Bartus László: A barbarizmus világforradalma


Szerző Bartus László November 21, 2016

Bartus László: A barbarizmus világforradalma

 

Trump egyesíteni tudta a politikai korrektséget elvető valamennyi gyűlöletcsoportot a Klu-Klux-Klan-tól az evangéliumi keresztényekig. A megoldást nem a liberalizmuson belül keresik, hanem a liberalizmus az ellenségük, mert nem számol le azokkal, akiket ők gyűlölnek, mert félnek tőlük.

 

A világtörténelem a civilizáció és a barbarizmus periodikus változásaként is leírható. A cvilizációkat régen kívülről jövő támadások és népvándorlások döntötték meg barbár népek által. Miután a világ globalizálódott, és a barbárok is okostelefont használnak, másképp vetődik fel a kérdés.

A civilizációkat manapság a barbarizmus nem kívülről fenyegeti, hanem belülről. A civilizációs ciklusokat a barbarizmus ciklusai követik, ha a műveletlen, képzetlen, az érzelmei által vezetett alsóbb rétegek úgy gondolják, hogy a művelt emberfők nem jól oldják meg az ő legfőbb problémáikat, nevezetesen, hogy kedvükre és jókat egyenek. Vagy ha valaki ezt hazudja nekik.

 

 

Vannak civilizációs válságok és mesterségesen létrehozott civilizációs válságok. A civilizáció lényege az, hogy a problémákat nem nyers erővel, hanem kulturált módon oldja meg. A belső barbarizmus ezt kérdőjelezi meg: először a szándékot, majd a képességet. Elhiteti a képzetlen, műveletlen rétegekkel, hogy a civilizáció egy csalás az ő becsapásukra. Az "elit" semmivel nem tud többet, mint ők, csupán ahhoz ért, hogy a gyanús műveltségével őket lent tartsa. 

A belülről támadt barbarizmus mindig elitellenes, civilizációellenes és a populizmussal kezdődik. Annál azonban soha nem ér véget. A tudomány szerint a lélek durvaságából, műveletlenségből fakadó erőszak. Kegyetlenség, embertelenség, vadság és brutalitás jellemzi. Az elitek időnként elkövetik a hibát, hogy tudatlanságban hagyják az alsóbb rétegeket, elszakadnak tőlük, akik semmit nem tudnak arról, mi zajlik "fent". Ezt használják ki a demagóg populisták, hogy hatalomba kerüljenek.

*

A barbarizmus ciklusainak mindenféle neveket adnak. Azok a barbarizmusok, amelyek már bizonyítottak, s minimum egy népirtás áll mögöttük, ma már nem jól hangzanak, pedig saját korukban a fasizmus és a nácizmus éppen olyan jól hangzó elnevezés volt, mint manapság a nemzeti együttműködés rendszere, a "Make America great again", az irányított demokrácia és sok más elmés elnevezés. Ezek lényegüket tekintve mind a barbarizmus különböző formái, amelyek még nem futották be a pályájukat.

A barbarizmus előretörése a beszéddel kezdődik, amely szitokszóvá teszi a civilizáció fogalmait és rendszerét. A barbár világforradalom most a beszédnél tart, és ezekben az időkben söpri el a populista hazugságok útjában álló akadályokat. A barbár uszítás legfőbb akadálya a PC, a politikailag korrekt beszéd. Ennek is vannak vadhajtásai és túlkapásai (a "safe pace" egyes értelmezései és a "trigger warning"), a populizmus pedig ezekkel azonosítja a politikailag korrekt beszédet, s erre hivatkozva veti el az igazi PC-t.

A politikai korrektség civilációs alap, amely nem tűri a gyűlöletbeszédet, a rasszizmust, a faji, vallási, etnikai megkülönböztetést, a nemi és más identitásokkal szembeni támadást. Az emberi együttélés minimumát fejezi ki, hogy a velünk született emberi jogok és méltóság nem képezhetik vita tárgyát. Ez maga az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata gyakorlatba való átültetése.

Amíg a PC létezik, addig van civilizáció, amikor ez eltűnik, kezdődik a barbár erőszak, a barbarizmus ciklusa. A barbarizmusnak utat nyitó populista demagógia ezért támadja a PC-t, hogy lerombolja a civilizációs gátakat. Ennek eszköze, hogy kriminalizálja a politikailag korrekt beszédet, mint ami a véleményszabadságot korlátozza. Ehhez a PC egyes szélsőséges értelmezéseit használja fel.

*

E szélsőségek egyike az ún. "safe place" ideológiája, amely teljesen jogosan mondja azt, hogy az embernek szüksége van olyan "biztonságos helyekre", ahol nem kell attól tartania, hogy gyűlöletbeszéddel találkozik, bármilyen identitását kikezdik, fajgyűlölet alanya lehet. Magyarul, olyan helyekre, ahol a klasszikus PC érvényesül. Az ezirányú igény megerősödött Amerikában, miután a rasszista támadások elszaporodtak.

Csakhogy a "safe place" ideológia egyes képviselői a klasszikus politikai korrektségen túl olyan elvárásokkal is felléptek, amelyek túlzóak, amelyeknek semmi közük nincs a klasszikus PC-hez, és amelyek a szabad gondolkodást, véleményalkotást korlátozzák. Például megtitanának minden olyan jelenséget, amely bárkiben megütközést válthat ki, vagy egy korábbi támadás alanyában rossz élményeket idéz fel.

Ennek a vadhajtásnak egyik romlott gyümölcse a "trigger warning", egy figyelmeztetés minden olyan esetben, ahol ilyen hatás érhet bárkit. Például egy könyvben jelezni kell, hogy nemi erőszak van benne, hogy akit nemi erőszak ért, elkerülhesse a könyvben a vele való találkozást. Ez beteges, szélsőséges értelmezése a politikai korrektségnek, amely ellen az amerikai egyetemeken is harcot indítottak. Ilyen abszurditások minden jó dolog esetében felbukkannak, aztán eltűnnek.

 

De a populisták trükkje az, hogy úgy tesznek, mintha ezek a túlérzékenységre épülő irányzatok lennének azonosak a politikailag korrekt beszéddel. Ezért a PC-t ezekre hivatkozva támadják és vetik el, miközben nem a "trigger warning" és hasonlók által létrehozott tabukat döntögetik, hanem a valódi PC által védett értékeket: utat nyitnak a gyűlöletbeszédnek, a rasszizmusnak, a demagógia fegyvertárának, az összeesküvés-elméleteknek.

Ezzel lerombolják a civilizáció első védvonalát. Ennek következménye az lesz, hogy az emberek tudatalattijában felszabadítják az elfojtott barbár gondolatokat és indulatokat, megutáltatják a demokráciát, a szabadságot, az emberi jogokat, feltámad a kirekesztő fehér és "keresztény" identitás, amely a civilizációs értékek fölé kerül. A második lépés pedig az, hogy a barbarizmust megindokolják az "elitellenességgel" és megválasztják a barbár populistákat politikai vezetőnek. Utána jön a jogfosztás, jogtalanság és erőszak.

Trump egyesíteni tudta a politikai korrektséget elvető valamennyi gyűlöletcsoportot. Trump támogatóinak mindegyike valamelyik gyűlöletcsoport tagja: vagy a feketéket, vagy a latinókat, vagy a melegeket, vagy a muszlimokat, vagy a liberálisokat gyűlöli. A liberalizmus útjában áll a gyűlölt kisebbségekkel szembeni megkülönböztetésnek, fellépésnek és korlátozásnak.

Trump megválasztása igazolást ad az eddigi antiliberális (szépítve: illiberális) diktatúrák vezetőinek, és nagy lökést ad újabbak megválasztásának. A populista demagógia és hazug uszítás hatásai kivédhetetlenek, ha a liberális jogállam nem teszi világossá azt, hogy a jogok kit, miért és hogyan védenek. Ha az alkotmányos rendnek nem tudnak érvényt szerezni, és az alkotmányos rend elleni támadást nem tudják szankcionálni, s legalább ilyen fontos, hogy akik félnek bármelyik kisebbségi csoporttól, megnyugtassák őket, hogy nincsenek veszélyben, a jogaikat és az életüket nem érheti sérelem.

A liberális demokráciákat a demagóg uszítók megutáltatják, a liberális demokráciák pedig nem tesznek kellő hangsúlyt arra, hogy ezeket a hazugságokat leleplezzék és megválaszolják. Vannak olyan jogos problémák, amelyek a jogállam keretén belül megoldandók, de ők ezeket a problémákat a liberalizmussal azonosítják, és magát a liberalizmust számolják fel. Ez a barbarizmus világforradalmának kulcsa.

*

Mindennek következménye, hogy a probléma megmarad, csak a szabadság tűnik el, az emberi jogokat számolják fel, amelyeknek semmi közük a felvetett problémához. A barbarizmus új korszaka megint a kereszténységre hivatkozik. Oroszországban is, Magyarországon is, a nyugat-európai szélsőjjobboldal is. Trump legnagyobb támogatói, akik hatalomra juttatták, szintén keresztények voltak.

A keresztény támogatás több részből tevődik össze, menekültellenes, iszlamofób, muszlimellenes, bevándorlásellenes aspektusa mellett van faji, rasszista, antiszemita éle is, de legerősebb talán a homoszexuálisok egyenjogogúságától való félelem. Az abortuszellenesség is kilépett a kérdés szakmai keretei közül, hogy mi az életpárti álláspont: a feketeabortuszokkal járó teljes tiltás vagy valami szabályozás? Miközben az anya életét mentő (és a döntést az anyára bízó) abortuszokat is kriminalizálják. 

A magzatvédelem miatt nem kellene felszámolni a hatalmi ágak szétválasztását, a jogállamot, a sajtószabadságot, a szabad és egyenlő választásokat, de ez történik. Az emberi együttélés, a civilizáció kereteit szüntetik meg, nem problémákat oldanak meg, ami legtöbbször ugyanúgy megmarad. A "keresztény Magyarországon" eddig csak a jogállamot számolták fel, de az abortuszokat nem. A lengyel keresztényfasiszták is meghátráltak az abortusszal, de azért a civilizációt lebontják, a liberális demokráciát megsemmisítik, ha már ott vannak.

A homoszexuális egyenlőség és a melegjogok kapcsán két félelem van: az egyik, hogy a keresztény egyházaknak megtiltják, hogy saját hitük szerint vélekedjenek, és bűnnek nevezzék a homoszexualitást. Attól félnek, hogy kötelezővé teszik számukra, hogy az egyházban is elismerjék az azonos neműek házasságát. Ez nem lehetséges, államtól elválasztott egyház életébe nem avatkozhat be az állam. Ha voltak egyedi túlkapások vagy ilyen törekvések, az ellen egyházaknak védekezniük kell.

A liberális demokraták feladata, hogy ne csak a homoszexuálisok, hanem az egyházak és a keresztények világnézeti szabadságát is megvédjék. A helyzet azonban úgy áll, hogy a keresztények avatkoznak bele a kívülállók erkölcseibe, és a szélsőjobboldal felkarolásával állami erővel kényszerítik saját erkölcseiket az egyházon kívülállókra.

A "megelőző csapás" nem példa nélküli, a középkori katolicizmus és a nácizmus is önvédelemből rendezett a zsidók ellen pogromokat és népirtást. Már meleg világ-összeesküvés is van a zsidók mintájára. Olyanokkal ijesztgetnek, hogy a liberalizmus felszámolására rávegyék az embereket, amik nem igazak, egyes esetekben pedig őrültségek.

A félelem rossz tanácsadó, de a félelemre nem megoldás az erőszak. Az pedig külön kérdés, hogy keresztény egyház hogyan félhet. Aki fél, nem ismerte meg az Istent. A pénzimádó, egyszemélyes diktátúrákat működtető karizmatikusok a félelemmel manipulálják a híveket. Az állandó fenyegetéssel erősítik meg az uralmukat és a hatalmukat felettük, miközben zsebelik be tőlük a pénzt.

A hisztéria és az uszítás nagyobb, mint egy alkotmányos demokráciában az egyházak világnézeti szabadságának megsértése vagy annak veszélye. Az amerikai alkotmány védi a lelkiismereti szabadságot, nem egy Trump, aki semmibe veszi a törvényeket. Az egyházak azonban már azt is megakadályoznák másoknál, ami alkotmányos jog.

Az ijesztgetéseket felhasználják a politikai hatalom megszerzésére és a világnézetileg semleges, szekuláris állam elleni támadásokra. Egyetlen meleggel nem lesz kevesebb, nemlétező veszélyt hárítanak el, amit egyelőre csak feltételeztek és eltúloztak, viszont felszámolják eközben a civilizáció alapjait.

Az egyházak és a keresztények minden támogatást megérdemelnének, ha a Bibliának megfelelően járnának el, s ha őket támadás és jogfosztás éri. Vagy ha ilyet terveznek ellenük, akkor az ellen tiltakoznak és nem nem engedik meg. De egyelőre fantomokat kergetnek, nem őket üldözik, hanem ők üldöznek, s ők akarják az államot elfoglalni, hogy erkölcsi ellenfeleiket állami erővel korlátozzák. Ez teljes szereptévesztés.

*

A barbarizmus keresztény támogatása mögött hamis ideológiák állnak, nem tényleges veszély. Egyes tanulmányok azt állítják, hogy "a homoszexualitás megítélésének változása letaszította az egyházak üzenetét az erkölcsi piedesztálról." Csakhogy az egyházon kívüli világ mindig a bűnt hirdeti, az egyház a megváltást és bűnbocsánatot. De rossz esetben a világnak nem a megváltást, hanem azokat az erkölcsi normákat hirdetik, amelyeket a világ megtérés, megváltás és újjászületés nélkül nem is tud, nem is akar megtartani és elfogadni. Ez természetes, ez az egyházak hibája.

A világban soha nem az egyház által hirdetett erkölcs volt a népszerűbb. Meg vannak bolondulva, amikor a világot akarják erkölcsössé tenni, amikor a világ elismerésére törekszenek, hogy őket az erkölcsi tanaikért tiszteljék. Ezt csak állami erőszakkal tudják megtenni, aminek semmi értelme, és láthattuk már az eredményét.

Az egyháznak ki kell mentenie az embereket a romlott, a bűnös és pusztulásra ítélt világból, nem a világot kell elfoglalnia és megtérés nélküli képmutatásra kényszeríteni és megfélemlíteni. Az egyház feladata a jó mag vetése, és hinnie kell abban, hogy az elvetett mag megtermi a gyümölcsét. Örüljön, ha a liberális demokráciának köszönhetően, ezt szabadon megteheti. Ennyi a dolga. 

A kereszténység nem foglalhatja el a világi államot, arra hivatkozva sem, hogy ezzel védi meg magát egy feltételezett veszélytől. A kereszténység nem akkor erős, amikor a világi hatalmat megkaparintja, hanem akkor a leggyengébb. A szellemi igazságokról és Isten láthatatlan országáról a látható világra, a megváltásról és az újjászületésről az erkölcsre helyeződik a hangsúly, méghozzá a megtéretlen bűnös emberek erkölcseire.

Ez világnézeti államot hoz létre, amely minden esetben elnyomással és gyilkolással jár. A világnézeti állam lerombolja a szabadságot és a civilizációs normákat, miközben az ideológiai céljait nem éri el. Az egyháznak még akkor is az igazság hirdetése, a jó mag vetése az egyetlen eszköze, ha igazak lennének a félelmei, a liberális állam rá akarná erőltetni a világ erkölcstelenségét. Erről szó nincs, de ha így lenne, akkor sem tehetné meg azt, amit most csinálnak. Ez szellemi öngyilkosság és a világ pusztítása.

*

A keresztény antiliberalizmus nem új dolog, mert a szellemi perspektívát elveszítő egyházak mindig az erkölcsöt akarják megjavítani, a világot akarják erkölcsössé tenni, ehhez az államot akarják felhasználni, amelynek a liberalizmus (amely a Bibliával egyezően egyéni döntésre bízza a polgárok hitét és erkölcseit is) útjában áll. Ezért kapóra jönnek a homoszexuális összeesküvésről és terrorról szóló csúsztatások, hiszterizáló hazugságok.

Egyébként minél arrogánsabbak a keresztény egyházak, saját szektás köreiken kívül annál nagyobb utálatnak örvendenek. Az evangéliumi kereszténységnek semmi nem ártott annyira, mint az, hogy Trumpot támogatták, és egy elmebeteget rászabadítottak Amerikára és a világra, az esztelen homofóbiájuk miatt, s ezzel utat nyitottak a barbarizmus előtt. Ez nem az az "üldözés", amiről a Biblia beszél.

Ami a kultúrharc tényleges eseteit illeti, amikor egyes helyeken szélsőséges jelenségek tűnnek fel, azokat a liberális demokrácián belül kellene megoldani, azon belül kellene tiltakozni. Nem diszkriminációt kellene követelni mások életformája ellen, hanem a világnézeti szabadságot követelni saját maguknak az alkotmányos jogok alapján. A jogsértésekkel szemben a liberális jogállam tudja megvédeni az egyházakat is. De ők a liberalizmust tekintik ellenségnek, mert átvették a politikai katolicizmus antiliberális felfogását.

A valódi kereszténységet a liberalizmus védte meg eddig is. Amerikában a liberalizmus védte meg a katolicizmus által üldözött keresztényeket, akik most a katolicizmus mellé álltak. Ugyanúgy üldözik a liberalizmust, mint a felvilágosodás óta a katolikus egyház. Ez nem a kereszténység javát szolgálja, hanem csatlakozás a "parázna asszonyhoz", a világi hatalommal összefonódó valláshoz. 

Ha a liberalizmust lerombolják, a civilizációt, a békét, a jogot, a szabadságot számolják fel. Ha fasisztákat juttatnak hatalomba, a hívőknek lelkiismereti kérdéssé téve, hogy rájuk szavazzanak, azzal saját maguk és a világ sírját ássák. Akkor csak az önkény marad, amely ma mellettük áll, holnap ellenük, de nekik talán még többet árt az, amikor mellettük áll, mint amikor ellenük. Az egyház normális állapota, ha gyűlöli a világ. 
*
Most azokra nem térnénk ki, akik szerint Trump, Orbán és Putyin majd visszaszorítja korrupciót. Ezek csak szimplán antiszemiták és az "elitellenességük" antiszemitizmus. Azokra sem, akik a fehér faj felsőbbrendűségét hirdetik és ezért "keresztények". Az pedig legyen gyanús mindenkinek, aki Trump megválasztásának örül, esetleg tett is érte, hogy a Ku-Klux-Klan és a neonáci csoportok krémjével keveredett egy táborba.Bartus László
Bartus László

SzerzőSzóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Iványi Margit: Nem a kormány
Iványi Margit: Nem a kormány

Szerző Amerikai Népszava February 05, 2017 1 Hozzászólás

Nem a kormány mondta gyűlölködve a trolin: nézd ezt a sok mobiltelefonos senkiházit; Nem a kormány dolgozott éjt-nappallá téve, hogy a menekültek emberi szóhoz és emberséges ellátáshoz jussanak…

Tovább

Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van
Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van

Szerző Bartus László February 04, 2017 8 Hozzászólás

A nacionalista szólamok mögött az áll, hogy az Orbán-banda szemet vetett a söriparra. Újraosztanák a piacot, mint a trafikokat. A török hódoltság, Erdély és a Székelyföld, az Igazi Csíki Sör leple alatt "Mészáros Lőrinc" szemet vetett a magyar sörgyárakra.

Tovább

Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?
Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?

Szerző Bartus László January 31, 2017 4 Hozzászólás

Ezért, ha a NOB Budapestnek ítélné az olimpiát, ekkora politikai haszon és anyagi nyereség elől Orbán nem fog elugrani, hogy ismeretlen senkik kanalazzák le a politikai hasznot is, és közvetve a megnövekedett állami párttámogatással a pénzt is.

Tovább