Az Orbán-rendszer törvénytelen


Szerző Amerikai Népszava April 24, 2016 6 Hozzászólás

Az Orbán-rendszer törvénytelen

 

Ma még ünneplik az alkotmányos rend megdöntésével létrejött törvénytelen és illegitim alaptörvényt az önkényuralom komisszárjai, de eljön az idő, amikor ezért életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása lesz aktuális. Orbán államellenes bűncselekményt követett el, amikor egy új rendszer megalapításával és létrehozásával bízta meg magát. Csak azért nem akasztják fel érte, mert Magyarországon eltörölték a halálbüntetést. 

A 2010. évi országgyűlési választásokat Sólyom László köztársasági elnök az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény alapján írta ki. Eszerint 2010. április 11-én és 25-én országgyűlési választásokra került sor. A választások célja az volt, hogy a választópolgárok szavazatai alapján eldöntse, kik jutnak az Országgyűlésbe. Szavazni egyéni képviselőkre és pártlistákra lehetett. Nem szerepelt a szavazócédulán az alkotmányos rendre, új rendszer megalapítására, új társadalmi szerződés megkötésére vonatkozó kérdés. A választópolgárok semmi ilyesmire nem szavaztak.

Az 1989. évi XXXIV. törvény szerint a választások eredménye az országgyűlési mandátumok megszerzésére vonatkozik. Az országgyűlési választás győztese bármilyen mértékű győzelem esetén sem jogosult a választások eredményét olyan szavazássá nyilvánítani, amire vonatkozó kérdés a szavazólapon nem szerepelt. Itt látható oldalt a hivatalos választási hirdetmény. Azon nem szerepel sem új rendszer megalapítása, sem új társadalmi szerződés megkötése, sem az alkotmányos rendet megdöntú új alaptörvény létrehozása.

A választás második fordulója után este 9 órakor Orbán Viktor a Vörösmarty téren a következőket mondta: “Ma forradalom történt a szavazófülkékben. A mai napon a magyarok bebizonyították, hogy van értelme hinni a demokráciában, mert demokratikus keretek közt olyan változást tudtunk véghez vinni, amit más korokban csak a forradalmak.” A “demokratikus keretek” mindössze azt jelentette, hogy egy demokratikus úton hatalomra került kormány fogja megdönteni az alkotmányos rendet, ahogyan más esetekben ez forradalmakban szokás. Orbán azt mondta, hogy “az elmúlt évek tanulsága az, hogy rendszert váltani nem lehet, rendszert csak megdönteni lehet, megdönteni és újat alapítani”. Kijelentette: „ma a magyarok rendszert buktattak, (…) és megalapították a nemzeti együttműködés rendszerét.” Mindez bizonyítja, hogy Orbán kezdettől fogva tudta, mire készül, és bejelentette az államcsíny tényét, csak azt senki nem vette komolyan.

Az új rendszer alapításáról akkor még rajta kívül senki nem tudott. Azok sem, akik állítólag megszavazták. Fogalmuk sem volt arról, hogy bármi ilyesmire szavaztak volna. Sokáig mindenki azt hitte, hogy ez csupán játék a szavakkal, de minden az alkotmányos renden belül marad. Azóta kiderült, hogy ez a demokratikus alkotmányos rend megdöntését és a demokratikus Alkotmány eltörlését jelentette. Demokráciát nem másik demokráciára váltanak, hanem diktatúrára. Demokrácia csak egyféle lehet. Ami nem demokratikus, az diktatórikus.

Orbán Viktor és pártja 2010-ben demokratikus választáson törvényesen került hatalomra. Amikor a választási győzelmet “fülkeforradalommá” minősítette, és erre hivatkozva új társadalmi rendszer bevezetéséről hozott országgyűlési határozatot, akkor az alkotmányos rend megdöntésére irányuló előkészület bűncselekményét követte el. Az alkotmányellenes NENYI megvalósításával és az Alkotmány önkényes eltörlésével megdöntötte az alkotmányos rendet. Államcsínyt, államellenes bűncselekményt követett el, s megszűnt Magyarországon a törvényes hatalom. Attól kezdve Magyarországon nincs törvényes, alkotmányos és legitim hatalom, a hatalmat egy törvénytelen maffia bitorolja. Magyarországon nincs jogállam, nincs alkotmános berendezkedés, minden törvény törvénytelen, törvényen kívüli állapot uralkodik.

Orbán nem mondott igazat, amikor azt állította, hogy “demokratikus keretek közt olyan változást tudtunk véghez vinni, amit más korokban csak a forradalmak”. Az érvényben levő törvényes Alkotmány nem adott lehetőséget az alkotmányos rend megváltoztatására. Demokratikus keretek között az alkotmányos rend megváltoztatására nincs lehetőség. Egy demokratikus országgyűlési választás nem “buktat rendszert”, csak kormányt. Ez a szavazás nem a rendszerről, hanem a rendszeren belül működő Országgyűlés összetételéről határozott és négy évre szólt. A rendszer megváltoztatásáról nem demokratikus szavazás döntött, hanem egyedül Orbán Viktor. A szavazópolgárok az országgyűlési képviselők személyéről döntöttek, Orbán saját törvénytelen terve mögé a választópolgárok másról szóló szavazását állította. Ez csalás, törvénytelenség, hamisítás. Nincs törvényes alapja Orbán rendszerének.

Miután Orbán az országgyűlési képviselők választásáról szóló szavazás eredményét minősítette önkényesen az alkotmányos rendről szóló szavazásnak, és erre hivatkozva jelentette be egy új rendszer megalapítását, azt a hamis látszatot keltette, mintha erre kapott volna felhatalmazást a magyar néptől. Ez az állítás hamis, politikai szélhámosság. Az alkotmányos rend megváltoztatása a “fülkeforradalom” alapján a legsúlyosabb államellenes bűncselekmény. 

A Btk. 139. § (1) bekezdése szerint "Aki olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve – különösen fegyveres erő igénybevételével – megváltoztassa, bűntettet követ el, és öt évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (3) Nem büntethető az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása miatt, akinek önkéntes elállása következtében a bűncselekmény folytatása elmarad, vagy aki annak folytatását önként megakadályozza."

Az alkotmányos rend megváltoztatására irányuló előkészület szakasza végetért a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata országgyűlési határozatban való elfogadásával. A NENYI megszavazásával kezdetét vette az alkotmányos rend megdöntése. A demokratikusan megválasztott parlament kormánypárti többsége törvénybe iktatta a “fülkeforradalmat”, és kinyilvánította az érvényben levő alkotmányos renddel szemben egy új rendszer megalapítását. Olyan választói akaratra hivatkozva, amely kizárólag Orbán Viktor képzeletében élt, aki az országgyűlési választásokat utólag az alkotmányos rend elleni szavazássá nyilvánította.

Az Alkotmány bizonyos feltételekkel lehetővé teszi azt, hogy új alkotmányt hozzanak létre. De az új alkotmány sem változtathatja meg az alkotmányos rendet. Egy új alkotmány célja az alkotmányos rend megerősítése és nem eltörlése. Ezért téves hivatkozás az, hogy Orbán törvényesen módosíthatta az alkotmányt, mert egy törvényesen létrehozott új alkotmány sem változtathatja meg az alkotmányos rendet. Orbán bűne elsősorban az, hogy a semmiféle legitimációval nem rendelkező új alaptörvénye megdöntötte az alkotmányos rendet.

Az Orbán által létrehozott rendszer nem ismeretlen és nem előzmények nélküli. Ennek a rendszernek az ideológiai alapjai bekerültek a törvénytelen és illegitim alaptörvénybe, amelyet Orbán hűbéresein kívül senki nem szavazott meg. Ezt ő erőszakkal kényszerített az országra. Az alaptörvény preambulumának nevezett Nemzeti Hitvallás kimondja, hogy Magyarország “keresztény ország”, a nemzet megtartó ereje a “kereszténység”, továbbá „büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.” Az államiságot és a nemzeti egységet Magyarország jelenlegi alaptörvénye szerint a “Szent Korona” testesíti meg. Ez azt is jelenti, hogy az orbáni “rendszerváltás” még nem ért véget, mert az alaptörvény egy “keresztény királyság” alapjait vetette meg. Az Orbán-rendszer vége nagy valószínűséggel egy királyság lesz, és szándéka szerint királyi dinasztiát alapít egy államellenes bűncselekményre és az államcsínyre alapozva.

Ez a “keresztény királyság” ideológiailag azonos a Horthy-rendszer “keresztény-nemzeti” ideológiájával és államformájával. Arra lehet számítani, hogy a Vár felújítása után Orbán a koronát felviteti a Várba és visszahelyezi közjogi méltóságába. Hogy királlyal vagy király nélküli királysággal, ez még nyitott kérdés. De nem lenne meglepő, ha Orbán Ráchel személyében királyi esküvőt tartottak volna, amikorTiborcz Istvánnal egybekelt. Orbán új államalapítónak képzeli magát, miután magáévá tette a hamis ideológiát, amely a nemzeti identitást a katolicizmussal azonosítja. A katolicizmus a legnagyobb ellensége a liberális demokráciának, a pluralizmusnak, a tényleges parlamentarizmusnak, a jogállamnak, a szabadságnak, a kapitalizmusnak és a Köztársaságnak. Mindannak, ami az utolsó törvényes Alkotmány alapjait jelentette, aminek megvédésére esküdött fel Orbán.

Orbán a liberális demokrácia Alkotmányára és annak megvédésére esküdött fel, majd az esküjét megszegve a liberális demokrácia Alkotmányát eltörölte. Mindez a magát “demokratikusnak” nevező ellenzék bűnpártoló magatartása és legitimációja, korrupcója nélkül nem lett volna lehetséges. Ezért annak az ellenzéknek, amely ezt legitimálta, elévülhetetlen felelőssége van az Orbán-rendszer létrejöttében és megszilárdulásában. Felelősek mindazért, ami ezután következik. Az áruló és korrupt “ellenzéki” pártok vezetőit egy jogállamban bíróság elé kell állítani és a közügyektől el kell tiltani. Ennek a garnitúrának Orbánnal együtt mennie kell. A rendszer igazi ellenzékének, a valódi liberális demokratáknak ezeket az árulókat ugyanolyan ellenfelüknek kell tekinteniük, mint Orbánt és bűntársait, mert ők az Orbán-rendszer legfőbb támaszai.

 
Amerikai Népszava
Amerikai Népszava

Szerző6 Válasz

Mano
Mano

April 25, 2016

technikai (elnézést)

Mano
Mano

April 25, 2016

Csak teknikai észrevétel:a 7-ik bekezdés kétszer szerepel…

bumburi
bumburi

April 25, 2016

Kiss Pál, nem a nép legitimálta Orbán illiberális rendszerét, hanem a képviselők, akik erre nem kaptak felhatalmazást a választóiktól. A NÉP majd (ha lesz egyáltalán) 2018-ban legitimálja a választáson, ha addig észhez nem tér.Bár erre sincs semmi remény. A hívek mindkét oldalon azt hiszik el, amit mondanak nekik. Még véletlenül sem mernek megnyilvánulni saját véleménnyel a képviselőikkel szemben.

kiss pál
kiss pál

April 25, 2016

A cikk jogos lett volna 2014. áprilisáig.Utána azonban az elsöprö többség legitimzálta,és feljogositotta további folytatásra.Most ugyszintén,mert a preferenciák ugyanolyanok,mint 2014 ben. Orbán rájött a néplélekre,ugy fütyül ahogy többség táncolnn akar.Nem manipuláli itt senki semmit,nem az árnyék miatt süt anap…Orbán az árnyék,a nép a nap.

Laska Veronika
Laska Veronika

April 24, 2016

Akkor ezek szerint nem is számonkérhetőekazokért amiket elkövettek?

Goj
Goj

April 24, 2016

Laci.
Amit leirtàl-sokunknak elképzelhető.
A szadesz sokunkkal megutaltatta a “liberalizmust”-amikènt Németh Sándor veled a Gyülit.
Bármit el tudunk fogadni egy “balliberàlisok” uralta “köztàrsaság” helyett..
Következésképp -egy új Horthy rendszert is Orbànnal..
EMIATT bukott el minden “balliberàlis” Amerikából szponzoràlt “kisérlet”-a Libásé is utoljàra.
Talán nem vagyunk elèg “filoszemitàk”.
De hidd el-nagyon sok oka van erre sokunknak..

Szóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Iványi Margit: Nem a kormány
Iványi Margit: Nem a kormány

Szerző Amerikai Népszava February 05, 2017 1 Hozzászólás

Nem a kormány mondta gyűlölködve a trolin: nézd ezt a sok mobiltelefonos senkiházit; Nem a kormány dolgozott éjt-nappallá téve, hogy a menekültek emberi szóhoz és emberséges ellátáshoz jussanak…

Tovább

Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van
Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van

Szerző Bartus László February 04, 2017 8 Hozzászólás

A nacionalista szólamok mögött az áll, hogy az Orbán-banda szemet vetett a söriparra. Újraosztanák a piacot, mint a trafikokat. A török hódoltság, Erdély és a Székelyföld, az Igazi Csíki Sör leple alatt "Mészáros Lőrinc" szemet vetett a magyar sörgyárakra.

Tovább

Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?
Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?

Szerző Bartus László January 31, 2017 4 Hozzászólás

Ezért, ha a NOB Budapestnek ítélné az olimpiát, ekkora politikai haszon és anyagi nyereség elől Orbán nem fog elugrani, hogy ismeretlen senkik kanalazzák le a politikai hasznot is, és közvetve a megnövekedett állami párttámogatással a pénzt is.

Tovább