két felsőbb vezető arról beszélt, hogy az abortuszok során maradó sejtmintákat mennyiért lehetne kutatóintézeteknek átadni. Nem az alvilágnak, hanem orvosi kutatóintézeteknek. Ennek oka, hogy az elpusztult embriósejtek vizsgálatának a tudomány rengeteg felfedezést köszönhet a rákkutatás és más halálos betegségek terén. Ezért a kutatóintézeteknek szükségük van ilyen sejtekre. Nem testrészekről, hanem sejtmintákról van szó. A tárolással kapcsolatos költségek megtérülése miatt volt szó arról, hogy a nonprofit szervezet a tudományos kutatás céljára mennyiért ad át ilyen sejtmintákat, hogy az a szervezet ezzel kapcsolatos költségeit fedezze.

A fanatikus uszítók ezt úgy interpretálták, hogy a Planned Parenthood embriókkal üzletel, embriókereskedelmet folytat, és az állami támogatást tömeges abortuszra használja, hogy üzletet csináljon belőle. A hazugság bebizonyosodott, a szervezet a képviselőház előtt is egyértelműen tisztázta magát, és azóta is állami támogatással működik a törvényes keretek között. Ha nem így lenne, betiltották volna, megvonták volna az állami támogatást, és a vezetők börtönbe kerültek volna. A liberális Obama-kormányzás alatt. Ilyet senki nem támogat.

De a tények nem számítanak, az erről szóló hazugság és uszítás megállás nélkül zajlik tovább. A liberálisok gonosz gyilkosok. Ezért nevezték Hillaryt Killary-nak. Egy Trump kellett, hogy megállítsa őket.

Az uszítás méreteire és következményeire jellemző, hogy 2015. november 27-én egy magát mélyen kereszténynek valló, korábban már többször büntetetett férfi Colorado Springsben egy félautomata fegyverrel bement a Planned Parenthood helyi épületébe, ahol meggyilkolt három embert, köztük egy rendőrt (egyikük sem volt a szervezet munkatársa) és megsebesített kilenc másik embert. Arra hivatkozott, hogy az abortusztól akart megmenteni magzatokat. A cselekményt belföldi terrorakciónak minősítették.

*

A hazugságözön másik témája a melegházasság, és abból kiindulva minden szexuális erkölcstelenség, amelyeket a liberális demokratákkal azonosítanak. Jegyezzük meg, hogy ilyen szélsőséges, aberrált, perverz gondolkodás, mocskos fantázia, képzelődés, mint ami a karzimatikus keresztény mozgalom uszításaiban megjelent, a pornóújságok lapjairól sem köszön vissza. Ilyenek csak beteg embereknek jutnak az eszébe. Minden emberi jogi intézkedést, humánus rendelkezést kiforgattak, saját beteg fantáziájukkal és elfojtott vágyaikkal egészítették ki.

Azt állították, hogy a liberálisok megszüntetik a nemeket. A transzneműeknek felkínált WC használati lehetőséget úgy interpretálták, mintha a fiúk és a lányok kedvük szerint mehetnének egymás mosdóiba, s bármikor nemet vagy nemi szerepet cserélhetnének. Miközben csak arról van szó, hogy azoknak az embereknek, akik születésük folytán női lélekkel élnek férfi testben, vagy fordítva, megengedik, hogy saját nemi identitásuknak megfelelő mosdót használjanak. Ezek az emberek eddig érezték magukat úgy, mintha az ellenkező neműek mosdójába mennének be.

A republikánus-karizmatikus propaganda a legmocskosabb fantáziával támadta ezt a humánus intézkedést, amely segíteni próbált néhány szerencsétlen ember lelki életén. Hány ilyen ember van? Nem arról van szó, amit a parázna gondolatokkal, démonokkal megszállt perverz farizeusok állítottak, hogy mostantól megszűnnek a nemek, mindenki abba a WC-be megy, ahova akar, és ott kukkolnak egymásra az emberek. Akinek ez az eszébe jut, az nem normális. Már évtizedekkel ezelőtt is humánus megoldást kértek az orvosok, pszichológusok azoknak, akik a kezeltjeik. Ezt kriminalizálják.

 

Magyarországon Németh Sándor, a szélsőjobboldali trumpista csatorna, az ATV tulajdonosa, és a Hit Gyülekezete vezetője ennek az irányzatnak a képviselője. Szerinte azért Trump a "kisebb rossz" a világban, mert a melegházasságot ki akarják terjeszteni a guminőkkel és a macskákkal való házasságra is.

 

Olyanokat terjesztettek (még magyarul is) a karizmatikus mocsokportálok, hogy az új amerikai tanterv szerint a liberálisok tízéves kislányokat tanítanak az állami iskolákban orális szexre, anális közösülésre, az iskolában óvszert osztanak ki nekik és spirálokat helyeznek fel. Természetesen a hivatalos állami tanterv semmi ilyet nem tartalmaz, és aki ismeri az amerikaiakat, tudja: inkább prűdek, mint frivolak. Az iskola tiszteletben tartja a szülők jogait, csak perverz elmebetegek tételezik fel, hogy tízéves kislányokat az orális szex fogásaira oktatják az iskolában. Ezt terjesztették a szélsőséges blogok, portálok, hírhamisítók, riogatták a hívőket, hogy mentsék meg Amerikát és a világot.

Ebben az összefüggésben lett megmentő a szexista, nőgyülölő, parázna Trump, aki nem fikciókról, hanem a valóságról beszélt, hogyan kell megerőszakolni nőket, és ő hogyan csinálja. De ez nem számít. A piszkos propaganda "fényében" lehetett Trump a kisebb rossz, vált a liberális demokrácia milliók utálatává. Ez nyitott utat a fasizálódás felé, mert ez indokolttá teszi a liberalizmus, mint az elfajzott erkölcstelenség hordozója, eltörlését. Miközben az egész hazugság, rágalom, goebbelsi propaganda.

A liberalizmus nem erkölcsről, hanem jogról szól. Egyaránt védelmezi az erkölcshöz és az erkölcstelenséghez való jogot. A karizmatikus keresztények erkölcshöz való jogát is a liberalizmus védi. Az evangélium hirdetésének jogát is. Ha megkérdőjelezik mások jogait, az ő jogaikat is meg fogják kérdőjelezni és támadni fogják. A karizmatikusok már most azt hazudják, hogy veszélyben vannak a jogaik azzal, hogy másoknak is vannak jogaik. A totális háború meghirdetése mögött "önvédelem" áll, akár a nácik esetében. Pedig a keresztény családokat és jogaikat senki nem fenyegette, az sem, hogy mások nem így akartak élni, és joguk volt ahhoz, hogy ezt szabadon megtehessék.

A liberális ellentéte nem az erkölcsös ember, hanem az, aki elvitatja az egyén jogait. A hívő ellentéte nem a liberális, hanem a hitetlen. Nagyon sok erkölcsös, és nagyon sok hívő liberális van. A társadalmi liberalizmus teljes összhangban áll a Bibliával, Jézusnak a konkolyról és a búzáról mondott példázatával. A Biblia szerint az erkölcsi törvény nem tesz erkölcsössé vagy jobbá senkit. Ellenkezőleg: a bűn ereje a törvényben van. Ahol a legerősebb az erkölcsi törvénykezés, a tiltás, ott a legerősebb és legnagyobb a bűn. A Biblia szabad választást ad az embernek. Isten nem kényszerít. Ha valaki nem szabad akaratából választja Istent, az nem ér semmit. El is lehet utasítani. Az egyháznak nem elfoglalnia kell a világot, hanem ki kell mentenie az embereket a világból. A világ pedig istentelen és bűnös marad. Ezt választja. A liberalizmus a szabad választást adja meg, és a jogi kereteket a szabad választáshoz. A jó választásához is.

Liberális demokráciákban él ma is a legtöbb keresztény. Amerika a liberalizmusnak köszönheti a szabadságát, a fejlődését és a nagyságát. Hazugság, hogy ez nem az a liberalizmus, amelyet a felvilágosodás adott. A melegjogok ugyanabból a liberális elvből származnak, mint a lelkiismereti- és vallásszabadság joga. Ennek bizonyítéka az, hogy a melegjogok ellen és a "családvédelem" címén indított támadás nem áll meg a melegházasság elutasításánál, hanem a klasszikus szabadságjogokat is eltörlik, és a liberális demokráciákat felszámolják.

Az erkölcsre való hivatkozás a diktatúrák trójai falova. A cél a klasszikus liberalizmus és a jogállam eltörlése. Nem az erkölcs lesz jobb, hanem a szabadság lesz kevesebb. A tiltástól és az üldözéstől még egyetlen homoszexuális nem tért meg, egy meleggel sem lett kevesebb, csak a gyűlölet és az emberi méltóság taposása lett nagyobb. Az Isten jósága az, ami megtérésre indít.

Az egyház nem kapott más eszközt, mint az igehirdetést, és Isten kegyelmének, a szeretetének bemutatását. Jézus tiltotta a konkoly szaggatását. Az egyház feladata csak a jó magok vetése. Aki hisz abban, amit a Biblia mond, annak hinnie kell abban, hogy ha szeretettel hirdeti az igazságot, veti a jó magot, az Isten Igéjét, akkor az behullik az emberek szívébe, és megváltoztatja őket. A gyűlölet és az üldözés nem változtat meg senkit. A melegek elleni uszító gyűlölet nem jó mag. Az egyháznak nem feladata, hogy elnököt ültessen a Fehér Házba, az állam erejével kényszerítsen megtéretlen embereket erkölcsre. Ahogy az sem, hogy ennek érdekében hazudjon és uszítson.

*

A homoszexualitás több ezer éve létezik. Az üldözés mértékében és formájában volt különbség, de a melegek száma ettől soha nem lett se több, se kevesebb. A bujdosás és így a látencia mértéke változott. Sodoma ma már nem létezik, mert közben volt egy megváltás, ha nem vették volna észre a karizmatikusok, amely új eszközöket adott az istenfélők kezébe. Ma már mindenhol lehet tíz igaz ember, ha azzal foglalkoznak, ami a dolguk. A megváltás megváltoztatta Istennek a világhoz való viszonyát. Ki lett fizetve a bűn ára. Azoké is, akik elvesznek, és ezt nem veszik igénybe. A Biblia szerint ma már nem "test és vér ellen van tusakodásunk". Aki fizikai eszközökkel harcol a bűn ellen, az a Biblia szerint "testi" és nem "szellemi". Ezek elszakadtak a szellemi egyháztól.

A Bibliából tudható, hogy a világ nem úgy, s nem azért pusztul majd el, mint Sodoma. Ellenkezőleg, a világ pusztulását az idézi elő, hogy a vallás összefonódik az állammal, megnyitja az utat a törvénytaposó előtt, miután a liberális állam által biztosított jogokat a Thesszalonikibeliekhez írott levél idézett része szerint hazugságokkal megdöntik. Ez zajlik most, ezt támogatja, s ebben jár élen a teljesen kificamodott, a politikai életben elmerült karizmatikus keresztény mozgalom. Szégyenszemre ők lettek az Antikrisztus legnagyobb támogatói. A politikai szélsőjobboldallal fonódtak össze. Ott vannak, ahol a Ku-Klux-Klan. Ugyanazt az embert támogatják. Egy táborba tartoznak.

A Bibliában Jézabel nem a "lázadó nőt" jelenti, ahogy a nőgyűlölő karizmatikus teológia mondja, hanem az államhatalommal összefonódott vallást. Ez a vallás megöli az igazi prófétákat, bálványkultuszt hoz létre, ahogy Trumpot is bálványozzák. Szükségszerű, hogy a vallás által támogatott diktátor bálvány is legyen. Ahogy minden karizmatikus pásztor is egy bálvány és diktátor a saját gyülekezetében. Nem is hasonlítanak a bibliai mintára. A Bibliában nincs egyszemélyi vezetés az Újszövetségben. Csak diktátorok és hamis pásztorok állítják ezt. Ők maguk a Jézabelek, akik az egyházi diktatúrától hamar eljutnak a világi hatalom akarásáig, a világi diktatúráig. Éppúgy, mint a katolicizmus.

Ezzel szemben egy karizmatikus prófétanő azt állítja a Charismában, hogy Trump korszakával megdőlt a "boszorkányság királysága" és megszakadt a Jézabel-korszak Amerikában. A Jézabel Hillary Clinton, aki elválasztva tartotta volna őket az államtól. Az eszelős gyűlölet, amivel démonizálták Clintont, nem a valóságból táplálkozott, hanem abból, hogy az útjukban állt. Michelle Obama még semmit nem tett, de amikor megérezték, hogy veszélyes lehet rájuk, ugyanaz a gyűlölet és mocskolódás áradt rá.

Azzal, hogy Trump a megválasztása után a karizmatikus-evangéliumi mozgalom vezetőiből tanácsadó testületet állított fel, a karizmatikusok a támogatásuk fejében kikövetelték maguknak az alelnöki funkciót Mike Pence személyében, megszűnt az egyház és az állam szétválasztása Amerikában. Ideológiai kormányzás következik, amelyet közvetlenül egyházi vezetők fognak irányítani, meghatározni és befolyásolni. Ez semmivel nem különb, mint az iszlám dzsihád. A karizmatikusok "szent háborút", dzsihádot indítottak a szabad világ ellen. 

Mindenki a katolikusoktól várja az Antikrisztust, miközben a legújabb neoprotestáns mozgalmat vette uralma alá az ördög. Ennek a mozgalomnak a vezetői a televíziós és rádiós műsoraikkal, a "médiaegyházzal" meggazdagodtak. Megromlottak a pénztől, az ördög mindhárom kísértésében elestek, amelyeknek Jézus ellenállt a pusztában. Most éppen a világi hatalmat fogadják el, amikor az ördög nekik adja a föld minden országa fölötti uralmat. Ennél ravaszabb, ördögibb terv nincs, mert itt vannak a legelszántabb újjászületett hívők. Őket fogta be a Sátán az Antikrisztus eljövetelének előkészítésére.

Ők fogják irányítani a háttérből a pszichopata Trumpot, aki majd beleun a munkába, amivel az elnökség jár. Rábízza ezekre, akik az Ábrahámnak adott ígéretek szerint ítélik meg Izraelt és a világpolitikát, figyelmen kívül hagyva, hogy azok mikorra vonatkoznak, ők maguk határozzák meg az időket, ószövetségi próféciákat fognak használni a 21. században, amelyek annak idején egészen másra vonatkoztak. Pat Robertson már évtizedekkel ezelőtt a porral tette volna egyenlővé Izraelt a hamis próféciái alapján. Majd most ilyenek alapján indítanak háborúkat, és változtatják pokollá a Közel-Keletet és Izraelt. Ujjongás és tánc közepette, hogy az "Úr" győzött.

Ezek az intoleráns "teokratikus" világfasiszták fogják megmondani Amerikában, hogy ki hogyan éljen, egyházon kívüli hitetlen emberekre állami erővel kényszerítve az álnok képmutatást. Nem érdekli őket, hogy megtérés nélkül minden ember a bűn ereje alá van vetve és képtelen bibliai normák szerint élni. De ők harcot indítottak az istentelen világ ellen, mintha nem tudnák, hogy az egyházon kívüli világ bizony istentelen. S azt nekik kellene élhetőbbé tenni az Isten szeretetével, nem a bűnösök gyűlöletével és üldözésével, embertelen diktatúrák hatalomra segítésével.

Miközben a Biblia tiltja, hogy az egyház a kívülállók erkölcseivel foglalkozzon. Pál apostol azt írta, hogy "paráznákkal ne társalkodjatok. De nem általában e világ paráznáival, vagy csalóival, vagy ragadozóival, vagy bálványimádóival; mert hiszen így ki kellene e világból mennetek. Most azért azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek. Mert mi közöm ahhoz, hogy a kívülvalókról is ítéletet tegyek? avagy ti nem a belüllévők fölött tesztek-é ítéletet? A kívülvalókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül." Magatok közül vessétek ki a gonoszt, a kívülállókat az Isten ítéli meg. Ez a Biblia parancsa, amit ők figyelmen kívül hagynak, ezért teljes tévútra viszik az egyházat és a világot.

Minden erejükkel harcolni fognak a liberalizmus, az emberi jogok, a demokratikus jogállam megszüntetéséért az egész világon. Összefognak mindenkivel, oroszokkal, európai szélsőjobbal, fasisztákkal, hogy céljaikat elérjék. Az izraeli szélsőjobboldalt vallási alapon támogatják, mert hitük szerint akkor lesznek áldottak. De szemrebbenés nélkül zsidóznak, sorosoznak, hirdetnek összeesküvés-elméleteket, náci antiszemita propagandát a nem vallásos zsidókkal és a liberalizmussal szemben.

Híveiket goebbelsi propagandával fanatizálják. Ezek ijesztő militáns szervezetek, teli gyűlölettel, akik azt teszik, amit a diktátor pásztoraik mondanak, mert a hitük szerint azok minden szava az Isten szava. A szélsőjobboldal politikai programját képviselik, a család és az erkölcs hazug jelszavai alatt. Mindezt a kereszténység nevében. Fontos kérdés, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás: a "keresztény dzsihád" hozta létre a lappangó diktatúrákat, vagy azok kerestek ideológiát és támogatást maguknak.

Minden kétséget kizáróan a kultúrharcos keresztényfasiszta dzsihád (helyenként náci) ideológia az első mozgató, az elsődleges, amire rátalálnak a skizofrén diktátorok. A szélsőjobboldal, a hataloméhes diktátorok, Európában, Oroszországban és szerte a világban a "kereszténység", a családvédelem és az erkölcs nevében, a liberalizmus és a szabadság elleni uszítással szereznek támogatást a világ fasizálódásához. Orbán is, Putyin is, a francia és a német szélsőjobb is a "kereszténység" védelmezője, különféle keresztény irányzatok alapján. Az egységes világvallás, a bibliai "parázna asszony", az ökumenizmus a keresztényfasiszta politikai program révén valósul meg.

Mindezt segíti a menekültellenes és bevándorlóellenes gyűlölet, amely a "keresztény" Európát és a nemzeti önazonosságot védelmezi. A kereszténység és a nacionalizmus elegye biztos recept az elnyomáshoz és a háborúkhoz. Ez egyesíti a felekezeteket a közös értékek alapján, mint a rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiliberalizmus, amely magában foglalja az antiglobalizmust és új antiszemita kódként az elitellenességet. A neoprotestáns karizmatikusok egy platformra kerültek a katolikusokkal, a katolikusok farvizén evező protestánsokkal és az orosz ortodoxokkal is. Ki-ki tolja maga előtt a maga diktátorát.

A szabadság ellen indított háborúban Amerika most azért esett el, mert a karizmatikus és evangéliumi kereszténység csatlakozott az állam és egyház összefonódására épülő történelmi kereszténységhez. A névleges kereszténységhez. Ez bukott el Amerikában. Ott tartunk, hogy ma a katolikus egyház kevésbé veszélyes, főleg egy liberális pápával, aki a liberalizmusánál fogva sokkal közelebb áll a kereszténységhez, mint az elődei.

A karizmatikus-evangéliumi mozgalom most olyan gyilkos döfést adott Amerikában a kereszténységnek, a "keresztény" szónak is, ami példa nélküli. Ezzel a harcukkal és Trump támogatásával olyan undor és utálat támadt fel mindennel szemben, ami hit, Biblia, erkölcs és kereszténység, hogy ezt akkor sem hevernék ki sokáig, ha időben megtérnének. Nem a liberálisok utáltatták meg őket, hanem ők magukat. Olyanok utálták meg őket, akik eddig nem voltak ellenségesek. Arról a megosztásról nem beszélve, micsoda elutasítás szabadult fel velük szemben azokban a protestáns gyülekezetekben, amelyek megmaradtak a Biblia szellemiségénél és elutasították Trumpot. 

Mindez a karizmatikusokat nem zavarja. Végre megvalósíthatják önmagukat. Mindenre elszántak, jól szervezettek, fanatikusok és önelégültek. A szabadság híveinek velük, a karizmatikus-evangéliumi dzsiháddal szemben kell megvédeniük a jogállamot. Az egyetlen eszközük maga a jogállam: az alkotmány. Amit a karizmatikusok csinálnak, az mind alkotmányellenes. Az alkotmányt kell megvédeni és az alkotmányt kell betartatni. Ha ez nem sikerül, akkor a világ elbukott, jön a "törvénytaposó", a világdiktátor.

S akkor a kérdés már csak az, hogy a mostani fasizálódás a szokásos kilengés, ami majd visszamegy, vagy az már a vég kezdete. 

 "Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának." (János 3,19) "És ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat." (Efézus 5,8)
Bartus László
Bartus László

SzerzőSzóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Iványi Margit: Nem a kormány
Iványi Margit: Nem a kormány

Szerző Amerikai Népszava February 05, 2017 1 Hozzászólás

Nem a kormány mondta gyűlölködve a trolin: nézd ezt a sok mobiltelefonos senkiházit; Nem a kormány dolgozott éjt-nappallá téve, hogy a menekültek emberi szóhoz és emberséges ellátáshoz jussanak…

Tovább

Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van
Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van

Szerző Bartus László February 04, 2017 8 Hozzászólás

A nacionalista szólamok mögött az áll, hogy az Orbán-banda szemet vetett a söriparra. Újraosztanák a piacot, mint a trafikokat. A török hódoltság, Erdély és a Székelyföld, az Igazi Csíki Sör leple alatt "Mészáros Lőrinc" szemet vetett a magyar sörgyárakra.

Tovább

Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?
Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?

Szerző Bartus László January 31, 2017 4 Hozzászólás

Ezért, ha a NOB Budapestnek ítélné az olimpiát, ekkora politikai haszon és anyagi nyereség elől Orbán nem fog elugrani, hogy ismeretlen senkik kanalazzák le a politikai hasznot is, és közvetve a megnövekedett állami párttámogatással a pénzt is.

Tovább