Pozsár László: A hetedik nap?


Szerző Pozsár László April 18, 2016 8 Hozzászólás

Miután a kormány a népszavazástól való félelmében visszavonta a vasárnapi munkaszünetre vonatkozó törvényt, egyházi és egyéb kormányközeli személyiségek sorban fejezik ki sajnálkozásukat és csalódottságukat. Az elhangzó érvek ezúttal is a család védelmét hangsúlyozzák. Így volt ez a törvény bevezetésekor zajló propaganda idején is. Ugyanakkor a mostani megnyilatkozások már nem nélkülözik a vallásos utalásokat sem.

Ilyen csalódott hang Bayer Zsolté is, aki a Magyar Hirlap online kiadásában "A hetedik nap" című cikkében sajnálkozik afölött, hogy a kormány eltörölte a vasárnapi munkaszünetről szóló törvényt. A cikkhez Bayer két mottót választott, az egyiket a Katolikus Püspöki Konferenciától, a másikat a Bibliából. Előbb - a püspökök szövegével bevezetve - Jézus szavait olvassuk. Jézus az idézett mondatban arról beszél, hogy nem azért jött, hogy Isten törvényét megváltoztassa. Utána Bayer Zsolt a tízparancsolatot idézi, amelyben Isten elrendelte a heti munkaszüneti napot.

Bayer szándéka az idézetekkel nyilvánvaló: azt szeretné sugallni, hogy a vasárnapi munkaszünet örök isteni rendelés, és hogy a kormány ennek akart érvényt szerezni Magyarországon. Csakhogy van ezzel néhány probléma.

Az egyik fontos probléma az, hogy Isten soha nem rendelte el a vasárnapi munkaszünetet. Bár Bayer Zsolt a mottókkal ezt szeretné sugallni, de a tízparancsolatból vett idézet éppen a cáfolata a vasárnapi munkaszünetnek: a bibliai negyedik parancsolat ugyanis azt mondja, hogy "a hetedik nap azonban az Örökkévaló, a te Istened szombatja".

 

 

 

Bayer Zsolt cikkéből másoltuk a bibliai idézetet, tehát még a Bibliát sem kell senkinek elővennie, hogy tisztán lásson. Elég Bayer Zsolt cikkének mottóját elolvasni, az ottani idézetből is látszik, hogy Isten nem a vasárnapi, hanem a szombati nyugalmat rendelte el. Jézus szavai pedig, amelyeket a Püspöki Konferenciától citál, az ószövetség törvényeinek érvényét erősítik meg, köztük a szombatot is.

Bayer tehát szembrebbenés nélkül védi a vasárnapi munkaszünetet, miután idézte, hogy Isten a szombatnapi nyugalmat rendelte el. Mindezt teszi "A hetedik nap" című cikkében, miközben az általa idézett tízparancsolat azt mondja, hogy a hetedik nap a szombat. 

Valójában a szombatot Isten nem a tízparancsolatban rendelte el először, hanem az Éden kertben. A bibliai beszámoló szerint miután Isten hat nap alatt megteremtette a világot, benne az emberrel, a hetedik napon Ő maga is munkaszünetet tartott,. A Biblia szavaival élve ezen a napon "megszűnt minden munkájától", és "megáldotta és megszentelte a hetedik napot".

A szombat tehát - a közhiedelemmel és a katolikus antiszemitizmussal ellentétben - nem a zsidóknak szánt munkaszünet volt, hanem Ádámon és Éván keresztül minden embernek adatott. Ez a keresztények Bibliájában is így van leírva, nem csak a zsidókéban. Olyan pedig sehol nincs benne leírva, hogy a hetedik napi nyugalmat Isten áthelyezte volna vasárnapra. 

De nem szeretnénk az olvasót abban a hitben hagyni, hogy a vasárnapi munkaszünetet elrendelő törvénnyel csak az a baj, hogy nem szombatra lett téve, hanem vasárnapra. A Biblia beszámolója szerint ugyanis volt egy olyan történelmi időszak, amikor egy népnek a legsúlyosabb büntetés terhe mellett kellett betartania olyan törvényeket, amiket Isten rendelt el. Köztük a szombatot is. 

De ha Bayer Zsolt a Bibliával érvel, akkor azt is kellene tudnia, hogy ez a rendszer nem működött. A kereszténység megváltója pedig éppen azért jött a földre, hogy a törvény helyett egy másik, egy igazi megoldást hozzon az ember bajára. Való igaz, hogy nem törölte el a törvényt, de a megoldást mégsem a törvényen keresztül hozta el. 

Jézus Krisztus nem azzal a céllal jött, hogy Isten törvényeinek betartására kényszerítse az embert, hanem azért jött, hogy új szívet adjon az embernek. Olyan szívet, amelynek nem kell előírni semmit, mert nem is törvények kormányozzák, hanem a belülről fakadó isteni szeretet.

A Biblia szerint az emberek nem azért tesznek rosszat, mert nem jók a törvényeik. Amit az emberek tesznek, az belülről, a természetükből, a szívükből fakad. Azért tesznek rosszat, mert a szívük romlott. A törvények viszont csak a tetteket befolyásolják,  a gonosz szíven nem tudnak segíteni. A törvények félelmet keltenek, hogy visszatartsák az embert a rossztól. 

Lehet valaki a legtörvénytisztelőbb polgár, miközben a szíve önző, és csak azért próbál megfelelni  a törvényeknek, mert nem akar büntetést kapni. A legjobb törvények sem képesek megváltoztatni az emberek szívét, és nem is ez a dolguk. Ez Isten dolga, és nagyon is jó, hogy az Ő dolga, mert ez olyan feladat, amit ember nem képes megtenni.

Ezért amikor egy emberi hatalom vallási alapon hoz törvényeket, akkor olyan területre lép, ami tiltott az emberek számára. Senki nem avatkozhat kényszerítő törvényekkel ember és Isten kapcsolatába. Amikor a történelem folyamán ezt az alapelvet félretették, akkor mindig véget ért a szabadság, és a vallási alapú megkülönböztetés és üldözés kezdődött, egészen a tömeges kivégzésekig. 

Nem mellesleg szólva ebben éppen az a katolikus egyház járt az élen, amelyet Magyarországon az illegitim alaptörvénybe is belefoglaltak. Ez pedig ugyanaz a katolikus egyház, amelyik úgy gondolta, hogy a tízparancsolat szombatját is átteheti vasárnapra.

(Hogy a Bibliát nem értő olvasók is értsék, eredetileg nem hétfő volt a hét első napja, hanem a vasárnap. Ezért a hetedik nap a szombat. Ha valaki ezt nem tudja, akkor még azt sem értheti, hogy ha Jézust pénteken feszítették meg, és harmadnapra támadt fel, akkor az hogyan lehetett a hét első napja? Úgy hogy a hét első napja eredetileg nem a hétfő, hanem a vasárnap volt. A katolikus egyház a zsidók szombatját, amit a Biblia mond, tette át vasárnapra. Az intézkedés oka történelmileg bizonyított módon már akkor is az antiszemitizmus volt. A Szerk.) 
Pozsár László
Pozsár László

Szerző8 Válasz

Dán Ilona
Dán Ilona

April 21, 2016

Egyetértek a cikkírójával,nagyon örülök,hogy leírta a gondolatait és nagyon örülők ,hogy ez a kérdés így felszínre került.Egy dolgot fűznék hozzá,
ha a Tízparancsolatot Isten megváltoztatta volna Jézus Krisztusnak nem kellett volna meghalnia!

Villanyszerelő
Villanyszerelő

April 20, 2016

Kedves Szerkesztők és Olvasók,

Több éve vagyok hűséges olvasója az Amerikai Népszava online kiadásának, most eljött az a pillanat, hogy megírjam az első kommentemet is. Azt szeretem az AN-ban, hogy a cikkek helyesen és pontosan világítanak rá a politikai kérdések mögötti vallási és ideológiai szembenállásokra, amiket a Biblia alapján értelmez is. Pozsár László fenti cikke Bartus László Szombat vagy vasárnap c. 2014-es cikkével [*] együtt keretbe fogalja a boltzárat. Nagy dolognak tartom, hogy ebben a két cikkben még az amerikai izraelbarát evangéliumi felekezetek nézeténél is jóval tovább mutatott az említett két író. Kimondták a Szombatnap szentségét.

A reformátorok talán tudatlanságból, talán félelemből vagy remanens antiszemitizmusból fakadóan azt hirdették, hogy az egyház (értsd Róma) eltért a helyes útról, és a hibáit helyre kell hozni. Ugyan ez a gondolat akkor hatalmas áttörésnek számított, sajnos nem volt igazságalapja, ugyanis a mai római egyház nem a Messiásban hívő született és betért zsidók (más néven őskereszténység) utóda, hanem az őket mindig is üldöző eredeti római egyház aktuális fejlődési szintje. A Pontifex Maximus címet eredetileg a jupiter-papok, majd Julius Caesar, Augustus és végül a pápák használják. [**] Világos, hogy kiknek a jogutóda a pápaság intézménye. Ahogy a görög mitológiát is a saját képükre formálták, mi tartotta volna vissza Konstantin császárt, hogy kössön egy kompromisszumot a növekvő létszámú keresztényekkel, és átnevezze az isteneit. A kedvenc istenének (napisten) a napját, a vasárnapot (csak a magyarok akarnak mindenáron vásárolni, a legtöbb nyelven a vasárnap neve napnap, pl.: Sunday, Sonntag), illetve a téli napfordulóra eső születésnapját, a karácsonyt azért feltétlenül megtarotta. Ekkor foglalták törvénybe a Sábát áthelyezését szombatról vasárnapra. Ez a politikai trükk azonban elég volt ahhoz, hogy a tömegeket megtévesszék, a régi jól bevált “oszd meg és uralkodj” elv alapján pedig végveszélybe sodorják a maradék zsidóságot. A Messiás hamis, gonosz és jogtalan felhasználásával pedig a kiválasztott népet soha nem látott mértékben tántorították el a Megváltójuk követésének a gondolatától is.

Senkit se tévesszenek meg, nem reformációra, hanem az úgy nevezett “keresztény hagyományoktól” 1 való teljes elszakadásra van szükség a Sola Scriptura elv alapján. A Bibliát zsidók írták zsidóknak, aki tehát a Biblia szerint él, beoltatik Izrael szelíd olajfájába. Térjünk tehát ne vissza, hanem át az eredeti messiáshívő zsidóságba, amit őskereszténységnek neveznek görögösen.

Engedjétek meg, hogy kitérjek még arra, hogy a szombati nyugalomnap sorsa nagyon hasonlít a Kovásztalan Kenyerek Ünnepének, a Pészahnak a sorsára. Ez a gyönyörű ünnep az Egyiptomból való szabadulásra emlékezik és a Messiás halálára mutatott előre. Most, hogy beteljesedett a prófécia és “kiiratatott a Messiás” 2, az Ő halálára is emlékezünk Széder estén és az azt követő hét napon, a Kovásztalan Kenyerek Ünnepén.

„Az Úr tiszteletére rendelt éjszaka ez, a melyen kihozta őket Égyiptom földéről; az Úr tiszteletére rendelt éjszaka Izráel minden fiai előtt nemzetségről nemzetségre.” 3 „Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, a minthogy kovász nélkül valók vagytok; mert hiszen a mi húsvéti (páskha) bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk.” 4

Áldott széder estét és kovásztalan kenyerek ünnepét kívánok mindannyiunknak Április 22-én!

“Shalom al Yisrael!” – „Békesség legyen Izraelen!” 5

]: http://nepszava.com/2014/12/velemeny/bartus-laszlo-szombat-vagy-vasarnap.html
[
*]: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Baiocco_1795.jpg
1: Rómabeliekhez írt levél 11:17
2: Dániel könyve 9:26
3: Mózes II. könyve 12:42
4: Korinthusbeliekhez írt I. levél 5:7
5: 128. Zsoltár 6

Szántó István
Szántó István

April 20, 2016

Nagyon egyetértek a cikkel, és csak annyit szeretnék mindezekhez hozzáfűzni, hogy a vasárnapot a pápaság a saját hatalmi jelének tekinti. A Konstantini rendelkezés valóban a szombatünneplő keresztények és a vasárnapot ünneplő hitehagyó és pogánykeresztények megkülönböztetésére szolgált, és ugyanakkor benne foglaltatott az üldözés is burkoltan: “Akik pedig továbbra is zsidóznak (azaz szombatot ünnepelnek) a Krisztus nevében legyenek átkozottak, akiknek a megbüntetéséről majd magunk is gondoskodunk amint erre alkalmatosságunk lesz”. Az emberiség utolsó, és egyben legnagyobb küzdelme éppen a vasárnap körül fog kialakulni amelyet a “gondviselés válságának” is nevezhetnénk. Miért? Bár a Pápa elismerte az evolúciót, de a Biblia egyértelműen a Teremtés álláspontja mellett van, mely szerint Isten “teremtette” és “tartja fenn” “hatalma szavával a mindenséget”. Az utolsó időben Isten "angyalai tartják féken a szeleket,( ez mindig a háborúság és pusztítás jelképe) a Tízparancsolatban pedig a szombat a Teremtés emlékünnepeként van megjelölve. Ha az emberi világot egy polgári hatalom kényszerítené az Isten törvényének áthágására, akkor Isten elleni lázadásba kényszerít minden embert akár tudta és akarata ellenére. Ez pedig természeti katasztrófák özönét zúdítja a világra, amelyeket eddig Isten fékentartott. Az hogy az ember lop, vagy házasságot tör, ezek mind kísértés kérdései, viszont a vasárnap vagy a szombat megünneplése nem képezi kísértés tárgyát, Ha egy polgári törvény azonban az Isten törvénye ellenes magatartásra kényszerít, azt Antikrisztusi magatartásnak kell tekinteni, és az apostol szerint Istennek kell inkább engedni mint sem embereknek. A pápaság jele a vasárnap, és szombat Isten pecsétje. Ha valaki önmagára felveszi a fenevad bélyegét, “az is iszik az Isten haragjának poharából, amely elegyítetlenül töltetik ki” mondja a Jelenések könyve. Nincsen más földi hatalom, amely erre a döntésre szeretné kényszeríteni a világ népeit, mint a Jelenések könyvében megjövendölt Római hatalom.

anima
anima

April 19, 2016

Mindig gondolkoztam a szombat, vasarnap probleman. Most mar tudom, hogy a het vasarnap kezdodik, minden vilagos lett. Koszonom!

Sebestyén Ilona
Sebestyén Ilona

April 19, 2016

Nagyon-nagyon egyetértek a cikkel. Azt szoktam mondani, hogy azért vagyok szombatünneplő, mert Jézus is az volt, és én Jézus-követő akarok lenni. Ez ilyen egyszerű. Ha Isten megváltoztathatta volna a saját maga által adott törvénypontot, akkor nem is lehetne Isten. De mivel mindenható, így “eszébe sem jutott” megváltoztatni a szombat parancsát. Egyébként Konstantin azért változtatta meg a nyugalomnapot, mert egyrészt zsidógyűlölő volt, másrészt a szombatünneplő keresztényeket meg akarta különböztetni a szombatünneplő zsidóktól. Isten törvénye változhatatlan, mint Ő maga!

Orbán Béla
Orbán Béla

April 19, 2016

http://www.caddik.shp.hu/hpc/web.php?a=caddik&o=hmS0eS5h5x

“A HÉTNEK ELSŐ NAPJÁN”….

Haupt Erika
Haupt Erika

April 19, 2016

Angolul is megvan ez a cikk? Nagyon jó lenne!

pobeda
pobeda

April 18, 2016

Korrekt.

Szóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Iványi Margit: Nem a kormány
Iványi Margit: Nem a kormány

Szerző Amerikai Népszava February 05, 2017 1 Hozzászólás

Nem a kormány mondta gyűlölködve a trolin: nézd ezt a sok mobiltelefonos senkiházit; Nem a kormány dolgozott éjt-nappallá téve, hogy a menekültek emberi szóhoz és emberséges ellátáshoz jussanak…

Tovább

Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van
Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van

Szerző Bartus László February 04, 2017 8 Hozzászólás

A nacionalista szólamok mögött az áll, hogy az Orbán-banda szemet vetett a söriparra. Újraosztanák a piacot, mint a trafikokat. A török hódoltság, Erdély és a Székelyföld, az Igazi Csíki Sör leple alatt "Mészáros Lőrinc" szemet vetett a magyar sörgyárakra.

Tovább

Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?
Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?

Szerző Bartus László January 31, 2017 4 Hozzászólás

Ezért, ha a NOB Budapestnek ítélné az olimpiát, ekkora politikai haszon és anyagi nyereség elől Orbán nem fog elugrani, hogy ismeretlen senkik kanalazzák le a politikai hasznot is, és közvetve a megnövekedett állami párttámogatással a pénzt is.

Tovább