A Hit Gyülekezete Orbán Gáspár gyülekezete ellen támadt


Szerző Amerikai Népszava April 25, 2016 61 Hozzászólás

A Hit Gyülekezete Orbán Gáspár gyülekezete ellen támadt

"Akasztják a hóhért" - mondhatnánk, miután az elkatolizálódott és megkövesedett Hit Gyülekezetével szemben is új reformmozgalom támadt. A Felház nevű közösséget minden kétség nélkül nevezhetjük annak, mert berobbanását nem Orbán Viktor fiának, hanem a fiatal evangéliumi hívők között gyakorolt hatásának köszönheti. 

A Hit Gyülekezete nem Orbán Viktor fia miatt támadt a Felházra, ahogy ezt egyesek hinnék, hanem annak ellenére. A tőlük szokatlanul finom hangvétel éppen annak köszönhető, hogy a Hit Gyülekezete nem akar Orbánnal ujjat húzni. Németh Sándor egyháza ma már a katolikus egyházzal együtt a Fidesz fiókegyháza. Államegyházi státuszban Orbán Viktor szellemi és ideológiai támogatója. Ehhez tegyük hozzá, hogy anyagi haszonélvezője, aminek nem kevés szerepe van abban, hogy Németh Sándor beállt Orbán szekerét tolni. Ennek rendeli alá az ATV tevékenységét is.

A Hit Gyülekezete mai pozíciójából inkább az következne, hogy meg sem szólalnak Orbán Gáspár friss szellemű gyülekezete láttán, de Németh Sándor harminc éve veti rá magát minden konkurenciára. Németh egyháza nemcsak a történelmi egyházakkal szemben volt mindig arrogáns és durván elutasító, hanem a rivális kisegyházakkal szemben is. Velük szemben még inkább. A Szabadegyházak Tanácsa nem végzett olyan pusztítást a kisegyházak körében, mint a Hit Gyülekezete egyes riválisaival szemben.

Németh Sándor a Jézust is meggyilkoló római katonákkal

Ebben nem csak teológiai szempontok játszottak szerepet, hanem ugyanazok az árokásó mechanizmusok, amelyek a Fideszt és a totalitárius rendszereket jellemzik, hogy saját táborukból ne lehessen átjárni másokhoz. Németh Sándor azonnal durva támadásokat intéz mindenki ellen, aki a legkisebb mértékben is veszélyt jelent saját tizedfizetőire. Titkosszolgálati módszerekkel térképezi fel és veri szét a legártalmatlanabb szerveződést is. Rendezvényeiken botrányt provokálnak, lejárató röplapokat készítenek, uszítanak ellenük.

A Vigyázó Blog a Hit Gyülekezete félhivatalos blogja, amely Németh Sándor szektás nézeteit terjeszti. A "Felház: kiről szól a szerveződő hipszteregyház" című cikk Németh Sándor megszokott szélsőséges stílusához képest meglehetősen finom hangon döngöli a földbe a Felház nevű gyülekezetet. Ez Orbán Viktor miatt van így, nem akar Németh nyíltan konfrontálni Orbánnal emiatt. Azt viszont nem tudta elnézni, hogy bárki meri itt még rajta kívül imádni, dicsérni az Istent, legfőképpen pedig a fiatalokat tőle elvonzó gyülekezetet toborozni.

Németh Sándor maga is utolérte a katolikus egyházat, a saját lerövidített történelmében túl van a konstantinusi fordulaton. Az egykori lázadó hasonult azokhoz, akikkel szemben alternatívát kínált. Megcsontosodott, bálványimádó, az állammal összefonódó hivatalos egyház lett, amelyben ő a kőbányai pápa. S utolérte őt a katolikus egyház sorsa, egy másik "hit gyülekezete" támadt, amely elveti a formalizmust, a közvetítőket Isten és ember között, és megtalálta az utat az élő Istenhez. Mindezt olyan fiataloknak kínálja rendkívül vonzó formában, amilyeneket a Hit Gyülekezete vonzott egykor, s akiket ma is szeretne elérni, de nem tud. Németh Sándor vagy Kiss-Rigó László püspök ma egyforma alternatíva, azzal a különbséggel, hogy Kiss-Rigó békén hagy.

A kőbányai pápa fehér ruhájában

Isten utolérhetetlen bölcsességében gyönyörködnek Németh Sándor sok évtizedes ismerői, hogy Isten nem lesújt rá a temérdek bűneiért, hanem tükröt állít elé. Olyanok állítanak alternatívát vele szemben, és töltik be az általa elhagyott szerepet, amilyen egykor az ő egyháza volt (ő maga azonban sosem, ezért is tért vissza a katolicizmusához, azzal a különbséggel, hogy magát tette meg pápának). Ennél nagyobb megaláztatást el sem lehet képzelni Németh Sándornak, ahogyan a saját szemei előtt nő ki a rivális Hit Gyülekezete, és szipkázza el előle az életre való fiatalokat, akik nélküle ismerik meg és élvezik az Istennel való közösséget. Miközben agyon sem csaphatja őket, mert köztük van a miniszterelnök fia, s ő az apjának eladta magát, az apjától függ az élete.

A Hit Gyülekezete Lót feleségeként megkövesedett egyház, bekerült a levesbe, az igazi ébredés rajtuk kívül van. A Németh Sándor által fogságba ejtett és megfélemlített, agyonterrorizált emberek szeme előtt nő ki a földből egy olyan kezdeményezés, amelyet nem tud Németh Sándor a korábbiakhoz hasonlóan eltaposni, mert nem mer Orbánnal szemtelenkedni. Fantasztikus ez az isteni bölcsesség, hogy Orbán Gáspárt helyezte ide, mert Németh senkitől nem fél, csak akinek hatalma és nála nagyobb ereje van. Ma már odáig züllött, hogy a hatalmat, a dicsőséget és a pénzt tőle kapja. Ennél felemelőbb és fantasztikusabb dolog nem is történhetne az általa leigázott evangéliumi kereszténységben. Isten ajtót nyit a Németh által eltaposott és leigázott embereknek és gyülekezeteknek.

A leggyönyörűbb az, ahogy a teológiai végzettséggel nem rendelkező Németh Sándor kétségbe vonja a Felház vezetőinek elhívását és jogát arra, amit tesznek. Az általa alapított teológiai főiskola saját magának adott diplomáját és Pat Robertson egyetemének "gyakorlati munkáját" elismerő papírját ne tekintsük valódi teológiai végzettségnek, mert nem az. Németh Sándor ezért mindig is arra hivatkozott, hogy a Biblia szerint Isten szól az emberhez, Isten hívja el, Isten keni fel a szolgálatra, nem emberek. Akárcsak a Felház vezetőit.

Most azt vonja kétségbe, amikor megjelenik a konkurencia, amire ő hivatkozott. Nincs okunk kétségbe vonni, hogy ezeket a fiatalokat Isten hívta el, sőt a jelek azt mutatják, hogy valóban ez történt. A gyümölcsök mellettük szólnak. Még az is, hogy nincs köztük egy másik "Németh Sándor", ezért nehéz helyzetben van a Hit Gyülekezete, mert nem tud semmiféle nemtelen támadást intézni szokása szerint az egyszemélyes vezetővel szemben, mert ilyen nincs. Nem merevedtek bele intézményekbe, szabadok, mint az első keresztények.

Azt írja a "Vigyázó" óvatoskodó cikke, hogy "Azt csak találgatni lehet, hogy mi a célja egy olyan felekezetnek, amelynek leendő vezetői egyelőre csak egymást validálták, és láthatóan semmilyen kérdést nem tolerálnak önmaguk elhivatottságával kapcsolatban. PONTOSABBAN, AZ IGAZOLÁST A FIATALOK NÖVEKVŐ ÉRDEKLŐDÉSE HIVATOTT MEGADNI. Ez a bizonyíték azonban ingatag lábakon áll, hiszen a fennen hangoztatott “ébredésből” egyelőre annyi látszik, hogy sikerült különböző felekezetekből néhány száz – túlnyomórészt már hívő – résztvevőt toborozni a korlátozás nélküli szabadság morális populizmusával".

Először is, Németh Sándort és a Hit Gyülekezetét semmi más nem igazolta, mint az akkori fiataloknak a Felházhoz hasonló érdeklődése. Ami pedig az "ébredés" kritikáját illeti, az nevetséges, hiszen egy vallási megújulási mozgalom, mint amilyen régen a Hit Gyülekezete is volt, először mindig azokat a hívőket éri el, akik saját egyházukban és közösségükben nem találják meg a hit frissességét. A Hit Gyülekezete a legnagyobb elutasítást azért kapta, mert elszippantotta a történelmi egyházak és más közösségek híveit. Ha a Felház hivatkozása ingatag lábakon áll, akkor a Hit Gyülekezetének legitimitása is ingatag lábakon állt, mert mindig is erre hivatkozott. 

Másrészt, Németh Sándor bibliainak és demokratikusnak nem nevezhető felfogásával szemben, mindenki odamegy, ahova akar. Mindenki ott és akkor imádja az Istent, ahol akarja. Ebben senki nem korlátozható. Mindenki úgy imádja az Istent, ahogy akarja, anélkül, hogy a Hit Gyülekezete vagy Németh Sándor kőbányai pápa jóváhagyná vagy engedélyezné. Nincs szükségük senki hitelesítésére, a bibliai norma az, hogy ha nem Istentől van, akkor úgyis megszűnik, de ha Istentől van, akkor nem jó hadakozni ellene.

Németh Sándor eligazítja Rónai Egont, mint egy megszeppent kisfiút, miről szóljon az ATV

A leggyönyörűbb azonban az, amikor a Hit Gyülekezete blogja "korlátozás nélküli szabadság morális populizmusának" nevezi az Istentől kapott szabadságot. Való igaz, hogy a Felházban nincs Németh Sándor fasiszta terrorja, elnyomása, kontrollja és megfélemlítése, amivel gyötrik szerencsétlen megtért híveket, állandóan a pokollal fenyegetve azokat, akikért Jézus meghalt és akiknek örök üdvösséget szerzett. Van, ahol nem a terror és a félelem tartja egyben a híveket, hanem a szabadság levegője, ami Istentől származik.

Németh Sándor szektája Pál apostollal ijesztget, miszerint "Pál apostol saját magára is érvényesnek tartotta azt, hogy – mai fogalommal – ne mások teljesítményével marketingolja szolgálatát, mondván: “Nem az a kipróbált, aki magát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl.” Itt senki nem ajánlja magát Németh Sándoron és gyülekezetén kívül, senki nem Németh Sándor teljesítményével "marketingolja magát", mert Németh Sándor ilyen teljesítményre már régen nem képes. Csak azok gyapálására, akiket fogságban tart, és akiket igyekszik távoltartani a szabadságtól. 

Végezetül itt a Hit Gyülekezete frusztrációjának leggyönyörűbb megnyilvánulása: "Most a videóból csak három becsvágyó fiatalt ismerhettünk meg, akik egyelőre azok számát gyarapítják, akik elhiszik magukról, hogy velük kezdődött el a történelem vagy legalábbis az ébredés. Ez persze nem új jelenség, eddig is ismerhettünk ilyeneket. Ez a trió talán vallási ravaszságban múlja felül a korábbi próbálkozásokat, lévén azoknak nem sikerült szinte valamennyi egyház fiataljainak figyelmét magukra hívniuk. Most ez megtörtént, igaz nem annyira Jézus, hanem a miniszterelnök fiának nevében."

Németh nem szégyelli "becsvágyónak" nevezni azokat az őszinte fiatalokat, akik Isten dicséretére hívnak másokat, amihez neki speciel semmi köze nincs. Ezek állítólag azt hiszik, hogy "velük kezdődött el a történelem vagy legalábbis az ébredés". A Hit Gyülekezete azt kérdezi tőlük, hogy nem tudják, hogy a történelem és az ébredés Németh Sándorral kezdődött? "Eddig is ismerhettünk ilyeneket", mondja a hites blog, és hozzáfűzhetné, hogy azokat mind sikerült kinyírniuk.

S az utolsó mondatban leleplezi magát a blogbejegyzés valódi szerzője, Németh Sándor. Azt mondja, hogy "ez a trió talán vallási ravaszságban múlja felül a korábbi próbálkozásokat, lévén azoknak nem sikerült szinte valamennyi egyház fiataljainak figyelmét magukra hívniuk. Most ez megtörtént, igaz nem annyira Jézus, hanem a miniszterelnök fiának nevében".

A "savanyú szőlőt" rágva Németh Sándor "ravaszságnak" nevezi az isteni bölcsességet, hogy megkapta a nyakába a konkurenciát, és nem taposhatja el, mert benne van Orbán fia. Gyönyörűség nézni a farizeusi vergődést. Mit válasszon: a konkurencia lesöprését vagy a pénzt? Utoljára még hazudik egy nagyot, amikor azt mondja, hogy szerinte, ami történt, az "nem annyira Jézus, hanem a miniszterelnök fiának nevében" történt.

Csakhogy a "hipszter" egyetemista fiatalok nem a sajtóhírek után csatlakoztak a Felházhoz, hanem előtte. Nem Orbán fia vonzotta őket, hanem a szellem szabadsága, Isten imádása. Németh Sándor bekerült Saul szerepébe, és nem ölheti meg Dávidot, mert ő Orbán fia. Gyönyörű. Megérdemli, ha a saját szemével lát hamis egyháza mellett felnőni egy igazi gyülekezetet, ami a Hit Gyülekezete lehetett volna, ha ő meg nem szállja, a budaörsi Tallér Jánost ki nem forgatja, és az egész gyülekezetet nem lopja el a közösségtől, és nem rendeli saját uralma alá.

Aki felelősséget érez Magyarországért, az valóban imádkozzon a Felházért, hogy ne tudják a hitesek eltaposni, ne tudják a rájuk jellemző aljas módszereket kicsinálni. S ne legyen az ígéretes kezdeményezés egy másik Németh Sándor foglya, aki Isten nevét nyerészkedésre használja, aki kincseket gyűjt a földön, aki hamis pásztor, aki veri a nyájat, átkozza azokat, akiket Isten áld, lepaktál fasisztákkal, álellenzéki televíziót csinál, becsapja a benne bízókat, evilági hatalmat és egy sötét maffiát épít belőle.

 

 

 
Amerikai Népszava
Amerikai Népszava

Szerző61 Válasz

vagyok aki vagyok
vagyok aki vagyok

May 05, 2016

Az isten ügyeiben ugyan nem vagyok kompetens, mert tudom, hogy isten nincs. A pápa szavaival élve, lehet hogy isten egy szingularitás valahol az ősrobbanáson kívül, de az biztos hogy a vallások szerinti istenek nem termtették a világot, ezért ahoz semmi közük. A Német Sándor viszont szerintem valóban egy kókler, aki egyházat alapított arra hogy szerencsétlen, alacson tudati szinten élő emberek kifosztásából gyűjtsön vagyont, és termtsen magának valamiféle hatalmat. Rgyszer hallottam őt a királyi TV-ben beszélni, amikor arról beszélt, hogy mielőtt megvilágosodott, találkozott istennel. Ez egy reinkarnálódott Mózes, ami azt jelenti, hogy amit mond, abban maga serm hisz. Ha istenhívő lenne, nem káromolná az istenét. Tehetséges hazudozó, sajnos jó képességekkel megáldva. Akinek egy icipici esze van, azilyen veszélyes bűnózőt messziről elkerüli. Aki pedig hisz benne, az magára vessen!

KIVULALLO BENNFENTES
KIVULALLO BENNFENTES

May 03, 2016

10 évet töltöttem az életemből a Hit Gyülekezete lelkes tagjaként. Teljesen képben vagyok vele. Semmi, de SEMMI kétségem nincs afelől, hogy a “Fesz van”-ban leírtak színigazak.
Németh Sándor egy hatalommániás, pénzimádó, tekintélyelvű pszichopata (és vélhetően szabadkőműves). Nem kókler. Annál sokkal-sokkal durvább. A kóklerek csak kisebb károkat okoznak, de Németh életeket tesz tönkre. Tömegekét.
A kókler az kisstílű pitiáner, Németh azonban nagykaliberű őstehetség. Tálentum. És ezért veszélyes, de nagyon. Tömegeket tud elérni.
Fejétől bűzlik a hal. Meg kell nézni a gyülekezetét. Nincs Magyarországon még egy olyan csoportosulás, ahol ilyen ipari léptékben lenne jelen az álszenteskedés, képmutatás, őszintétlenség.
Kivülálló, spontán gyűlölködők Némethet maffiavezérnek, bizniszpápának titulálják. Én egykori “belsős agymosottként” állítom ugyanezt.
Németh Akháb király, kedves neje Jézabel, ha mond ez valamit egyeseknek. Felépítették kapzsiságon, intrikán, megfélemlítésen, függőségi viszonyokon álló birodalmukat.
Semmilyen intézményesített “egyház” sincs Istentől.
Németh nem hisz Istenben, ezért nem is féli.

Németh tanításaiban sok az igazság, a jó meglátás. De, mint tudjuk, a patkányméreg is alig tartalmaz mérget, a nagyja jó kaja (hogy megegyék), mégis öl. Németh tanítása is ilyen.
Kifejteném bővebben, de kétlem, hogy nagy lenne rá az érdeklődés, úgyhogy hagyom.

Ha Te HGY-s vagy, gyere ki onnan, amíg nem késő. Ezt tanácsolom, és tudom miről beszélek.
Kezdd azzal, hogy felteszel magadnak néhány őszinte kérdést, és megpróbálsz rájuk őszintén válaszolni. Tudom, hogy a körön belülről ez nem könnyű, de kezdj hozzá, sikerülni fog.

Laska Veronika
Laska Veronika

April 28, 2016

Szóval én csak arra volnék, kíváncsi ez a Németh Sándor másról sem dumál, mint a büntetésről! Ha valaki szeret valakit, akkor nem azzal tartja maga mellett, hogy rettegésben tartja! Mert Németh Sándortól mást sem hallani, ha elhagyod az urat, akkor ez és ez lesz! Ez nem szeretet ez terror és félelem. Már pedig aki ezt érzi, az nem szeretetből marad ott! Egy szülő sem úgy tartja maga mellett a gyerekét, ha elmész, és itt hagysz akkor ezért büntetés jár. Isten értelmet adott az embernek és szabadválasztást nem pedig terrort és félelmet! Adott törvényeket is, amik az emberért vannak és nem fordítva! Nem kedvelem Orbánt a fia sem érdekel, de most azt kívánom, remélem, itt megtalálja a helyét. Mert ez a gyerek egy meggyötört emberke. Akinek a lelkét az apja megtörte. És még valamit remélem, ezt a patás Németh Sándornak lehull a csillagja. Mert neki köze sincs az Istenhez. Ő pénzt, hatalmat és a vagyont szolgálja. És azt a politikai hatalmat, aki éppen hatalmon van! Mert ez a Németh Sándor sok családot tett tönkre és sok fiatalt.

Fifi
Fifi

April 27, 2016

A bzinisz egyházhoz azért kell egy (a szó nem bibliai értelmében vett) karizmatikus diktátor is. Ennek kialakulását persze a biblikus elvek gátolhatnák, de ezek az “ébredések” ritkán engedik magukat megzavarni az Írásokkal. Isten amúgy is személyesen velük kommunikál, a direkt csatornák sokkal vonzóbbak a tömegek számára.

bumburi
bumburi

April 26, 2016

Biznisz egyház. Most lesz egy másik is, akinek a vezetőihez személyesen Jézus szólt. Nem is tudom miért forog a gyomrom… És ha már Fifi megemlítette az utolsó Bartus könyv megjelenését, pár szót róla.Fáj.Mindaz ami benne van, mert ahogy olvasom, újra átéltem az akkori helyzetet, és a mostanit, amiből már nincs kiút.Rohanunk a végzetünk felé, ami be fog teljesedni

Szabó Béla
Szabó Béla

April 26, 2016

A Hit Gyülekezetéről és veszélyeiről: http://mediavadasz.info/a-hit-gyulekezete-mint-vallasi-es-nemzetbiztonsagi-kockazat/

stefán
stefán

April 25, 2016

Térjetek meg!

Bartus László
Bartus László

April 25, 2016

Szabó Péternek köszönjük a krisztusi természetet tükröző alázatos szívű hozzászólást, amely jól kifejezi Jézushoz való viszonyukat és az egész Hit Gyülekezetét jól jellemzi. Szeretettel küldjük az alábbi igéket:

“Mert mindenki, a ki magát felmagasztalja, megaláztatik; és a ki magát megalázza, felmagasztaltatik.” Lk 14,11

“De ti nem úgy: hanem a ki legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint a ki legkisebb; és a ki fő, mint a ki szolgál.” Lk 22,26

“De nem így lesz közöttetek; hanem, a ki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok; És a ki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen: Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.” Márk 10,43-45

Nekem ugyan életem legjobb döntése volt a Hit Gyülekezetéből való távozás, és csak ajánlani tudom a szabadságot, mindazonáltal én valóban kicsi vagyok, a legkisebb, de nem is akarok nagy lenni, mint Németh Sándor és a Hit Gyülekezete.

gyurci
gyurci

April 25, 2016

A Felház (FELcsúti egyHÁZ?) számomra majd akkor lesz hiteles szerveződés, ha Orbán Gáspár egy ilyen szeánszon kinyilvánította elhatárolódását az apja politikájától. Addig szóba sem kerülhet, hogy jószándékot/tisztaságot feltételezzek róluk.
Nem a saját apjának megtagadását várom el tőle, de annak tetteitől valót igen. Ez kb. a minimum lenne, ha már kiment a fényre, és csakugyan Isten küldte ki.

Szabó Péter
Szabó Péter

April 25, 2016

Bartusnak egész éetében savanyú lesz a szőlő. Hol van ő most? Hol van a Hit Gyüli és Németh Sándor? Ilyen egyszerű az egész…

Ille István
Ille István

April 25, 2016

Azért Németh Sándor nem volt ám mindig ennyire Orbántól félős. 2009-ban közölte az akkor már biztos befutónak tűnő mezei Putyinnal, hogy amennyiben nem ad garanciát a HIT – állami támogatású – egyházzá történő minősítésére, pártot alapít és indít a Fidesz ellen. Kétségtelen, hogy le is nullázta volna őket. Mit ad isten – ill. Orbán – meg is kapták a “történelmi” egyházi státuszt.
Nem kétlem, hogy amennyiben a Felház komolyan konkurenciává válna, megtenné a szükséges lépéseket, vater ide, vater oda.
Fiatal evnagéliumi hívők? Mégis, honnan kerültek elő?
“Az evangélium görög eredetű szó (ευαγγέλιον, euangelion), jelentése jó hír, örömhír, amellyel általában az Újszövetség első négy könyvét jelölik (illetve az úgynevezett apokrif evangéliumokat). Ezen könyvek szerzőit nevezzük evangélistáknak. Az evangéliumok Jézus tanítását és beszédeit, születését, életét, szolgálatát, keresztre feszítését és feltámadását írják le. A négy kánoni evangéliumot (Máté, Márk, Lukács és János evangéliumát) valószínűleg 65 és 100 között írták” .
Nos? Ezek szerint az Orbánfi belépett volna a négyek sorába – hiszen találkozott Jézussal, sőt, most már ismeri is!
Mid1, most nem Gáspár a téma, hanem Németh. Nem árt, ha a Gazsi gyerek néha a háta mögé néz.

rontbont
rontbont

April 25, 2016

Kedves Bartus László! Az éjjel végig követtem a kommenteket, és reggel megkönnyebbülten láttam, hogy törölte egy részét. Jól tette!
A H.Gy. egy szekta, mint ahogy Orbán hívei is szektaként viselkednek. Az egyik jellemzőjük az érzelmi azonosulás és a saját integritás feladása (a gyülivel szemben megengedőbb vagyok, mert ezzel a technikával azért sok alkoholista és drogos embert mentettek meg, igaz azon az áron, hogy egy másik függőségbe mentek bele – de nekem ez az ár méltányosnak tűnik). Nem lehet őket most jelenlegi állapotukban meggyőzni, érvekkel hatni rájuk. Minden gondolatot, kritikát amit a vezető kap, támadásnak élnek át és értelmeznek. Ezt értem is, mert ilyenkor saját identitásukat érzik megtámadva. A saját útjukat kell bejárni, és talán eljutnak oda, hogy egyszer kilépnek a függő viszonyból.
Annak ellenére, hogy a kommentekre adott válaszait is élvezettel olvasom, azt gondolom, hogy Önnek nem kellene ennyi energiát és érzelmet fektetni a reakciókba. Ez eltereli a küldetésétől, ami az újságírás. Aggódom, ha minden agresszív kommentre válaszol, azzal szétforgácsolja az energiáit, fölöslegesen égeti az érzelmeit. Aggódom, mert úgy látom, ezek az agresszív, személyeskedő kommentek alkalmasak arra, hogy eltereljék a fókusztól, és akkor az olvasók is rosszul járnak.
Most már teljesen megértem, miért szüneteltette a hozzászólásokat. És nagy dilemma a kontrollja is. Számomra, mint olvasónak az teljesen jó, ha 100 agresszív, nem a témához kapcsolódó hsz.-ra érkezik félévente pl- egy Heindl Péter válasz.

I am
I am

April 25, 2016

Sok “egyház” van, ami azt gondolja magáról, hogy ő a legjobb vagy akár, hogy ő az egyetlen… Egy ilyennek a vezetőjével készült ez a képzelt riport: https://www.youtube.com/watch?v=1ZEyrxQnEow

dakota fociretek
dakota fociretek

April 24, 2016

hitgyülis fideSScsürhe, az iyen söpredék a saját anyjának is nekimegy, ha németh meg orbán úgy kívánja

proaktiv
proaktiv

April 24, 2016

Áthozok egy kommentet az írásban linkelt blogról, mert ez is egy lehetséges opció:

“A Jobbik arat a fiatalok között. Lehet, hogy emiatt van szükség erre az egyházra?”

(Ami persze – még – nem egyház, de nem kizárható, hogy az lesz.)

Freddy
Freddy

April 24, 2016

Én nem úgy látom, hogy HIT gyülekezetes adok kapok lenne. Ez egy érdekes cikk, sokakat érint, és sokakat érdekel. Jó, hogy ilyenek kiderülnek. Inkább azt látom én, hogy a HIT gyülekezetesek képtelenek eltűrni bármit, ami nem dicsőíti őket, de nem arra válaszolnak, ami a cikkben van, hanem azt támadják, aki a cikket írta. Nekem ez csak alátámasztja, hogy a cikkírónak igaza van. Nem lenne jó, ha a személyeskedéseikkel elérnék, hogy róluk senki ne merjen megírni semmit. Alig mer már írni róluk bárki, mert az ATV miatt senki nem mer velük szembeszállni. Még jó, hogy van az Amerikai Népszava, és olvashatunk néha legalább ilyen cikkeket, amik fölnyitják a szemünket. Az ATV-ről is megírta már évekkel ezelőtt. Sokan nem hittük el, most már latjuk, hogy abban is minden szava igaz volt.

Anonimus
Anonimus

April 24, 2016

Nem értem mi értelme ennek a már már rendszeres HIT gyülekezetes adok kapoknak. Ha Németh Sándor valóban olyan amilyennek beállítják akkor elsősorban Istentől van félni valója mert ebben az esetben minden törekvése elveszne vele együtt. Szerintem van annyira felviágosult ezen a területen hogy ezzel maga is tisztában van és nem hiszem hogy bármilyen “óriási népszerűség vagy anyagi érték”megérne neki annyit hogy pokolra kerüljön.

Zsüdith
Zsüdith

April 24, 2016

Ahhoz hogy Isten be enged a szívedbe ,és az életedbe semmilyen gyülekezethez nem kell csatlakoznod ,mert isten minden hol jelen van.Nem gyülekezetbe kell keresni,hanem magadban mélyen legbelül.Nem attól lesz valaki mélyen hívő, hogy a templomban csúszva mászva van jelen,és nem is a gyülekezetben.A probléma csak ott van aki a gyülekezetek nézeteit másképpen nézi,vagy nem tagja az már ,csak rosszat akar,ezt vallják. Igenis mindenkinek jogába áll elmondani a véleményét. Egy biztos,semmivel nem rosszabb az az ember,aki nem tagja a gyülekezetnek,vagy nem jár templomba. attól még belül hívó lehet.Én úgy gondolom ha valaki akar istenek adakozni az a szeretettel a másik ember iránt meg tudja tenni. Nem pedig gyülekezet tagjaként pénzel,vagy a templomba.Az életben a szeretet a fontos,és nem a gyűlölet.

Fifi
Fifi

April 24, 2016

Kedves Anita!
Miért is kéne támadnia? Még nehéz körülmények között is lehet normális embereket találni. Ön tehát egy üdítő kivétel.Tanítsa meg ott maga körül erre legalább a szűkebb környezetét. Bartus egy profi újságíró, aki általában szinte egyedülálló módon lát meg és tár fel összefüggéseket a magyar politikai és vallási életben. Ajánlom Önnek legújabb könyvét. Címe: Az Únió első fasiszta állama. Ha a HGY- be jár, akkor a Fesz van is hasznos lehet. Bartus egyébként igen jól érzi magát New Yorkban, és nincsen gondja az Ön által felvetett problémákkal. Legalábbis amikor ott jártam nemrég, akkor nem volt.

Polgar Balazs
Polgar Balazs

April 24, 2016

… de semmi baj, majd a groupama arena VIP szektoraban elsimitjak a nezeteltereseket…

Polgar Balazs
Polgar Balazs

April 24, 2016

Orban es Nemeth hasonlo karakterek. Lonek mindenre, ami mozog. Orban a hitgyulire, Nemeth a Felhazra, mert veszelyesnek tartjak kiskiralysagukra…

Friedrich
Friedrich

April 24, 2016

fodor eniko:
.
“…Ez egy nagyon rosszindulatú, objektív újságírás alapelveit figyelmen kívül hagyó írás, tele félunformációkba belemagyarázott következtetésekkel…”
.
- Ramutatna – az ertelmetlem handabandazas helyett – hogy a tenyanyagban, amit ez a cikk ir, MI NINCS UGY? Azon kivul. arulja mar el, mik az “objektiv ujsagiras szabalyai”, amiket a szerzo on szerint – ezek szerint – “megsertett”?
.
Varjuik ertekes gondolatait!

bumburi
bumburi

April 24, 2016

Anita! Szép szép ez a kenetes duma, de ebben az esetben a megbocsátás akkor lesz az igazi,ha együtt jár a földi igazságszolgáltatással. Mert a bűn,ebben az esetben annak a dolga. Istent nem kéne ebbe (is) belekeverni. Szélhámos igehirdetőknek földi bűnhődés jár(na). Mert tapasztalatból tudom, a lélek csak utána nyugszik meg. És ez nem bosszúvágy,hanem (szerintem) tárgyilagos megítélése az elmúlt időszaknak.

kapusedző
kapusedző

April 24, 2016

Maga az a tény, hogy egy nagyon műveletlen, nagyon buta ember a semmitmondásával emberek sokaságát tudja meghülyíteni úgy, hogy azok önként és dalolva járulnak hozzá a “főtiszteletes” vagy hogyhívják (sic) anyagi gyarapodásához, az bizony szomorú. Az, hogy Bartus úr ennek tevékeny részese volt, az megint csak az…
Erről a Némethről lepereg minden az égvilágon. Még egyetlen kiugrott hitgyülisben sem volt annyi vér, hogy bizonyítékot szállítson ez ellen a szélhámos ellen és elcibálja a bíróságra.

Enélkül a cikk nélkül is tisztában vele az emberek nagyrésze, hogy milyen valójában ez a kamugyülekezet és a szent vezetője.

Bodó Péter
Bodó Péter

April 24, 2016

Kedves Mona!

Igaz szívű ember jelenleg nincs! Vagyis pontosítok egy létezik de Ő most nem tartózkodik a földön……

Bodó Péter
Bodó Péter

April 24, 2016

Ön merre járt eddig? Bartus Úr válasz levelére próbáltam reagálni egyébb meglátásaimmal illetve meggyőződéseimmel meg tűzdelve. Melyik kommentjeimre gondol egyébként?

Friedrich
Friedrich

April 24, 2016

BODÓ PÉTER
April 24, 2016
.
- Ó, hát ez nagyon érzelmes leírás a hitról, csak két gond van vele.
.
1, Semmi köze a témához, amiről itt szó van,
.
2, Egy büdos szóval nem reagáltál a kommentjeidre küldött beírásokra. Azaz, terelsz, menekülsz. Ugye nem kell mondanom egy nagyon hívőnek, hogy ez nem túl keresztényi?
.
Béke!

???
???

April 24, 2016

Menasagh

Vagy fordítva, nem? Ahol a tudomány véget ér ott kezdődik a hit. Amit a tudomány bebizonyított azt már minek hinni. Azt már tudjuk.

Levi Jr.
Levi Jr.

April 24, 2016

Fèlelmetes, ès elhűlèst kiváltó, hogy intelligens, felviláhosultnak tűnő, èrtelmes emberek mennyire elvesztik az eszüket a vallástól……na ezèrt nem engedek be szektarajongókat a műhelyembe….

menasagh
menasagh

April 24, 2016

Ezt nem tudom hanem hiszem. Azt viszont tudom, hogy ahol a tudomány kezdődik ott ér véget a hit. Amíg a hit a saját elképzelésen alapul és nem lehet bizonyítani addig a tudomány kötelezően bizonyítva jár.
…és a félreértés elkerülése véget vallásos ember vagyok…csak nem hiszek minden sarlantánnak.

???
???

April 24, 2016

Kedves Menasagh,

Ezt írtad: „ Ha már ennyi szó esik az Istenről tudni illik, hogy az mindenki Istene, mindenek teremtője és nem megalkuvó. Az a felfogás, hogy Isten valakit kiválaszt zsidó duma, hazugság. Istent nem illik élőnek titulálni hanem csak egyszerűen teremtőnek, ugyanis senkinek nincs fogalma, hogy ki vagy mi az ami e világot, e mindenséget így létrehozta. Istennek soha senki nem találkozott személyesen, tehát tőle személyes megbízást senki nem kaphatott. ”

És te ezt honnan tudod???

menasagh
menasagh

April 24, 2016

Ha már ennyi szó esik az Istenről tudni illik, hogy az mindenki Istene, mindenek teremtője és nem megalkuvó. Az a felfogás, hogy Isten valakit kiválaszt zsidó duma, hazugság. Istent nem illik élőnek titulálni hanem csak egyszerűen teremtőnek, ugyanis senkinek nincs fogalma, hogy ki vagy mi az ami e világot, e mindenséget így létrehozta. Istennek soha senki nem találkozott személyesen, tehát tőle személyes megbízást senki nem kaphatott. Az a félrevezető hazugság, hogy valaki Isten nevében cselekszik nagyobb bűn bárminél.
Egyházat alapítani ugyan lehet, de az nem az Isten dicsőítését szolgálja csak az emberi kívánalmak divatok vagy értelmek kielégítését. Minden egyház egyben egy új vállalkozás, pénzforrás valakinek és egyben hiszékeny emberek kihasználása, ugyanis azok fenntartása a hívek feladata.
Ma ebben a mindentszabad és mindenkinekmáskénttetsző világban az egyházalapítás épp azon emberekre utazik akik hobortjukban, tudatlanságukban vagy akár magamutogatásként ki akarnak válni a többi közül.

Mona
Mona

April 24, 2016

Kedves Bartus László! Olyan szívesen beszélgetnék Önnel, annyira egyetértek mindennel, amit írt, mond, nyilatkozott! 20 évet adtam az életemből az “Isten szolgálatára”,mint oly sok igaz szívű ember, de sajnos rá kellett jönnöm, hogy az gyülekezet vezetőket szolgáltam…tudnék mit mesélni!

József Andrási
József Andrási

April 24, 2016

A Fidesz mint vallás:
http://nol.hu/velemeny/20121025-a_fidesz_mint_vallas-1341611

Rakman Hotep
Rakman Hotep

April 24, 2016

Német Sándor mélyen bukott szellem.

Erdeklodo
Erdeklodo

April 24, 2016

…ha valaki hisz Istenben azt csak egy egyhazon vagy egy sajat magat “apostol”-nak felszentelo altal alapitott gyulekezeten keresztul teheti?
Nagyon sajnalom az olyan embereket akiknek a"megvilagosodas"egy a bibliat megmagyarazo masik szemelytol jon es ezutan birkakent beall az o nyajaba.Szerintem minden hivonek eloszor ezt kellene tisztazni magaba.Aztan irhatna normalis hozzaszolast a Bartos ur tenyszeru cikkehez.

Bodó Péter
Bodó Péter

April 24, 2016

Tisztelt Bartus László!

Ön állítja hogy a most induló mozgalom akár túl is nőhet a Hit Gyülekezetén vagy akár ellviheti a tagjainak egy részét is. Rengeteg közösség létezik ma a világon nem csak a Hit Gyülekezete olyan hely ahol élő kapcsolatot lehet ápolni a Teremtővel. Magyarországon nem csak a Hit Gyülekezete ma az egyedüli egy módja az Isent megtalálni de kétség nem fér hozzá a részemről hogy itt ma a legkönnyebb találkozni az Élő Istennel. Én személy szerint egy Pestszentlőrinci katolikus templomban könyörögtem az Úrhoz hogy szabadítsin meg. Rövid idővel ezután számomra egy teljesen ismeretlen helyen találtam magam egy Hit gyülis összejövetelen. Nem hinném hogy ez véletlenül történt főleg miután meg is szabadított itt Isten abból amiből orvosoknak családtagoknak barátoknak nem sikerült. Nagyon sok felévtelt találok az interneten a világ számos országaiból amiből azt a következtetést vonom le hogy akiket ott látok azok valószínűleg a testvéreim. Lehet sok mozgalom gyülekezet az Úrtól de tanításaikban és alapjaikban nagyon hasonlítanak az igaz mozgalmak egymásra, mert hiszen Isten egy és így mi is egy Szelemmel vagyunk megitatva. A Felház mozgalomnál már most elején látszik hogy nem hozható összefüggésbe a Hit Gyülekezete által képviselt értékekkel. Ezt leszámítva legyenek sikeresek azt kívánom nekik és nagyon sokan találják meg az Istenhez vezető utat mert ez a legfőbb célunk. Figyelmesen olvasva a bibliát láthatjuk hogy Isten elhív bizonyos személyt egy feladat elvégzésére és a legnagyobb tekintélyt a gyülekezetben annak a személynek adja hogy Ő reá figyeljenek és Ő rajta keresztül megszólitsa a tagokat és vezesse a gyülekezetet az Ő tökéletes akrata szerint. Ma Magyarországon nem létezik szerintem nagyobb Isteni elhívással és tekintéllyel rendelkező személy mint a Németh Sándor lelkész Úr. Amikor az Úr úgy fog dönteni hogy máshol is ébredéseket fog létre hozni és embereket fog megszólítani különleges Isteni elhívások és feladatok betöltésére azt észre fogjuk venni. Fröcsögéseket nem hallottam még Németh úr szájából de szellemes megjegyzéseket tényszerű rávilágításokat és világos egyértelmű nem gyűlölködő beszédeket annál inkább. Ma Németh Sándornál jobban senki sem szeretné azt hogy több frontos erős dinamikusan fejlödő Szent Szellemmel betöltekezett sok fiatalokból álló gyülekezetek jöjjenek létre Magyarországon. Erre a feladatra hív Ő ma minden embert akik meghallják Isten szavát Ő rajta keresztül! Olyan idegen testrészre szerintem mondhatja az egyház hogy nem kérek belőle amelyik nem illeszthető hozzá súlyos hiányosságok miatt és akiknek nem csak egyedül kizárólag az Isten keresése a fő cél a bibliai normák alapján. Isten valóban maga a szeretet és ha Ő hozzá közeledünk Ő nem utasít el minket.
Üdvözlettel: Bodó Péter

Friedrich
Friedrich

April 24, 2016

Látom, nem mindenkinek jött át a dolog… szóval.
.
Bartus sehol nem állította, hogy a HGY alapvetően ne lenne nyitott. Azt sem állította sem ő, sem más, hogy ott minden sz…r volna, ami történik. Ő azt állítja, hogy a vezetési módszer egyszemélyes, durván diktatorikus, a vazér egy cseppet klinikai eset, és ezt járja alaposan körbe. Valamint, Németh Sanyi külföldi kapcsolatait és annak hátterét mutatja be, ami ugye, tény.
.
Látszólag paradoxon, hogy ha – tegyük fel – egy pszihó diktátor kommandíroz egy szervezetet, akkor miként lehetséges, hogy ebből semmit nem érzékel az átlagszervezeti tag. Hogy lehet egy olyan szervezetben akár boldognak is lenni. Mert hogy lehet.
Erre viszont nálam sokkal okosabbak adják meg a választ, tessék a különféle diktatúrák társadalmi hátteréről, létrejöttéről, és feltételeiről olvasni. Van rá szakirodalom bőven (Ormos Mária, Bernard Lewis, Johm Keegan, William Dobson, stb), nincs abban semmi rejtélyes, mivel történelmi kortól, léptéktől, kulturális háttértől függetlenül érvényes mindegyikre pár alaptörvény.
szó egy utcai huligánbandáról, erőszakos szervezet- vezérről, vagy egy nagyhatalmú népvezérről.

bumburi
bumburi

April 24, 2016

Mintha köd ülne a szemeken.
Mintha nem lenne evidens, hogy ezek az emberek Isten nevét kihasználva akarnak uralkodni embertársaikon,úgy testben, mint lélekben.. A média segítségével. Ami megmutatja az igazat, és a hazugot is. Én igazat még nem láttam ezek között, csak nyerészkedőt a HIT által.Ezek Cipollák, akik tudják mikor, ki előtt, és mit kell mondani (sugallani) hogy követőik legyenek. Ki ilyen, ki olyan indokkal, de uralkodni akar,és ha lehetősége van rá, akkor nyerészkedéssel (is).

rontbont
rontbont

April 24, 2016

Nem tudom elképzelni azt, hogy Orbán Viktor a családjában más személyiség lenne, mint amit a nyilvános tevékenységeiben látunk. Nem hiszem el, hogy engedné, hagyná, hogy a gyermekei eltávolodjanak tőle, esetleg más elveket valljanak mint ő. Ennek óriási kockázata lenne a hatalom megtartásában. A legidősebb gyerekén láthatjuk, hogyan építi be saját hatalmi rendszerébe (vagyon legalizálás és most úgy tűnik, az idegenforgalmi szektor lenyúlása).
A H.Gy. is a rendszerváltás környékén kialakult társadalmi anómiának köszönheti kiépülését. Most is az van. Csak gyanakodni tudok O. Gáspárra és a csoportjára. Megfelelő médiatámogatással a választásokig több tízezresre növelhetik táborukat. Direkt befolyásolás nélkül is, vajon kire fognak szavazni ezek az emberek? O. V.-nak az is jó lenne, ha a felháziak nem is szavaznának, számomra logikus lenne, ha a felház deklaráltan antipolitikus nézeteket hírdetne.
Vajon az Orbán Sárából mi lesz?

???
???

April 24, 2016

Ha az ifjabb Orbán ősei nyomán jár, például az apjáén, aki a látszólagos liberalizmustól, a Soros ösztöndíjtól és Iványi Gáboréktól eljutott oda ahol most látjuk, akkor van esély rá hogy Magyarországnak nem Ráhel királynéja, hanem Gáspár apostoli királya lesz?
A Felház videóban arról beszél, hogy oda akarják adni az országot Istennek mert ő azt akarja, hogy az övé legyen. Én akkor rosszul hittem, hogy a föld és annak teljessége az Úré és ő adja annak akinek akarja?
Aztán azt is mondja, hogy Isten megváltoztatja Európát is a fiatalokon keresztül. Remélem nem arra gondol, hogy Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz.
Mindenesetre szurkolok nekik, hogy őszintén meg tudják élni a hitet, növekedjenek és fejlődjenek az igazságban, de megváltást azért nem tőlük várok.

CommonSense
CommonSense

April 24, 2016

90-ben A HIT gyüliben személyesen is megismertem Jézust és ujjászülettem . Sok barátom is megtért és minden ok volt, amig…
Megjelentek más nem a HIT gyülekezethez tartozó csoportok akik riválisok voltak az emberek megmentésében valójában megszerzésében.
Pár ismerősőm a gyüliből átt lett küldve a riváli samerikai gyülekezetbe és ott az Istentisztelet után keresztkérdésekkel bombázták az ottani vezetőt, majd a válaszokat kiértékelve megmagyaráráztak a HIT gyülis tagságnak hogy miért is nem “IGEI” ez vagy az a gyülekezet.
Természetesen egyik gyülekezet sem tökéletes, mindehol rengeteg hiba található, de a HIT gyüli az egyetlen aki tökéletesnek tartotta magát.
A HIT gyülis felsöbbrendűség mindehol jelen volt ahol más csoportok is megjelentek. Ez az elbizakodottság kézzelfogható volt, a hitesek nem örültek ha más gyülekezetbe tértek meg az emberek mert az a másik gyülekezet annyira “vallásos” gyermeteg hogy Isten bizto shogy jobban meg tudná áldani az ottani keresztényeket a HIT gyüliben.
Eljöttem a Hit gyüliből, olvastam a FESZ VAN- t (a HIT-eseknek ez tiltott anyag volt) és tanusíthatom hogy azok a részek amikről én is tudok pontosan úgy történtek meg ahogy a könyv szerzője leírta.

egy hitgyulekezetes "agymosott" ....
egy hitgyulekezetes "agymosott" ....

April 24, 2016

En csak gratulálni szeretnek a cikk írójának….szep, hogy ebben az orszagban az olvasottsag látszatát csak ragalommal es pletykaval lehet elerni… En kozel 22 eve jarok oda de meg nem kaptam roplapokat ilyen mozgalmak ellen… Szerintem azok az agymosottak, akik életükben nem jártak meg a gyülekezetben, ezert csak egyoldalúan tudnak velekedni, es hajtogatjak a sok manipulatív szoveget mint a papagáj. Ertelmes magyar emberek…konyorgom legalabb nézzenek a függöny mögé is ha lehet, es utana osztogassak az észt….a felhazzal az az alapvető problema, hogyha kulturalt, intelligens módon megvizsgáljuk a Biblia alapján es nem csak hadovalunk, meg a levegőbe beszelunk akkor a tiszta Ige, es nem masok pro avagy kontra véleménye alapján hozzuk meg a döntést, akkor jo magunk is meggyozodhetunk a mozgalom hitelessegerol avagy hiteltelensegerol… Tessek előállni érvekkel, ellenervekkel a Biblia alapján emberek! Ha mar ilyen a téma…remelem a kommenteket nem szurik at szinten egyoldalúan es megjelenhet a sok rágalmazó mellett…. További szep napot mindenkinek!

oldster
oldster

April 24, 2016

Már éppen kezdtem volna – az írással szoros kapcsolatban – a hozzászólásomat megfogalmazni, amikor kíváncsi lettem az eddigi hozzászólásokra. Elolvastam őket. És most már nem akarok hozzászólni. Bár úgy is fogalmazhatnék, hogy nem akarok ilyen hozzászólások között szerepelni.

Friedrich
Friedrich

April 24, 2016

Koma:
.
Azért annyira nem csinálja gyengén, hiszen sok tízezer híve van, és ismeretlen számú agymosott kovetővel is rendelkezik. Továbbá, nagyhatalmú külfoldi patrónusai is vannak, akiknek alighanem hupilila fingjuk sincs viselt dolgairól. Nem is lehet, mivel ezek annyira tipikusan magyar belügyek, hogy ezeket egy izraeli, amerikai támogató számára csakis egy komolyabb, hosszabb politikai- pszichologiai- társadalomtudományi- kriminalisztikai tanulmány tudná érthetően elmagyarázni nekik, ilyet meg senki nem készít.
.
Tábora pedig nagyjából stabil, Egyelőre.
.
Az pedig még ködösebbé teszi a helyzetet, hogy azért amiket Németh Sanyi, és az ATV terít, az se mind baromság, vagy megtévesztés, hanem minőségi, hiteles munka, pl. az ATV külföldi hírblokk nagyrészt pont ilyen. Na ezen igazodjon el valaki… a megtévesztés egyik eszkoze ez is: ordas marhaságokat beszúrni igaz, hiteles hírek közé. Öreg trükk, de mindig hatékony.

Koma
Koma

April 24, 2016

Na Németh sanyi mehetsz Taxizni ha bevesznek oda is .mi lesz veled komédia nélkül amit eddig is gyengén csináltál?

Fifi
Fifi

April 24, 2016

Kiváló írás. Érdekes, hogy a HGY védelmében fellépők milyen ritkán képesek gyalázkodás nélkül és a témára koncentrálva józan érvek mentén párbeszédet folytatni. Tisztelet persze a kivételnek. Bartussal szemben meg zsigeri gyűlölet vezeti őket, amit a főnök gerjeszt folyamatosan. Biztos ők könnyen összeegyeztetik mindezt a “hivő” életükkel. Aztán mindig megjelenik a “Gamáliel tanácsa” érv. Ezt előszeretettel használják magukra, nem tudom a Katolikus egyházra is érvényesnek tartanák-e vagy a Jehova tanúira, hogy egy közelebbi példát is említsek. Egyszer már észre vehetnék, hogy Gamáliel tanácsát a Biblia csak leírja mint a történet részét, de nem azért, mert egy hívőnek ezt kell alkalmaznia és ez egy feltétlenül jó tanács. A kontextusban ezt egy nem hívő használta egyébként, és a történelmet nézve nem is működik. Vagy azóta a hitesek megkedvelték a katolicizmust, esetleg az iszlámot?

Friedrich
Friedrich

April 24, 2016

“..Trágya gáspár, inkább ételt osszál és add vissza a szegényeknek, amit apád elvett tőlük, te buta pöcskalap…”
.
- Drága szép testvéreim, tényleg szükség van ilyen vadállati dumára? Amelett, hogy Gáspárt egyelőre nem kellene minősíteni, ugyanis gőzünk nincs még, mi motiválja, és mi lesz még abból, amit most tesz. Ha ez is csak valami orbánista disznóság, akkor szabad a gazda, de míg ez – vagy az ellenkezője – be nem bizonyosodik, ne minősítsük sehogy.

Friedrich
Friedrich

April 24, 2016

“…hitgyülis ganék,…”
.
- Megkérdezhetném, hogy az ilyen állatdumával kinek használ, aki ezt beírta?

Friedrich
Friedrich

April 24, 2016

Bodó:
.
“Azon nem gondolkodott még el hogy vajon miért nem tudja lejáratni Németh Sándort? Vagy azon hogy miért nem tud számottevő kárt okozni a Hit Gyülekezetének? Ha ez a mozgalom Istenntől van…” – írod Bartusnak.
.
Édes szép testvérem, hát figyelj már ide. Bartusnak soha nem volt célja “lejáratni” Németh Sanyit, vagy “kárt tenni” benne. A cél az volt, hogy rámutasson egy, eredetileg alighanem őszintének indult, de hamar valami teljesen mássá váló formáció működésére. Ennyi, és nem több. Németh Sanyi pedig magát járatja le, ehhez nem kell neki Bartus, meg más sem. Én már (és nagyon sokan mások is) 15 éve is rajta röhögtem, ahogy gyakran megnyilvánult a Vidám Vasárnap vezérszónokaként, hagyjuk már. És ezen az sem segít, hogy vannak azért jó megnyilvánulásai is (mármint, Németh Sanyinak).
.
Istentől való mozgalom? Mi, a HGY? Apám, ezt az arcot… Ezt meg ki állítja? Ez már komikus, de tényleg, :) Na de tegyuk fel, hogy tényleg az. Függetlenül attől, mivé degenerálódott.
Szóval, ha tényleg Istentől való mozgalom, akkor másoknak semmi joguk nincs más mozgalomban Istent keresniuk, főleg, ha az a másik mozgalom a kutyának se árt? Vagy, ha az “Istentől való mozgalom” vezére emberi gyarlósága, valamint az adott körlülmények összjátéka miatt elfajzik, akkor ezt senkinek nincs joga szóvá tenni?
.
Ha a válaszod erre “Igen”, akkor te ebbél a cikkből SEMMIT nem értettél meg, Bartus korábbi írásait meg egyszerűen nem is ismered. Akkor meg tudod mi van…
.
Végezetül:
.
- Bartus Lacinak is voltak tévedései, bár nem sok, de ezeket rendesen szóvá is tettük többen is, még a korábbi AN fórumon. Akkora viták voltak némelyikből, hogy naponta volt vagy harminc, hosszabb, mérvadó beírás. Heteken át. Egyszer nem láttam még olyant, hogy kellően alátámasztott érvek után nem tudtuk volna őt meggyőzni. Amiket pedig a HGY világáról összeszedett, azt megcáfolni még senki nem tudta, legfeljebb ilyen dagályos hülyeséggekkel jött, mint te is, vagy kocsmai budifelirat szintjén álló “egysorosokkal” próbálkoztak páran.
.
Tovább rontva saját mentális nyomorukon.
.
Kellemes Vasárnapot,
.
F.

hulladék fideSS
hulladék fideSS

April 24, 2016

hitgyülis ganék,
imádkozzatok az illegitim hatalmú orbánért, az a ti valódi gazdátok.

orbán rühel vemhes, majd felszentelhetik az új puját.
sokba kerül a saját lábadon állásuk.

manyup rablók
manyup rablók

April 24, 2016

Az egyre mélyebbre és szegénységbe süllyedő országnak tényleg ezekre az orbán meg németh -félékre van szüksége.
2020-ig tart a vergődés, akkor fogynak el az EU-s pénzek.
Gyomorforgató, amit ez a két díszpénisz hit, vallás meg erkölcs címszó alatt művel. Hiteltelenek, két szélhámos.
Több, mint egy millió magyar ember menekült el 2010 óta Magyarországról.
Trágya gáspár, inkább ételt osszál és add vissza a szegényeknek, amit apád elvett tőlük, te buta pöcskalap.

Friedrich
Friedrich

April 24, 2016

Na, udv mindenkinek. Akkor hat:
.
Paulus:
.
“A Vigyázó blog Tudtommal Morvay Péter blogja.”
.
- Az am. Ilyet meg kizarolag olyan valaki merszel leirni – foleg egy kokemeny hieralchikus szerveettel kapcsolatban – aki total hulyenek nez mindenkit, es maga is az. Na ez egy. Ketto:
.
Humai:
.
“Aki kicsit is ért a pszichológiához az látja, hogy mocskos egy lelked van “ember”. Sajnállak, abba a kézbe haraptál bele ahonnan a táplálékot kaptad. Áruló és hazug ember vagy.” – irod Bartusnak. OK, onmagában EZ a két, némileg sértetten hiszterikus mondat is egy pszichologiai tünetegyüttes, de nezzük csak.
.
1, Miért, te “értesz” a pszichologiához? Ezt meg ki állítja, és mi alapon, aranyapám?
.
2, Bartusnak “mocskos a lelke”? Áruló, hazug? OK, elmagyaráznád, te, az ezek szerint tiszta lelkű Igazságlátó, hogy MI NINCS ÚGY, ahogy ez a cikk írja? Ilyen dagáyos, hőborgő megjegyyzések helyett?
.
Beleharap a mibe? Miért, ezek szerint Bartusnak, akinek sikerült kiugrania a Németh – féle agymosó propagandagépezetből, megszabadulnia egy gyakran hiszterikusan viselkedő, önjelölt vallási- ás népvezértől (Németh Sanyi), annak ellenére kellene orok kitartotti viszonyban maradnia, hogy az a népveyér mivé fajult? Persze ő sem így kezdte, de ey lett belőle.
.
Azért meg, hogy Bartus reagál valami alpári disznóságra, főleg ha az egy olyan helyről jön, amit ő történetesen nyitott könyvként ismer, nehogy már ő legyen a seggfej!
.
Ugye, papám?

felcsutaki focidakota
felcsutaki focidakota

April 23, 2016

a huüitgyüli egy pénzmosoda, egy maffia vezérelt szekta.

felcsúti prímás viktor
felcsúti prímás viktor

April 23, 2016

egyik “szebb”, mint a másik…. nyírják csak egymást.
orbán gazsi meg ez a németh, méltó párjai egymásnak.
a felcsúti törpemessiás hamarosan felbútorozik a várba.
lehet koronázni.
Magyarország egy elveszett hely , egy nyomortanya

Tamás
Tamás

April 23, 2016

Nem értek egyet Laci stílusával . Sok esetben véleményem szerint jogtalan jelzőkkel illeti mind Sándort, mind a Hit Gyülekezetét . Viszont akármennyire is nem tetszik némelyeknek ez az írás is tartalmaz olyan megállapításokat, melyeken érdemes elgondolkodni, s nem fanatikus vallásosként egyből lesöpörni az asztalról! Tény, hogy mind a szerdai Hgy Istentiszteleten, mind a zártkörű Hites fórumokon keményen, arrogánsan nekimentek a Felház közösségnek. Szomorú, hogy ma ott tartunk, hogy összejön több száz ember Istent keresni, s a legtöbb mocskolódást, ördögi fröcsögést nem is a világtól, hanem saját testvéreitől kapja…

Bodó Péter
Bodó Péter

April 23, 2016

Ennyire egyszerű. Nincs min vitázni. A Hit Gyülekezete a 70-es évek óta él és növekszik sokak számára megmagyarázhatatlan és érthető okok nélkül. Jelen mozgalom most bontogatja szárnyait. Az hogy ez a mozgalom fel tudja-e venni majd a versenyt Németh Sándorral illetve a Hit Gyülekezetével és magával az élő Istennel ezt az idő igazolni fogja ahogy a Bibliai idézet is megmondja.

Bodó Péter
Bodó Péter

April 23, 2016

Mostanra nézve is mondom néktek, álljatok el ez emberektől, és hagyjatok békét nékik: mert ha emberektől van e tanács, vagy e dolog, semmivé lesz;
39
Ha pedig Istentől van, ti fel nem bonthatjátok azt; nehogy esetleg Isten ellen harcolóknak is találtassatok.

Bodó Peter
Bodó Peter

April 23, 2016

Mostanra nézve is mondom néktek, álljatok el ez emberektől, és hagyjatok békét nékik: mert ha emberektől van e tanács, vagy e dolog, semmivé lesz;
39
Ha pedig Istentől van, ti fel nem bonthatjátok azt; nehogy esetleg Isten elle

Bartus László
Bartus László

April 23, 2016

Ha névleg Morvay Péter blogja, akkor az Németh Sándor blogja. Nem létezik önálló lélekkel és akarattal működő Morvay Péter nevű ember. Csak egy különálló test, akiben Németh Sándor lelke él.

Paulus
Paulus

April 23, 2016

A Vigyázó blog Tudtommal Morvay Péter blogja.

Szóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Iványi Margit: Nem a kormány
Iványi Margit: Nem a kormány

Szerző Amerikai Népszava February 05, 2017 1 Hozzászólás

Nem a kormány mondta gyűlölködve a trolin: nézd ezt a sok mobiltelefonos senkiházit; Nem a kormány dolgozott éjt-nappallá téve, hogy a menekültek emberi szóhoz és emberséges ellátáshoz jussanak…

Tovább

Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van
Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van

Szerző Bartus László February 04, 2017 8 Hozzászólás

A nacionalista szólamok mögött az áll, hogy az Orbán-banda szemet vetett a söriparra. Újraosztanák a piacot, mint a trafikokat. A török hódoltság, Erdély és a Székelyföld, az Igazi Csíki Sör leple alatt "Mészáros Lőrinc" szemet vetett a magyar sörgyárakra.

Tovább

Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?
Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?

Szerző Bartus László January 31, 2017 4 Hozzászólás

Ezért, ha a NOB Budapestnek ítélné az olimpiát, ekkora politikai haszon és anyagi nyereség elől Orbán nem fog elugrani, hogy ismeretlen senkik kanalazzák le a politikai hasznot is, és közvetve a megnövekedett állami párttámogatással a pénzt is.

Tovább