Bartus László: Katinka már bajnok


Szerző Bartus László May 13, 2016 13 Hozzászólás

Bartus László: Katinka már bajnok

 

Hosszú Katinka nem akart semmit, csak úszni. Azt szerette volna, ha normálisak lennének a körülmények és békén hagyják. Nem akart forradalmat, amikor eltépte az úszószövetség szerződését, csak természetesen reagált. Olyan választ adott rá, amilyet az ilyen ajánlatra adni lehet. Számára ez ösztönös, természetes reakció volt.

Akaratán kívül mégis egyfajta morális forradalmat indított el. A fellépése nyomán került a figyelem középpontjába Kiss László, az úszóválogatott szövetségi kapitánya, aki eljátszott egy lemondást, hogy mártírt csináljon magából és lejárassa Hosszú Katinkát. Az egész színjáték meglehetősen ízléstelen és visszataszító volt, amire Katinka megint jól reagált. Nem állt vele szóba többet.

Ennek következménye lett, hogy valaki elővette Kiss László sokak által ismert erőszakolós ügyét, amelynek a végét ismerjük. Hiába volt a sok hazudozás, tagadás, Magyarországon hosszú idő óta először győzött a jó. Ehhez kellett még egy morális ember, Takáts Zsuzsa, aki az uszodai megerőszakoltak közül egyedül állt ki az igazáért, vállalva minden következményt, majd másodszor is kiállt, amikor látta, hogy hazudnak az elkövetők és a támogatóik.

Ennek eredménye mégiscsak morális forradalom lett, amely helyreállította valamiképp a nők tiszteletét és becsületét, a nemi erőszak társadalmi megítélését, az embereknek a jóba és az igazba vetett hitét. A megtaposott és megerőszakolt magyar világ szimbóluma lett Katinka és Zsuzsa, akik felvillantották a morális győzelem lehetőségét, s a hitet, hogy érdemes elveket követni, nem megalkudni, nem beállni, nem engedni, hanem kitartani, és jellemesnek lenni, az igazság útján járni. Érdemes nem a pénzt és az anyagi javakat választani, mert fontosabb a szabadság és az emberi méltóság.

Magyarország reményei és tartalékai az ilyen emberek, a Katinkák és a Zsuzsák, akik bebizonyították, hogy egyetlen ember is meg tudja változtatni az országot, ha egyenes. Jellemes és elveket követ, nem a hasznát, hanem a morális értékét vizsgálja mindennek. Olyan emberek álltak sorban bocsánatot kérni virágcsokrokkal, akik ezt talán életükben nem tették meg. Nem számít, ha így akarják túlélni és menteni a menthetőt, mert mégis meg kellett tenni. Győzött az igazság, győzött a jó, van értelme harcolni az igazságért.

Sokszor kérdezik egyszerű emberek, hogy mit tehetnek ők? Ezt. Mint látják, mindenki a tarisznyájában hordja a morális forradalom marsallbotját. Mindenki hozhat az életében elvi és morális döntéseket, s nem tudhatja, hogy annak milyen következményei lesznek: hány embert menthet meg vele, s hány gazember bukik bele. De ha semmi nem történik is, ő magát már megmentette. Mint látható, nem kell olimpiai bajnoknak sem lenni hozzá, mindenki képes arra, hogy ember maradjon.

Embernek maradni pedig annyit tesz, hogy a szellemi, lelki és morális értékeket, a jogot és szabadságot választani minden esetben, a döntés várható anyagi következményeitől függetlenül. A haszonelvűséget az elvszerűséggel felváltani, és nem félni, hogy mi lesz, mert aki az igazság útját választja, az nem fog sem elpusztulni, sem éhenhalni. Sokkal előbb veszítenek el mindent a megalkuvók, ráadásul az emberi méltóságukkal, az emberi jogaikkal és a szabadságukkal együtt. 

De az igazi elvszerűség nem az, hogy bármilyen haszonra számítanak az elvek miatt. Ahhoz nem kellenek elvek. Elvek ahhoz kellenek, hogy akkor is az igazságot és a morális döntést válasszuk, ha annak konkrétan vagy látszólag semmi haszna nincs, esetleg átmeneti vagy végleges kárral jár. Mert az igazi haszon nem az anyagi haszon, hanem a szellemi haszon, hogy megőrzöm az emberségemet és a jellememet. Az igazság erőssé tesz, a megalkuvás gyengévé. A gonosz emberek mindig csapdákat állítanak, hogy ne legyen egy igaz ember sem, hanem mind legyen megalkuvó.

Az igaz ember, ha elbukik, csak látszólag bukik el. Valójában mindig győzelmet arat. Előbb önmaga gyengesége, korruptsága és a haszonlesése fölött, utána a körülmények, a gonosz emberek ravaszsága és elnyomása fölött. Nincs szabadság igazság nélkül, nincs igazság elvszerűség nélkül. Aki sunyin akarja megszerezni a szabadságot, az soha nem fogja megszerezni, mert a szabadság nem tűri a sunyiságot. Aki megalkuvó és korrupt ember a lelkében, az önmagában is kárt vall, kiszolgáltatja magát és a környezetét az elnyomó és gonosz emberek kényének-kedvének.

Aki elveszíti a morális tartását, az nem lesz később alkalmas arra, hogy ellenálljon, és a helyzetet a valóságnak megfelelően értelmezze. Elveszíti a belső iránytűjét és az erejét, mint Sámson, amikor levágták a haját. Az olyan, mintha maga mondana le az életéről, a jogról és a szabadságról. Mint láttuk, meg lehet valakit erőszakolni, de aki ennek ellenáll, aki ragaszkodik az emberi méltóságához, az győz. Nemcsak 55 év múlva, hanem abban a pillanatban, amikor a morális és elvszerű utat választotta. Takáts Zsuzsa megelégedett és boldog emberként élte az életét. Kiss László most kapott egy lehetőséget erre. Még ezt a lehetőséget is Takáts Zsuzsának köszönheti.

Ezt a folyamatot az a mozdulat indította el, amikor Hosszú Katinka eltépte a szerződést, amit felajánlottak neki. Nem tudjuk, mikor mit indít el egyetlen igazságos lépés, egyetlen igaz ember morális döntése. Mindig az ilyenek változtatják meg a világot, nem azok, akik elvtelenül alkalmazkodva próbálnak elérni bármit. Hosszú Katinka még be sem ugrott a riói olimpia vízébe, de már bajnok. Függetlenül attól, hogy ki nyeri a versenyt. A legfőbb versenyt már megnyerte. 

A tekintetét tessék nézni, ahogy eltépi a 12 milliós szerződést. Ez egy jellemes és elvszerű ember tekintete.

Ilyen esetek azért történnek, hogy tanuljanak az emberek belőle. Magyarország legfőbb baja most az, hogy egy elnyomó és törvénytelen hatalom megszállva tartja. Ezt már tudja az emberek többsége, de azért nem szabadulnak meg tőle, mert nem morális döntéseket hoznak, hanem haszonelvű megalkuvók. Ez a rendszer egy percig sem létezhetne, ha az emberek nem megalkuvó módon viszonyulnának hozzá. A rendszert a megalkuvó és korrupt magyar lélek tartja fenn. A hamisság, sunyiság, haszonelvűség és haszonlesés. Ha a magyarok azonosulnának a Hosszú Katinkákkal, a Takáts Zsuzsannákkal, akkor nem az érdekelné őket, hogy mi lesz a morális döntésük következménye, hanem az igaz és morális döntés, amiből nem engednek. Lesz, ami lesz.

Akkor bojkottálnák a rendszert, bojkottálnák a választásokat, mert ezek nem egyenlő és demokratikus választások. A rendszer törvénytelen, államellenes bűncselekménnyel, az alkotmányos rend megdöntésével jött létre. Elvszerű ember egy bűncselekményt nem legitimál, és nem hazudja másoknak, hogy egy diktatúrát demokratikus választáson le lehet győzni, hanem megmondja, hogy őt az évi százmilliós párttámogatás érdekli, amit Orbántól kap. Jellemes ember az ilyen pártokat is bojkottálja, mert ezek olyanok, mint Kiss László társai voltak, akik segítettek a megerőszakolt lányt lefogni.

Egy Hosszú Katinka és Takáts Zsuzsa jellemű embert nem érdekli, hogy ki megy el az Orbánt bebetonozó és legitimáló törvénytelen szavazásokra, ő nem megy el. Ha egyedül marad a véleményével, akkor sem, mert ragaszkodik az elveihez, az Alkotmányhoz, amely a polgárok kötelességévé tette, hogy a hatalom kizárólagos birtoklásával szembeni törekvések ellen fellép. Mi lesz utána? Nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy ez az igazság, és ez az egyetlen jogszerű, törvényes és morális döntés. A többi majd kiderül. Akik mindent előre tudni akarnak, azoktól kérdezem: azt tudják, hogy mi lesz holnap? Miért csak itt akarnak tudni mindent előre, amikor azt sem tudják, mi lesz öt perc múlva?

Egyenes és az igazság útján járó ember nem tesz különbséget, mikor éri meg morálisan dönteni és mikor nem. Önmagának tartozik ezzel, ez a személyes felelőssége. Amikor jön az első "de", ott hagyja abba, hogy hallgasson a megalkuvó és korrupt gondolatokra és kísértésekre. A hazugság mindig könnyű és olcsó megoldásokat kínál, de ezekért drága árat kell fizetni, aminek soha nem lesz vége. Akiket az a hisztéria pörget, hogy "már nem bírjuk tovább", azok tudják meg, hogy a megalkuvó és immorális döntéseikkel az idők végezetéig kinyújtják az Orbán-rendszer élettartamát. Nagy árat kell fizetni érte.

Ez nem ugyanaz, hogy a morális utat járóknak is ki kell fizetni az árat, mert áldozatok nélkül nincsenek morális döntések. De azért vagyunk emberek, hogy ilyen áldozatokra és morális döntésekre képesek legyünk. A keskeny út az igaz út, a szűk kapu az igazi bejárat. Szép példák vannak előttünk ebben a hipermacsó magyar világban: két erős nő, akiknek erejét nem a fizikumuk, hanem a tisztességük és az emberi méltóságuk adja, amelyeket elvszerű és morális döntéseikkel alapoztak meg.
Bartus László
Bartus László

Szerző13 Válasz

nagy andras
nagy andras

May 15, 2016

Kedves Éva, Katinka valami olyasmit mondott, csak cizelláltabban, hogy ha az adminisztráció vele óhajt páváskodni, akkor legalább az öltöző ne úgy nézzen ki, mint Mordor-külsőn.

talán így érti.

(zárójelben: egyelőre nem Katinka bukott le, lebukott viszont, nem kicsit, Kiss, Gyárfás és az elnökség. most az úszó-vb finanszírozását, hogy kik építik a létesítményeket és mennyiért, stb, még el sem kezdem forszírozni. ha már az adójáért óbégat.)

Pityi Palkó
Pityi Palkó

May 14, 2016

Kedves Keresztes Éva, – Bartus László válaszában minden bent van amit akarnák mondani. Csupán hozzátenném azt, hogy amikor munkálkodunk és folyamatosan finomítjuk egyéniségünket, (ami egy óriási nagy munka ebben a zsúfolt, zajos, vetélkedő világban), egy szép napon képesek leszünk fölfedezni magunkban, hogy a természetes önérzetünk szöges ellentétben van egy ‘hatóság’, egy társadalom által előírt, szokásszerű, mondjuk stilizált erkölcsi követelményeknek.
Sajnos sokan vannak közöttünk akik a társadalmi elutasítás félelme, vagy talán egy jobb falat miatt beadják a derekukat – eladják a lelküket – a helyi erkölcsi szokásoknak.
Kedves Éva – én a ‘fotelomba’ ülve csupán remélni tudom, hogyha a sors engem megvizsgáztatna erkölcsileg, meg fogom tudni állni a helyemet. Ha meggondoljuk, végeredménybe a saját erkölcsünkkel, valódi jellemünkkel szorosan együtt kell hogy éljünk, velünk van állandóan és közelebb van hozzánk mint a saját kezeink !

rontbont
rontbont

May 14, 2016

Keresztes Éva nem ismeri azt az öntudatot, méltóságot, azt az önmaga és az embertársai iránt érzett a priori tiszteletet, ami az igazi demokráciában élőkben benne van minden (és akkor sorolhatnám az összes presztizsnélküli foglalkozást, Mo.-n megvetett pozíciót és világnézetet: ) utcaseprőben, cipőpucolóban, mosogatóban, takarítóban, hajléktalanban, buziban, libsiben, muszlimban, sőt komcsiban, gyerekben, nőben, stb., ami nem függ pártállástól, nációtól. Ez a fő probléma, hogy nem ismeri saját jogosultságait (és ebből következik, hogy a kötelezettségeit sem). Helyette van az irígység, gyanakvás, szellemi tunyaság: fel sem merül, hogy a saját meggyőződésemen kívül lehet másnak, más szempontból igazsága, hanem egyből jönnek a sémák: kívülről (értelmiséginek/akinek jó szakmája van/férfinak/fiatalnak, stb.) ez könnyű, nálunk ezt nem értik, etc…
Ez komolyabb probléma, mint az, hogy az orbánék lopnak. Az csak pénz. Azt le lehet dolgozni, amit elloptak, azt előlehet állítani újra. A súlyosabb kár az a mentalitás, amiket itt is olvashatunk a kommentekben: amikor az ember megideologizálja, hogy miért szolgálja a túlélést a gerinctelenség. A látszólag jóindulatú hétköznapi fasizmus.

bunkocska meg dragabb
bunkocska meg dragabb

May 14, 2016

A férjem is felmondhatna a gyárban (fizikai munkás), mert a nagyfőnök együtt fényképezkedett a Viktorral, és így bojkottálhatná a rezsimet. Csakhogy hova menne akkor dolgozni? Akár maszeknál, akár közmunkásként, ma már valahol mindenki Viktornak dolgozik, mert pl. az építkezésekre megrendelés csak onnan jön, ahol most a pénz van. Ahogy a fehér ló mondájában van, ha kidobod a nyerget, az én kaszásaim találják meg és így tovább.
Valahol meg dolgozni kell, mert éhenhalni nem szeretnénk. Azok a vezető értelmiségiek a felelősek, akiknek lenne tartalékuk, és kibírnának több hónapos (éves) bojkottot is fizetés nélkül.

Bartus László
Bartus László

May 14, 2016

Kedves Keresztes Éva, nem akarom megbántani, igyekszem finoman fogalmazni. Ön rágalmaz, méghozzá elvszerű és tisztességes embereket. Gyalázza, olyasmivel gyanúsítja Katinkát, amit nem tud bebizonyítani, semmi oka nincs rá, csak a feltételezései. Ez aljasság. A cinikus szövege méreg, fertőzi és beteggé teszi a lelket. Ön kiváló demonstrációs eszköz, hogy bemutassa az ellenkezőjét annak, amit írtam, és megmutassa, hogy ez az ország milyen mentalitásnak köszönheti a pusztulását. Igenis, Takáts Zsuzsanna is egy erkölcsi nagyság, egy morális hős, egy példakép, és nagyon is sokat kockáztatott, a legtöbbet, ami egy embernek lehet, az emberi méltóságát. Hosszú Katinka nem tehet írról, hogy milyen a versenysport finanszírozása, ő éppen az a profi versenyző, aki megkeresi a maga pénzét, és ezért szabad ember. Amit tett, az éppen aról szólt, hogy nem lehet megvenni az adófizetők 12 millió forintjával sem a hallgatását és nem lehet korrupttá, megalkuvóvá tenni. Ön hazugságokkal, rágalmakkal és csúsztatásokkal bemocskol két olyan embert, akire igazán példaképként nézhetnek az olyan cinikussá tette emberek, mint Ön, aki nem értékel semmit és nem veszi észre az emberi értékeket. Ön téved, akkor is amikor azt mondja, hogy nekem könnyű kintről, nem könnyű, én választottam, lehetnék én is egy olyan cinikus, mint Ön Pesten, és sokkal jobban élnék, de nekem nem az számít. Másodszor is mondom, hátha megérti: ugyanolyan állampolgár vagyok, mint Ön, mindegy, hol “követem el”, amit ez a rezsim bűntettnek minősít, ugyanúgy felelek érte, mintha otthon írtam volna. Azért pedig ne másokat tegyen felelőssé, hogy az Orbán-rendszer ma még nem csuk börtönbe senkit. És Pityi Palkónak is teljesen igaza van. Az erkölcsi döntés lényege éppen abban áll, hogy nem nézi a következményt, akkor is az elvei mellett dönt, ha semmi negatív következmény nincs, és akkor, is, ha felakasztják érte. Ön ne előlegezze meg senkinek, hogy akkor majd nem lesz erkölcsös, és olyan cinikussá válik, mint Ön. Most már csak remélni merem, hogy nem tanár, és nem fertőz meg más embereket ezzel a borzalmas mentalitásával.

Keresztes Éva
Keresztes Éva

May 14, 2016

Kedves Pityi Palkó!
Erre nyilván csak egy válasz lehetséges. Megnézném az ön erkölcsi kiállását egy rendőrségi fogdában, ahová azért csukták be, mert mondjuk azt mondja egy fideszes elvtársnak, hogy menjen a fenébe. Vajon nem álerkölcsösség-e egy fotelben ülve mást önfeláldozásra buzdítani?

Keresztes Éva
Keresztes Éva

May 14, 2016

Kedves Bartus László!
Köszönöm, hogy megitsztelt azzal, hogy válaszolt. Ezt nagyon őszintén írom, hiszen ön egy jól ismert újságíró én viszont csak egy hétköznapi ember.
Szerintem ön téved. Az úszósportban dopping nélkül ma már egy megyei versenyt sem lehet megnyerni, tehát eléggé elterjedt az a tévhit, hogy vannak doppingoló rosszfiúk és nem doppingoló jófiúk. Természetesen nagy kérdés, hogy mit tekintünk doppingnak – jelen álláspont szerint azt, amit nem lehet kimutatni. Nincs is ezzel semmi gond, hiszen ez is a cirkusznak a része,és nem is azért írtam le a szót, hogy erről nyissak vitát. Talán szerencsésebb lett volna írnom, hogy egy kigyúrt kislányról beszélünk, aki gyorsan úszik a vízben. A lényeg nem ez, hanem az, hogy Hosszú Katinkát és vele együtt minden magyar élsportolót az ADÓNKBÓL pénzelünk és ebben benne van a pályahasználat, a versenyeztetés, az edzőtáborok stb. Ez önmagában morbid. Cinikus, hogy azt kifogásolom, hogy egy ilyen kislány, akit egy nyomorgó ország pénzel most nincs megelégedve a támogatással? Vajon mi benne a cinikus? Inkább csak fel vagyok háborodva, hogy erre költik a tőlem tűzzel-vassal behajtott adót. Én egy fillért nem költenék rájuk és ebben benne van gyárfásostul, kisslacibácsistól, Katinkástól stb. együtt az egész csapat. Vajon az Egyesült Államokban mit szólnának az adófizetők, ha az ő pénzükből finanszíroznák a profikat? Katinka tettében én semmiféle morális nagyságot nem vélek felfedezni, hiszen ő már dollármilliomos, tehát nem hinném, hogy egy 12 millió forintos tételről történő “lemondás” erkölcsi magasságokba repítené. Ügyes kislány, gyorsan úszik a vízben – de ennyi és nem több.
Takáts Zsuzsannát a demokratikus értékekért való küzdelembe keverni elég érthetetlen összefüggés még akkor is ha csak a jellemére érti, és azt sem nagyon értem, hogy az ő esetleges bebörtönzése??? is hogyan merül fel. Nyilván NEM őt fenyegeti börtön, hanem azt, aki VALÓBAN szembeszáll a jelenlegi rezsimmel. A bojkottálom a választást, nem ülök be a Parlamentbe (bár ez a veszély nem fenyeget:)) – szóval ezek a játékok nyilván nem érik el a rezsim ingerküszöbét, de ha akárcsak kérdés formájában nyilvánosan szóvá tesz egy visszaélést, akkor bizony öt perc alatt a rendőrségen találhatja magát. Hol él maga? Ja, nem Mo-n. Az, hogy ilyeneket írogat KINTRŐL súlytalan. Tegye meg itthon és majd meglátja, hogy mi lesz a következménye. Ott ezzel kockáztat? Mit? Azzal, hogy írja a cikkeit – amelyeket egyébként mindig érdeklődéssel olvasok – vajon milyen veszítenivalója van? Ez egészen komolyan érdekelne. Semmiképpen nem akarok konteókat gyártani, de erről a helyzetről nem tud nem eszembe jutni, hogy létezik a bizonyos álellenzék és esetleg ön is ennek a játéknak a része? Nyugtasson meg, hogy nem! Zsuzsannára visszatérve, ő most mit kockáztatott? Hogy a “becsületébe gázolnak”, hogy “emberi méltóságát újra megtapossák”? Hiszen most ő lett a nemzeti hős és már az egész gyárfásos csapat ott liheg a küszöbén és a nagy nemzeti összeborulás részévé tették szegényt. Börtönt kockáztatott? NEM. Márpedig az igazi kockázat ez.
Végül: én egyáltalán nem vitattam el ezeknek az embereknek a tisztességét (Szalmabáb!) – sőt!- de azt állítani, hogy ők egyfajta példaképei lehetnének a diktatúra elleni küzdelemnek az nevetséges. Semmi veszíteni valójuk nem volt.
Ugyanígy Szalmabáb az elvszerűségről írottak értelmezése, hiszen pontosan azt írtam, hogy akkor legyen valaki nemzeti hős, ha VALÓBAN kockáztat és nemcsak az állását, pozícióját, méltóságát, becsületét stb. hanem a személyes szabadságát is.
Én csak a helyi polgármesternek “szóltam be” és percek alatt a rendőrségen találtam magam, ahol úgy befenyítettek, hogy egy életre nem felejtem el. Ha ilyenről még nem hallott, akkor legyen kedves tájékozódni az itthoni viszonyokról és akkor egyből máshogy fogja látni a saját kényelmes életét, ahonnan minden felelősség nélkül buzdíthatja önfeláldozásra az itthonélőket. Én is tükörbenézést ajánlanék önnek. Bocs, ez nyilván cinikus volt – de ettől még nem kevésbé igaz. Üdvözlettel.

Pityi Palkó
Pityi Palkó

May 14, 2016

“Arra nem gondol, hogy az emberek ma már nagyon nem csak a megélhetésüket veszíthetik el, hanem nagyon könnyen le is csukják őket?”
Kedves Keresztes Éva,
Az az erkölcs amely fél az engedetlenségünk következményeiért, az nem igazi, őszinte, valós erkölcs. Az ilyen ál erkölcs csupán mentegeti az embert a személyes felelőssége alól.
Önérzetű gondolataink tisztogatására ajánlom Petőfi Sándor verseit – pl. ‘’A farkasok dala’’, ‘’A kutyák dala’’, ‘’Ha férfi vagy, légy férfi…’’ stb.

anima
anima

May 14, 2016

Harman voltak az “eroszakosak” Kisd, Lantos, Varszegi nevu, nem tudom ezeket uraknak nevezni. Megszolalt Ducza Aniko, volt valogatott tornasz, olimpikon “urholgy” id, aminek a kovetkezteben kirazott a hideg a hiszterikus, affekta, rekedt hangon elnyafogott mondanivalojatol. Miszerint lantos a legjobb apa, ferj, es a Zsuzsanna “hazudik.” Igy, ilyen pofatlanul megfogalmazva, arrol a holgyrol, aki 55 eve kislanykent elszenvedte a fentit. Igen. Meglehet, hogy jo ferj es apa notlenkent, sportoloi nagysaganak tudataban allatta valt, es ezt a rendorsegi iratik, birosagi iteletek megalapoztak.
Mellesleg Ducza sajat nyafogo elloadasaban olyan ellentmondasokba keveredett, ami feloldhatatla. Miszerint Ok tudtak! az eroszakrol, de az nen tortenhetett meg a targyi feltetel! hianyaban, ugyanis a szolgalati lakas arra nem volt alkalmas, fszt.i mivoltansl. Na kerem, tessenek menni vegre a bocd. a busba, mert eleg volt!
Menjen lantos a birosagra (fentiek szerint mar ott ugyis jaratos) inditon a blikkel, borssal szemben ragalmazadi pert. Ellenben sokkal jobban tennr, ha viragcsokrot venne, es Zsuzsatol (aki egy nagyon intelligens no) bocsanotot kerne kisshez csatlakozva. Ambar a tortentek utan ketlem, hogy egy onerzetes ember erre igenyt tartana.

Horváth György
Horváth György

May 14, 2016

Borzasztóan erőltetett feltételezés, hogy Lacibá olyan csúnyán viselkedett a lemondásával hogy valaki, egy Igazságosztó erre előszedte ezt a régi ügyét, és na most akkor jólmegkapta.
A nép, az istenadta nép, (meg)vezetve a véleményformálók által, és mindig a kívánt irányba terelve sohasem, most sem kíváncsi, nem hogy az igazra, de még a valódira sem, kell valami jó zaftos, amivel a sárba lehet rántani valakit (és ez teljesen független attól hogy megérdemli-e, vagy nem). Szepesi Nikolettet ugyanis de facto azért döngölték az agyagba – mert megszólalt.

Eddig tart a történet és nem tovább (lényegileg, mert hogy még találnak 2 eljáró rendőrtisztet plusz még három áldozatot, számomra lényegtelen). Nincs igény megkérdezni azt hogy K.L. múltjának ismeretében miért vették be a BVSC-be (a Fradiból ugye kizárták), csináltak belőle segédedzőt, edzőt, vezetőedzőt, majd szövetségi kapitányt. A továbbgondolkodás nem a plebs kompetenciája és nem is az igénye. Katarzis szerintem nem volt, anyázás egy jó időn át bőven.

Ha holnap meglátnám az utcán, hogy az emberek ilyenféle kitűzőkkel kezdenek mászkálni: “Öltem!”, “Csaltam”, “Rágalmaztam!”, “Hátba támadtam!”, “Sikkasztottam” – na ennek értelmét ugyan nem látnám, de legalább valami morális alapot erre, ami itt lezajlott. Kiss Lászlóról talán nem kellett volna uszodát elnevezni – de a tömegpszichózis speciális megnyilvánulási formáját talán igen.

Bartus László
Bartus László

May 13, 2016

Kedves Keresztes Éva,

Ön téved. Először is, Hosszú Katinka nem “egy agyondoppingolt kislány”, ez egy rosszindulatú rágalom. Annyi versenyen részt vesz, hogy az ő doppingellenőrzése folyamatos. Nem tudja a mintavétel előtt abbahagyni, hogy kiürüljön, mint azok, akik egész évben két versenyen vesznek részt. Ez nevetséges feltételezés. Az eredményei mögött egy teljesen új edzésmódszer és versenyzői modell húzódik meg, amit egyre többen vesznek át. Az sem igaz, hogy azt kifogásolta, hogy az Önök adóforintjából többet kapjon, hanem a felkészülés technikai feltételeit kifogásolta, ami ma már egy amerikai középiskolában is természetes. Éppenséggel lemondott az adófizetők 12 millió forintjáról, amivel el akarták hallgattatni. Ez az igazi magyar cinizmus, ami ellen a cikkeimet írom, és ami megöli ezt az országot, mert Hosszú Katinka itt igenis elvi és morális döntést hozott. Takáts Zsuzsáról nem azt írtam, hogy a demokrácia élharcosa lett, hanem azt mondtam, hogy a demokráciához olyan jellemre van szükség, mint az övé. Nem fenyegette őt börtön, de ma Magyarországon senkit nem fenyeget börtön, ez hazugság. Azért mert valaki bojkottálja a választást például, vagy nem ül be a diktatúra parlamentjébe, azért nem csukják le. Azért sem csuknak le senkit, mert kijelenti, hogy ez államcsíny, az alkotmányos rend megdöntése volt. Engem sem csuknak le érte, pedig 2010-től naponta ezt írom. Az is hazugság, hogy én innen könnyen beszélek, mert én itt sokkal többet kockáztatok, mintha otthon lennék, és ha valakit bármiért le lehet csukni otthon, akkor engem is, mert én ugyanolyan magyar állampolgár vagyok, mint Ön, vagy bárki, aki ott él. Engem ugyanaz fenyeget, mint bárki mást, csak nekem itt sokkal több a veszteni valóm, és mégsem hazudozok, mint ott Önök közül a legtöbben. Takáts Zsuzsa pedig igenis sokat kockázatott, akkor is, amikor 55 éve feljelentést tett, és vállalta egy olyan társadalomban, mint a magyar, ahol az áldozatot hibázattják, hogy őt megerőszakolták. És ugyanezt kockázatta most, már idős fejjel, hogy a becsületébe gázolnak, az emberi mélktóságát újra megtapossák, és ő kiállt az igazáért megint. Őn kivló példája az én cikkeimnek, mert éppen azt a cinikus, mindent összemosó, meghamisító mentalitást képviseli, ami tönkreteszi az országot, és ami ellen én harcolok. Ezek a hölgyek valóban jellemes emberek, akik morális döntéseket hoztak, és példaképek lehetnek, és a legtöbbet az árt, aki hazugságokkal, légből kapott, nem ellenőrzött információkkal elvitatja ezeknek az embereknek a tisztességét, és máris ott tartunk, hogy ezek sem azok, senki sem az, nincs ilyen, nem kell ilyennek lenni, aztán mennek a levesbe, és nem tudják, hogy miért. Végezetül, Ön félreért engem, amikor azt gondolja, hogy az elvszerűségnek addig van létjogosultsága, amíg valaki csak az állását veszítheti el vele. Ön ebben is téved. Akkor is elvszerűnek kellene lennie, ha ezzel a fizikai szabadságát veszíti el, ha bebörtönöznék, vagy kár az életét vennék el. Bizony. Ha még nem hallott ilyenről, legyen kedves tájékozódni, kik változtatták meg a világot, kiknek és milyen embereknek köszönheti Ön a kényelmes életét, ahol minden felelősség nélkül cinikuskodhat és rágalmazhat olyan nagyszerű embereket, akik nem olyan cinikusak, mint Ön, és azt már többször bebizonyították. Ez a rossz hírem van. Tükörbe nézést ajánlanék nagy szeretettel.

Aptyuka
Aptyuka

May 13, 2016

Pontosan!

Keresztes Éva
Keresztes Éva

May 13, 2016

Na, de László! Egyre inkább az a benyomásom, hogy ebben a témában kezd szétzuhanni. Mindig olyan jó gondolatokat ír, most meg össze-vissza – már bocs. A teljesség igénye nélkül: Arra nem gondol, hogy az emberek ma már nagyon nem csak a megélhetésüket veszíthetik el, hanem nagyon könnyen le is csukják őket? Nem gondol arra, hogy az emberek, teljesen jogosan egyszerűen félnek?? Maga nem él itthon, és talán nem is érzi ezt. Sajnos ez tényleg az a helyzet, amkor mondhajtuk. hogy könnyű onnan….. És vajon miért lett Takáts Zsuzsanna egyből a demokrácia élaharcosa? Kétségtelen, hogy egy bátor, klassz nő, de az ő bevállalásának semmi köze a demokratikus elvek mellett történő kiálláshoz. Ez az ő személyes ügye és nem kockáztatta vele a személyes szabadságát! És végül Katinka ügye is számtalan sebből vérzik, hiszen könyörgöm, egy agyondoppingolt kislányról beszélünk, aki praktikusan azt kifogásolta, hogy nem kap elég pénzt asz adónkból. Én értem, hogy maga nagyon lelkes és ezt akarja látni a dolgok mögött, de sajnos ez csak egy idea és a valóság sajna nagyon nagyon más. :(

Szóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Iványi Margit: Nem a kormány
Iványi Margit: Nem a kormány

Szerző Amerikai Népszava February 05, 2017 1 Hozzászólás

Nem a kormány mondta gyűlölködve a trolin: nézd ezt a sok mobiltelefonos senkiházit; Nem a kormány dolgozott éjt-nappallá téve, hogy a menekültek emberi szóhoz és emberséges ellátáshoz jussanak…

Tovább

Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van
Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van

Szerző Bartus László February 04, 2017 8 Hozzászólás

A nacionalista szólamok mögött az áll, hogy az Orbán-banda szemet vetett a söriparra. Újraosztanák a piacot, mint a trafikokat. A török hódoltság, Erdély és a Székelyföld, az Igazi Csíki Sör leple alatt "Mészáros Lőrinc" szemet vetett a magyar sörgyárakra.

Tovább

Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?
Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?

Szerző Bartus László January 31, 2017 4 Hozzászólás

Ezért, ha a NOB Budapestnek ítélné az olimpiát, ekkora politikai haszon és anyagi nyereség elől Orbán nem fog elugrani, hogy ismeretlen senkik kanalazzák le a politikai hasznot is, és közvetve a megnövekedett állami párttámogatással a pénzt is.

Tovább