Bartus László: Fél lábbal a rendszerben


Szerző Bartus László April 12, 2016 8 Hozzászólás

A magyar közéletben először pedzegeti jelentős közéleti szereplő az Orbán-rendszerből való kivonulás gondolatát (Lendvai Ildikó: Kívül vagy belül, Népszabadság, április 9.). Lendvai Ildikó jelenleg publicista, méghozzá az egyik legjobb publicista Magyarországon, de véleménye fontosabb, mint egy hírlapíró álláspontja. Kormányzó párt parlamenti frakcióját vezette, amikor még valódi parlamenti demokrácia volt. Elnöke is volt a pártjának, amely jelenleg is a legerősebb ellenzéki párt.

 Ezért a véleményét komolyan kell venni, immár megkerülhetetlen a "kívül vagy belül" dilemmája. Még akkor is, ha elsőre téves válaszok születnek. Lendvai Ildikó válasza az, hogy kívül is, és belül is, ami valójában azt jelenti, hogy kívül sem, és belül sem. Ez a legrosszabb konstrukció.

 Vegyük sorra először a "kint is, bent is" álláspont érveit. A fél lábbal kint és a fél lábbal bent logikájának egyik érve az, hogy amíg lehet bíróságokat, ombudsmant, vagy akár a népszavazás intézményét  (mint a rendszer részeit) használni, addig használni kell. Példa erre a Kúria ítélete és a boltbezárásos népszavazás, amely meghátrálásra kényszerítette Orbánt. A parlamenti jelenlét mellett pedig az szól, hogy hozzásegít a médianyilvánossághoz. (Mi gyanakszunk az évi százmilliós párttámogatásra is.)

Az már kiderült, hogy a "csak bent" nem vezet sehova, mert a parlamenti ellenzéki pártok nem jelentenek veszélyt a rendszerre, még a kormányra sem. Az alaptörvényre tett eskü után Orbán parlamentjéből nevetséges lenne a rendszer megdöntését is szorgalmazni. Ezért a parlamenti pártok elszakadtak a néptől, még az elégedetlenektől is.

Csak a rendszeren kívüli civilek tudnak időnként megmozdítani tömegeket, amíg el tudják hitetni, hogy elég bátrak a rendszerrel való konfrontációhoz. Amikor kiderül, hogy nem így van, mint például Pukli kolléga félresiklott március 15-i forradalma után, akkor őket is faképnél hagyják. A rendszer ellenzéke visszavonul a magánéletbe, és nem támogat semmit, ami az Orbán-rendszert legitimnek tekinti és vele egyezkedik.

Ebből a felismerésből fakad, hogy "kint is" kell lenni, és használni kell a polgári elégedetlenség különböző formáit is. Ahogy a tanárok tették félszegen, vagy ahogyan a Városligetben próbálkoztak. Lendvai Ildikó javaslata a "kétfrontos harc". A "kint is, bent is" a tömegektől elszakadó pártok és a hivatalos térben artikulálódni képtelen civil mozgalmak egymást erősítő közelítése lenne. A pártoknak nincsenek tömegeik, a tömegeknek nincsenek vezetőik. Ide vezetett az árulás. A pártok bent vannak, a tömegek kint.

A "kint is, bent is" javaslat arra a logikára épül, hogy a kettő erősítheti és kiegészítheti egymást, annak a közegnek a fellazulását, ami Orbánt bebetonozza a hatalomba. Azért kell a lassú fellazítás politikáját alkalmazni, mert nincs rendszert megdönteni akaró tömeg, amelynek csak az elszánt és kérlelhetetlen vezető hiányzik. Azt a légkört szeretnék megteremteni a "kint és bent" taktikájával, ami többséget szerez a változás szándékának és reményének.

Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a törekvés tisztességes szándékú és logikus, de alapjaiban téves. Nem csupán azért, mert nem lehet egyszerre kint is lenni, bent is lenni, József Attilával szólva, "ügyeskedhet, nem fog a macska egyszerre kint s bent egeret", hanem a macska így sehol nem fog egeret, se kint, se bent. Aki fél lábbal akar kint is lenni, meg bent is lenni, az se kint nem lesz, se bent nem lesz. Nem lehet egyik nap polgári engedetlenkedni, a másik nap a parlamenti szabályok szerint engedelmeskedni. 

De a gondolat megérdemli, hogy konkrétan válaszoljunk az érvekre. A lassú fellazítás elmélete nem helytálló, mert az Orbán-rendszert nem fellazítja, hanem bebetonozza minden tárgyalás és együttműködés. Ez erősíti a rendszer alapját, azt a hazugságot, hogy ez egy demokrácia. Az nem számít, hogy a rendszeren belül engedményeket érnek el, ha az a rendszeren belül marad. Ha a rendszert nem érinti, akkor minden engedmény a demokrácia hamis látszatát erősíti, ami beton az Orbán-rendszer alapjába.

Ezért mondtuk 2014 előtt, hogy aki részt vesz az Orbán-rendszer által kiírt választásokon, az mindenki az Orbán-rendszerre szavaz, függetlenül attól, kire voksolt, mert a részvételével a rendszer demokratikus jellegét bizonyítja. Miközben ők gondoskodnak arról, hogy mi legyen a választás végeredménye. Orbánnak mindennél fontosabb volt, hogy az ellenzék részt vegyen a választáson. A demokratikusnak látszó aktuson van a hangsúly. A boltbezárás feloldása sem erodálja, hanem erősíti Orbán rendszerét, mert a demokrácia hamis látszatát erősíti. Ez összefüggésben áll a nép "forradalomra" való hajlandóságával is. Mi ellen lázadjon a nép, amikor demokratikusan befolyásolható a hatalom?

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy más eszközökkel gondoskodnak majd arról, hogy úgy legyen, ahogy ők akarják. A rendszert ez nem gyengíti, hanem konszolidálja. Megtévesztik magukat, akik azt hiszik, bármilyen rendszeren belüli engedmény előrevisz, mert ennek az ellenkezője igaz. Még az is előbbre vinne, ha rendszeren belüli engedményeket sem tennének, ha Orbán erővel megakadályozná a vasárnapi nyitva tartást, ahogy a kopaszokkal meg is próbálták. De itt jobban megérte engedni, mert ettől nem gyengébb, hanem erősebb lesz a rendszer.

Az a fél láb, amely a rendszeren belül igyekszik "fellazítani" a rendszert, nem kifelé lépeget, hanem befelé. Minden tárgyalás és együttműködés őket legitimálja. Elfedi a rendszer jellegét és az alkotmányos rend megdöntésének bűncselekményét, miközben semmiféle lényegi változást nem jelent. A "bent is" fellazítás politikája azokra emlékeztet, akik belülről "bomlasztották" az előző átkosban a rendszert.

Gandhi nem kicsit nem evett, hanem egyáltalán nem evett. Ez Orbánnal szemben nem működne, mert tőlük Gandhi éhen is halhatna. Megvonnák a vállukat, miért nem evett, ott volt az étel. De Gandhi tudta, hogy a brit világbirodalom nem élheti túl meghasonlás nélkül az ő éhhalálát. Orbán nem angol arisztokrata, hanem közönséges fasiszta. Neki más a gyenge pontja. Ő egy Cippola, aki szómágiával tartja igézet alatt a népet. Akkor bukik meg, amikor nemet mondanak neki. Akkor vége a varázslatnak, ott áll mezítelen valóságában. Azt nem éli túl.

Akik bent vannak, akár két lábbal, akár fél lábbal, ezt a „nemet” vonják vissza. Aki szóba áll vele, az legitimálja. S neki az elég. A népszavazástól nem azért ijedt meg, mert akkor ki kell nyitni a boltokat, hiszen egy nap alatt kinyittatta magától. Nem presztízsveszteség miatt. Hanem azért, mert nem akarta megadni a népnek a „nem” felszabadító érzését. Lehullott volna a nép szeméről a hályog, és meglátta volna, kivel áll szemben. De ez az érzés nemcsak egy vasárnapról szóló népszavazással érhető el, hanem a rendszerből való kivonulással, a rendszer bojkottjával is, ha „kint” vagyunk, s nem csupán fél lábbal.

 

 

 

De van alkotmányos magyarázat is. Az Orbán-rendszer megdöntésének egyetlen legitim és törvényes indoka, hogy a fülkeforradalomra (mint jogi alapra) hivatkozva, megdöntötte az alkotmányos rendet. Ez államellenes bűncselekmény. Orbán rendszere törvénytelen, alaptörvénye érvénytelen. Aki a demokratikus Alkotmányhoz hűséges, nem tehet mást, mint bojkottálja a törvénytelen hatalmat. Nem fél lábbal, hanem két lábbal. Ez elvi kérdés. Ha nem ragaszkodik ehhez, még jogi alapja sincs megkérdőjelezni egy fasiszta rendszert, amely felszámolta a jogállamot.

Ez az Orbán-rendszer Achilles-sarka. Orbán gyenge pontja: az ősbűn, a rendszer létrejötte. Minden, ami ezt leplezi, őt erősíti, minden, ami ezt feltárja, őt gyengíti. Ehhez alapvető követelmény, hogy senki ne legitimálja, ne legyen belül, hanem a bűnözők maradjanak magukra, és velük szemben legyen kívül a demokratikus ellenzék és a nép. Ez a rendszer megdöntésének módja és kulcsa. Amikor megdől a rendszer, mindenki ide jut el, Lendvai Ildikóval az élen, csak a „bent is, kint is” taktika hozzátesz még Orbán rendszeréhez - feleslegesen - 15-20 évet. A megélhetési ellenzékiek nagy örömére. Ezért abban reménykedünk, hogy a "kint is, bent is" filozófiája hamar elvezet a teljes bojkott felismeréséhez. A fél lábbal kint gondolata már előrelépés a két lábbal benthez képest. 

A parlamenti részvétellel megszerzett „médianyilvánosság” csalóka, Orbán kegyeiből való. Hozzájárul ahhoz, hogy nincs „forradalmi” hangulat. Egy működő demokrácia látszatát közvetíti ez a nyilvánosság, egy demokratikus ellenzék látszatával. Miért is lázadna a nép? Milyen alapon? Ha ők nem lázadnak, akkor nekik miért kellene? Ez a minta az országnak, amely nem felébreszti a valóságra az embereket, hanem elaltatja és beleolvasztja őket a diktatúrába.

A magyar médianyilvánosságon kívül is van élet, igazi élet csak ott van. Hamis világ, amit ez a média közvetít. Orbán úgy manipulálja ezeket, ahogy akarja. Amúgy is a gőz leengedésére szolgáló szelepek. De azzal nem tudnának mit kezdeni, amikor a rendszer ellenfelei személyesen találkoznak az emberekkel. Nem is ártana, ha látna ez az ellenzék végre élő embereket, akiket állítólag képvisel. Nem Orbán kezében lenne a kapcsoló. Nem tudná kikapcsolni a rendszer ellenfeleit, és futótűzként terjedne minden. Jobban, mint a hazug televíziókban és a hangfogóval szóló rádióban.

Az biztos, hogy ezt a rendszert nem azok fogják megdönteni, akik a hazug ATV-ben „szerepelnek”, amelynek tulajdonosa, Németh Sándor egyházi státuszt kapott azért, hogy az Orbán-rendszert védelmezze. Neki ez az elemi érdeke: egy demokráciában soha nem kapna ennyi pénzt és ilyen államegyházi előjogokat. A Fidesz lapja úgy írt erről, hogy "kölcsönös meg nem támadási egyezményt" kötött Németh Sándor és Orbán. Ez lenne az a médianyilvánosság, amelyért bent kell maradni a parlamentben. Igazából ez a médianyilvánosság csak akadályozza a rendszerrel szembeni ellenállást.

Se azok nem döntik meg a rendszert, akik fél lábbal kint is vannak, és bent is vannak. Ez csak az áruló és kollaboráns ellenzéki pártok túlélési kísérlete lehet. Semmi több. A baj az, hogy vágni lehet a Magyarország felől jövő félelmet. Senki nem meri vállalni a „kint lenni” kockázatát, senki nem mer nyíltan a rendszer ellenfele lenni. S ahogy az idő múlik (kint is, bent is), ez a félelem csak nő. Ugyanez a taktika vezetett idáig, amely akkor is az együttműködést választotta, amikor még nem kellett félni, s amikor még nem az Alkotmány melletti kiállás számított bűncselekménynek.

Ha kint is, bent is, akkor a helyzet csak rosszabb lesz. Egyre nagyobb lesz a félelem, és végül egy robbanás vet véget az egésznek, de azt nem lehet erőszak nélkül megúszni. Orbán az utolsó töltényig lőni fog. Ide vezet a féllábas megoldás. Bátorság kellene a két lábhoz. De ha sokan csinálják, nem kell annyira félni. A tanárlázadás megmutatta, hogy a félelem milyen rossz tanácsadó és hova vezet. Fél szívvel még a Felcsút csapata sem győzött soha. 

Az Állatfarm jut eszembe: fél láb rossz, két láb jó.


Bartus László
Bartus László

Szerző8 Válasz

bumburi
bumburi

April 16, 2016

Lendvai Ildikó írása nekem a fent leírtakkal együtt még azt juttatta eszembe, hogy közelebb szeretné hozni a politikusokat a civilekhez, mivel ez a két csoport élesen elkülönül egymástól.A politikusok már rájöttek (szerintem) hogy bakot lőttek a választással,és az esküjükkel, de nem tudják meg nem történtté tenni az elmúlt időszakot, mert nekik köszönhetően van az ország ebben a helyzetben.És ugyan mit tudnának mondani, akár egy, vagy két lábbal ha kint lennének? Az nem fog kiszakadni belőlük, hogy elnézést kérünk hibáztunk, mert tévesen ítéltük meg a 2014-es választásokat.Mert hazudnának, hiszen minden aljas törvényt addigra már meghozott az Orbán rezsim, hogy a továbbiakban csak látszat demokrácia lehessen, amit ez a balfácán ellenzék még erősít is. Ráadásul, ami elszomorító, bármilyen tüntetés van,(oktatás, egészségügy részéről) nagyon vigyáznak, hogy még véletlenül se a rendszert támadják, hanem azon belül próbálnak meg eredményeket elérni.
Na de majd most! Erősítést kap ugyanis az Orbán kormány a fiataloktól, és nézhetünk majd mint Jancsi a moziban.3 fiatalt, köztük Orbán Gáspárt, megszólította az Isten, hogy a kereszténységet gyakorolják valami “felház” nevű egyletben (szektában) ami elősegíti Apuka igényét a keresztény Magyarországra. Szó benn reked, levegő megakad, és senki eddig nem tette szóvá ezt a gyalázatot (sem).Sem fél lábbal kint, sem két lábbal bent. Minek? z az ország már úgy menthetetlen, ahogy van…

fideSScsürhe
fideSScsürhe

April 14, 2016

a képen látható első ábra, a disznó, az a mostani magyarország.
az illegitim hatalmú orbán kiönti vályúba a moslékot és lehet röfögni. oszt jónapot.

rontbont
rontbont

April 13, 2016

Az (egyik) igazi probléma:
1. A Lendvai I. cikkből: “Valódi dilemma, hogy egy parlamenti párt, mely elvileg törvényalkotó, buzdíthat-e törvényszegésre? Nem ássa-e ezzel alá egy majdani demokratikusabb rend alapjait is?” És: A pártok egyik lába a részvételi lehetőségek kihasználására feltehetőleg a rendszer intézményeiben marad. De a másikkal kijjebb kell lépni. Át az eddigi határokon. Nem PR-ak­cióként, hanem vállalva a kockázatot…."
2. Kiss Pál lentebbi hozzászólása.
ad 1. Ha ezt 5 évvel ezelőtt írja, hát akkor talán… Ez az írása most a helyzet tökéletes félreértését/nem értését árulja el. Mely politikusokra gondolhat? Milyen tapasztalatokra alapozva? A Schiffer, vagy a Gyurcsány kimenne élőláncot alkotni? Bojkottálnának bármit is? Nem értem, mit félt, milyen leendő törvényesség alapjait? Ebben a helyzetben mit jelenthet a “kecske is jóllakjon, a káposzta is megmaradjon” típusú hasonlat. Az írás óvatossága teljesen inadekvát. Nekem elsőre Bartus László “feilsmerik, hogy csapdába estek és nyűszíteni fognak” prognózisa jutott eszembe a cikk olvastán, L.I. talán már ott tart.
ad.2 És lehetünk mi bármilyen okosak, szerintem az ország lakóinak a zöme, azok, akik nem olvasnak rendszeresen akármilyen sajtót, és nem kommentelnek, így nem ismerjük a véleményüket – ők a valódi magyar többség. Ahogy Kertész Ákos kérdezi: milyen ország az ilyen? Hát ilyen, pontosan leírta Kiss Pál.
Amíg ők, a legszegényebbek, a tájékozatlanok nem kelnek fel, addig ez marad. (Pedig úgy szeretnék optimistább lenni!)

oldster
oldster

April 13, 2016

K I S S P Á L
“… a “sztrájk, tüntetés” stb. egyértelműen NEGATÍV fogalmak, mint ahogy a rend, fegyelem, csendőrpofon stb. pozitívak.”.
Nem kételkedem abban amit mondasz, – de elborzadok, hogy ez bárhol hazánkban ez még előfordul. Mintha az idő nyomtalanul múlt volna el az eltelt évtizedekben.

kiss pál
kiss pál

April 13, 2016

Más országok tapasztalatára gondolhat a t.szerzö,mikor szerinte eljön egy robbanásteli pillnat.Itt ahol lakom,/Vas megyi falu/és szerte máshol is a “sztrájk,tüntetés” stb egyértelmöen NEGATIV fogalmak,mint ahogy a rend,fegylem,csendőrpofon,stb pozitivak.Lehet hogy Budapest egyes részein ez helytállo de az ország lényegét kitevő többsében kontraproduktiv mindeféle “civil,vagy polgári” dolog,elöjeltöl függetelenül./2006 ot is elitélték/.A Pukli féle dolgok egyértelmüen ellenszenvet válotttak ki.
Orbán csak ugy fütyül ahogy többség akarja.
Nem az árnyék miatt süt anap.
Orbán az árnyék,a nép a nap.
Ráérzett a népi mantalitásra és,tény,hogy bejött neki.

dakota fociretek
dakota fociretek

April 13, 2016

Az utolsó golyót saját magának tartogatja a felcsúti törpeféreg.

orbán egy disznópucoló
orbán egy disznópucoló

April 13, 2016

minden, ami a felcsúti kocsmaasztalnál hozott alaptörvényre épül , semmis.
alkotmánypuccsért éltfogyt jár. jobb helyeken megcsauseszkuzzák a dakotát.

anima
anima

April 13, 2016

Magyatorszagon mar nemhogy parlamentaris demokracia nincs, de semilyen. Modszeresen bontottsk le a demokracia intezmrnyeit. Eloszor az uj alaptorvenynek nevezett formedvennyel valoban megvaltoztattak az allamformat (Koztarsasag kontra Magyarorszag) es ezzel tuti, hogy elokeszitettek egy szentkoronas allamformat. Jaj nektek, magyarok.
Majd kutykomediat csinaltak a nepszavazadbol, ami egyebkent is erdekes, mivel az Orszaggyules hatakoreben nem irhato ki.
A rendeleti kormanyzadon rugoznak joideje, amit en elegge el nem itelheto modon osszefuggesbe hozok fent irtakkal. A sztajktorveny valoban gazdasagi, es a munka vilaga koreben enged meg. A tuntetesek gyengek, mert nem ennek a neparulo kormsnynak a lemondasat koveteli, holott ilyen politikai, gazdasagi viszonyok kozott mar elnezest cseszhetik az oktatadt, minden azok fuggvenye.

Szóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Iványi Margit: Nem a kormány
Iványi Margit: Nem a kormány

Szerző Amerikai Népszava February 05, 2017 1 Hozzászólás

Nem a kormány mondta gyűlölködve a trolin: nézd ezt a sok mobiltelefonos senkiházit; Nem a kormány dolgozott éjt-nappallá téve, hogy a menekültek emberi szóhoz és emberséges ellátáshoz jussanak…

Tovább

Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van
Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van

Szerző Bartus László February 04, 2017 8 Hozzászólás

A nacionalista szólamok mögött az áll, hogy az Orbán-banda szemet vetett a söriparra. Újraosztanák a piacot, mint a trafikokat. A török hódoltság, Erdély és a Székelyföld, az Igazi Csíki Sör leple alatt "Mészáros Lőrinc" szemet vetett a magyar sörgyárakra.

Tovább

Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?
Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?

Szerző Bartus László January 31, 2017 4 Hozzászólás

Ezért, ha a NOB Budapestnek ítélné az olimpiát, ekkora politikai haszon és anyagi nyereség elől Orbán nem fog elugrani, hogy ismeretlen senkik kanalazzák le a politikai hasznot is, és közvetve a megnövekedett állami párttámogatással a pénzt is.

Tovább