Görbicz Tamás: Zsidók és bevándorlók


Szerző Amerikai Népszava May 28, 2016 4 Hozzászólás

Görbicz Tamás: Zsidók és bevándorlók

 

A zsidók gettóba terelése nem egyik pillanatról a másikra történt. Hosszú és kíméletlen propagandahadjárat előzte meg, amelyből az állam is kivette a részét. A modernizáció kihívásaival szembenézni képtelen társadalmi rétegek a zsidókat tették felelőssé mindenért. A politika pedig örömmel kapott azon, hogy a történelmi egyházak évszázados antiszemitizmusán építkező propaganda kínál neki egy bűnbakot, akit minden rosszért felelőssé lehet tenni a háborús vereségektől, Trianonon át, a vörös terrorig. A zsidók egyszerre lettek kommunisták és nagytőkés kapitalisták, elmaradottak és ultramodernek (ősi kultúránkat veszélyeztetők),  és ezek között az éppen aktuális politikai érdek szerint lehetett kapcsolgatni. A gyűlöletpropaganda mindig talált magának olyanokat, akikre mutogatva általánosíthatott: „ezek mind ilyenek!”. A végeredményt tudjuk. A zsidók oktalan meggyilkolásában tettestársak lettünk (vagy tevőlegesen, vagy a közömbösségünk okán), de a világ nem lett jobb hely, Trianont nem csinálták vissza és a haza sem derült fényre. Pedig az antiszemiták ezt ígérték. 

A mondás úgy tartja, hogy az a nép, amely nem képes szembenézni történelmi bűneivel, arra van kárhoztatva, hogy megismételje azokat. A szembenézés pedig nem emléknapokat és szoboravatásokat jelent. Hanem annak feldolgozását, hogy miért történhetett ez meg velünk? Hogy lehettünk ilyesmire képesek? Mi vezetett odáig, hogy ha nem aktív segítőként, akkor tétlenül néztük, hogy polgár- és honfitársainkat megfosztják először emberi méltóságuktól, majd jogaiktól, azután vagyonuktól és végül az életüktől is. Mit kellett volna másképpen csinálni? Hol rontottuk el? Mi vezetett ide? Miért viselkedtünk így? Min kell változtatni ahhoz, hogy ez többé ne történhessen meg?

A világ lelkiismeretesebb része elgondolkodott ezen, megalkotta az emberi jogok chartáját, hogy megpróbálja a jog eszközeivel is kijelölni a határvonalat, amit nem lehet átlépni. Nekünk esélyünk sem volt, mert a szovjet megszállás újabb egyszerű, s az állami propaganda eszközeivel sulykolt hazug választ adott: „ők voltak és nem mi.” A gaz imperialisták. Az NSZK-ban élnek a bűnösök, az NDK-ban az ártatlanok. A szovjet iga alóli felszabadulás lehetővé tette volna az értelmes társadalmi vitát legalább a 2015-ös évforduló alkalmából, de a Szabadság téri szobor jól mutatta, hogy erre nincs politikai hajlandóság. „Mint szűz hajadont erőszakolta meg a gaz német Magyarországot, a zsidók szisztematikus legyilkolása csakis az ő művük.” A magyar zsidóságot joggal háborította fel ez a gyalázat. A helyzet ugyanis az, hogy a magyar állam bizony nyakig felhúzta a szoknyáját és önként tolta le a bugyogóját az erőszak előtt. A trianoni területekért cserébe nagyon is tudatosan adta el a szűziességét egy erőszakos német birodalom-fenevadnak. És a vásárnak a zsidó származású honfitársaink is részei voltak, akiket egyszerűen elárultunk és (az általunk is tudott-sejtett) sorsára hagytunk. 

Ma a menekültek a zsidók. Folyamatos és kitartó, tisztességtelen propaganda folyik ellenük, nem is eredménytelenül. Választott képviselőink folyamatosan fosztják meg őket a méltóságuktól és a jogaiktól is. Ha „illegálisan” jön, máris bűnöző, ha legálisan, akkor még rosszabbul jár. (56 után is mindenki „illegálisan” szökött Ausztriába, és az NDK-sokat is Honecker szerint „illegálisan” engedte át Horn Gyula. Szökni, menekülni ugyanis ritkán lehet legálisan.) Ha betörik egy ablak, már rendőrért kiált az ország. De a B-közép szétverheti a belvárost, építjük neki a stadionokat. A gyűlöletgyár felváltva mutogat Amerikára, Brüsszelre, Sorosra, a baloldalra és a liberálisokra. Nem mutogat Moszkvára, Teheránra, Rijádra, Bagdadra vagy Ankarára. A politikai cinizmus pedig minden csúcsot megdönt: a felelős államférfiak faarccal, rezzenéstelen szemmel hazudnak az arcunkba, tagadják le a nyilvánvalót, adnak idióta magyarázatokat vagy nem is veszik a fáradtságot rá, csak megvonják a vállunkat: „és?”.

Az átlagember pedig nem kerül kapcsolatba a menekülttel, így könnyű mende-mondákkal, és összeesküvés-elméletekkel etetni. Az idegen menekült nem tudja, mi folyik körülötte, nem tud védekezni, legtöbbször a jogait sem tudja érvényesíteni, kiszolgáltatott és eszköztelen az állami propagandagépezettel szemben. Kiváló préda a politikai haszonszerzésre: „szavazz rám, különben jönnek a migráncsok, és oda a szép magyar életed!” Az a kerítés pedig nem a menekülteket tartja távol, hanem minket zár be saját, kicsinyes, aljas és ostoba világunkba. Minket zár el egy emberibb, értelmesebb és jobb élettől.

A világnak talán jobb is így, nekünk nem. Már az egész országban hangzik a kecskék hangos mekegése és a nagy szőrős kecskebakok versengenek azért, hogy ki álljon a kórus élére. De az egyéneknek még mindig van lehetőségük arra, hogy másképpen döntsenek. Igen, ez keskeny út, szoros kapu, árral szemben, vállalni a többség megvetését. De embernek lenni az embertelenség közepette, ez a juhok, az igazak méltó elhívása. Befogadhatod a konkolyt, amit az Embergyűlölő vet és a búzát is, amit az Emberfia vet. A választás a tiéd.

Az ítélet pedig nem a történelemé, hanem a történelem uráé: „Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől…” (Mt 25)

„Az, aki a jó magot veti, az Emberfia, a szántóföld a világ, a jó mag a mennyek országának fiai, a konkoly a gonosz fiai, az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög; az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén. Az Emberfia elküldi angyalait, és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt, és a tüzes kemencébe dobják őket: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Akkor majd az igazak fénylenek Atyjuk országában, mint a nap. Akinek van füle, hallja!” (Mt 13)

A szerző a Budapesti Autonóm Gyülekezet Egyház lelkésze, írása a Facebook oldalán jelent meg.
Amerikai Népszava
Amerikai Népszava

Szerző4 Válasz

KLARA     KRIZSAN
KLARA KRIZSAN

May 29, 2016

A FAJGYULOLET SZERINTEM A ROMAI PAPA ( ATYA ISTENTOL ) SZARMAZIK ….

Kelemen Gábor
Kelemen Gábor

May 29, 2016

Orbán és bűnbandája egy őrült KLERIKÁL-FASISZTA-MAFFIA ÁLLAMOT ÉPÍT! Úgy fogja végezni, mint Mussolini! Fejjel lefelé akasztotta fel a nép egy benzinkúton bár Orbánt célszerűbb lenne felcsúton felakasztani. Aznapra garantáljuk a teltházat! A fasiszták az adott nemzet totalitárius állammá történő egységesítésére törekedtek a nemzeti közösség tömegeinek mozgósítása révén, az élcsapat szerepét betöltő pártra támaszkodva (lásd Fidesz-KDNP).

A fasizmus ellenséges a liberális demokráciával, a szocializmussal, a kommunizmussal szemben. A fasiszta mozgalmak közös vonásai az állam fontosságának messzemenő hangsúlyozása, az erős vezető iránti rajongás, a nacionalizmus legszélsőségesebb formái, a saját etnikum felsőbbrendűségébe vetett hit, valamint a militarizmus.

A fasizmus a politikai erőszak, a háború és a gyarmatosítás eszközeivel keresi a nemzeti megújulást és álláspontja szerint a felsőbbrendű népeknek, „fajoknak” életteret kell szerezniük a gyengébbekkel és alsóbbrendűekkel szemben (lásd például rokkantak és fogyatékkal élők eltiprása, közmunka …).

A fasizmus ideológiája következetesen hangoztatja az állam elsődlegességének elvét. Benito Mussolini és Adolf Hitler egyaránt maguk személyesítették meg az államot és ennek alapján megkérdőjelezhetetlen hatalmat igényeltek és gyakoroltak. Magyarországon Orbán Viktor. A fasizmus bizonyos elméleteket és terminológiát a szocializmustól kölcsönzött, de azzal ellentétben az emberi társadalmon belüli fő ellentéteket nem az osztályok között találta meg, hanem a nemzetek és az emberi „fajok” között (lásd például a jobboldal őrült kereszténységre való hivatkozásait).

A gazdasági életben a vegyes gazdaság mellett szállt síkra, amelyben jelentős állami tulajdon és állami beavatkozás mellett nagy teret kapott a nemzeti tőke, beleértve a nagytőkét is (lásd például: közműszolgáltatok államosítása stb.). A nemzetgazdaságban az önellátásra és a függetlenségre helyezték a hangsúlyt, ehhez igénybe vették a protekcionizmus eszközeit is. A fasizmus fő ellenségének a szocializmust és a kommunizmust tekintette, de időnként kritikus volt a kapitalizmussal szemben is, egyfajta „harmadik utat” javasolva a kapitalizmus és a marxista szocializmus között (lásd állandó komcsizásukat, libcsizésüket holott ők maguk is komcsik voltak!).

A fasiszta mozgalmak (lásd a mára már pártokká avanzsálódott jobbikot és a fideszt) a nacionalizmus harcias, szélsőséges, soviniszta, idegengyűlölő formáját képviselték. A tipikus fasiszta állam militarista jellegű volt (ezen még dolgozik Orbán ezért lesz egyre durvább fasiszta rendszere), a katonai fegyelem elemeit kiterjesztette a társadalmi élet minden területére, és nagy hangsúlyt fektetett az egyenruhákra, díszszemlékre, valamint a monumentális építészetre (lásd nemzeti színház, stadionok …).

Ezt idejében kell felismerni és gyökerestől kiirtani. A népnek nem csak joga, de kötelessége ezt megtenni. Magyarországot mielőbb a demokrácia világába kell vezetni.

anima
anima

May 29, 2016

Egyetlen ermberi faj van. Akik sajnos, a gyilkossagig gyulolkodok. Szomoru.

Pityi Palkó
Pityi Palkó

May 28, 2016

Mi egy aljas, megbocsáthatatlan bűnt követtünk el a magyar zsidó honfitársaink ellen. Magyarok, magyarok ellen !
Egy ‘keresztény mélymagyar’ nagyon szeret terelgetni, zavarosban halászgatni – neki nincs egyenes jelleme, hogy mellébeszélés nélkül bátran szembenézzen ‘nagyszerű’ múltjával. Nagyon is itt az idéje, hogy az egyetemeinken kezdjünk boncolgatni egyszerű kérdéseket mint pl. azt, hogy miért toloncolta ki Magyarország Kertész Imrét, a gyermek Magyar állampolgárt, és küldte idegen országba a halálába ? Miért ? Mekkora megbocsájthatatlan bűnt követett ő el, mint egy gyermek és mi volt a vád ellene ? Hogy lehetet az, hogy a Magyar, istenfélő keresztény tömegek elhitték, hogy a zsidó honfitársaik idegenek, és eltüntetésük nemzeti érdek és ezzel megoldódik a „keresztény magyar” embernek minden problémája ? Hogy lehetet az, hogy a Magyar, ‘istenfélő keresztény’ tömegek nácikabb voltak a náciknál ?
Sajnos még ma is látjuk, a tehetségtelen, alacsony inteligenciával rendelkező, ‘mélymagyar keresztény‘ embereket, kik úton-útfélen kifröccsentik, beteg fajgyűlölettel dúsított, sötét fasiszta magyarkodásukkal, a kisebbségi érzesüket a zsidó honfitársaikkal szemben. Ezek az iskolázatlan gazemberek országszerte, mindenhol, egymás megfertőzésével szaporodnak !

Szóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Iványi Margit: Nem a kormány
Iványi Margit: Nem a kormány

Szerző Amerikai Népszava February 05, 2017 1 Hozzászólás

Nem a kormány mondta gyűlölködve a trolin: nézd ezt a sok mobiltelefonos senkiházit; Nem a kormány dolgozott éjt-nappallá téve, hogy a menekültek emberi szóhoz és emberséges ellátáshoz jussanak…

Tovább

Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van
Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van

Szerző Bartus László February 04, 2017 8 Hozzászólás

A nacionalista szólamok mögött az áll, hogy az Orbán-banda szemet vetett a söriparra. Újraosztanák a piacot, mint a trafikokat. A török hódoltság, Erdély és a Székelyföld, az Igazi Csíki Sör leple alatt "Mészáros Lőrinc" szemet vetett a magyar sörgyárakra.

Tovább

Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?
Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?

Szerző Bartus László January 31, 2017 4 Hozzászólás

Ezért, ha a NOB Budapestnek ítélné az olimpiát, ekkora politikai haszon és anyagi nyereség elől Orbán nem fog elugrani, hogy ismeretlen senkik kanalazzák le a politikai hasznot is, és közvetve a megnövekedett állami párttámogatással a pénzt is.

Tovább