Bartus László: A Hit Gyülekezete, az SZDSZ és a fránya titkosszolgálat


Szerző Bartus László May 16, 2016 4 Hozzászólás

Bartus László: A Hit Gyülekezete, az SZDSZ és a fránya titkosszolgálat

 

Újabb csemegével örvendeztette meg a Hit Gyülekezete sajtója rajongóit, amely egyben édes bosszú a magát kereszténynek nevező vezető lelkész részéről az Amerikai Népszava legutóbbi cikkei miatt. A hitgyülis vigyázó.blog.hu szellőztette meg a bombasztikus hírt, hogy a gyülekezet Új Exodus című teológiai (!) folyóirata szerint "titkosszolgálati akció miatt szakított az SZDSZ és a Hit Gyülekezete".

A félelmetes sztori a nyolcvanas évekbe vezeti vissza az olvasót. Az állambiztonság boszorkánykonyhájában ekkor dolgozták ki "a hálózatok azt az operatív műveletet, amellyel a földalatti keresztény mozgalmak és az ellenzéki csoportok közötti kapcsolatokat igyekeztek megakadályozni". Majd egy logikai ugrással úgy folytatódik a történet, hogy "a titkosszolgálat a rendszerváltás után a legnagyobb veszélyt a Szabad Demokraták Szövetsége és a Hit Gyülekezete politikai kapcsolatában látta, ezért nagyszabású akciót indított ennek szétverésére".

A két esemény között volt egy rendszerváltás, amelynek során jogutód nélkül megszűnt a III/III Főcsoportfőnökség és a belső elhárítás. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény pedig nem tette lehetővé, hogy a polgári titkosszolgálatok az Új Exodusban leírt tevékenységet folytassanak. Ha ez igaz lenne, a Hit Gyülekezetének feljelentést kellene tennie. Akkor hiteles, hogy ezt a blődséget el is hiszik, ha feljelentést tesznek. Az egész kitaláció abszurd, de ha már előhozták, nem árt felidézni az eseményeket.

 

Hack Pétert Németh Sándor építette be az SZDSZ-be Mészáros Istvánnal együtt. Az SZDSZ két helyet kínált fel a Hit Gyülekezetének. Ha volt ebben a történetben ügynök, akkor az Hack és Mészáros volt az SZDSZ-ben, akik Németh Sándor ügynökei voltak. Ha valaki rombolta az SZDSZ-t saját magán kívül, az a Hit Gyülekezete volt és nem a titkosszolgálat. 

 

A Vigyázó blog szerint az egyébként jelentéktelen kisegyházi periodika, az Új Exodus azt írja, a "nagyszabású titkosszolgálati akció" központi figurája én voltam, aki 1990-ben tértem meg a Hit Gyülekezetében. 1994-ben kerültem Németh Sándor közvetlen munkatársai közé. A dátum azért lényeges, mert 1994 és 1998 között MSZP-SZDSZ kormány működött. A polgári titkosszolgálatokat ekkor az MSZP-SZDSZ koalíció felügyelte. Miután Németh Sándor terrorja miatt 1998-ban távoztam az egyedül üdvözítő gyülekezetből, az SZDSZ és a Hit Gyülekezete elleni nagyszabású akciómat az MSZP-SZDSZ koalíció által irányított titkosszolgálat ügynökeként kellett volna végeznem.

Ha így lett volna, az akció az öntökönszúrás tipikus esete lenne, olyan törvénytelenség, amelyet később bármelyik kormányzat nyilvánosságra hozhat. Az agyérelmeszesedés olyan szélsőséges megnyilvánulása, amikor egy párt a kormányzó hatalom birtokában önmaga és egyik szövetségese szétverésére a saját kormánykoalíciója által felügyelt titkosszolgálatot használja. A történet érdekessége, hogy 1995-ben részt vettem Horn Gyula és Németh Sándor találkozóján, amelyen Németh éppen a titkosszolgálatra tett panaszt Hornnak. De akkor nem az volt a fóbiája, hogy a titkosszolgálat az SZDSZ-t és a Hit Gyülekezetét akarja szétverni, hanem az, hogy a titkosszolgálat állított rá egy tatabányai lánykát, aki rendszeresen megjelent a háza előtt, és azt kiabálta az utcán, hogy "szerelmes vagyok beléd, Sándor". Horn felé az volt a kérése, hogy állíttassa le a titkosszolgálattal a szerelmes leányt, aki szerencsére nemsokára beleesett egy pattanásos fiúba, és így eltűnt. De a most nyilvánosságra hozott titkosszolgálati akcióról a találkozón szó sem volt.

A Vigyázó cikke szerint a küldetést csak részben teljesítettem, mert "a titkosszolgálati terveik között az szerepelt, hogy a leleplezések nyomán a gyülekezet az SZDSZ-szel együtt bukjon meg. Ebből annyi valósult meg, hogy a gyülekezet viszonya valóban megromlott az SZDSZ-szel, utóbbi meg is szűnt, viszont a közösség a többi politikai párttal a maga módján egy független, jó kapcsolatot tudott kialakítani”. Vagyis, Németh Sándor lefalcolt más pártokhoz. Viszont eszerint az SZDSZ-t én szüntettem meg, de a Hit Gyülekezetét nem sikerült, pedig a leírás szerint már a nyolcvanas években erre lettem kiképezve. Ezt írják: "a rendszerváltás előtt operatív akció keretében kiképeztek egy személyt, aki megkapta a feladatot a teljes beépülésre". A cikk szerint "legendát" kerítettek körém, és megmutatták Németh Sándor személyes "profilját" is. Rossz hírem van: ha én valaha megkapom Németh Sándor személyes profilját, akkor a büdös életben nem lépek be a Hit Gyülekezetébe.

A rendszerváltás előtti titkosszolgálat megszűnt, de Németh Sándor képzeletében attól még működik, és engem beépítettek. Ravaszul Németh Sándort használták fel, hogy a közelébe kerüljek, mert ő volt az, aki felfigyelt rám, és kiválasztott engem. Nem is Pesten laktam. Így nem voltam feltűnő. Sokkal feltűnőbb lett volna, ha a titkosszolgálat nem engem, hanem Morvay Pétert bízza meg a feladattal, aki már úgyis jutalommal díjazott III/III-as ügynök volt Hartmann László fedőnéven, és Németh Sándor személyi titkára lett. De a titkosszolgálat ennél ravaszabb.

Állítólag személyes meggyőződésből vállaltam a feladatot, "ez azonban motivációs előnyei mellett szakmai szempontból jelentős bizonytalanságot is magában hordozott. Veszélyes ugyanis, ha egy ilyen típusú ember egy idő után könnyen meghasonlik önmagával, ezért “le kell venni” őt az ügyről, amint a Hit Gyülekezetébe beépített befolyásoló ügynök esetében a kilencvenes évek végén meg is történt". Az teljesen érthetetlen, hogy a titkosszolgálat miért "vett volna le" egy ilyen kiváló ügynököt, mint én, aki a távozásom és az ügyről való levételem után tíz évvel el tudtam intézni, hogy megszűnjön az SZDSZ. 1998-ban távoztam, az SZDSZ a 2009-es elnökválasztás után roppant össze. Ekkor hatott a méreginjekció, amit tíz évvel korábban beadtam a pártnak egy hűvös hajnalon.

De a képességeim nem merültek ki ebben, mert Hack Péter csak távozásom után négy évvel, 2002-ben lépett ki az SZDSZ-ből. Akkor még nem tudta, hogy azért, mert az én nagyszabású akcióm megrontotta a párt és a Hit Gyülekezete viszonyát. A kilépésekor azt mondta: "a választás óta alig volt olyan kérdés, amelyben egyetértett a szabad demokrata vezetéssel". Sok indokot felsorolt a kampányígéretektől az egészségügyig, de a titkosszolgálat nagyszabású akciójáról nem esett szó, mintha a távozása nem is az én ügynöki munkám eredménye, hanem az ő személyes döntése lett volna.

Az SZDSZ másik hitgyülis képviselője Mészáros István is elhallgatta az arany igazságot a titkosszolgálatról, mert még 2015-ben is ezt írta az SZDSZ-ből való távozása okáról: "Nem én változtam meg, hanem az idők során az SZDSZ lett más párt." Sehol egy árva szó a titkosszolgálat rombolásáról. "Rákényszerültem tudomásul venni, hogy az SZDSZ megszűnik a politikai közösségem lenni" – írta Mészáros a Beszélő című folyóirat honlapján. Márpedig a két emblematikus figura párton belüli helyzete tükrözte mindig a Hit Gyülekezete és az SZDSZ viszonyát.

Erről ugyan Németh Sándor egy Magyar Narancs-interjúban azt mondta, hogy "Hack Péter nem valamiféle összekötő volt a Hit Gyülekezete és az SZDSZ között. Erre egyik szervezetnek sem volt szüksége, Péter nem is vállalta volna el. Ő saját magát képviselte az SZDSZ-ben, és amikor úgy döntött, hogy elhagyja a pártot, mi tudomásul vettük a döntését." Kőszeg Ferenc erre másképp emlékszik. Ugyancsak a Magyar Narancsban jelent meg "Puccs. Második rész" című írása az SZDSZ történetéről, amelyben a párt megalakulására így emlékszik: "A lelkész két helyet kért a Hit Gyülekezete számára a létrehozandó szervezet 35 tagú tanácsában. K. ezt méltányosnak tartotta, ám megígérni csak azt tudta, hogy a két javasolt személy rajta lesz a jelöltek listáján. A résztvevők nem ismerik őket, a megválasztásuk tehát bizonytalan. A lelkész jóindulatúan pillantott K.-ra. - Arról én gondoskodom - mondta szelíden." Ott volt több száz hites, aki majd beszavazza őket.

S csodák csodája, mi történt: "A tanács és az ügyvivői testület megválasztása előtt a résztvevők további tizennégy nevet javasoltak a jelöltlistára, köztük a hitesek két képviselőjét, Hack Pétert és Mészáros Istvánt. Németh Sándor a szavának állt: a helyszínen jelöltek közül csak ők lettek a tanács tagjai." Hack Péter és Mészáros István tehát a Hit Gyülekezete delegáltjaiként kerültek az SZDSZ-be, Németh Sándor építette be őket. Ha ebben a történetben van ügynök, akkor az Hack és Mészáros volt, akik Németh Sándor ügynökeiként tevékenykedtek az SZDSZ-ben. Ő irányította őket, nem a párt.

Hogy efelől se legyen kétsége senkinek, idézzük újra Kőszeg Ferencet, aki ugyanitt ezt írta: "1989. március 19-én, az SZDSZ programalkotó közgyűlésének első vitanapján a Corvin moziban Hack Péter komor arccal lépett oda K.-hoz. - Ha ez így marad - mondta -, akkor elhagyjuk a közgyűlést, megszakítjuk a kapcsolatot az SZDSZ-szel. Lassanként derült ki, a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló programtéziseknek az a része, amelyet Göncz Árpád írt, felbőszítette a hiteseket: az író nem ítélte el kellő eréllyel a katolikus egyházat, amely "némán asszisztált" a zsidóüldözéshez, 1956 után pedig kollaborált a kommunista rendszerrel. A hitesek ebben az időben sokkal nagyobb súlyt képviseltek az SZDSZ-ben, mint Göncz Árpád. K. rémülten ígérte meg tehát, hogy továbbítja a gyülekezet kifogásait a program szerkesztőinek, Magyar Bálintnak és Pető Ivánnak. A programtéziseket végül nagyrészt a hitesek fogalmazták meg, Göncz neve csak a program bevezetőjének szerzői között fordul elő."

Ha valami megrontotta az SZDSZ és a Hit Gyülekezete kapcsolatát, akkor az Németh Sándor állandó zsarolása volt, nem a titkosszolgálat nagyszabású akciója. Annak ellenére, hogy Kőszeg Ferenc szerint "az SZDSZ a hitesek nélkül is létrejött volna". De Németh Sándort soha nem lehetett kifizetni azért, mert a párttá alakuláshoz elvitt néhány száz hitest. Ám a helyzet tovább romlott, amikor a hitesek megszállták a párt vidéki szervezeteit. Egy másik Magyar Narancs-interjúban Németh azt mondja: "A rendszerváltás idején, amikor a pártok még nem rendelkeztek alapszervezetekkel és aktivistákkal, igyekeztünk a radikális rendszerváltó SZDSZ-nek segíteni ennek a hiánynak a pótlásában." Magyarra fordítva ez azt jelenti, hogy a Hit Gyülekezete helyi szervezetei alapították meg vagy foglalták el az SZDSZ helyi szervezeteit. Valóságos megszállás történt, számos városban súlyos konfliktusokat okozva a hites és nem hites szabaddemokraták között. Ez zsarolási potenciál volt Németh kezében, amelyet használt is.

Az SZDSZ kezdetben örült annak, hogy hozzájutott egy katonai fegyelemmel rendelkező militáns rohamcsapathoz, amely jól jött a kopogtatócédulák összegyűjtésekor. Nem mintha a Hit Gyülekezete ingyen gyűjtötte volna a cédulákat. Az alábbi feljegyzésből látható, hogy a Hit Gyülekezete 100 millió forintért vállalta az SZDSZ kopogtatócéduláinak begyűjtését 1998-ban, és a pénzen kívül is voltak személyes követelései. A Fesz van című könyvemben megírtam, hogy amikor a megállapodás ellenére Székely Gábor nem került bejutó listás helyre, Németh el akarta égetni az SZDSZ összegyűjtött kopogtatócéduláit. Íme az 1998-as megállapodás:

 

Most azzal ne foglalkozzunk, hogy ez a pénz milyen forrásból, milyen formában, milyen adózási kötelezettségek mellett, hogyan került volna a Hit Gyülekezetéhez. Témánk szempontjából az is közömbös, hogy a tagok semmit nem tudtak arról, hogy Németh Sándor pénzt kap a munkájukért, ők úgy tudták, hogy "az Urat szolgálják". Csak nem Németh urat. A lényeges most az, hogy Németh olyan volt, mint az ukrán-orosz maffia, amelynek örökre adósa maradsz, ha valamilyen szívességet tesz neked. Az SZDSZ ezt megelégelte, s kezdte a Hit Gyülekezete befolyását leépíteni. Mindenféle nagyszabású titkosszolgálati akció nélkül.

Németh Sándor erről egy újabb interjúban azt mondta: "Noha Orbán Viktort már a '80-as évekből, a demokratikus ellenzéki időkből ismerem, valóban volt egy körülbelül 1994-től kezdődő, 2000-ig tartó konfliktusunk a Fidesszel a gyülekezet SZDSZ-pártisága miatt - miközben az SZDSZ holdudvarából éppen ebben az időben próbált kiszorítani minket az akkori vezetés, végül is eredményesen. A két szervezet között éles törésre ugyan nem került sor, de egyre inkább nemkívánatos személynek kezdtük érezni magunkat. Szerintem ennek döntő szerepe volt abban is, hogy Hack Péter kiszállt a pártpolitikából. Egyes vezetők úgy gondolták, hogy nélkülünk a párt társadalmi támogatottsága növekedni fog. Számításuk nem vált be. Úgy vélem, ha nem így viszonyultak volna a gyülekezethez, az SZDSZ talán még ma is parlamenti tényező lehetne."

Elérkeztünk a lényeghez: az SZDSZ sikeresen kiszorította a Hit Gyülekezetét, s amikor azt gondolta, hogy végre megszabadult a zsarolójától, nem számított arra, hogy Németh Sándor ilyen helyzetben is úgy viselkedik, mint a védelmi zsarolásból élő orosz maffia. A Hit Gyülekezetét átállította más pártokhoz, Hackot és Mészárost kiparancsolta a pártból, majd elvégezte azt a munkát, amit most a titkosszolgálatnak és szerény személyemnek tulajdonít. Részletezhetném, de az olvasó fantáziájára bízom, mit jelent az a mondat, hogy "ha nem így viszonyultak volna a gyülekezethez, az SZDSZ talán még ma is parlamenti tényező lehetne". A Keresztapa kiszorítását nem élhette túl a párt.

A politikai kapcsolatok védelmet és pénzt jelentettek. Ahogy ma is azt jelentenek, csak ma már a Fidesznél. Egykor még a Fidesz is piszkálta a Hit Csarnok MFB-pénzből való finanszírozását és 100 milliós kenőpénzeket emlegetett. Németh mindig azzal zsarolta a pártokat, hogy ha nem állapodnak meg vele, akkor átáll a másik oldalra, és eldönti a választásokat, esetleg saját pártot alapít. A gyülekezetét mindig zsarolásra használta, törvénytelenül és illegitim módon avatkozott be a pártpolitikába. Ha rendesen működött volna a jogállami titkosszolgálat, ezt fel kellett volna derítenie. De még ez sem történt meg. Nemcsak az SZDSZ múlt ki zavaros körülmények között, miután Németh és a gyülekezete távozott, hanem az MDF is. Ez utóbbi már Orbán kifejezett kérésére.

Németh Sándor 2011-ben már a Fidesz-újság címlapján. Ide is a titkosszolgálat tette?

Pszichiáterekre bízzuk annak eldöntését is, hogy Németh Sándor miképpen nevezheti a titkosszolgálat akciójának azt, hogy "szakított az SZDSZ és a Hit Gyülekezete", amikor 2008 májusában erről ezt mondta a Magyar Nemzetnek: "az az SZDSZ, amelyet mi támogattunk, más párt volt, mint most. A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján az egyik legkövetkezetesebb rendszerváltó antikommunista párt volt, harcolt az emberi és szabadságjogok érvényesüléséért. A szabadpiacra való nyitottsága is szimpatikus volt számunkra. Akkor inkább klasszikus liberális alapokon állt a párt. Miután nagyobb hangsúlyt kapott a neoliberális program, megkezdődött a távolodás a Hit Gyülekezete és az SZDSZ között. Ez tízéves folyamat volt. Mára gyakorlatilag megszűnt a hivatalos kapcsolat".

Eszerint ez volt az ok. Ilyen egyszerű. Hol van itt a titkosszolgálat? Hol vagyok én? Hol a nagy ármány? Hol az állambiztonsági kiképzés, a legenda, a profil, a hálózat?

Németh Sándort más tekintetben is cserben hagyja a memóriája. A mostani cikkben azt állítják, hogy "a nyolcvanas évek második felében az ellenzéki csoportok szimpatizáltak a független keresztény közösségekkel, mert úgy látták, hogy 'fel lehetett őket tűzni' a politikai zászlójukra". Mintha a demokratikus ellenzéknek lett volna szüksége Németh Sándor gyülekezetére. De Németh a fenti Magyar Nemzet interjúban még azt mondta, hogy "A nyolcvanas évek elején, mikor megalakult az egyház, egyetlen olyan mozgalom volt, amely törődött a vallásszabadsággal összeegyeztethetetlen jogsértésekkel. Ez a demokratikus ellenzék volt, amely később az SZDSZ fő bázisát adta. Üldözött közösségként nem volt más választásunk, mint az, hogy világnézeti, erkölcsi felfogásunk különbsége ellenére együttműködjünk a liberálisokkal politikai, emberjogi kérdésekben". A Hit Gyülekezetének volt szüksége inkább az SZDSZ védelmére. Ő valóban titkosszolgálati módszerekkel és ügynökökkel próbálta a háttérből irányítani a pártot. Hackék csak a felső vezetésbe beépített hitesek voltak. De Németh emberei ott voltak minden szinten. Amikor az SZDSZ ennek ellenállt, akkor "szétverődött" a párt.

Németh Sándor legutóbb a politikai alvilágban megvásárolt egy nevemre kiállított hamis 6-os kartont, és közvetítők révén a Gój Motorosokkal nyilvánosságra hozatta. Most azt írják, hogy ehhez az újabb sztorihoz az "alapinformációkat egy olyan személy szolgáltatta, aki több évtizedes tapasztalatokkal rendelkezik és belelát a titkosszolgálatok tevékenységébe Magyarországon". Legutóbb hasonlóan megbízható személy hamisítványaira épült az ügynökvád, amelynek a vége az lett, hogy helyreigazításra kötelezték Németh Sándor másik újságját, a Heteket. De hiába bizonyosodott be a bíróságon, hogy soha nem voltam ügynök, nem szerepelek semmiféle nyilvántartásban, egy cetli, egy vallomás, semmi alapja az egésznek. A perben Kenedi János és Varga László bizonyította, hogy a Németh által vásárolt 6-os karton hamis. Németh Sándort ilyen apró részletek nem zavarják. Képes egy ilyen képtelen történettel újra a nyilvánosság elé állni.

A történet most annyiban fejlődött, hogy már nem egyedül hajtottam végre a feladatot. Aljas szándékaimat tettestársaimmal együtt követtem el: "3-4 embert sikerült magas szinten beépíteni a közösségbe. Irányítójuk az a személy volt, aki egy lejárató könyvet is írt a Hit Gyülekezetéről" - írják. S ki lenne a legfőbb ügynök, ha nem én? Ki írt még könyvet rajtam kívül a Hit Gyülekezetéről? Ki lehetne más, mint akit legjobban gyűlöl a vezető lelkész? A beosztott ügynökök az aktuális ellenségek szerint változhatnak. Minden a diktatúrák koncepciós eljárásainak megfelelően működik. Ha Németh Sándor lelkésznek lenne rá hatalma, meg is hozatná a halálos ítéletet, a fenti jól megalapozott vádak alapján.

Az írás a skizofrén paranoia, az összeesküvés-elméletek és a közönséges hazudozás sajátos keveréke, mindazonáltal rendkívül szórakoztató, mert képet ad Magyarország egyik bevett egyházáról, s pontos diagnózist nyújt vezető lelkésze mentális állapotáról. Olcsó kikapcsolódást ígér azoknak, akik valamelyest tisztában vannak a tényekkel, vagy veszik a fáradságot, hogy az interneten beleolvasnak Németh Sándor és mások korábbi nyilatkozataiba. Terebélyesedik a szórakoztató irodalom, az egykori Ludas Matyi babérjaira tör az Új Exodus. Mindez azért figyelemre méltó, mert az ATV tulajdonosáról van szó, egy olyan emberről, aki több tízezer fanatikust mozgat. 

Németh Sándor.  "Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek." (Máté 11,29)

Az itt leírt ámokfutásra mindössze az adott okot, hogy az elmúlt hetekben több cikkben is reagáltam Németh Sándor közéleti tevékenységére, miután ez a sajtó feladata. Nem én kerestem, ő adta az okot. Neki pedig - mint közéleti szereplőnek - tűrnie kell a nyilvánosságot. Aki egy kisebb médiabirodalommal, közéleti újsággal, rádióval és tévével befolyásolja a közéletet, évtizedek óta beavatkozik a pártpolitikába, annak tevékenysége a sajtó ellenőrző funkciója alá tartozik. Németh Sándor azonban a Hit Gyülekezete belső viszonyait vetíti ki a szabad külvilágra is, és nem tűr semmiféle ellenvéleményt. A Hit Gyülekezete belső diktatórikus normáit alkalmazná kívülállókkal szemben is. Minden demokratikus bírálatot ellenséges támadásként érzékel, "támad az ördög", s a társadalmi kontroll megnyilvánulását nem hagyja bosszú nélkül. Pedig ez mindennapi része a világnak. E történet felidézésére is miatta volt szükség.

Cikkeim azt tették szóvá, hogy a Hit Gyülekezete rátámadt a Felház nevű keresztény mozgalomra (ami nem természetes egy keresztény felekezettől), s Németh Sándor nagy szomorúságára, nem tudja jó szokásához híven eltaposni, mert benne van Orbán Viktor fia. Aztán szóvá tettük, hogy a Hit Gyülekezete blogja szerint orális szexre és a végbélen át történő közösülésre tanítják a tízéves lányokat Amerikában az állami iskolákban. A minden alapot nélkülöző, szélsőséges állítás agyrém. Majd beszámoltunk a körmendi szándékos hírhamisításról, amelynek célja az lett volna, hogy alátámassza a Hit Gyülekezete és Németh Sándor televíziója, az ATV menekültellenes uszítását. Ezért az Antifasiszta Hálózat Németh Sándor Radnótiról elnevezett antirasszista díjának visszavonását is kezdeményezte. Ezek közéleti cikkek. Ennek a provokációnak a célja az, hogy elterelje a figyelmet ezekről az ügyekről, és azt a látszatot keltsék, mintha a közéleti cikkeim személyes indíttatásúak lennének. Azért reagálok mégis rá, mert egy közéleti hazugságról van szó és közérdekű információkat osztok meg erről.

A fenti cikkekre érdemi választ sajnálatos módon nem adott Németh Sándor vallási családi vállalkozása. Ehelyett átírta a történelmet, hogy a történésekben megtalálja az általa gyűlölt személy helyét, amint a titkosszolgálat ügynökeként rombolja a mindenben vétlen Hit Gyülekezete és az SZDSZ kapcsolatát, majd megszünteti az SZDSZ-t. Olyanokat tulajdonít nekem, amiket ő maga követett el. Jó ideje kérdés, hogyan egyeztethető össze ez az ámokfutás és ez a tevékenység Jézus Krisztus személyével, aki azt tanította, hogy krisztusi embernek az ellenségeit is áldania kell. A bosszú vezérelte rágalmazásait ne tévessze össze a sajtó ellenőrző funkciójával. Hogyan lehet keresztény az, akinek az életében a Szentlélek egyetlen pici, sárga és savanyú gyümölcse nem terem meg?

Végezetül néhány idézet stílszerűen a Hetek című lapból a rágalmazás és a pletyka természetéről. A Tízparancsolatban a kilencedik parancs azt mondja: „Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot”. (2Móz 20:16) A rabbik szerint a rágalmazó erkölcsi-szellemi értelemben a bálványimádóval, paráználkodóval és gyilkossal tartozik egy kategóriába. A zsidó hagyomány szerint a rágalmazás következménye a lepra, így „orvoslásához” a leprás törvényét kell alkalmazni (3Móz 14. fejezet). Németh Sándor elgondolkodhatna az általa terjesztett hazug ügynökvádról, mert a rabbik szerint „a rágalmazó istentagadó”. A Hetek cikkének megállapítása pedig pontosan meghatározza Németh Sándor hazugságainak funkcióját is: "a pletyka, szóbeszéd feladata a félelemkeltés, az adott közösség kontrolljának kiépítése tagjai fölött."

Hosszan lehetne folytatni a sort idézetekkel, amelyek komolyan megkérdőjelezik, hogy a mások ellen uszító, gyűlölködő és rágalmazó Németh Sándornak lehet-e bármilyen köze Istenhez. Ez a magatartás, amelyet ő kezdetektől tanúsít, minden vetületében ellentétes a Bibliával és a Messiás természetével. Valamikori megtérésében már nem bízunk, de most már komolyan aggódnunk kell Németh Sándor egészségi állapota miatt is, mert aki ilyet csinál, az vélhetően súlyos mentális zavarokkal küzd, nem normális. A környezete felelőssége, hogy találjon neki egy jó szakembert, amíg nem késő.

Mi pedig izgatottan várjuk, hogy megismerhessük a bíróságon a titokzatos megbízható informátort, mert az Új Exodust alperesként csatoljuk a "Németh Sándor és társai" ellen hamis ügynökvád miatt induló személyiségi jogi keresetünkhöz. 
Bartus László
Bartus László

Szerző4 Válasz

dr.Gyarmati Pál
dr.Gyarmati Pál

May 22, 2016

Ezt a cikket “lájkolom”, mert a szerző érintettsége ellenére tényekkel bizonyít és hiteles a kérdésben a személye. (A lap “szellemisége” abban változott, hogy nem sértettség vagy vagdalkozás szerepel az írásokban: tények és következtetések.)

Ludvig Jenő
Ludvig Jenő

May 17, 2016

Sajnálom azt a pátot, nagyon!

Laska Veronika
Laska Veronika

May 16, 2016

Ezért hívom én ezt az embert "patásnak”! Mert Németh Sándor maga a sátán! Ugyanolyan megalomániás, mint Orbán Viktor! Megfigyelhető nála minden olyan, ami taszítóvá tesz egy “egyházi vezetőt” Imádja a pénzt, a hatalmat és a vagyont! Ami a legrosszabb, hogy mérhetetlenül aljas. Mindenre képes a hatalomért meggyőződésem hogy rég eladta a lelkét az ördögnek! És még áldomást is ittak rá!

Fifi
Fifi

May 16, 2016

Elképesztő, hogy Németh képtelen felhagyni a tévképzeteivel, és úgy tűnik, bedőlt a saját maga által kitalált propagandának. Ha ezt persze magánemberként tenné, akkor mindez csak szórakoztató lenne, de azzal, hogy az ország “ellenzéki” tévéjének a teljhatalmú ura, sokakat befolyásol és vezet félre nemcsak hívei körében, hanem az ország polgárai közül is. A kiszolgálók hada ( jó pénzért ) úgy tűnik egyre nő… Kiváló leleplező írás egyébként, csak gratulálni tudok a korábbi károsultak nevében is.

Szóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Iványi Margit: Nem a kormány
Iványi Margit: Nem a kormány

Szerző Amerikai Népszava February 05, 2017 1 Hozzászólás

Nem a kormány mondta gyűlölködve a trolin: nézd ezt a sok mobiltelefonos senkiházit; Nem a kormány dolgozott éjt-nappallá téve, hogy a menekültek emberi szóhoz és emberséges ellátáshoz jussanak…

Tovább

Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van
Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van

Szerző Bartus László February 04, 2017 8 Hozzászólás

A nacionalista szólamok mögött az áll, hogy az Orbán-banda szemet vetett a söriparra. Újraosztanák a piacot, mint a trafikokat. A török hódoltság, Erdély és a Székelyföld, az Igazi Csíki Sör leple alatt "Mészáros Lőrinc" szemet vetett a magyar sörgyárakra.

Tovább

Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?
Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?

Szerző Bartus László January 31, 2017 4 Hozzászólás

Ezért, ha a NOB Budapestnek ítélné az olimpiát, ekkora politikai haszon és anyagi nyereség elől Orbán nem fog elugrani, hogy ismeretlen senkik kanalazzák le a politikai hasznot is, és közvetve a megnövekedett állami párttámogatással a pénzt is.

Tovább