Bartus László: A posvány és a fantomok


Szerző Amerikai Népszava July 23, 2016

Bartus László: A posvány és a fantomok

 

Európa válsága az, hogy az Orbánhoz hasonló hazudozó fasiszta gazembereket megtűri - ez a mostani tanulsága is a Tusványoson elmondott posványos beszédének. Európában az Orbán-féle szélsőjobb gerjeszti a válságot és a hisztériát, amelynek célja, hogy populista hazugságaival felszámolja a demokratikus jogállamokat.

Orbán egy fantomról beszél, amikor "Brüsszelt" emlegeti, mert külön ilyen entitás, hogy "Brüsszel", nem létezik. Brüsszel egy város, helyszíne azoknak a döntéseknek, amelyeket a tagországok, köztük a klerikálfasiszta Magyarország, megszavaznak. A brüsszeli bürokrácia nem hoz önálló döntéseket a tagországokkal szemben, és nem vesz el nemzeti jogokat. Mindenhez tagállami felhatalmazás kellett, még a végrehajtó apparátus döntéseihez is. De a magyarok annyira hülyék, hogy ezt sem tudják, és elhiszik. Azok a kötöttségek léteznek, amelyeket a csatlakozók elfogadtak, és a demokratikus, jogállami normákat rögzítik, de sajnálatos módon azokat sem tartatják be.

Orbán egy nemlétező fantom ellen harcol, és csak azért nem csapják kupán, mert senki nem veszi magára, amikor sunyi módon "Brüsszelről" beszél. "Brüsszel" ugyanis nincs, nem létezik, mint önálló hatalmi tényező, vagy ha igen, az a tagországok együttese, közte a magyar idiótával, és a közös döntésekkel, a közösen elfogadott értékekkel. Amikor Orbán azt mondja "Brüsszel", senki sem tud megsértődni, mert nem tudni, kiről beszél. 

Orbán úgy beszél Brüsszelről, mint az antiszemiták a zsidó világösszeesküvésről, amely éppen úgy nem létezik, mint ahogy "Brüsszel" sem létezik. Azt mondja a felcsúti futóbolond, hogy "az európai vezetők megbuktak", de olyan nincs, hogy "európai vezetők". A baj éppen az, hogy a közös Európának nincs valódi vezetése, hanem csak az egyes tagországoknak vannak vezetői, akik közösen elfogadott szabályok szerint közös döntéseket hoznak.

De ez a sunyi, gyáva tahó nem meri azt mondani, hogy Franciaország, Németország, Spanyolország vagy Hollandia stb. vezetői buktak meg, mert akkor megkérdeznék, hogy miről beszél. Majd az adott ország lakossága a választásokon eldönti, ki bukott meg és ki nem. Ott ugyanis vannak rendes választások, nem úgy, mint Magyarországon. Még a végrehajtó hatalomban levő brüsszeli bürokraták is demokratikusan cserélődnek.

Orbánnak a menekültválságról és a terrorizmusról mondott minden szava hazugság. A menekültválságnak semmi köze a terrorizmushoz. A terrorizmust nem a menekültek követik el, ők a terrorizmus elől menekülnek. Ezért joggal várnak a terrorizmus által fenyegetett Európától együttérzést és segítséget. Ha a menekültekkel szembeni bánásmód alapján kell megítélni Nyugat-Európa országait, akkor a rájuk nehezedő nem kis nyomás és terhek ellenére jelesre vizsgáztak. Le a kalappal.

Orbán a müncheni merénylettel kapcsolatban is hazudott, mert a müncheni lövöldöző Orbán kollégája volt, egy elmebeteg ámokfutó, akinek semmi köze a menekültekhez, sem az iszlám terrorizmushoz. Az európai fasiszták Orbánnal az élen szurkolnak annak, hogy minél több merénylet legyen, és hazugságaikkal a félelmet és a bizonytalanságot gerjesszék. Minden elmebeteg ámokfutót a menekültekkel, az Iszlám Állammal és annak képviselőivel azonosítanak, miközben ilyen képviselők nincsenek. Aki be akar kerülni a TV-be, az "Iszlám Államot" hívja telefonon. Ha a világ józan marad, és nem kapnak elég publicitást az energizálódott elmebetegek, akkor ezek a merényletek elmúlnak.

Orbán a szerinte megbukott Európa pénzéből él, koszos fasiszta rendszere már régen bedöglött volna az uniós támogatások, a "megbukott" nyugati demokráciák pénze nélkül. Azt állítja, hogy az európai fiatalok rosszabb helyzetben vannak, mint a magyarok, de valamiért nem az európaiak akarnak Magyarországra menni, pedig megtehetnék, hanem Orbán önkényuralmi rendszere, elszegényedő országa elől magyar fiatalok százezrei menekülnek a "bukott" Európába.

Azt állítja Orbán, hogy a menekültválság kezelését Európának a nemzetekre kellene bíznia, de nagy bajban lenne, ha el kellene mesélnie, mit nem tehetett meg, amit meg akart tenni, de "Brüsszel" nem engedte. Azon kívül, hogy nem állította a menekülteket falhoz, és nem lőtte halomra őket, mindent megcsinált velük szemben, még azokat is, amelyeket nemzetközi szerződések és törvények tiltanak. A népszavazás is hazugság, az Unió nem akar rákényszeríteni menekülteket, főleg nem egy kisváros lakosságát.

Mi az, amit "Brüsszel" miatt nem tehetett meg? Kizárólagos és korlátlan hatalma van, nagyobb hatalma van, mint bármelyik európai királynak. Felszámolta a hatalmi ágak megosztásának rendszerét, megdöntötte az alkotmányos rendet, eltörölte az Alkotmányt, felszámolta a szabad és egyenlő választásokat. Szétrabolta az országot, élet és halál ura. Miben korlátozta őt "Brüsszel"? Még kisvasutat is adott neki. Most már csak abban korlátozza, hogy egész Európára a primitív sötét fasiszta rendszerét kiterjessze.

Orbán notórius és beteges hazudozó, aki azt állítja, hogy "Nyugat-Európa hanyatlik, és Magyarországgal szemben ott gazdasági, elit- és demokráciaválság van", mert a nép mást akar, mint amit a "hagyományos elitek" javasolnak. Csakhogy a "hagyományos elitek" nem fasiszták, Orbán pedig fasisztákra cserélné, egyeduralkodó kormányokra, nacionalista hőzöngő politikai bűnözőkre, éppen olyanokra, mint ő maga. A fasiszták akarják lecserélni a "hagyományos eliteket", akik azért "buktak meg", mert Orbán és a többi szélsőjobboldali gazember ezt mondja. S ha sokat mondja, még a végén elhiszik.

Orbán már nemcsak egy megtűrt fasiszta Európában, hanem egész Európát fasizálná, és a populista goebbels-i propagandával, ócska hazugságaival, mindent meg is tesz, hogy a szabad, demokratikus Európát egy börtönné, elmebetegek játékszerévé, és gyűlölködő kis nacionalista nemzetek poklává változtassa. Ahol nyomorog a nép, hazug urai pedig dőzsölnek, ahogy ez Magyarországon zajlik, amilyen a "keresztény Európa" mindig is volt. Mindezt "keresztény" országnak nevezik, hogy még boldog is legyen a lebutított nép, amelynek a nyakán taposnak. Elérzékenyüljön a gyűlölködő magyar, hogy ő egy magasabbrendű ember, egy "keresztény". A pokol tüze fogja sütögetni ezeket.

Orbán hazudik arról is, mi történt Szíriában és Líbiában. Népirtás zajlott, az egész világ beavatkozást követelt, amit az ő kormányának akkori külügyminisztere, Martonyi János üdvözölt. A nemzetközi koalícióról ENSZ-határozat született, minden jogszerűen zajlott, a nemzetközi koalíciónak Orbán Magyarországa is tagja volt. Csak azért nem bombázott magyar repülőgép is, mert Magyarországnak egyetlen közös bevetésre alkalmas gépe sincs, mert a Gripenekért kapott kenőpénz fontosabb volt Magyarország érdekeinél.

Ezért ócska hazugság, hogy a menekülthullám a "demokráciaexport" következménye. A világban a demokrácia exportja olyannyira nem létezik, hogy Orbán tetü kis diktatúrája sem zavar senkit. Ezzel szemben ő az oroszokkal, törökökkel és más gazemberekkel a fasizmus exportján dolgozik nagy erőkkel. A kulcsszó a "stabilitás", ami alatt a diktatúrák stabilitását kell érteni, ahol nem zavarja az állóvizet holmi hatalmi váltógazdálkodás, igazi választások vagy népszavazások. Legyen csak Törökországban is diktatúra, mert az "stabilitást" ad. Ez is hazugság, mert éppen a diktatúrák következménye a káosz, ahogy Szíriában és Líbiában is a diktatúrák következménye. A terror nem a stabilitás. Stabilitás szabad és demokratikus országokban van csupán.

A felcsúti strici azt állítja, hogy Magyarországon nagyobb a demokrácia, mert itt lehet a kvótára szavazni. Orbán semmiféle népszavazást nem tett lehetővé, amely a népakarat kifejezésére szolgált volna. Csak olyanról lehet szavazni, aminek már előre megvan az eredménye. Ez a magát sportembernek nevező kövér disznó még szabad választást sem tesz lehetővé, amelyen egyenlő feltélekkel lehetne indulni. De Európa demokratikus voltát megkérdőjelezi. Egy európai demokráciában ő már régen börtönben ülne. Hogy ez nem így van, az bizonyítja, hogy "Brüsszelnek" semmiféle beleszólása nincs semmibe.

Orbán azzal fenyegetőzik, hogy a V4 nevű élősködő posztkommunista piócákkal együtt majd egy "másik Európára" tesznek javaslatot. Ez is csak azt bizonyítja, hogy "Brüsszel" nem létezik, vagy a türelme végtelen, mert ha "Brüsszel" létezne, s csak fele olyan lenne, amilyennek Orbán ábrázolja, már úgy vágták volna ki őket az Európai Unióból, mint a macskát vizelni. De mivel nincs "Brüsszel", csak nemzetállamok vannak, akik önkéntes társulásban vesznek részt, nincs senki, sajnos, aki ezt megtegye.

Pedig a kereszténységből annyit tanulhatnának, hogy Jézus azt mondta: ha a te jobb szemed botránkoztat meg, vájd ki azt, ha a bal kezed botránkoztat meg, vágd le azt, mert jobb szem nélkül és kar nélkül bemenni az üdvösségre, mint két szemmel és karral a gyehennába. Ez a jelképes beszéd azt jelenti, hogy ahol romlás van, ahol fekély vagy rákos daganat van, azt ki kell vágni, különben megfertőzi és elpusztítja az egész testet. Ez történt Magyarországon is, a gyengekezű szocliberális miniszterelnök nem vágta ki a rákos daganatot a demokrácia testéből és elpusztította azt. Ugyanez megtörténik egész Európával, és az egész világgal, ha nem lesz, aki ezt megtegye.

Magyarország kicsinek látszik most a nagy európai demokráciákhoz képest. De kicsiny kovász megposhasztja az egész tésztát. A magyar ellenzék súlyos felelőssége nem az csupán, hogy pénzért kollaborál és eladja az országot ennek a  bűnözőnek, hanem az, hogy képtelen európai szintre kilépni, politizálni, és Európa számára világossá tenni a veszélyt. Gyáva népnek nincs hazája - nem hallották ezt elégszer a fasisztáktól? Az érdekli őket, hogy mit mondanak ezek a potenciális gyilkosok és lehazaárulózzák őket? Enélkül is megteszik.

Orbán lassan beteljesíti a fasiszta diktátorok valamennyi jellemzőjét. Eddig hiányzott a katonai terjeszkedés, a militarizmus, az erőszak. Most megjelent ez is, önálló európai haderőt sürget, nyilvánvalóan az ő "új Európájának", amikor már a hozzá hasonló fasiszta gengszterek kerülnek többségbe, és létrehozzák az Európai Együttműködés Rendszerét. Nem nehéz elképzelni, mire használná Orbán a közös hadsereget. Egyik oldalról nemzetállamokat hirdet, másik oldalról közös hadsereget. Ez egyféleképpen értelmezhető csupán. Egy fasiszta Európai Unió keretein belül.

Mint ahogyan az is, hogy Trump támogatója, aki megszüntetné a NATO-tagok védelmét és kiszolgáltatná őket az oroszoknak. Ha ezt egy liberális demokrata mondaná, akkor Orbán a felcsúti parasztos akcentusával ordítana, ha viszont egy intoleráns rasszista és idegengyűlölő, a politikai korrektséget elvető és az emberi jogokat semmibe vevő ember hirdeti mindezt, akkor az rendben van.

Ezek kerülnek most hatalomra, és a világ nem elég éber, hogy megállítsa ezt. Ha átjut egy szinten, akkor már nem is lehet. Akkor valami nagy borzalom készül, nyomor, terror, fasizmus, háború és halál. Ezt csak az az Európai Unió tudná kivédeni, amelyet Orbán rombol, és amely nem képes megállítani ezeket a kis fasiszta rendszereket. 

Orbán ennek a pusztulásnak előfutára és előkészítője. Magyarország a gonosz oldalán áll, súlyos történelmi felelősség terheli. Ezért előbb-utóbb megfizet. Orbán elpusztítja ezt az országot. De mindez az ország többségének akaratával összhangban történik. Ezért ne fogják majd senkire, megérdemlik mindazt, ami ennek a következménye lesz.
Amerikai Népszava
Amerikai Népszava

SzerzőSzóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Iványi Margit: Nem a kormány
Iványi Margit: Nem a kormány

Szerző Amerikai Népszava February 05, 2017 1 Hozzászólás

Nem a kormány mondta gyűlölködve a trolin: nézd ezt a sok mobiltelefonos senkiházit; Nem a kormány dolgozott éjt-nappallá téve, hogy a menekültek emberi szóhoz és emberséges ellátáshoz jussanak…

Tovább

Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van
Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van

Szerző Bartus László February 04, 2017 8 Hozzászólás

A nacionalista szólamok mögött az áll, hogy az Orbán-banda szemet vetett a söriparra. Újraosztanák a piacot, mint a trafikokat. A török hódoltság, Erdély és a Székelyföld, az Igazi Csíki Sör leple alatt "Mészáros Lőrinc" szemet vetett a magyar sörgyárakra.

Tovább

Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?
Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?

Szerző Bartus László January 31, 2017 4 Hozzászólás

Ezért, ha a NOB Budapestnek ítélné az olimpiát, ekkora politikai haszon és anyagi nyereség elől Orbán nem fog elugrani, hogy ismeretlen senkik kanalazzák le a politikai hasznot is, és közvetve a megnövekedett állami párttámogatással a pénzt is.

Tovább