Bartus László: Zsuzsanna


Szerző Bartus László May 09, 2016 34 Hozzászólás

Bartus László: Zsuzsanna

 

Senkinek nincs oka kételkedni abban, amit Takáts Zsuzsanna, a Kiss László-féle erőszakolásról elmondott. Ebben az esetben pedig a helyzet súlyosabb annál, mint eddig gondoltuk. Maga az erőszak is, a róla szóló hazudozások is, de azok szerepe is, akik mentegetni próbálták Kiss és társai tettét. A legszörnyűbb változat, hogy annyi erőszak történt, hogy nem emlékeznek, ki volt a szóban forgó áldozat, egyszerűen összekeverik őket, és egy másik áldozatról beszéltek. De foglalkozzunk Zsuzsannával, mert miatta ítélték el Kisst és társait. 

A körülményekről annyit, hogy nem azért esett meg az aktus, mert az áldozat "szeretett kefélni", és nem is azért, mert része volt az "uszodai életnek", mert életében először járt ott. Hogy miért ment el az egyik úszóval megnézni a lakását, ami ott volt az uszodában, azt csak olyanok kérdezik, akik maguk is hajlamosak lennének ilyen cselekmény elkövetésére, és akiknek természetes, hogy abból ennek kell következnie. Az áldozat nem gondolta, hogy egy élsportoló a társaival bűnszervezetben csalja oda a lányokat, hogy megerőszakolják őket. Normális ember erre nem gondol.

 

Takáts Zsuzsanna. Minden tisztelet a bátor kiállásért. 

Így lett a hölgy 18 évesen egy rendkívül durva erőszak áldozata. Nem azért, mert ilyen az uszodák világa (ilyen?), nem azért, mert ő "szeretett kefélni", mert ha szeretett volna is, nem biztos, hogy így. Ha valaki szereti a szexet, az nem felmentő körülmény az elkővetőkkel szemben, mert a nemi erőszak nem szex, ha valaki nem tudná. Takáts Zsuzsa azért lett áldozat, mert ezek az emberek, Kiss és társai voltak ilyenek, nem ő, nem az uszoda, nem a világ, hanem Kiss és társai.

Az áldozat vallomása más színben tünteti fel azok szerepét is, akik a történtekre reagáltak. Mindenek előtt Gyárfás Tamásét, az úszószövetség elnökének nyilatkozatát, aki arra tett célzást, hogy az áldozat "könnyen kapható volt". Ez nem indok erőszakra akkor sem, ha az állítás igaz. Akkor még inkább rámutat az elkövetők aljasságára, hiszen akkor semmi szükség nem lett volna az erőszakra, a "könnyen kapható" nőt erőszak nélkül is könnyen megkaphatták volna. De ezt a kislányt élete elején, éppen a jóhiszeműségével és a naivitásával visszaélve, tették aljas ösztöneik tárgyává. 

Nem értettem egyet Gyárfás Tamás és az úszószövetség magatartásával Hosszú Katinka ügyében sem, mert megtestesítették azt a provinciális, változásra és fejlődésre képtelen uram-bátyám lehúzós maffia-világot, amely Magyarországot a civilizált világtól elválasztja. De nem támadtam személyesen, mert velem csak jót tett, semmi okom rá, hogy hálátlan legyek. De azt hiszem, hogy az áldozat színre lépése és vallomása után le kellene mondania. Még akkor is, ha az ügyet bárki ürügyként használta ellene, és még akkor is, ha 100 százalékos bizalmat szavaznak neki nulla erkölcsi érzékkel rendelkező úszöszövetségi potentátok.

Gyárfás Tamás nem felelne Kiss László és társai bűneiért, ha nem védi meg, méghozzá olyan hamis hivatkozással, amely az áldozatot teszi felelőssé és még jobban megalázza. De amikor Kiss mellé állt, mintegy nem is értve, miért kell ebből akkora ügyet csinálni, alkalmatlanná vált az úszószövetség elnöki posztjára. Nemcsak az alkalmas, aki pénzt tud csinálni, az alkalmasságnak vannak emberi és erkölcsi követelményei is. Ez igaz Kiss utódjára, Hargitay Andrásra is, aki szintén Kisst védelmezte, és hatalmas morális csalódás azoknak, mint nekem, akik csodálták a sportteljesítményét. 

De a sornak ezzel nincs vége. Voltak itt nagy számban támogató aláírók, uszodán innen és uszodán túl. Aki nem ismerte a részleteket, és elhitte a hazugságokat, annak azért, aki tudta, annak még inkább felelőssége, hogy szervezett formában elkövetett durva erőszakolást megvédett. Mert Takáts Zsuzsa elmondásából az is kiderült, hogy ez nem véletlen eset volt, hanem előre eltervelten és hosszú időn át ragadozóként űzték. Azért is vállalni kell a felelősséget, hogy egy egyszerű cipész meggyalázott és megerőszakolt lányáról azt mondták, hogy befolyásos "fejes" lánya volt, ezért ítélték el Kiss Lászlóékat. 

Az igazság ennek ellentéte, inkább azért kaptak ilyen keveset, mert nekik voltak befolyásos támogatóik. Hibát követtek el azok is, akik ösztönösen álltak az elkövető és nem az áldozat mellé, mert Magyarországon ez a mentalitás. Akit megerőszakolnak, akit meglopnak, megaláznak, azt teszik felelőssé. Ő lesz, aki szeretett kefélni, aki lopni akart, aki más helyére tört, aki ügynök volt, aki kezdte, aki előidézte. Ez a morális csőd, erkölcsi nihillizmus az oka annak, ami Magyarországon ma is történik. Ez a jellemtelen, aljas és korrupt szemlélet tart hatalomban bűnözőket, és ez teszi "elmebeteggé" azokat, akik a minimális morális érzéküket és tisztességüket nem veszítették el.

A Csapó Gáborok virulnak és állnak példaként az ország népe előtt, akik élő televíziós műsorban vizes pohárral mutogatják be, hogyan kell a megerőszakolt nőnek elhúznia a pináját, hogy ne erőszakolják meg. Ha nem teszi, ő a hibás. Ezek a gusztustalan és hányingert keltő emberek irányítják a magyar világot és közvéleményt, ezek élet és halál urai, ezek szabnak normát, ezek ítélkeznek, tömik a zsebüket, és ezek tesznek morális hullává náluk százszor különb embereket. Csapó egy ilyen szereplés után nem jelenhetne meg egy társaságban Amerikában. Ezeket, ezt a mocskot, kellene egyszer eltakarítani, mert ez a mocsok már a miniszterelnöki és az államelnöki székig ért. Akik észre sem veszik, mi van bennük.

Ezekkel az aljas emberekkel birkózik a magyar társadalom nagy része. S vagy hasonul hozzájuk, vagy eltapossák, vagy külföldre menekül. Csak a Hosszú Katinkákkal nem tudnak mit kezdeni, akiket igazolnak az eredményei, akiket hiába próbálnak, nem tudnak tönkretenni, mert függetlenek tőlük. Azért az mindent elárul, hogy egy ilyen jellemes ember, mint Hosszú Katinka, ezekkel az immorális emberekkel szóba sem állt, anélkül, hogy ezeket a részleteket tudta volna róluk. Ez mindent elárul. S az is, ki állt ösztönösen Hosszú Katinka mellé az ellenfeleivel szemben, akiket most már ismerhetünk. De ez nem minden esetben lesz ennyire nyilvánvalóvá, és ilyen emberektől kell szenvedi egy életen át.

 

  

 

Hosszú Katinka ezért lett a mesebeli legkisebb lány, a magyar nép hőse, mert vele nem tudták megtenni ugyanazt, amit Magyarországon mindenkivel szemben megcsinálnak. A legnagyobb tévedés az, amikor az emberek elhiszik, hogy csak a lányokat erőszakolják meg. Ahol a lányokat megerőszakolni nem bűn, mert őket teszik felelőssé érte, ott lehet az embereket az élet minden területén megerőszakolni. Az ilyen országban van felül a szenny, és ülnek pozíciókban a legtehetségtelenebb és legaljasabb emberek, az igazi tehetségeket eltaposva vagy elüldözve. Nem Takáts Zsuzsával kezdődött mindez.

Ez az eset azért is fontos Magyarországnak, mert rávilágít a legfontosabb kérdésre. A korrupt, jellemtelen és aljas emberek mindenre azt mondják, hogy nincs jelentősége, az egész nem számít, majd elfelejtik, nem történt semmi. Át lehet lépni az alkotmányos rend megdöntésén, az Alkotmányon, a hamis parlamenti eskün, hazugságokon, semmi nem számít, majd elfelejtik. Nem lehet ezeket elnézni, mert súlyos következményei vannak, és az egyik hazugság hozza a másikat. Takáts Zsuzsanna az élő példa, hogy így van, nem lehet erőszakot, megerőszakolást, hazugságot, árulást és egy aljasságot elfelejteni, annak következményei vannak és nyomai egy életen át ott maradnak.

Ezért Hosszú Katinka és a hozzá hasonló emberek lakmuszpapírok is: meg kell nézni, kihez, hogyan viszonyulnak. Ösztönösen érzik, hogy kik az aljas emberek, és maguktól is beleütköznek azokba, akik ennek a magyar kontraszelekciónak a termékei. Meg lehet nézni, kik álltak Hosszú Katinka mellé, s kik voltak ellene. Hargitay Andrásnak egy olyan cinikus nyilatkozat után, amelyet Hosszú Katinkával kapcsolatban tett, azonnal távoznia kellett volna egy egészséges mentalitású társadalomban. Én biztos, hogy a köszönését sem fogadnám egy ilyen nyilatkozat után, ha ezt rólam mondja.

Végezetül, de nem utolsósorban jöjjön a történet antihőse. Hogy milyen aljas módon manipulálta a közvéleményt már akkor is, amikor tisztességtelenül viselkedett Hosszú Katinkával szemben, hogyan csinált magából mártírt, fordította az ország hangulatát a gerinces úszónő ellen, csak azért említem meg, mert nem sok híja volt, hogy ez megint bekövetkezzen. Épp időben lépett színre Takáts Zsuzsanna, mert hamar megkezdődött volna Kiss erkölcsi rehabilitációja és reaktiválása. A hozzá hasonlóknak fontos, hogy az ilyen morális csődtömegeket megmentsék, mert az ő helyzetüket is az stabilizálja, és megmutatja az igazságot szeretőknek, hogy nem győzhetnek.

Ez a vallomás lerántja a leplet Kissről is. Nemcsak azért, mert látszik, hogy Kiss semmit nem ért a mai napon sem abból, hogy mi történt, mit művelt, mit követett el, hanem azért is, mert világossá vált, hogy kényszerű távozása és lemondása alkalmával is hazudott. Normális esetben, amikor valaki lelepleződik, szembesítik, amikor látszólag összeomlik, mindent elveszít, akkor lehull az álarc, és életében egyszer őszinte lesz. Már nem marad más neki, csak a becsület helyreállításának lehetősége, amely egy őszinte megbánással és az igazság elmondásával lehetséges. S ebben a helyzetben ez az ember még mindig hazudott. Magából akart mártírt, az áldozatból felelőst csinálni. Nincsenek szavak. 

Kiss nemcsak Takáts Zsuzsannát erőszakolta meg, az a mostani vallomásból kiderül. Ezek a fiatalemberek sportot űztek ebből. De nem csak nemi erőszak létezik, nemcsak fizikai erőszakot lehet tenni. Magyarországon egy ország éli át, hogy szervezetten, előre megfontoltan megerőszakolják naponta, mint tették Takáts Zsuzsannával. Országosan és az egyéni életben is. Minden miniszterelnöki nyilatkozat egy erőszak, minden újabb lopás egy erőszak, a magánéletben minden igazságtalanság egy erőszak.

Kiss és az úszószövetség ugyanígy meg akarta erőszakolni Hosszú Katinkát is, hogy a példánál maradjunk, csak Katinka, egy egészséges gondolkodású férjjel a háta mögött, ezt nem engedte. Ez nem "nemi" erőszak volt, de ugyanolyan erőszak, és ha enged neki, akkor ugyanúgy megölik vele a lelkét, mintha fizikailag erőszakolták volna meg. Ezt kell megérteni, hogy ha valaki engedi, hogy megerőszakolják, az maradandó kárt szenved, nem lesz többé ugyanaz. Takáts Zsuzsa azért élte túl viszonylag egészséges lélekkel, mert ő nem engedte meg, hárman durván leteperték és ájulásig bántalmazták. De aki nem védekezik, mint a magyar nép, az egyéleten át megnyomirított lesz. Ezért van ilyen állapotban az ország és a népe, mert ennek az erőszaknak van kitéve, és nem lázad fel ellene.

Ezért fontos, hogy egy ország megbecsülje, tiszteletét fejezze ki a Takáts Zsuzsannák előtt, akik ennek az erőszaknak a legdurvább és legaljasabb formájában részesültek, és akiknek ezek után még a becsületét is elvitatták. Mi történik, ha tényleg meghalt volna, és halálában így beszélnek róla, a védekezés lehetősége nélkül? Minden elismerés és tisztelet azért, hogy egy ilyen országban, ahol az erőszakolók az urak, ahol az áldozatok hibáztatása a mentalitás, ahol még a halálba küldött félmillió zsidó hozzátartozóinak is azzal kell szembenézniük, hogy a szeretteik tehettek róla, hogy megölték őket, ő ki mert állni a nyilvánosság elé, és el merte mondani az igazságot. Annak ellenére, hogy halálba hazudták.

Szerintem a rendszerváltás óta nem volt a magyar közállapotokról és Magyarország morális állapotáról szóló ehhez hasonló történet. Ha ettől nem lesz egy morális megtisztulás, akkor semmitől. És nem lesz. Eltelik egy kis idő, aztán jönnek elő megint a falmelléki dumák. És nem lesz, aki azt mondja, hogy ebből most már elég. Pedig az ember szíve szakad meg, ha Zsuzsa fotójára néz, ahogy minden erejét és bátorságát összeszedve kiállt a nyilvánosság elé. Az igazságért. Értünk, nem magáért.

Mindnyájunknak meg kell követnünk Takáts Zsuzsannát, bocsánatot kell kérnünk tőle azért a bűnért, egész életére kiható fájdalomért, amit azok követtek el vele szemben, akiknek a bocsánatkérésére aligha számíthat.

 
Bartus László
Bartus László

Szerző34 Válasz

Charlie
Charlie

May 11, 2016

Kedves László! Minden szavával egyetértek! Jó lenne azonban az események utánra is kitérni. A sajtóban már megjelent két eset, ahol Kiss László titokban tinilányokat etetett szteroidokkal. Számomra egyértelmű, hogy a sorozatos nemi erőszak elkövetéséhez szükséges gátlástalanság, érzéketlenség alapozta meg Kiss szakmai “sikereit” is. Mert ez kellett ahhoz, hogy már klubszinten szteroidozza tanítványait! Ezek a sikerek vitték aztán a válogatott élére. Nem érdekes hogy a perverz masszőr, Kicsi bácsi szintén pont ott tevékenykedett, ahol Kiss?
Nekem mindennél árulkodóbb a tanítványainak némasága, azok közül egy se ugrott elő megvédeni, csak a hozzá hasonló erkölcsi nullák állnak ki mellette.

Light
Light

May 10, 2016

Elég ránézni arra a négy emberre (Katinka, Shane, Kiss és Gyárfás), és tudni lehet, hogy ki kicsoda. (Gyárfás már a margitszigeti úszó EB óta vállalhatatlan, és az kb. 10 évvel ezelőtt volt.)

Magyarországon voltak, vannak Katinkák, csak nem 100, hanem esetleg 70%-ban hozták, amit ő.

A szakmák többségében nincsen világverseny. Ezért kevés a sztárhentes, aranyérmes orvos, bajnokhegesztő. Valamint egy “0.7 Katinka” nem a világ legjobbja, hanem a legjobb 0.1-0.01%-ban van. Ez bőven elég arra, hogy máshol tárt karokkal várják, hogy feltalálja magát bárhol. Őt nem mutatja a tévé, de ugyanúgy széttépi a szerződést, és rávágja az ajtót azokra, akik szórakozni akarnak vele.

Boros Anikó
Boros Anikó

May 10, 2016

A cikk minden mondatával egyetértek. Kissék azért sem értik, hogy ők közönséges bűnözők és bűncselekményeket követtek el, mert amikor ezzel szembesülniük kellett volna, akkor sokan, sokféle szinten voltak akik kimosták őket a kimoshatatlanból. Rögtön a legelső szörnyűségnél el kellett volna kapni őket, de ez nem történt meg. Onnantól kezdve vígan jött az újabb és újabb mocsokság, mert tudták, hogy érinthetetlenek. Pedig az uszodában az ott dolgozók közül sokaknak kellett ezekről az esetekről tudniuk, kellett látniuk, hogy mi folyik ott. Senki nem szólt, senki nem tett semmit, valami nagyon rosszul felfogott “betyárbecsület” uralkodott és uralkodik még ma is.
Mint ahogy Szepesi Nikolett is megírta az ő saját történetét, tapasztalásait a pedofil masszőrrel kapcsolatban /nem olvastam a könyvet, csak újságcikkekből tájékozódtam/, cáfolta valaki a leírtakat ? Nem, síri csönd, agyonhallgatás ment, tehát az ott leírtak is igazak.
Számomra ezekután egyértelmű, hogy az uszodák világa évtizedek óta egyenlő az erkölcsi fertővel, a moralitás teljes hiányával, és ezt nem menti semmilyen úszósiker. Az a szülő is hülye, aki a gyermekét ma úszásra adja bárhová.
Azzal is egyetértek, hogy ma az országot is hasonszőrű emberek vezetik, és vannak vezető pozíciókban minden szinten, szervezett, pofátlan, cinikus rablás folyik, és az ország azon része akik még tudják mi a tisztesség, emberség, kulturáltság, műveltség, bénultan és tehetetlenül állnak, nem tudják mihez is kezdjenek, pedig azonnal kellene kezdeni valamit, ki kellene állni a tisztességért, a minőségi emberi értékekért, mert minden nappal, minden órával egyre később lesz, ugyanis “Magyarországot előre megfontoltan, szervezetten naponta erőszakolják meg”, és ezek ugyanúgy nem értik, mint Kissék !

Erika
Erika

May 09, 2016

Ez a történet családon belül is megosztott, vitára, érvelésre késztetett, kényszeített embereket. Hallottam, ahol barátokat ugrasztott egymásnak. Ez bűn volt és ez nem kérdés.

érdekel ez atéma szociálpszichológiai oldalról: hova tekeredik, kiből mit vált ki.
De van egy dolog, amit sehol!! nem olvastam.Zsuzsa nyilatkozata után hogy nem téma ez a sok csatolt bűncselekmény?!?!

Hogy Kiss nem csak erőszakolt, de
fenyegetett
zsarolt, és
önbíráskodott is.Megverte (valaki ) az igazáért kiálló mostoha apát!!! Ezt miért nem emlegeti fel senki? Ezek mind külön büntetési tételek, egyenként 1-3-5-év!!

A szeretkezés 2 ember nemes akarata.Pont. Csak kettőé lehet. Egy emberé soha.
..lefogni egy nőt, és belehatolni a húsa belsejébe, belehatolni az aurájába, akaratán kívül… megbocsáthatatlan! Ez felér egy kés-szúrással, a nő nem akarja,a férfi mégis – erőből – szúr.

Van megbocsátás, ez a tett azonban megtörtént és jogtalan, hogy – méltó – büntetés nélkül maradt. Hogy az elkövetők hímorosztlán szerepben maradtak, és csillogtak tovább arcátlanság.Jogtalan babérok.

Újságíróként, nőként, emberként…Mindig elképedek, amikor apák,mostoha apák megerőszakolják lányaikat. Saját gyermekével tesz rosszat? Mikor ő lenne az egyetlen, aki mindenen keresztül megvédeni lenne köteles????
…keresik a kenyeret eltartják a megerőszakoltat (ez a dicsőségük) , a lépcsőházban pedig hazug szereppel beszélnek a jóhiszemű szomszédokkal, majd erőszakolnak, kényszerítve 6-10 12 évest…az erőfölényben, az intimitás gyáva agresszív perceiben!!!

Orvos, aki gyerekeket gyógyító hőst játszik kifelé, nemz is 5 gyereket, de injekcióval leszúr elkábít és életminőségében elpusztít egy nőt lúggal, a nő nemiszervét..nekem halálbüntetés szintű gyalázat. És gyalázat a bíróé is, 4 évet adni ezért. Gyalázat.Mocskos talpnyaló habitus a politikus rokon felé. Szabó János biztos többet kapott volna!! 4 év????

Külön lehet-e választani:
Igazgató, marketingvezető… és erőszakoló apa Sportszakosztályi érdemek, nemi erőszak? Tanári diplomás Tv s szakember, és szexuális tévelygő Az én szememben nem… nem választható külön. Együtt, egy becstelen ember. Aljas gyengét kihasználó, jogtipró, titokban bűnöző ál-domináns féreg.

Ez az újságíró-kiállás jó kezdetnek, gondolok itt az újságíróra, aki bocsánatot kért…. Becsületszálak…. – kezdetnek jók…
De az elkövetők kiírt neve jogos, és bűn borzalmas.

12 évig válogatott atléta voltam. Edzőm, Grosán Pál ma is sportoló. Példakép. Soha hasonlót nem tapasztaltunk, pedig többet töltöttem a sport színterein, alapozáskor, táborokban, mint otthon!! Minden hétvégén verseny, hétközben kínzó edzések, több ezer óra…. akarat edzés.., ott volt az életem, ott zajlott…de velünk a vonaton matek leckét segítettek írni, nem félrehúzva meggyalázni

A sport nemes és csodás. Kiss elhitette velünk, hogy jó ember, pedig nem. Csalódás.
A róla kiderült aljas titok porig semmisítette őt a szememben.Csak ültem a fotelben egy szerdán, és porig hullott bennem egy addig beetetett hit!!!
Nem minősítek. Magamba nézek és ezt érzem! Munkája képmutató, a sportot alázta meg. A hitet benne, alázta meg. A hitemet alázta meg. Sok ember hitét alázta meg.

Az egész egy sátáni kacagás…
Kiss: – Jól beetettelek benneteket. Azt hittétek harcos, harcra buzdító nemes ember vagyok. Sportvezető. Sok pénzért. :-)))))))))))))))) Pedig nem, elvettem minden NEKEM jót, amit akartam, ha az egy lány, akkor is. nem akarta, elvettem.
Nem sportember.
Hát nem. Nem az.Nem nemes, nem szakember, nem ember, (állati ösztönök) nem jól buzdított.

Férfi társadalom nevében bocsánatot kérni jó lépcsőfok egy 100 emeletes felhőkarcolóban.
De hol vannak a hímoroszlánok, akik a többi 99 emeletet megmásszák???
“Kiss László, Várszegi Lajos és Lantos László mikor mondja ki: „Sajnálom, bocsásson meg!” " idézet a cikkből.

Biztos bennem van a hiba, de én megbocsátani ilyen bűnsorozatért nem vagyok képes.
……………………………
egy:

sportoló
sportokoktató
ember
anya

Mányoki Gergely
Mányoki Gergely

May 09, 2016

Egy nagyon érdemes írás, ami kontextusokra is rámutat. Az eset indikátor és ezt a szerző felismerte. Jelzése a már mindennapi mocsokságnak. És ha lehet még ilyet remélni, talán “az utolsó csepp a pohárban”: egy változás kezdete is lehet.

El kell kezdeni a takarítást. Például azzal, hogy nem arra várunk, hogy lemondjon posztjáról egy becstelen, csaló, hazudó, lopó, hiteltelenné vált ember. Hanem azzal, hogy kimozdítjuk az ilyet, az összeset. Hogy olyat kap, mint kapna nyugaton, ahol ha nem is akarna lemondani, de nem éri meg neki nem azt tennie. Nálunk még mindig megéri, mert a saját kis környezete védi, paskolja a hátát és kapja a lóvét, hallva hogy megérdemelten. És közben mind jobban van alkalma kitanulni a különböző megtévesztő kommunikációs trükköket, pl. a csodálkozva nézést, még ha épp kancsal is. A szocializmus öröksége, hogy Kiss-féléknek alkalmuk volt bizonyítani, médiában helyet, hangot kapni, stb.. De az már a mai korunk saját szennye, amikor őket védő, áldozatokat megmosolygó, vagy lesajnáló, minősítő embereket látunk és sok-sok velük egyetértő hozzászólást hallunk (Gyárfás, Csapó, stb.). Mindaddig, míg hagyjuk magunk körül burjánzani az erkölcstelenséget (így pl. a korruptságot is) a lelki rokkantság csak egyre teljesedni fog kis nemzetünkben. E kór kortünet már és orvosolni az okozók eltávolításával és hatástalanításával kell. Nem mondjuk a májmételynek, hogy le kéne mondjál a májamról, mert nekem nem tetszik a férgesség! Megelőzöm, vagy ha baj van, próbálom a bajt minél hamarabb elkapni. És ha a baj már nagy, akkor sem hagyom ott az okot, hanem az első dolgom, hogy eltávolítom, az összeset, s eltakarítom a mocskot, mit hagyott, mindet. Aztán jöhet a gyógyulás hosszú folyamata.

Kamupipőke
Kamupipőke

May 09, 2016

JUHÁSZ SÁNDOR
May 08, 2016
“megtestesítették azt a provinciális, változásra és fejlődésre képtelen uram-bátyám lehúzós maffia-világot, amely Magyarországot a civilizált világtól elválasztja” -ez eddig igaz sajnos, de melyik világra gondol Bartus?

Unokatestvérekkel ültünk az idős édesanyjuk asztalánál. Megjött a szomszéd és nem sokkal később a szociális gondozó is, aki a Mamát ellátja (kicsit takarít, bevásárol, gyógyszert írat és kivált, stb.). A szomszéd minden előzmény és ok nélkül kezdett el cigányozni. Szidta a gondozót, és arról értekezett, hogy biztosan kevés a Mama nyugdíja és azért kell nélkülözzön, mert a gondozó visz mindent, amit lát, “mert az ilyenek…”.
Az unokatestvérek két javakorabeli férfi a harmadik, itthon élő testvérükkel együtt támogatják a Mamát, nem jutottak szóhoz. Németországban és Nagy-Britanniában, ahol élnek már több évtizede, soha fel nem merült, hogy ne a munkájuk alapján ítéljék meg őket. Az ilyesmi magyar kiváltság!

Csima Zsofia
Csima Zsofia

May 09, 2016

VISSI HILDA: Idézem: “kis kamaszként, de mindennapos látogatója voltam az uszodának és ezek az események ott nem voltak ritkaságok. Még mi gyerekek is sejtettük, hogy mik történnek. Az elkövetők, mindnyájan válogatott sportolók, szinte bálványként élték napjaikat, azt hitték nekik mindent szabad. Az uszoda közönsége, mint egy nagy család, szemet hunyt és összezárt. Ezt tükrözik a mai megnyilatkozások is.” (HALASSY LÁSZLÓ hozzászólása)
Nagy szerencséje van, hogy nincs saját tapasztalata, ezért sokkal jobb lett volna, ha hallgat.(Én is jártam az uszodába, mégse akart senki megerőszakolni. Engem kioktattak, hogyan kell viselkedni férfiak előtt. Sokkal szebb voltam mint az említett hölgy.?????)

Bartus László
Bartus László

May 09, 2016

Kedves BOLDIZSAR J. SAMSON, ez nem egyetemi szeminárium, ahol nem tudjuk, hogy mit miért és hogyan szemléltettek. Azt láttuk, hogy Csapó Gábor a televízióban azt szemléltette, hogy egy nőt voltaképpen nem lehet megerőszakolni, mert csak félre kell húznia mindig magát. Ha ezt nem teszi, akkor nincs erőszak. vagyis, akit meg tudnak erőszakolni, az nem erőszak áldozata. Inkább nem minősíteném az okfejtést, amiért maga Csapó Gábor is utólag bocsánatot kért, ha utána nézel.

Boldizsar J. Samson
Boldizsar J. Samson

May 08, 2016

Kedves Laci!

Akkor éppen Magyarországon tartózkodtam amikor Dr.Csapó Gábor jogász (többszőr is megismételte) hogy nekik az egyetemen hogyan szemléltették a “nemi erőszakot” , tehát nem a saját véleménye volt az akkor, amit te inkrimináltan neki tulajdonítasz a cikkedben!

Szerintem helyes volna megkövetned Dr. Csapó Gábort, legalább egy helyreigazítással, mielőtt még jogvitába nem keverednél vele, mert abból csak te jöhetsz ki rosszul!

Niedyn
Niedyn

May 08, 2016

Egy néhány hete elhangzott rádióinterjúban egy Kádár rendszerbeli úszó nyilatkozik: “végigmentünk az egész uszodán”
Tehát nem csak Kiss és barátai …

dr. Balkowich Gerö
dr. Balkowich Gerö

May 08, 2016

Vissi Hilda! 1./ Aki um. adja magat önszantabol, azt nem eröszakoljak meg, azt a törtenest maskent szokas definialni. 2./ A szepseg relativ fogalom. 3./ Az öndicseretnek kellemetlen szaga van, messzire erzödik.

Takacs Zsuzsanna jol tette, hogy jelentkezett, bar korabban tette volna. A masik ket fö elerese bizonytalannak latszik, nyilvan szandekossagbol, dehat ugyebar ollllyan igen könnnnnyen megy valakit holtnak mondva eltüntetni. Nincs kizarva, hogy ez fog törtenni. Egy azonban el es virul. Erdemes volna a sertett Hölgynek egy nagyon sulyos fajdalomdijat is követelni azokert az esztendökert, amig megkiserelte feldolgozni a törtenteket. Ugy erzem, hogy kötelessege is a legnezebben viselhetö büntetest kiharcolni, hogy legyen vegre valami elrettentö pelda az ilyes gazemberek mocskos szorakozasai ellen.

Rivka deutsch
Rivka deutsch

May 08, 2016

Hilda, te nem ertettel semmit, abbol amit olvasas!

Bartus László
Bartus László

May 08, 2016

Kedves Rhén Barbara, mondhatnám, hogy én annyi méltatlanságot és gyűlöletet kapok, hogy ebben a serpenyőben nyugodtan elfér néhány méltatás is, de nem mondom. Pedig így van. Viszont soha nem adtam okot arra, hogy gusztustalanul ajnározzanak, soha nem gyűjtöttem híveket és követőket, a rajongást nem szeretem, az amúgy is gyakran csap át irracionális gyűlöletbe. Ha valami nem tetszik, azonnal “hullámzó” lesz az írásaim színvonala, stílusa és tartalma, mert az emberek csak azt szeretik, ami megegyezik saját véleményükkel. A személyemre vonatkozó hízelgéseket nem engedek be, de az emiatt kimoderált hozzászólásokat Ön nem látja. De ugye azt nem várja tőlem, hogy ha valaki azt írja, hogy egyetért a cikkel, szerinte tökéletesen fejezi ki az ő gondolatait is, szerinte egy írás színvonalas és igaz, azt kitöröljem? Ha valakinek ez a véleménye, nyugodtan írja le. Ön eltúlozza, szerintem, ezen az oldalon nem nagyon lát olyan gusztustalan ömlengéseket és főleg nem abban a mennyiségben, mint egyes politikusok és közéleti szereplők Facebook oldalán vagy fórumaiban. A nem személyeskedő és nem mocskolódó ellenvéleményeket és krtikákat sem moderáljuk ki, sajnos, kevesen tudnak ellenvéleményt személyeskedő mocskolódások nélkül megfogalmazni. Bár ne így lenne. Mindig is elleneztem és kifogásoltam a bálványozásokat, szerintem itt olyat nem talál. Elég erősen állok a férfias sarkamon, és nem szorulok rá, és tudom, hogy az ilyesmi mennyit ér. De köszönöm a jelzését, a jövőben is figyelek erre, hogy ne tűnjön senkinek úgy, hogy én ezt szeretem. Üdvözlettel, Bartus László

Vissi Hilda
Vissi Hilda

May 08, 2016

Én is jártam az uszodába, mégse akart senki meg erőszakolni. Engem kioktattak, hogyan kell viselkedni férfiak előtt. Sokkal szebb voltam mint az emlitett hölgy.

Feke Edit
Feke Edit

May 08, 2016

Minden betűjével egyetértek! Az botlás, ha lógok a villamoson, ha kicsúszik egy káromkodás a gyerek előtt a számon, a nemi erőszak bűncselekmény! Elévülhetetlen. Amikor egy képviselő megveri az élettársát és ráfogja a kutyára és felmentik, amikor egy kórházigazgató bosszúból lúggal önti le volt barátnőjét, és alig 4 évet kap, de csak az áldozat kitartó erőfeszítése miatt… amikor a politika minden ügybe beleszól, felment, elbagatelizál, addig ez a társadalom beteg marad, egy erkölcstelen kormánnyal az élén… rettenetes.

Zöldi Mihály
Zöldi Mihály

May 08, 2016

Kedves Halassy László! Nyilván tévedésből keverte bele Szőke Katót, nem ő nyilatkozott, kérem javítsa ki!

Rhén Barbara
Rhén Barbara

May 08, 2016

Kedves Bartus Úr, Önnek különféle színvonalú írásai vannak, de mindegyiket hitelteleníti, hogy bennhagyja ezeket a gusztustalan, idolátrikus ömlengéseket a hozzászólásokban. Legyen férfi, álljon a sarkára és vessen véget ennek a taszító gyakorlatnak.
(Nekem elég, ha csak Ön olvassa, Kizárt, hogy átengedné a cenzúrán.)

Halassy László
Halassy László

May 08, 2016

Bár nagyon untam már a “Kiss ügyet” azért nagyon örülök a fordulatnak, mely szerint az áldozat szerencsére él és látszólag jó egészségnek örvend. Az akkori események nem leptek meg, mert igaz hogy kis kamaszként, de mindennapos látogatója voltam az uszodának és ezek az események ott nem voltak ritkaságok. Még mi gyerekek is sejtettük, hogy mik történnek. Az elkövetők, mindnyájan válogatott sportolók, szinte bálványként élték napjaikat, azt hitték nekik mindent szabad. Az uszoda közönsége, mint egy nagy család, szemet hunyt és összezárt. Ezt tükrözik a mai megnyilatkozások is. És én most csak a szakmára gondolok, mert az ilyen rugógerincű Aczél féle nyilatkozat tevőket nem veszem figyelembe. Megdöbbent viszont a MUSZ funkcionáriusainak hozzáállása akik nyilatkozataikkal ugyanarra az erkölcsi szintre süllyednek mint az elkövetők. Ez bizonyítja amit fentebb írtam, az uszoda zárt családiasságát. Mélységesen csodálkozom Szőke Kató nyilatkozatán, aki Kiss Lászlót kedvenceként emlegeti, mert ha valaki akkor Ő igazán ismerte az uszoda világát, hiszen férje is, lánya is (Gyarmati Andrea úszó olimpikon) ott töltötte mindennapjait. Csak remélem, hogy a mai vezetés részéről csak tévedés ez a véd és dacszövetség és előbb-utóbb elhatárolódnak Kiss László korábbi cselekedeteitől. Kiss későbbi eredményei nem feledtethetik korábbi vétkeit. Az igaz hogy vétkiért megkapta, a nevetségesen alacsony, büntetését, de erkölcsi felmentést nem kapott és soha nem is kaphat.

Bene Erzsébet
Bene Erzsébet

May 08, 2016

Vajon miért csodálkozunk, ha az ilyenek által “nevelt” emberek felnőtt korukra szociálisan teljesen érzéketlen, gátlástalan, empátiával, szégyenérzettel, még a megbánás készségével sem rendelkező, mindenen átgázoló, a fair play-t nem ismerő, saját hibájukat, felelősségüket fel nem ismerő, még kevésbé elismerő, mindent lenéző, esztelenül harácsoló, a saját felsőbbrendűségüket hirdető olyan hazug, aljas gazemberekké váltak, mint a nemzeti geci, a köteles házmester, a kakadu külügyér, vagy az annyit-is-ér főszolga, akikből már az emberi együttérzés minimuma is hiányzik.

NAGY ISTVÁN
NAGY ISTVÁN

May 08, 2016

köszönöm László, a szívemből írtál, minden szavaddal egyetértek. Sajnos akiknek – akikről – szól a cikk, ezt meg sem értik, ha mégis, tökéletesen ignorálják, mert ők a törvények és a morál felett állnak, élnek, egy kiváltságos világban. Kérlek folytasd, ha a belföldi sajtó aljasul, sunyin, gyáván hallgat, kell valaki aki felemeli a szavát, aki tükröt tart. Üdvözöllek, nagy istván

Kis Éva
Kis Éva

May 08, 2016

A szerző, Bartus László minden mondatával egyetértek.Zsuzsannának mély tiszteletem azért a bátorságért, hogy ki mert állni az igazáért.

Penszki Tibor
Penszki Tibor

May 08, 2016

Teljesen egyetértek a cikkben foglaltakkal.Sajnos ez a helyzet a mai Magyarországon.Kíváncsi lennék,hogy az ilyen Gyárfás félék mire vinnék más országokban.Szerintem már rács mögött néznék az olimpiát.De nem is érdemel jobbat,hasonlóan korrupt,csaló társaival együtt.Az ilyen emberek taszították ide ezt az országot ahol most van.Csak abban lehet bízni,hogy egyszer minden húr elszakad és gondolom mindenki ismeri azt a mondást,hogy a történelem megismétli önmagát(1956).

Zsobrakt János
Zsobrakt János

May 08, 2016

Hú !!! Zseniális vagy írókám: mintha én írtam volna ezt a cikket.Ez a magyar valóság (itt, ma és a múltban is). Hát sajnos ez az emberi mocskok világa… egész a miniszterelnöki székig és az igazságszolgáltatáson át. Egyenlőre ennyit.

humanitás
humanitás

May 08, 2016

Kedves Bartus László!

Köszönet, hogy őrződ a lángot. Sajnos nagyon kevesen vagytok. Nem tudni miért az értelmiség visszahúzódott a vackába pedig napjainkban égetően szükség lenne rájuk.Még egyszer: köszönet, hogy „tartod a frontot”!

jborjan
jborjan

May 08, 2016

Nézzük meg az eredeti fotót Kissékről. Két jóvágású fiatal úr, minden ujjára kap egy egy nőt, de nekik ez volt a hőstett. És Kiss? Egy nyeszlett kis senki, aki csak az ájult csajra fekszik rá, harmadiknak. Nem is érdemelt többet. Amikor a semmi ember (nem is ember) aztán karriert csinál. Büszke lehet rá a családja. Húzzon el legalább a Fülöp szigetekig! Szarházi.

Hegedűs Ferencné
Hegedűs Ferencné

May 08, 2016

Minden elismerésem a hölgyé, nem lehet mindegy kiállni az emberek elé, gratulálok a bátorságához! Ezek után nem lehet el mismásolni a tényeket!!!

menasagh
menasagh

May 08, 2016

Az, ahogy az ügy a napvilágra került, ahogy most az áldozat nyilatkozik, azt a benyomást kelti, hogy nem az erőszak és annak a büntetése a lényeg hanem valami egyéb, valami amivel ismét fel lehet piszkálni egy elfelejtett és amúgy a maga idejében lezárt ügyet.
Az igaz, hogy az ilyent erőszakot elfelejteni és megbocsájtani nem lehet, de ha igaz hárman voltak és a másik kettő mintha nem is volna bűnös Zsuzsi néninek…és ha fájt neki miért nem bolygatta mostanig, és miért nem azokat hibáztatja akik őt kurvának nevezték és halottnak nyilvánították ?

kisült a felcsúti bukta
kisült a felcsúti bukta

May 08, 2016

remök írás.
magyarországot beborítja a mocsok.
orbánnak és bűnbandájának ezz a lételeme. erre játszanak rá, ezt erősítik.
vak komondorosok balkánja.

anima
anima

May 08, 2016

Tokeletes korkep egy orszagrol, es annak neperol. Minden defincioja igaz! Itt farkasok uralkodnak, es aki nem tartozik kozejuk, felfaljak. De az Eu. Emberi Jogi Birosagan sem eppen langeszek, es a batorsag mintakepei vannak, sok penzert.

Dr. Sütő László
Dr. Sütő László

May 08, 2016

Kételkedni és kérdéseket feltenni mindig kell !! Csak a szavak szembeállítása nem elég ! Hogyan lehet az, hogy anno egyetlen szakadt ruhadarab, egyetlen kis sérülés sem került említésre. Lehetett e szerepe a történet ilyenformán való előadásának abban, hogy akkor egy abortuszt csak ilyen nyomós indok esetén hajtottak végre ? Nem szabad érzelmek által befolyásolt döntést hozni ! Aki ezt teszi az könnyen hibázik !!

Fazekas Bertalan
Fazekas Bertalan

May 08, 2016

Kedves Bartus Laci !! Teljesen egyetértek az okfejtéseddel.. A mai társadalmunk legfőbb életben tartója az erőszak,, ezért, ha nem is történik az átlag ember számára érzékelhető erőszak, akkor gyártanak !! Ilyen a körmendi kreált erőszak is ,, mert a hatalomnak van szüksége az ilyen kitalált erőszakra, hogy azzal elfedje a MNB – ban a mindannyiunk pénze ellen elkövetett erőszakot,, a pénz alapítványokba való kimentésével.. Vagy naponta ágyúznak a 0,9 %- os nyugdíj emelés hatalmas eredményével , ami átlag 500- 1200 Ft-ot fog jelenteni havonta egy nyugdíjasnak ,csupán azért, hogy eltakarja a Matolcsy,, a MÁV vezérasszony, a posta vezér stb. a 150 %-os bérnövekedését, amely így a havi 2 millióról,,, 5 millióra ugrik, és ebben nincs benne a saját maga által gyártott alapítványokban betöltött álfunkciók után felvett milliók…

Juhász Sándor
Juhász Sándor

May 08, 2016

“megtestesítették azt a provinciális, változásra és fejlődésre képtelen uram-bátyám lehúzós maffia-világot, amely Magyarországot a civilizált világtól elválasztja” -ez eddig igaz sajnos, de melyik világra gondol Bartus?

Trucza Tibor
Trucza Tibor

May 07, 2016

Magánemberek, nők, kiemelték a tegnapi nyilatkozat után, hogy milyen szép volt Takáts Zsuzsannától, hogy utolsó mondataiban Kiss családját sajnálta.
Szerintem ezt félreértették.
Egy remek ívű riportban, ahol Zsuzsanna, elmondta, hogy élete legnagyobb félelme, a megtörtént erőszak titkolása volt fiával szemben, rázúdította a Kiss családra ugyanezt az igazságot.
Nem folyt vér, de ez egy igazi tarantínói bosszú volt.

Laszlo Kiss
Laszlo Kiss

May 07, 2016

Így győzheti le egy áldozat az erőszak tevőjét..

Szóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Iványi Margit: Nem a kormány
Iványi Margit: Nem a kormány

Szerző Amerikai Népszava February 05, 2017 1 Hozzászólás

Nem a kormány mondta gyűlölködve a trolin: nézd ezt a sok mobiltelefonos senkiházit; Nem a kormány dolgozott éjt-nappallá téve, hogy a menekültek emberi szóhoz és emberséges ellátáshoz jussanak…

Tovább

Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van
Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van

Szerző Bartus László February 04, 2017 8 Hozzászólás

A nacionalista szólamok mögött az áll, hogy az Orbán-banda szemet vetett a söriparra. Újraosztanák a piacot, mint a trafikokat. A török hódoltság, Erdély és a Székelyföld, az Igazi Csíki Sör leple alatt "Mészáros Lőrinc" szemet vetett a magyar sörgyárakra.

Tovább

Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?
Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?

Szerző Bartus László January 31, 2017 4 Hozzászólás

Ezért, ha a NOB Budapestnek ítélné az olimpiát, ekkora politikai haszon és anyagi nyereség elől Orbán nem fog elugrani, hogy ismeretlen senkik kanalazzák le a politikai hasznot is, és közvetve a megnövekedett állami párttámogatással a pénzt is.

Tovább