Bartus László: A 21. századi újfasizmus


Szerző Amerikai Népszava October 09, 2016

Bartus László: A 21. századi újfasizmus

 

A Népszabadság kivégzése minden kétséget kizáróan megmutatta a rendszer természetét. Ez már az első gyümölcs, de egy fának nemcsak gyümölcse, hanem gyökerei is vannak. A gyümölcs arra jó, hogy felismerjük a fát, de kivágni, csak a gyökérrel együtt lehet.

Az Orbán-rendszer is fa, amelynek gyökerei vannak. Ha a fa magától kidől, újra kihajt, ha a gyökerei a földben, a nép szívében benne maradnak. Akinek van szeme, az a magból megmondta 2010-ben, mi ez a fa. De vannak, akik csak a gyümölcsről kezdik felismerni. 

Végzetes hibába esnek, akik nem vesznek tudomást a magról, amiből a fa kinőtt, s a gyökerekről, amelyek a fát tartják és éltetik. Ez a gyökér a rendszer ideológiája. 

Úgy mutatom be a 21. századi újfasizmus és az Orbán rendszer gyökerét, hogy az nem lesz se unalmas, se érthetetlen. Segítségünkre sietett Mészáros István, volt SZDSZ-es képviselő, a Hit Gyülekezete volt pártdelegáltja, a parlament emberi jogi bizottságának volt alelnöke, aki a Hetek című lapban egzakt módon kifejtette a 21. századi újfasizmus lényegét.

Mészáros abból az alkalomból adott interjút a gyülekezeti újságjának, hogy a Helsinki Bizottság menekültek melletti kiállása miatt kilépett a Helsinki Bizottságból. Indokai pedig azonosak a 21. századi újfasizmus gyökereivel.

*

A 21. századi újfasizmus a történelembe nyúlik vissza. A lényege az antiliberalizmus. A nemzetet egy vallással azonosítja, s a nemzeti identitást félti a szabadságtól, ha a liberalizmus nem teszi lehetővé a valláserkölcs állami védelmét, és a nemzetnek a vallással való teljes egységét. A melegjogok elutasítása és a homofóbia tette lehetővé, hogy az antiliberalizmus a nemzetvédelem jelmezében újra polgárjogot nyerjen. Az erkölcsi hivatkozás a fasizmus trójai falova.

Mészáros István, mint a magyar újfasizmus ideológusa, választékosan kifejti, hogyan válhat a szalonképtelen antiliberalizmus szalonképessé a 21. században, és mivel lehet elhitetni az emberekkel azt, hogy a szabadság rossz. Mészáros azt mondja, hogy a liberalizmus mást jelentett korábban, mint ma. Ez a hazugság alapja.

Az újfasiszták 21. századi trükkje az, hogy nem a liberalizmust támadják közvetlenül, ahogy a korábbi fasiszták és nácik tették, hiszen az lejáratódott és nem szalonképes. Az emberi és polgári jogokat szalonképesen és hitelesen becsmérelni nem lehet. Ezért nem a liberalizmust támadják, hanem azt állítják, hogy a mai liberalizmus nem azonos a klasszikus liberalizmussal. Ezért ez a liberalizmus idejét múlt, le kell váltani. De nem a klasszikus liberalizmusra, hanem az illiberális keresztényfasizmusra.

Mészáros azt mondja, hogy korábban "a politikai és személyes szabadságjogok voltak napirenden, mint amilyen a szólás-, a sajtószabadság, a gyülekezési, egyesülési jog, a lelkiismereti és vallásszabadság, személyi szabadság, tulajdon", "a hatalmi fékek és ellensúlyok kiépítése". "Csupa, a klasszikus liberalizmust jellemző polgári és nemzeti témák, melyek nemcsak hogy megférnek a hagyományos erkölccsel és értékvilággal, hanem feltételezik azt. Az akkori itthoni liberalizmus még nem volt globalista, nem volt szélsőségesen individualista, közösségellenes, intoleráns."

Csakhogy a liberalizmus individualista volt mindig, amely nem lehet szélsőséges és nem szélsőséges, mert vagy az egyéni szabadságból indul ki, vagy nem. A liberalizmus mindig az egyéni jogokat helyezi a "közösségi" érdek elé. A totális diktatúrák lényege éppen az, hogy "közösségi" célok érdekében elnyomja az egyént, és megfosztja a szabad választástól. A liberalizmust kezdettől fogva közösségellenesnek nevezték azok, akik az emberek szabadságát elvitatták. A liberalizmus éppenséggel nagyon is toleráns, és ez a tolerancia nem tetszik a fasisztáknak, mert ők intoleránsak.

A 21. századi újfasiszták, mint Mészáros, a klasszikus liberális eszmékről elfogadják, hogy jók és helyesek. De szerintük a liberalizmust "hatalmába kerítette az a káros trend, amelynek következtében a személyi önrendelkezés abszolutizálása képezi a magját". Mészáros István, a liberális SZDSZ emberi jogi szakértője nem emlékszik arra, hogy a klasszikus liberalizmus az abszolút személyi önrendelkezést jelenti. Ha nem így lenne, akkor nem abszolútak, hanem korlátozottak lennének a szabadságjogok.

Az állam bizonyos területeken korlátozhatja az egyéni jogokat, de Mészáros nem ezekről beszél. Mészáros és a 21. századi újfasiszták a melegjogok kriminalizálásával vitatják el a liberalizmus létjogosultságát. Az egyén szabad választásának határát a homoszexuális jogoknál húznák meg. A homofóbia az, amivel elvitatják a liberalizmus önazonosságát, s amiért a liberális demokráciát is a 21. századi keresztényfasiszta államra cserélnék.  

Mészáros úgy fogalmazza meg, hogy az egyéni szabadságjogok kiterjesztésének "eredményei a homoszexuálisok, drogosok, genderisták követelményjogai, a hagyományos közösségek, mint a házasság, család, egyház, nemzet, nemzetállam, megvetése, tagadása". Hazugság és logikai hiba, hogy a melegjogokat "a házasság, család, egyház, nemzet, nemzetállam, megvetésével, tagadásával" teszi egyenlővé.

Ezzel szemben az igazság az, hogy a melegjogokkal továbbra is azonos jogot élvez és azonos választási lehetőséget jelent a hagyományos házasság, a család. Az egyház ugyanazt taníthatja, amit akar, a nemzetnek semmivel nem lesz több vagy kevesebb homoszexuális és heteroszexuális tagja attól, hogy nem üldözik az egyház nevében azokat, akik nem az egyházi valláserkölcs szerint akarnak élni. 

A liberalizmus mindig az egyén jogait tartotta elsődlegesnek, és a szabad választás jogát hirdette. Ez összhangban áll a Biblia és a kereszténység tanításával, szabad döntés nélkül nincs megtérés. Ez a személyes önrendelkezést is jelentette kezdettől fogva. A Mészáros által pozitív értékként felsorolt szabadságjogok mind ezt szolgálták. E tekintetben semmi változás nincs. A melegjogok is feltételezik a klasszikus emberi jogokat és fordítva. Semmi változás nem történt.

A hazugság gyökere, hogy a klasszikus liberalizmust szembeállítják a melegjogokkal, amelyek nem tetszenek az egyháznak. Ezeket a nemzeti identitással szembenállónak nevezik, és ennek alapján eltörölnék a klasszikus szabadságjogokat is. A melegekre hivatkoznak, de a lelkiismereti szabadságot, a sajtószabadságot, a többi emberi jogot és a liberális jogállamot is eltörölnék. Meg lehet nézni, hogy a "keresztény állam" címén felszámolták a hatalmi ágak megosztását, mert ilyen keresztény állam csak a jogállam felszámolásával és egyszemélyes zsarnoksággal hozható létre. Ez a melegjogok ára.

A melegjogok nem ellentétei a klasszikus liberalizmusnak, hanem annak kiterjesztései, a társadalmi megkülönböztetés és az üldözés felszámolása az élet további területein. Mészáros bizonyos erkölcstelenségeket már nem sorol az egyéni szabadság körébe, hanem azok szabadságát államilag korlátozná. Ehhez azonban valamennyi emberi jog és a liberális demokrácia korlátozására és felszámolására van szükség. 

A klasszikus szabadságjogok, amelyeket az újfasiszta képmutatók még helyesnek tartanak, minden esetben a világnézeti és az erkölcsi szabadság védelmét szolgálták. Ezek a jogok és az erkölcsi kérdések nem két különböző, egymással ellentétes halmazt alkotnak. A klasszikus szabadságjogok a világnézeti és erkölcsi kérdésekben a polgár szabadságát védték. 

*

Az egész ügybe új elemként a melegjogok kiterjesztése jelent meg. A homofóbia a 21. századi újfasiszták trójai falova. Mészáros is azt hazudja, hogy a melegjogok másfajta liberalizmust hoztak létre, amely különbözik a klasszikus liberalizmustól. Csakhogy a homoszexuálisok jogait is a klasszikus liberalizmusból, a diszkriminációellenességből vezették le. 

Mészáros és az újfasiszták a homoszexuálisok jogainak elismerése miatt az egész liberalizmust felszámolnák. A liberális demokratikus államot meghaladottnak tartják, eltörölnék a liberális szabadságjogokat. Ha a melegjogok elismerésével jár együtt, akkor ne legyen inkább szólásszabadság, sajtószabadság, világnézeti és lelkiismereti szabadság sem, legyen "keresztény" fasiszta állam, amely a melegjogokkal együtt az összes liberális szabadságjogot korlátozza és eltörli.

Mivel a melegek jogainak elismerését családellenesnek és nemzetellenesnek mondják, a társadalmi és politikai támogatást is megszerezték a világ antiliberális fordulatához. A drogosokkal kezdődött, majd a melegekkel tetőződött a liberálisellenes gyűlölködés, amely a liberalizmusnak a zsidókkal való azonosítása folytán a 21. századi újfasizmust is antiszemita tartalommal töltötte meg.

Akár tetszik Mészárosnak, akár nem, ezzel az újfasiszta ideológiával azok közé a nácik és antiszemiták közé álltak be, akik a drogost és a homoszexuálist - a liberalizmussal való összemosás révén - a zsidókkal azonosítják. Az egész homofób antiliberális logika megtalálható a Mein Kampf-ban, a két világháború közötti magyar antiszemita sajtóban, és a nácik zsidóellenes retorikájában. Ők ugyanazt szorgalmazták, amit Mészáros.

Mészáros azt mondja, hogy a "liberalizmus mai jelentéstartalma ... már nem a polgári szabadságjogokat védi, hanem az erkölcsi konzervativizmus ellen folytat háborút, az erkölcsi normákat akarja átírni. Ez a kereszténység spirituális, erkölcsi identitása ellen is irányul... A klasszikus liberalizmustól idegen volt mindez, ezért megfért a kereszténységgel." 

Ez hazugság. Aki a 21. századi fasizmust le akarja győzni, annak ezt a hazugságot kell legyőznie. A fasiszta ideológia szembeállítja a polgári szabadságjogokat az erkölcsi szabadsággal, holott az a polgári szabadság része. Más erkölcstelenségek is a polgári szabadság körébe tartoznak. A vallástalansághoz való jog is ahhoz tartozik. A Biblia ráadásul azt mondja, hogy újjászületés nélkül lehetetlen az erkölcsi törvényeket, így a homoszexualitásra vonatkozó parancsolatokat is betartani.

Mészárosnak tudnia kell, hogy állami erővel nem lehet meg nem tért emberek erkölcseit a bibliai követelményekhez igazítani. Nem lehet államilag betiltani az ördögöt, halott szellemű emberek érzéki-testi mivoltát nem lehet megváltoztatni. Ha így lenne, nem kellett volna Jézus Krisztusnak meghalnia, elég lett volna egy jó kemény fasiszta diktatúrát bevezetni. A katolikusok 1500 éven át tettek erre kísérletet.

Mészáros hazudik, amikor a liberalizmust az erkölcstelenséggel azonosítja, mert az a melegjogokat elismeri. A liberalizmus nemcsak az erkölcstelenséghez, hanem az erkölcshöz való jogot is védi. Nem igaz, hogy a melegjogok rombolják a családot, mert aki keresztény családban akar élni, az élhet keresztény családban. Hazugság, hogy ha nem üldözik a homoszexuálisokat, azzal a családot, a nemzetet és a kereszténységet megvetik és tagadják. Mindenki szabadon választhat. A melegjogoktól nem lesz több homoszexuális és kevesebb keresztény. Legfeljebb kevesebb képmutatás.

A liberalizmus nem erkölcsről, hanem jogról szól, ezt valamikor még Mészáros is tudta. Attól, hogy valaki szabadon választhat nemcsak vallást és ideológiát, hanem nemi identitást is, és a szexuális életét úgy élheti, ahogy akarja, anélkül, hogy Mészáros bujdosásra ítélné vagy börtönbe záratná, mint száz éve, attól nem folytat háborút "az erkölcsi konzervativizmus ellen", s nem akarja az erkölcsi normákat átírni. Mészáros erkölcsi normáit senki nem bántja, legfeljebb nem engedi, hogy azt másokra állami erővel rákényszerítse. Ez nem a kereszténység erkölcsi identitása ellen irányul.

Hazugság, hogy a klasszikus liberalizmustól mindez idegen volt, és ezért megfért a kereszténységgel. A klasszikus liberalizmus korábban is védte az erkölcstelenséghez (és az erkölcshöz) való jogot. Nemcsak a homoszexualitás bűn, hanem a hazugság is bűn, a házasságtörés is bűn, a paráznaság is bűn, a bálványimádás is bűn, a pénz szeretete is bűn, a felfuvalkodottság és a gyűlölet is bűn. A homoszexuálisok utálata és gyűlölete is bűn, kedves Mészáros. Ezeket mind szabadon elkövetheti, aki akarja.

A liberalizmus és a kereszténység nem azért fért meg egymás mellett, mert régen a homoszexuálisok jogai nem tartoztak a többi erkölcstelenséggel együtt a liberalizmus által védett szabadságjogok közé, hanem azért, mert a liberalizmus a bibliai elvekből indult ki, amely szabadságot adott az embernek a választásra, és azt mondja, hogy az egyháznak nincs köze az egyházon kívülállók erkölcseihez. A melegekéhez sincs. S ahol egy egyház éjjel-nappal a melegekkel foglalkozik, ott meg kell vizsgálni, hogy a vezető lelkész vagy közeli családtagja nem szenved-e látens homoszexualitásban, és nem küzd-e ezzel a problémával. Mert egészséges identitású ember nincs ennyire a probléma köré csavarodva. Ez pszichológiai alaptétel.

Pál apostol azt mondja, hogy "mi közöm ahhoz, hogy a kívülvalókról is ítéletet tegyek? avagy ti nem a belüllévők fölött tesztek-é ítéletet? A kívülvalókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül." Magatok közül vessétek ki a gonoszt, Mészáros, de ne csak a homoszexualitást, hanem a hazudozást, a lopást és a rágalmazásokat is. A kívülállókat nem kell nektek megítélnetek, mert azokat majd az Isten ítéli meg. Nem nektek kell a kívülálló emberek szabadságjogait eltaposó állami erővel intézkednetek, és fasiszta államot létrehoznotok. 

*

Nem mentség, hogy ennek hátterében a homofóbia áll. Belebetegszik ez a keresztény irányzat abba, hogy a melegjogok az egyéni emberi jogok részei lettek, éppúgy, mint a szóláshoz, a valláshoz vagy vallástalansághoz, a gyülekezéshez, a szabad sajtóhoz való jog. Mindezt a liberalizmus elferdüléseként interpretálják, pedig ezeket a jogokat ugyanazokból a jogokból vezetik le, amelyekből a lelkiismereti szabadság joga és más klasszikus szabadságjogok is származnak. S más erkölcstelenségekhez való jog is.

Mindennek társadalmi támogatottságát részben a hamis nemzeti identitás adja, amely azt mondja, hogy a magyar a kereszténnyel azonos, a kereszténység pedig az erkölccsel azonos. Mindkét állítás hazugság, Mészáros ezt jól tudja. De az emberek szeretnek meghatódni azon, hogy ők "keresztények", és azt hiszik, hogy akkor jó emberek. És szeretik hallani, ha mások erkölcseit rendszabályozni akarják, és elfelejtik, hogy ők is erkölcstelenek. Ha a liberalizmus nem védené őket, az erkölcstelenségük miatt üldöznék őket is. De a többség nem homoszexuális, ezért azt gondolja, hogy a homoszexualitás üldözhető, az őt nem érinti. Nem gondolkodik, hogy az üldözés és a jogtiprás itt soha nem áll meg. Mindig mások jogainál kell megvédeni a saját jogainkat.

Erről a neoprotestánsok is megfeledkeznek. A homofóbia elborítja az agyukat, azt hiszik, hogy bármi változik azzal, hogy a meleg polgártársaik nem bujdosnak, nem rettegnek, nem lesznek lelki betegek, nem üldözik őket. A homoszexualitás nem fertőz, aki nem akar homoszexuális lenni, nem lesz az. Ez nem támadás a család intézménye ellen, mert a homoszexuálisok nem bántják a heteroszexuális családokat. Ha nem kapnak jogokat, akkor is úgy élnek, csak a képmutatás lenne nagyobb. Amerikában nagyszerű embereket ismerünk, akik sokkal különbek, mint sok homofób nagyszájú álkeresztény.

A homofóbia miatt az evangéliumi kereszténység elveszíti a józan eszét, az Istennel való kapcsolatát, képesek fasiszta rendszereket támogatni, az emberi jogokat biztosító liberális demokrácia ellen támadni, a szabadságjogokat felszámolni, állami erőszakot, beavatkozást sürgetni. Állami erővel tiltanák be az erkölcstelenséget. Elment az eszük. Ez teljes ellentétben áll a Bibliával, amely az állam számára nem ad ilyen feladatot, s ennek következménye mindig gyilkolás és diktatúra volt.

A külvilágot megrendszabályozni akaró kereszténység eltévedt a Biblia lapjai között, és az ószövetségi Izrael helyzetével azonosítja az egyházat. Ott az egész nép Istenhez tartozott, a szövetség mindenkit bevont Isten népébe. Az újszövetségben egyéni megtérés és egyéni döntés alapján kerül valaki Isten országába. Nem az egész pogány nemzet tartozik Istenhez. Ezért a Bibliával a liberalizmus egyéni szabadságjogai állnak összhangban, amelyek az Isten választásához vagy elutasításához való jogot adják.

Mészáros vezető lelkésze, Németh Sándor részben azért támogatja Trump-ot, mert az az amerikai evangéliumi keresztény vezetők is őt támogatják, a homoszexuális jogok korlátozását remélve. Trump mellé evangéliumi keresztény alelnökjelöltet helyeztek, a fundamentalista és sötét tekintetű Mike Pence személyében. Mintha bármit tehetne az amerikai rendszerben az elnök vagy az alelnök ez ellen. A független legfelsőbb bíróság hozott döntést a melegek házasságáról, méghozzá egy konzervatív republikánus bíró támogatásával, aki nem a vallása, hanem a jog szerint döntött. 

*

A Biblia a homoszexualitást bűnnek mondja, az egyház is annak mondja, és harcolhat ellene a saját gyülekezetein belül, az igehirdetéssel. Az egyházon kívül azonban Pál apostol szerint nem avatkozhat bele a kívülállók erkölcsi magatartásába. Nem kérheti számon az állam erejével az egyházi tanításokat és az egyházi valláserkölcsöt. Ennek a tévútnak az ékes bizonyítéka, hogy képesek úgy harcolni az erkölcsért, hogy a világ legerkölcstelenebb szörnyetegét támogatják.

Ha van az Istennek üzenete és tanítása erről a magatartásról, és hogy ez hova vezet, az éppen az, hogy a gyűlölet és a fóbia egy Trump támogatóivá tette őket. Beteges és bibliaellenes az egész gondolat, amely a nemzeti érdekkel azonosítva fasiszták kezébe ad fegyvert az emberi jogok, a polgári szabadság eltörléséhez. Eddig ez a katolikus egyház privilágiuma volt, most már az evangéliumi kereszténység is hozzájuk züllött.

Meg lehet nézni, hogy a valláserkölcs nevében fellépő politikai rendszerek vezetői mindenkinél romlottabb és erkölcstelenebb emberek. Akik ennek alapján akarnak az állam segítségével erkölcsös és "keresztény" országot létrehozni, azok semmivel nem különbek az iszlám államoknál. Az erkölcsök nem lesznek jobbak, csak a szabadság lesz kevesebb.

Náci és fasiszta elméleteket hirdetnek. Az antiliberalizmus mindig diktatúrákat hoz létre. A vallásnak a nemzettel való azonosítása ugyanaz a keresztényfasiszta rendszer, amely semmibe vette az emberi jogokat, gázkamrába küldte a zsidókat. A liberalizmust antiliberális rendszerekkel váltják fel, amelyek a demokrácia külső kereteit megtartják, de belső lényegét az ellenkezőjére cserélik.

A lopakodó diktatúrák demokratikusan jutnak hatalomra, és nem hirdetik a demokrácia eltörlését, hanem a demokrácia magasabbrendű változatának mondják az új típusú 21. századi fasiszta diktatúrákat. Ennek lényege, hogy a liberalizmust félremagyarázzák, a liberalizmust romboló és pusztító erőként mutatják be, amelynek kora lejárt.

Amerikában karnyújtásnyira állt Trump attól, hogy ezt az ideológiát juttassa hatalomra. Nem lehetetlen, hogy Putyin, Trump, Erdogan és Orbán (a hozzá csatlakozó európai országokkal) világrendszert hozzon létre, amelyet egy jól látható közös ideológia tart össze. A liberalizmus azért védtelen ezekkel a lopakodó diktatúrákkal szemben, mert nem leplezi le a mögötte álló ideológia hazugságát.

Akik elvesznek a napi történésekben, leragadnak a korrupciós ügyeknél, s legyintenek, amikor "ideológiáról" hallanak, bukásra és szolgaságra vannak ítélve. A szabad világ tehetetlen addig, amíg a 21. századi újfasizmus ideológiáját meg nem érti, és nem ad megfelelő választ rá.
Amerikai Népszava
Amerikai Népszava

SzerzőSzóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Iványi Margit: Nem a kormány
Iványi Margit: Nem a kormány

Szerző Amerikai Népszava February 05, 2017 1 Hozzászólás

Nem a kormány mondta gyűlölködve a trolin: nézd ezt a sok mobiltelefonos senkiházit; Nem a kormány dolgozott éjt-nappallá téve, hogy a menekültek emberi szóhoz és emberséges ellátáshoz jussanak…

Tovább

Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van
Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van

Szerző Bartus László February 04, 2017 8 Hozzászólás

A nacionalista szólamok mögött az áll, hogy az Orbán-banda szemet vetett a söriparra. Újraosztanák a piacot, mint a trafikokat. A török hódoltság, Erdély és a Székelyföld, az Igazi Csíki Sör leple alatt "Mészáros Lőrinc" szemet vetett a magyar sörgyárakra.

Tovább

Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?
Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?

Szerző Bartus László January 31, 2017 4 Hozzászólás

Ezért, ha a NOB Budapestnek ítélné az olimpiát, ekkora politikai haszon és anyagi nyereség elől Orbán nem fog elugrani, hogy ismeretlen senkik kanalazzák le a politikai hasznot is, és közvetve a megnövekedett állami párttámogatással a pénzt is.

Tovább