Bartus László: A nihilizmus hazugsága


Szerző Bartus László September 13, 2016

Bartus László: A nihilizmus hazugsága

 

A liberalizmus nem nihilizmus, ahogy Orbán, Putyin, Trump és más zsarnokok állítják, hanem az emberek szabadságát biztosítja a szabad értékválasztásra. A liberalizmus nem jelent értéknélküliséget, hanem a szabadságot tekinti értéknek, hogy az állam és az állam egyetlen képviselője se erőltethesse senkire a maga világnézetét.

A liberalizmus nem értéktelenség, hanem a legfőbb érték, a szabadság védelmezője, ami teljes összhangban áll a Bibliával is. A liberalizmust azok nevezik nihilistának, akik saját ideológiájukat és világnézetüket akarják állami erővel ráerőltetni mindenkire. Ezek az emberek nem ismernek el értéknek semmiféle más felfogást. Aki nem vallja az ő értékeiket, világnézetüket, vallásukat és ideológiájukat, szerintük az nihilista. Csak az "értékes", amiben ők hisznek.

Ez az elmélet, nevezzék bárminek, fasiszta elmélet. Nem a liberalizmus nihilista, hanem Orbán fasiszta, aki a szabadság helyére olyan világot képzel, amelyben ő mondja meg, mi az érték, és mi nem, és azok jogosultak az ország vezetésére, akik az általa preferált értéket és világnézetet képviselik. Ezek pedig ők maguk. Akik ezt nem vallják, jobb esetben jogfosztottak, hátrányt élvezők, megtűrtek, rosszabb esetben üldözöttek lesznek.

A világban minden háború, gyilkosság és népirtás ezzel kezdődött. Amikor valaki a saját világnézetét és vallását abszolútnak vallja, majd azt állami erővel akarja terjeszteni, annak mindig halál és pusztítás a vége. Előbb saját országában, aztán az egész világon. 1500 éven át a katolikus egyház tartotta így totális terror alatt Európát, okozva ezzel tízmilliók halálát.

A liberalizmus a felvilágosodás ideológiája, az egyéni szabadság elsődlegességét hirdeti, megadja a polgári és egyéni jogokat. Az állam nem avatkozik a polgárok magánéletébe és világnézetébe. Ez a szabadság magában foglalja az erkölcshöz, és az erkölcstelenséghez való jogot is.

A liberalizmus védi az erkölcsös és vallási élethez való szabadságot is, de nem erőlteti a polgáraira. A liberalizmus nem erkölcstelenség, hanem jog, nem az erkölcstelenséget hirdeti, hanem annak jogát védi, nem engedi, hogy bárki rákényszerítse a saját erkölcsi felfogását vagy világnézetetét masokra. Ez azért tetszik sokaknak, mert a hazugok azt hazudják, hogy a többség erkölcsös és keresztény, holott nem az. Csak szeretik ezt hallani magukról.

A liberalizmus védi a kereszténységhez való jogot és a szabad vallásgyakorlást is. Soha nem volt olyan szabad az evangélium hirdetése, a kereszténység képviselete, mint a liberális demokráciákban. A katolikus középkorban máglyákon égették a Bibliában hívő keresztényeket, és mindenkit, aki a katolikus egyház hivatalos dogmáitól eltért, vagy nem hitt azokban. Ez nem volt szabadság, még a katolikusoknak sem.

A felvilágosodás és a liberalizmus megszüntette a kiváltságokat, az egyházi előjogokat, az állam világnézeti terrorját, és mindenki számára megadta a szabad választást, a valláshoz vagy vallástalansághoz való jogot. Ezért támadja a katolikus egyház és a politikai katolicizmus. Ez nem nihillizmus, hanem szabadság, jog és egyenlőség, az emberi méltóság tisztelete. Ezzel szemben áll a fasizmus, amely elvitatja és kétségbe vonja ezt.

A felvilágosodás és a liberalizmus olyan államot teremtett, amely az alkotmányosságot tekinti a legfőbb értéknek, megakadályozza a hatalom egy kézben való koncentrálását, mindenféle elnyomás és zsarnokság kialakulását. Ez majdnem száz éve olyan szabad és fejlett, jóléti világot teremtett, amelyet az emberek természetesnek vesznek, és már elfelejtették, milyen elnyomásban, zsarnokságban, terrorban és háborúban élni.

Ezért könnyen elhiszik a demagóg fasiszták hazugságait, akik minden baj forrásának a szabadságot nevezik, és a szabadságot nihillizmusnak mondják. A hazug populizmus az erkölcsöt használja fel mindig. Mindenki szereti hallani, hogy az erkölcsöt terjesztik, mert elfelejti, hogy ő maga is erkölcstelen. Amikor Orbán a liberalizmust kriminalizálja és nihilizmusnak nevezi, csupán annak bizonyítékát adja, hogy ő maga egy fasiszta.

A liberális ellentéte nem az erkölcsös ember, hanem az, aki elvitatja a szabadságot. A hívő ellentéte nem a liberális, hanem a hitetlen. A keresztény hit nincs ellentétben a társadalmi szabadsággal. Liberális demokráciák adják a legtöbb szabadságot a keresztény hit hirdetéséhez. Liberális demokráciákban él a legtöbb keresztény. A liberalizmus nem erkölcsről, hanem jogról szól. Az erkölcshöz való jogot is a liberalizmus védi.

A liberális demokrácia magában foglalja a konzervativizmust is. Az igazi konzervatív a liberális demokrácia híve. Keresztény állam nincs, mert keresztény csak egyén lehet, méghozzá egyéni döntés és szabad választás alapján. Ezért a liberalizmus teljes összhangban áll a Bibliával és a kereszténység lényegével. Aki mást mond, az hazudik. A liberalizmus a katolikus egyház totális terrorjával szemben a bibliai elvek alapján jött létre. A legfontosabb liberális alapdokumentumok megalkotói Bibliában hívő emberek voltak.

Ugyanígy „keresztény” demokrácia sem létezik. Csak demokrácia létezik, amelyben szabadon élhet keresztény és nem keresztény, és még az olyan hazudozók is, mint Orbán, akik kereszténynek mondják magukat, de nem azok. Az erkölcsre hivatkozás mindig a diktatúrák trójai falova. Nem az erkölcs lesz jobb, hanem a szabadság lesz kevesebb.

A liberális demokrácia a jog uralma. Az illiberalizmus gonosz dolog, istentelenség, az ördög műve, a szabadság elleni támadás. A szabadság Istentől van. Orbán rendszere nem kereszténység. A rendszer antiliberalizmusa antiszemita, náci ideológia. Orbán rendszere törvénytelen diktatúra. A hatalom kizárólagos birtoklásának megvalósult formája. Orbánt azonnal le kellene tartóztatni és börtönbe csukni. Ő egy bűnöző.

A NER az alkotmányos rend megdöntésével jött létre. Államellenes bűncselekmény. A szabadság rendjét számolta fel, az alkotmányosságot szüntette meg. Azért gyalázza hazug módon a liberalizmust, mert a liberalizmust számolta fel, és azt akarja, hogy az emberek gyűlöljék meg a szabadságot, hogy ő uralkodhasson felettük.

A rendszert azok döntik meg, akik az Alkotmányhoz és a liberalizmus elvszerűségéhez ragaszkodnak. A magyarok eldönthetik, hogy a fasiszta uszítást vagy a szabadságot választják. A fasiszta uszítás szegénységhez, nyomorhoz, elnyomáshoz, háborúkhoz és halálhoz vezet. A liberalizmus ettől véd meg.

Van-e nihilistább annál az embernél, aki gátlás nélkül, lop, csal, hazudik, aki elveszi, ami a másé, aki nem tiszteli még saját alkotmányellenes törvényeit sem, aki lábbal tapossa a tízparancsolat minden pontját, aki nem tiszteli az igazságot, az embereket, aki a szegényeket, a rokkantakat üldözi, aki menekültek ellen gyilkos uszítást folytat?

Ha a magyarok a fasizmust választják, akkor lemondanak a szabadságról, és csak a teljes pusztulás után sóvárognak majd újra a bemocskolt liberalizmus után. De akkor már késő lesz. 
Bartus László
Bartus László

SzerzőSzóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Iványi Margit: Nem a kormány
Iványi Margit: Nem a kormány

Szerző Amerikai Népszava February 05, 2017 1 Hozzászólás

Nem a kormány mondta gyűlölködve a trolin: nézd ezt a sok mobiltelefonos senkiházit; Nem a kormány dolgozott éjt-nappallá téve, hogy a menekültek emberi szóhoz és emberséges ellátáshoz jussanak…

Tovább

Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van
Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van

Szerző Bartus László February 04, 2017 8 Hozzászólás

A nacionalista szólamok mögött az áll, hogy az Orbán-banda szemet vetett a söriparra. Újraosztanák a piacot, mint a trafikokat. A török hódoltság, Erdély és a Székelyföld, az Igazi Csíki Sör leple alatt "Mészáros Lőrinc" szemet vetett a magyar sörgyárakra.

Tovább

Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?
Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?

Szerző Bartus László January 31, 2017 4 Hozzászólás

Ezért, ha a NOB Budapestnek ítélné az olimpiát, ekkora politikai haszon és anyagi nyereség elől Orbán nem fog elugrani, hogy ismeretlen senkik kanalazzák le a politikai hasznot is, és közvetve a megnövekedett állami párttámogatással a pénzt is.

Tovább