Bartus László: Katinka és Kiss László


Szerző Bartus László April 07, 2016 47 Hozzászólás

Nem Kiss László erkölcsi megítéléséről szeretnénk beszélni, mert az egyértelmű. Kiss lehet jogi értelemben feddhetetlen, ha letöltötte a büntetését és elévült a priusza. De nem lehet egy nemzeti válogatott szövetségi kapitánya, aki az országot reprezentálja és sportolók példaképe. Nem lehet edzője lányoknak, akik fürdőruhára vetkőznek előtte naponta. Nemcsak azért, mert joggal tarthatott volna bárki, hogy megismétlődik az eset, ha nem tudják, kire bízzák magukat. 

Egy ember karakteréről van szó. Lehetnek az emberek életében bukások, amelyeknek nemcsak büntetőjogi, hanem erkölcsi következményei is vannak. Bankrablóból nem lehet valaki államelnök, vagy ha igen, akkor olyan, mint Sztálin volt. Elévülhetnek a büntetőjogi következmények, meg lehet bocsátani, meg lehet változni, de bizonyos szakmákat nem lehet folytatni. Egy fiatal nővel szemben brutális nemi erőszakot elkövető ember nem lehet neki kiszolgáltatott úszónők edzője. A sport feltételez bizonyos jellemet, amelyet át kell adni. Bizonyos bűncselekmények pedig kifejezik a személyiséget, a jellemet és a karaktert.

 

 

Aki képes egy nőt leteperni, a száját befogni, majd a tehetetlen embert megerőszakolni, utána idegnyugtatókkal etetni, hogy nem történt semmi, az nem ember. Aki ilyet tesz, annak a morális érzéke a nullával egyenlő. Különösen, hogy később sem mutatott bűnbánatot, nem szégyellte, inkább büszke volt rá. Aki még 75 éves korában sem érzi, milyen szörnyűséget követett el, annak a személyisége nem változott meg. Aki testi fölényével visszaélve megaláz egy nőt, behatol a testébe, hogy kiélvezze magát, eszközévé tegye, az a gyilkossághoz hasonló tettet hajt végre. A lelkét megöli egy embernek. Nem véletlenül kellett az áldozatot nyugtatózni.

Ezekről még vitatkozni sem érdemes. Szörnyű képet fest Magyarországról, hogy van ember, aki ezt védeni próbálja. Sportolók és főleg úszók ezúttal is a mundér becsületét védik, amit beléjük vertek a Kisshez hasonló bűnözők az uszodában. Az pedig mindent elmond az úszószövetségről, hogy nem talál kivetni valót és bizalmáról biztosítja a nemi erőszakolót.

Amire érdemes visszatérni, az a világ legjobb úszónőjének konfliktusa ezekkel az emberekkel. Ne feledjük, Kiss László nemrég látványosan lemondott, hogy a nemzet mártírjaként még látványosabban visszavonja a lemondását. Ez az aktus erkölcsileg nagyjából olyan volt, mint a Kiss örömszerzésére használt nemi erőszak. Manipuláció volt, hazugság és érzelmi zsarolás. A sportoló panaszainak megoldása helyett a sportoló lejáratása. Korrekt ember ilyet akkor sem tesz, ha úgy érzi, igaza van. Ugyanennek az úszószövetségnek, amely remek üzletet bonyolít Orbánnal az úszóvilágbajnokság megrendezésével, Katinka magatartása elfogadhatatlan volt, Kiss nemi erőszakával nincs bajuk. Világosan megjelenik a karakter.

Hosszú Katinka azért fontos, mert olyan emberről van szó, aki éppen ebből a magyar maffiavilágból tört ki. Ez ellen lázadt fel, ettől való szabadulásának köszönhetően lett a világ legjobb úszónője. Hosszú Katinka az olimpia előtt súlyos konfliktust vállalt ezzel a magyar közeggel, amelynek része nemcsak a kapitány és az úszószövetség, de az egész magyar sajtó, a közvélemény és a magyar mentalitás. Mások egész életükre belerokkantak volna, nemhogy egy versenyt életükben megnyerjenek. De Hosszú Katinka azóta is sikert sikerre halmoz, és reméljük, az olimpián is győzelmeket arat. Nem azért, hogy a magyar maffiavilágnak örömöt szerezzen, hanem önmagáért.

Esete annyira példaértékű, hogy fel kell hívni a figyelmet egy általános tanulságra. Sok esetben az ún. "nehéz emberek", akiket összeférhetetlenséggel vádolnak, akiket meggyanúsítanak, hogy anyagi érdek vezérli őket, perfekcionisták, fekete-fehérben látják a világot, olyasmit követelnek, ami nem reális, az esetek többségében ilyen emberekkel szemben hadakoznak. Csak nem mindegyikről derül ki, hogy kicsoda. Ha nem kerül nyilvánosságra Kiss László ügye,  ő lenne most is az ártatlan bárány, akit a gonosz Hosszú Katinka megalázott. Az nagyon sokatmondó, hogy kik ismerik fel egy ilyen ember jellemét anélkül, hogy tudták volna, milyen bűnöző múltja van. Ilyen emberek állnak mindig a tisztességesek útjába, és teszik tönkre az életüket Magyarországon. Ők csinálnak "nehéz embereket" azokból, akiket a világ minden pontján tárt karokkal várnának.

Magyarország elveszítette maradék erkölcsi érzékét és emberismeretét is. Még a rendszerváltás előtt is jobban ítéltek meg embereket, eseteket. Nem volt minden relatív, létezett jó és rossz. Nem fordult mindjárt visszájára minden, nem győzhetett két nap alatt a gonosz. Vagy ha igen, mindenki tudta, hogy mi az igazság. Ma minden relatív. Olyan szörnyetegek vezetik az országot, szerepelnek a nyilvánosságban, mutatnak mintát, akikről nem is tudják kicsodák vagy már nem is számít. Azokat ismeri ez a nép, akik kivasalják a heréjüket. Ha valaki megkérdez egy üresfejű senkit, hogy mit csinál azon kívül, hogy híres, kirúgják az állásából. Aki elveket hirdet, azt kiröhögik, elmebetegnek nevezik. 

Hosszú Katinka is csak annak köszönheti, hogy nem ment tönkre a fél országgal együtt, mert ő csak vendég Magyarországon. Bemutatta, mit jelent, ha valaki meg tud szabadulni a hazájától, fel tudja számolni a magyar viszonyoktól való függőséget. Ha Magyarországtól függne, már a pöcegödörben lenne, míg a nemi erőszakolóra ennek az ügynek a végén is a megdicsőülés vár. Ha lemond is, a vége az lesz, hogy megint meghurcolták ezt a szegény embert, annak a nőnek pedig az a szerencséje, hogy már nem él. 

 

 

Lehet cinikusnak, korrupt lelkűnek lenni, csak drága árat kell fizetni érte. Ezt az árat nem azok fizetik meg, akik ezt a mentalitást terjesztik és elfogadtatják, mert ők ebből rengeteg pénzt keresnek. Így szerzik a befolyásukat, a hatalmukat. Hanem azok, akik ezt eltűrik. Mindent ki lehet magyarázni, mindent az ellenkezőjére lehet fordítani, de a világ szellemi és erkölcsi törvényeit ez nem változtatja meg. Ennek az árát valahol ki kell fizetni. Például azzal, hogy élhetetlen és működésképtelen országban kell élni, ahol kevesek szétrabolhatnak mindent, míg a nép nagy része nyomorog és a jogait is elveszíti, az emberi méltóságával együtt. Ilyen "kis" kompromisszumokból lesznek a nagyok, és lesz egy ország menthetetlen.

Lehet azt mondani, hogy vezethetik antiszemiták, köztörvényes bűnözők, tolvajok az országot, lehet hazug propagandát elfogadva élni, lehet nemi erőszakoló az úszónők szövetségi kapitánya, ahogyan lehetett adócsaló az adóhivatal elnöke, plagizáló csaló a köztársasági elnök, lehet egy puccsista a miniszterelnök. Dirigálhat vallási párt az erkölcsről, amelynek papjai tömegesen molesztálnak és erőszakolnak meg gyerekeket. Lehet mindennek nézni a másik oldalát is, ahogy maffiózó bűnözők, aljas gazemberek szeretik kezdeni a beszélgetéseket. Lehet azt mondani, hogy a sport nem nemes dolog, nem nevel jellemet is, karaktert is, erkölcsöt is, ezért küldhetjük bűnözők és maffiózók közé is a gyerekeinket.

Minden relatív ezeknek az embereknek, csak az igazság, az elvszerűség hirdetése nem az. Az nem megbocsátható, mert az veszélyezteti a közmegegyezéses simlis világot, ahol mindenki zsarolható, mindenki kijátszik valami szabályt, törvényt vagy erkölcsi parancsot, ahol mindenki feladja az elveit, eladja önmagát, megveti, lehülyézi és mocskolja mindazokat, akik nem ilyenek. Csak a vége nyomor, lelki megaláztatás, a személyiség elvesztése, depresszió, erkölcsi és anyagi csőd, összeomlás lesz. Lehet hazudni, a maffiózók mellé állni, de a vége boldogtalanság, üresség, kilátástalanság és totális megsemmisülés lesz. 

Az egyetlen vigasz, ha ránézünk a maffiózókra. Nyúzott, összetört, boldogtalan emberek, akiket nem tett se jobbá, se boldogabbá a pénz és a hatalom, amit még el is veszítenek. Lelkileg és fizikailag betegek, mint az egész ország, amely hagyja ezt, és nem kergeti el őket. Miért? Mert maga sem különb. Ez az oka a helyzetnek. Azért nem kergetik el ezeket a bűnözőket, azért lehet Magyarországon a szenny az uralkodó, mert akiknek ezt meg kellene tenniük, maguk sem különbek, ha ezt hagyják.

Semmivel.

 

 
Bartus László
Bartus László

Szerző47 Válasz

Végvári József
Végvári József

April 13, 2016

Ritkán megküldik ennek a lapnak az írásait barátaim, és érdekes, elismerten baloldaliként, és zsidóként (mert ezt is, ma vállalni kell), állandóan olyan írásokat kapok, ahol szembe megy a véleményem Bartus Lászlóval. Nem szeretem azt a kifogást sem, ha használja valaki, könnyű távolról okosakat (avagy bátornak tűnőt) írni, ha semmi következménye nincs. Leszögezem, kevés aljasabb dolog van, a védtelenek elleni bármilyen agressziónál.
Ma még, ezzel együtt senki (még Bartos úr sem) tudja, mi történt, megtörtént, önkéntes volt, vagy erőszak. Hadd említsem a hölgy esetét a rendőrökkel, akik állítólag megerőszakolták. Mi lett belőle? A nagy semmi, és néhány rendőr meghurcolása. Anno”az átkosban”, egy ennél kisebb ügyben, fiatalként hamis indokkal egy KISZ táborból hazaküldött lány (aki amúgy 2 napra eltűnt), azt terjesztette rólam és főnökömről, nem küldtük volna haza, ha lefekszik velünk. Ha nincs a bizalom a közösségben, mert ismertek, a családomban, mert hittek bennem, még ma is pária lennék? Nem védem Kiss Lászlót, hisz nem is ismerem. Védeni próbálom az ártatlanság vélelmét. Ha ma egy volt miniszter, megpróbálhatja eltusolni rokonának, egy nővel szembeni „lúgos támadását”, miért nem adunk esélyt a védekezésre Kiss Lászlónak. Bartus úr, nagy előszeretettel hirdeti az igét, lejáratva ezzel évtizedek sporttolóinak eredményeit. Milyen bátor lett most mindenki. Hol voltak, amikor feljelenteni kellett volna az illetőket. Aki 55 év után vesz elő egy ilyen történetet, és ezzel hozza lázba az úszó sportot, amely épen olimpiára készül, az legalább olyan aljas, mint aki elkövette a tettet (ha igaz egyáltalán). Láttunk elítélni gyilkosságért ártatlant? Bartus úr, mit szól a Móri eset bírósági eredményéhez? Mit szól ahhoz a 8 évig meghurcolt emberhez, akire ráfogták, megölte az anyját?
Ami meg a Hosszú Katinka ügyet illeti, magyar ember, csak szurkolhat Neki. Ám mi lett volna, ha az Amerikai sportlap által terjesztett dopping érintettségét, mi kész ténynek vesszük, és elítéljük? Maga tudja, ma a világban milyen gyorsan megy el a felderítés előtt az új szerek alkalmazása? Meggyőződésem, mindig kell maradnia az emberben kétségeknek, míg valamiről meg nem győződik a valóságról, az érintett hitelt érdemlő vallomása alapján. Mi lesz, ha jövőre Önre fogják, hogy lázadást szít Magyarországon? Önt hazaárulóként, aki a könnyebb utat választva, elhagyva hazáját, annak árulójává lett? Mit tesz akkor, hogyan védi magát? Tegyen fel mindenki egy kérdést:" Kinek állt ez érdekében?" Ha tudjuk a választ, tisztább lesz a kép.

oldster
oldster

April 11, 2016

CARPEDIEM
El hisszük-e Kiss Lászlónak, hogy 1961-ben többek által elkövetett erőszakos nemi közösülés miatt jogerősen börtönbüntetésre ítélték, amelynek egy részét letöltve 1963-ban szabadult?
Ha nem hisszük el, akkor lehetséges mindaz, amit írtál. Ami vagy megtörtént, vagy nem.
Ha viszont nem hiszünk Kiss Lászlónak, mert azt gondoljuk, hogy hazudik, akkor mindez csak pletyka! – ahogy írtad.

veni52
veni52

April 11, 2016

Nem tudom miért illegitim Orbán? Mert a választásokat megnyerte? Kiss Lászlót tudtom szerint a kommunista rendszer fogadta vissza! Akkor most miröl beszélünk?

Miklos Banfi
Miklos Banfi

April 10, 2016

Első alkalommal írok be ide, de sok közös ismerős van… 4 éve tértem vissza Orbán elől Pestről Torontóba, a Kanadai Hírlapból már ismernek…
Nagy rajongója vagyok azóta Lacinak, sok cikke nagyon erősen betalál az én igazságomba, de ez a cikk sokrétegen keresztül pontos képet fest a mai szeretett országomról, szinte minden szava megremegtet. Tulajdonképpen, majdnem még az is mindegy, hogy mi történt 55 évvel ezelőtt, bár azt se tudjuk hogy mi történt az elmúlt 55 évben… Aczél Endre belenyúlt a darázsfészekbe, ahol jól össze is csípték a darazsak, mert meglebbentette a Sportuszoda körüli belső titkolt promiszkuitás világáról az információját. Belemászott az egyik tabuba…
Igazából így 55 év távlatából az igazi tényeket már valószínűleg maga KL sem tudja, nem hogy bárki más, de a mai viszonyokról ez egy nagyon hiteles kép, amit Laci lefestett apró részletességgel, amelyek könnyen elkerülhetik a felületes olvasó figyelmét.

dakota fociretek
dakota fociretek

April 10, 2016

A szatír kiss élvezi az erőszakot, akárcsak a fideSS-szavazók.
Az illegitim hatalmú orbán 1/2 lábbal már a börtönben van, ott majd kiélhetik az aberrációjukat, az ilyen kiss féle szadistákkal az élen.

Carpediem
Carpediem

April 10, 2016

Naná hogy pletyka! Valaki talált egy külföldi újságcikket, amit lehozott. Itthon érdekes módon senki nem talált semmit, KL csupán annyit mondott hogy ült börtönben. Az hogy amnesztiával vagy anélkül szabadult tök mellékes mint tudjuk az elmúlt rendszer sok mindenről szólt csak rendszerről nem (megjegyzem akkor és azóta is kapnak amnesztiát erőszakos elkövetők is, de egyelőre az sem tiszta hogy erőszakosságért ítélték el ) . Ennyit a tényekről és bizonyítékokról, ennyi még 61-ben is kevés lett volna. 55 év távlatában olyan ügyet boncolgatni ami talán ügy sem volt azt hiszem a régészek feladata. Ha esetleg ott volt valaki a jelenlévők közül nyugodtan jelezze. De hogy tovább menjek, Leülte a büntetését? Tehát az igazságszolgáltatás ebben az esetben benyújtotta a számlát ha jól tévedek. Kedves OLDSTER, köszönöm mérsékelt hozzászólásodat. Nem, nem vagyok bűnpártoló, sőt fideszes sem. Az ártatlanság vélelme viszont mindenkinek jár mert így igazságos. Gonosz társadalomban élünk, egy emberként feszülünk egyetlen ember ellen. Ha kell KL megvédi magát, de számomra az a gusztustalan ahogy ez a hiszti felpörgeti a tömegeket, mindezt egy ember bőrére aki még az utolsó szó jogát sem kapta meg. A védelem őt is megilleti, főleg ha van ügy! De egyelőre ez az egész egy légből kapott indulatkeltés, ami foszlányokat tartalmaz és mindentényt nélkülöz. Létezik igazság, és létezik jog, valamint erkölcs. Jó esetben a legutóbbi körül nyüzsög a csőcselék, de a szavak alapján jogi de leginkább büntetésvégrahajtási indulatok keringenek. Fura de Lagzi Lajcsi még mindig ártatlan hős (bocs az összegyűltektől, tudom nem idevágó téma) én is komáltam de legyünk őszintén a mai demokráciában is elég szövevényesre sikeredett az ő ügye is. Nem az én tisztem elítélni, van véleményem, de nem állok senki és senkik mögé hogy pálcát törjek felette. Szar példa tudom, de ez már ügy. Nincs 55 év, van viszont bizonyíték, tények, de ugyanúgy él a pletyka itt is. Ja még valami, mindenki másképp gondolkodik, de aki nem áll ki a saját véleménye mellett, abból lesznek a kocsmapolitukusok. Én nem veretem meg magam a kocsmákban, politikus se vagyok de kiállok a véleményemért addig amíg van ellenvélemény is. Máskülönben felesleges. Nevezzetek lázadónak, idiótának de utálok a birkák mögé beállni, de ha valaki egyedül marad a tömeggel szemben akkor megvédem. Az ítélkezés nem az én dolgom, arra való a hatóság és az igazságszolgáltatás. Ettől vagyunk emberek.

bumburi
bumburi

April 10, 2016

OLDSTER, én is üdvözöllek, és örülök, hogy ismerőssel találkozok itt a virtuális térben.Sorozatos csalódások után kerültem véletlenül egy link után vissza.
Ahogy elnézem a kommenteket több helyen, ezeket a gyalázatokat ifjúkori bocsánatos bűnnek próbálják beállítani. Háát, nekik legyen mondva…Abban az időben mintha sokan estek volna ebbe a bocsánatos bűnbe, amit a későbbi munkásságukkal azt hiszik helyrehoztak.Csakhogy mint kiderült, a jellembeli tévelygésük más formában is megnyilvánult. Utalnék itt Hosszú Katinka egyenes jellemére, aki nem volt hajlandó beállni a jellemtelenek sorába.
Ami meg CARPEDIEM írását illeti, nagyfokú tájékozatlanságra vall, ha “pletykának” minősít egy megtörtént, és annak idején elítélt esetet. Az internet ugyanis széleskörű tájékozódásra is alkalmas.

oldster
oldster

April 10, 2016

Mindenkit arra bíztatok, hogy ha ilyen hozzászólást olvas, mint CARPEDIEM hozzászólása, tekintse azt egy másként gondolkodó véleményének. Itt, egy olyan véleménynek, amelynek tartalma ellentétes a köztudomású tényekkel, a személyi és tárgyi bizonyítékokkal, a jogi és a közerkölcsi felfogással. És reagálás nélkül lépjen tovább.
Amennyire könnyű ezt mondani, annyira nehéz megtenni. Én is így jártam vele. Saját meggyőződésemnek mondok itt, most ellent.
E témában Kiss László nyilatkozata a leghitelesebb, aki azt mondja, hogy 1961-en bíróság jogerősen elítélte többek által elkövetett erőszakos nemi közösülés miatt.
Most – hangsúlyozom: most! – annyi történt, hogy ez a – szakmai körökben közismert tény – nyilvánosságra került. Nem a tényállás, nem a tényállás tárgyi oldala, vagyis a részletek, csupán a törvényes következmény.
Kiss László elismeri, hogy ez így történt, nem tagadja.
Szükségtelenül védekezik, holott nem vádolta őt senki semmivel, csupán a széles nyilvánosság tudomására hoztak egy szégyellni való tényt. És némi röstelkedés helyett azzal támad vissza, hogy ez ellene irányuló politikai támadás akar lenni.
S még annyit tesz hozzá – ami valótlanság – hogy 1963-ban amnesztiával szabadult, ami azért nem igaz, mert az amnesztia az erőszakos bűncselekményekre soha nem terjed ki.
Erről szól a cikk. Semmi másról. A „ragadd meg a napot” moralizálásának tartalmát nem tudom értelmezni, mert nem tudom, mit akar mondani. Na, de Le style, c’est l’homme.

freedom
freedom

April 09, 2016

Orbán minden nap megerőszakolja Magyarországot. Az Alkotmánnyal, a Választási Törvénnyel és a jogrendszerrel kezdte. Az ilyesféle alja munkához , csak alja “emberek” tapsolnak.

Jön a rata tata, viktor konyec
Jön a rata tata, viktor konyec

April 09, 2016

Amúgy nem kell csodálkozni. A vak komondoros mentalitást ötvözték a fehérvári hágós huszár habitussal.
A fideszes moslék beszédhez erőszak és primitívség dukál. Ebből a kissből csinálj anak államtitkárt.
Aljas egy szatír. Úgy kellenek az ilyen priuszos csőcselék alakok orbánnak, mint egy falat kenyér.

Ricks deutsch
Ricks deutsch

April 09, 2016

a tortenelemben 55 ev az semi, as embernek ugy kell viselkednie, hogy a buntetes jon, nem a birosagtol, hanem a teremtonktol, ez igy igazsagos, egy csoda

Carpediem
Carpediem

April 09, 2016

Óvatosan a szavakkal uraim, holnapra leveszik a kommentjeinket, ahogy a tegnapi soraimmal is tették.
Itt csak bólogató jánosok írásai maradhatnak meg, akik a csűrheszellemben licitálják túl egymást a fő szerző írása nyomán. Arra mondjuk nem jöttem rá hogy mi is ihlette az újság nevét. Népszava = nép-szava vagyis a népnek a szavával? Látott ez a nevű újság cenzúrát az átkosban is, azt kellett lehozni amit fent mondtak. Talán 61-ben is a rendszer csatlósai voltak Kiss László ügyben….
Szóval a többségnek címezném kérdésemet: Mit is követett el Kiss László? Konkrétan? esetleg vélhetően? Volt pofája edzősködni? Nem sült le a bőre hogy olimpikonokat hozott nekünk? A szemétláda rezzenéstelen arccal elfogadta a kitüntetéseket? Nem kötötte fel magát hanem dolgozott. Pletykák alapján pálcát törünk valaki felett? Mindennek meg van a módja. Valaki állít valamit, a másik cáfolja. Na akkor szabad bizonyítani. Észrevették emberek, hogy még ügy sincs? Két hét múlva már ennyi sem lesz belőle ez a legrohadtabb az egészben. A legbölcsebben tette az öreg hogy visszavonulót fújt. Aki(k) 55 éves – erősen kérdéses – sztorival képesek lejáratni egy embert azok választ sem érdemelnek. Az öregnek nincs már mit bizonygatnia, Akik pedig úgy gondolják minden úgy van ahogy a sajtó beállítja, dőlljön hátra azzal a tudattal hogy a firkászokat jól megtámogatta ezen a héten is.. Üzenem a csőcseléknek, szégyellje magát!

Pista39
Pista39

April 09, 2016

Tényleg primitív nép a magyar. A problémáival és a kommentelőivel együtt!

overlord
overlord

April 09, 2016

T. Bartus László!

Abban, hogy Magyarország most itt tart vastagon benne vannak az “újságírók” is, mint pl. ön. Az erőszakoló kapitány és a molesztáló papok közé nyugodtan beilleszthette volna saját magát és kollégáit is, erkölcsileg és károkozás szempontjából kb. egy szinten vannak velük. Jobban járna a nemzet, ha az ilyen botrányok utáni szokásos “bölcsességet” nem épp a legkorruptabb szakma prostituáltjai osztanák. Ugyanakkor megértem, hiszen a médiában nagy a konkurencia a marionett bértollnokok között és ki kell tűnni valamivel, hogy a munkaadó figyelmét éberen tartsák az esetleges szerződéshosszabbításig. Az ön gondolatmenetét követve a fentieket is Magyarország “hibái” közé illő sorolni…

észrevétel
észrevétel

April 09, 2016

magyarország a kisslászlók országává züllött.
az elállatiasodást az illegitim orbáncrezsim létének egyik alapkövének tartja.
ha már annyira vergődnek, küldjék orbán lányait úszóedzésre kisshez

Porkiparkasz
Porkiparkasz

April 09, 2016

“A holgynek sem illett volna a lakasara felmenni, hiszen az mar annak a jele, hogy beleegyezett a dolgokba.”

Az annak a jele, hogy beleegyezett abba, hogy zárt térben egy helyen töltsék az időt. A taxisofőr sem basz téged seggbe csak azért, mert beültél a kocsijába…

Bartus László
Bartus László

April 08, 2016

@Horváth László: Hogy ne legyen úszóedző és szövetségi kapitány.

Horváth László
Horváth László

April 08, 2016

Laci,
A véleményed érdekel. Pál apostolnak mit javasoltál volna, miután megtudtad, milyen előélete volt?

oldster
oldster

April 08, 2016

B U M B U R I
Üdvözöllek! Örülök, hogy újra itt vagy. S mint szinte mindig, most is egyetértek veled. Kiegészítve azzal, hogy az érintett nem mondott igazat abban, hogy 1963-ban amnesztiával szabadult. Ugyanis az amnesztia soha nem terjedt ki az erőszakos bűnelkövetőkre.

bumburi
bumburi

April 08, 2016

Gyomorforgató az a mentalitás, ami kíséri ezt az ügyet. Akik szerint az elmúlt 55 év teljesítménye annullálja ezt az ügyet.Ez juttatta eszembe ezt a történetet.’56-ban a szomszédunkban lakott egy család,és a családfőnek külföldre kellett menekülnie a társaival együtt egy szobordöntés miatt. A feleség maradt 2 kiskorú lányával, és az idős, beteg apjával. Egy éjszaka megjelent náluk 4 ember a település “tisztelt” polgáraiból, és megerőszakolták az anyát, akit egész életére tönkretettek ezzel a gyalázattal.Eltusolták az ügyet, mert spicli volt mind a 4, és élték tovább "tisztes életüket. Vessen rám követ aki akar, de ez a Kiss nevezetű is így nyerhetett felmentést korábban a büntetése alól, ami egyet bizonyít. A további ténykedésével a hatalom felé is kellett neki igazolni a “jó útra térést”. Akik meg mentegetik, azonos mentalitással rendelkeznek.Legnagyobb sajnálatomra beállt ebbe a sorba Aczél Endre is.

Simon Otto
Simon Otto

April 08, 2016

Már csak a nemzetközi média visszhangjára vagyok kíváncsi , mert gyanítom hellyére teszik a sportunkat is …így-úgy Rio előtt .

Márványi Péter
Márványi Péter

April 08, 2016

Igen, megkérdezték, azt válaszolta a riporternek, hogy menjen a picsába.

Carpediem
Carpediem

April 08, 2016

Gyönyörű csorda ami itt összejött. Nyilván fideszes mind, mert azokat nem akarja a magyar söpredék ilyen vehemenciával eltávolítani, sőt…. Csak egy kérdést intéznék a nagyérdeműhöz hátha tudnak kérdést értelmezni: Kiss Lászlót valaki megkérdezte már az ügyben???? – csak mielőtt falhoz állítanák – mondjuk az utolsó szó jogán…..

bunkocska meg dragabb
bunkocska meg dragabb

April 08, 2016

Hol marad a keresztényi megbocsátás? Ha Kiss nem volt visszaeső, és lelki terrorral sem kínozta a tanítványait, akkor én elfogadom az edzői munkásságát. Az viszont szörnyű, hogy a vén buta erőszakost kiemelte a politika a rendszerváltás után, és díjesőben részesítette. Már rég nyugdíjba kellett volna neki menni, és átadnia a helyét a fiatalabbaknak, a háttérben álló gyárfásvezetővel egyetemben.

Geyza
Geyza

April 08, 2016

Csak egy halk kjérdés:
Attól hogy valaki jóerőben volt és olimpiai érmet szerzett, már nagyember lett?
Mit adott az Országnak azonkívül, hogy önmagának bebizonyította hogy aznap ő volt a champion ?
Na csak azé kérdem mert ezek az amúgy más tekintetben átlagemberek emiatt érzik feljogosítva magukat arra hogy osszák az észt, a hülye magyarik pedig szájtátva falják ezeknek a szavait.
Adyról meg egyes, itt is kommentelgető hülyék azt hiszik hogy a Magyar Ugar c. költeményét a Lenin Fiúk mérhetetlen pusztítása nyomán írta.
Igen Tóth Péter , te vagy az az idióta.

oldster
oldster

April 08, 2016

P I R O S K A !
Hozzászólásával teljesen egyetértek. Az ilyen hozzászólókat észre sem szabad venni. Ha reagál rá, azt gondolhatja, hogy valami jót mondhatott. Hogy valaki foglalkozik vele. Valaki számára valahogyan fontos.

oldster
oldster

April 08, 2016

Kiráz a hideg. Azt olvasom, hogy a 20 magyar olimpiai bajnokot tömörítő Halhatatlanok Klubja (alapítója: Schmidt Pál) megértéssel és megbecsüléssel fogadta a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) vezetőségének és a MÚSZ edzőbizottságának Kiss László szövetségi kapitány, mesteredző melletti kiállását.
S amitől ismét kiráz a hideg: egy sem mondta közülük, hogy ezzel nem ért egyet.

pici tóni
pici tóni

April 08, 2016

Vámos józsi úgy gondolkodik, mint egy vámos. Ez az állás nem kell senkinek, de a vaskövületes liberálbolsevik gondolkodású “lacibácsi” kemény kerékkötője volt (és kiszolgálója gyárfásnak) az úszósport technikai fejlődésének. Két évvel ezelőtt, amikor Hosszú Katinka a problémákat felvetette, nem elhessegetni, pénzzel szájat betömni kellett volna, hanem a fejlődést előrehozni. Ha az ilyen őskövületek nem hajlandók elmenni, akkor minden eszközt meg kell ragadni az elmozdításukhoz. Gyárfásnál, pl egy Fenyő jános jól jönne hozzá, ha az elhárítósságot kikapcsolnák!!

Ani
Ani

April 08, 2016

Sajnos mélységesen egyet értek! Szerintem ez egész úszó szövetség szégyene ez. Sajnos a sport ma Magyarországon üzleti vállalkozás. A sport vezetők talicskával tolják haza az állami pénzeket. A gyerekek szülei meg veselik az anyagi terheket. Már aki tudja. Aki nem annak a gyereke hiába tehetséges nem tudja ezt bizonyítani. Tapasztalatból beszélek. És sajnos a Kiss Lászlóhoz hasonló korú és erkölcsű emberekkel van tele a sport vezetőség. Hol vannak a fiatalok aki sport menedzseri vagy más hasonló végzettséggel bírnak. Új módszerek tudorai. Sehol mert ezektől az emberektől nem lehet oda férni semmilyen posztra. Még az a csoda, hogy a Magyar sport ennyire is sikeres mint amennyire most az.

Smile
Smile

April 08, 2016

Miért kell egy sikersportból politikát csinálni? Egerszegi Krisztinát, Darnyi Tamást, Rózsát, Czenét megkérdezte valaki? Nagyon tisztelem Katinkát, mert tudom mit jelent az elért eredménye, de biztos, hogy ez kell? Ez hiányzik a magyar sikersportnak? Felmerült már valakiben, hogy ez a cikk most kinek, esetleg melyik ország érdeke? Ez politikáról és nem a sportról szól, persze ez csak magánvélemény!

Kovács Gábor
Kovács Gábor

April 08, 2016

Magyar hisztéria ! Igazságszolgáltatás magyar módra !
Azzal már senki nem foglalkozik, hogy 55. évvel ezelőtt mi is történt az igazság kiderítése senkit nem érdekel a " HALÁLRA ÍTÉLT " meghallgatása szükségtelen ! 55.év után ítélkezzünk egy korabeli újság cikk és bírósági ítélet alapján ! Nem kell meghallgatni az ügyben érintett Kiss Lászlót és a másik két társát sem ! 55. év munkáját dobjuk ki a szemetes kosárba, mint valami szemetet.
Úgy gondolom ! hogy nem Kiss László veszélyes a magyar emberekre, Magyarország jövőjére, hanem azok a migránsok, akik szilveszter éjszakáján erőszakoskodtak Európában ! Ma Németország, Ausztria, holnap Magyarország ! Lehet, hogy holnap a gyermeked, unokád, vagy Te magad leszel a migránsok áldozata ! Ne gyűjts ellenük internetes aláírást, ne tiltakozz a viselkedésük, cselekményük ellen, ne hallasd a hangodat ellenük ! Ők nő tisztelő, embertisztelő jó barátok !
Kiabálj ! Tiltakozz! Mert Magyarország fő ellensége egy 75. éves férfi Kiss László !!!!!!

Piroska
Piroska

April 08, 2016

Mohácsi János a hozzászólása annyira megdöbbentő és ostoba, hogy nem is hiszem el, hogy komolyan gondolja. Seninek sem szoktam rosszat kívánni, de ha akár magát is megerőszakolnák férfi létére (mert mindenkinél van erősebb), akkor mindjárt jobban megértené, hogy ennél maradandóbb károsodás kevés van.

Geyza
Geyza

April 08, 2016

Megkezdődött a “relativizálás” . Várható volt.

Mohacsi Janos
Mohacsi Janos

April 08, 2016

“Aki testi fölényével visszaélve megaláz egy nőt, behatol a testébe, hogy kiélvezze magát, eszközévé tegye, az a gyilkossághoz hasonló tettet hajt végre. A lelkét megöli egy embernek. Nem véletlenül kellett az áldozatot nyugtatózni.”
Azert egy nemi eroszakot ne hasonlitsunk gyilkossaghoz, lefejezesekhez vagy csonkitasokhoz!!! Inkabb kb. mintha csoportosan megvernenek valakit az utcan, aztan kiraboljak stb. Esetleg kitorik a fogat-ami viszont maradando!!! Ha maradando testi karokat nem okoz a dolog, akkor azert az mas ugy, mint egy komolyabb. Csak Nyugaton hirtelen piedesztakra allitotta a feminizmus a nemi eroszak elleni harcot es relativizaljak egyeb, sulyosabb buncselekmenyeket! A holgynek sem illett volna a lakasara felmenni, hiszen az mar annak a jele, hogy beleegyezett a dolgokba. A dolog igy, foleg 55 ev utan azert mar tulzas!! Egy gyilkosnak iy elevul a bu cselekmenye 20 ev utan. Itt nem tortent maradando karosodas!!!

Miklicz József
Miklicz József

April 08, 2016

“… Lelkileg és fizikailag betegek, mint az egész ország, amely hagyja ezt, és nem kergeti el őket. Miért? Mert maga sem különb. Ez az oka a helyzetnek. Azért nem kergetik el ezeket a bűnözőket, azért lehet Magyarországon a szenny az uralkodó, mert akiknek ezt meg kellene tenniük, maguk sem különbek.

Semmivel, ha ezt hagyják."

Ezzel a zárszóval szemen köpted azokat, akik tehetetlen elszenvedői ennek az egész mocskos korrupt rendszernek, és azokat is, akik -mint látod – megpróbálnak valamit tenni, megpróbálnak az apátiába süllyedt emberek tömegeibe reményt önteni, kiutat mutatni! Bizton mondhatom a nevükben is szerintem, hogy ebből a lehet jó szándékú ledegradálásból senki nem kér! A cikk mondanivalója nagyszerű, igaz, kár volt elbaltázni az utolsó bekezdéssel!

Geyza
Geyza

April 08, 2016

Azé nem szóltam hozzá a Hosszú Katinka kontra Kiss Szarházi Lacko afférjához itt, mert vártam egy ilyen , vele kapcsolatos botrány kirobbanására.
Ugyanis hosszú-hosszú évekkel – évtizedekkel ezelőtt már rebesgettek valami hasonlót, de valahogy szőnyegalá lett söpörve az ügy.
Most sem szólok hozzá, a kedves kommentelők mindent elmondtak, kivéve Tóth Szarházi Petyát, aki már a Kanadihirlapon bebizonyította neonáci gondolkodásmódját .

Geyza
Geyza

April 08, 2016

Tóthkám: Baromságokat írsz. Mint mindig, mindenhol.

Maria Varga
Maria Varga

April 08, 2016

Ez a leírás olyan jó hogy kikellene nagyitani es ki rakni a hirdető táblára ahol az fityeg hogy az ország jobban teljesít !!! Miben lopásban vagy erkölcstelensegben mert ebből van a legtöbb es a ,maffiózó bandabol !!!

Történeti hűség
Történeti hűség

April 08, 2016

Az a gyomorforgató az egészben, hogy egy lányt hárman lefognak, és Kiss László utolsóként is megerőszakolja! Ez adja meg igazán Kiss László és a hozzá hasonló dolgot elkövetők jellemét, no meg az, hogy az idő múlásával megbocsáthatónak tartja ezt maga a MÚSZ elnöke is, meg azok is, aki ennek az undorító dolognak a kiderülése után még meg is hagyják minden állami kitüntetését! lehet, hogy nem kellene az államnak ezek után még úgy mellé állni egy nemi erőszakos embernek, hogy teljes mellszélességgel jelenti ki azt, hogy már pedig a kitüntetései megmaradnak! Ez éppen olyan eset, amikor egy nőgyógyász megerőszakolja a vizsgálóasztalon a páciensét, és mindent rendben valónak talál a nőgyász munkáltatója, vagy közvetlen felettese! Nos, több eset is bizonyítja a valóságban is azt, hogy a bíróságok az ilyet elkövető orvost még a foglalkozásától is eltiltja! Miben különbözik ettől a jogos társadalmi elvárástól Kiss László erőszakoló története, mert az ilyen bűncselekményt – minősítése folytán – sem mossa el, homályosítja el az idő múlása! Az egy dolog, hogy néhányan cinkos módon elhallgatták az úszólány akkori megerőszakolását, és azt is , hogy ezt éppen sporttársai követték el! Szíves figyelmébe ajánlható ez a fentebbi, teljes körű kiváló írás a Magyar Úszószövetség elnöke, és vezetése részére!! Hátha rá is jönnek elolvasása után valamire?!

Tálos Tibor
Tálos Tibor

April 08, 2016

Ez a jegyzet igen komoly és mély társadalmi, morális problémára irányítja rá a figyelmet. Sajnos a rendszerváltás utáni időben minden jel azt sugallta, hogy érvényesülni, egzisztenciát teremteni csak úgy lehet ha feladja az állampolgár a morális, erkölcsi meggyőződését. Ennek a következménye, hogy napjainkban a lopás,csalás, korrupció olyan bűn amely bocsánatos.A legnagyobb bűn ma az, amikor a maffia családból valaki kibeszél Az erőszakos bűncselekmény elkövetője sokak szemében követendő példa. Főleg akkor amikor az igazságszolgáltatás nem ítéli el az elkövetőket-kordon bontás, Habony idős emberek rugdosása, stb- a jog eszközeivel. A társadalom ébredése és az erkölcsileg, morálisan, jogilag kialakult helyzet elleni fellázadása igen hosszú és gyötrelmes út lesz. Ha addig még leszünk kultúr NEMZET.

Debreczeni Réka
Debreczeni Réka

April 08, 2016

Madarat tolláról, embert barátjáról, nemzetet kormányáról:(

nagyzoltanpeter
nagyzoltanpeter

April 08, 2016

Lelkizel,Laci.
Sokan nem szeretjük a bűnözőket.
De a helyükre pályàzó “kozmopolitáktól” is kiráz a hideg..

Tóth Péter
Tóth Péter

April 08, 2016

Álszent, egyoldalú, populista írás.
Hosszú Katinkát pedig belemosni az egészbe gyomorforgató. A szerző már bátran rugdossa a haldokló oroszlánt.
Úgy gondolom, hogy pontosan Kiss László elmúlt 55 éve, erkölcsi tartása, sportszerűsége, munkája, sikerei bizonyítják, hogy ki ő valójában. Ez alapján illene megítélni, nem egy 55 évvel ezelőtti, diktatúrában elhangzott vádak alapján, aminek valóságalapját nem ismerjük.
De nem csodálkozom. A szerző is a tipikus földhözragadt magyar gondolkodással rendelkezik. Dögöljön meg a szomszéd tehene is! Ha én nem, nekem nem sikerül, nehogy már, hogy neki igen! Ezért tart évszázadok óta ott a magyar, ahol tart. Sötét népség.

Huid68
Huid68

April 08, 2016

Tudomásom szerint Japánban egy ilyen bűncselekmény elkövetése után nemhogy megvédenék az illető személyt, de még a szeppuku (harakiri) jogától is megfosztanák… Ehhez képest Magyarországon állami kintüntetés, díszpolgári cím is kijár …. Hová jutott ez az ország??!!?

bogyimama
bogyimama

April 08, 2016

Nagyon igaz az írás.Azoknak is fel kell állni,akik eddig fedezték és tudtak róla.H avan még bennük tisztesség.

Bartus László
Bartus László

April 07, 2016

Kedves Vámos József! Nem gondolom.

Vámos József
Vámos József

April 07, 2016

T. Bartus László! Nem gondolja azt esetleg, hogy egy siker sportág jól fizető állása kell most hirtelen valakinek?

Szóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Iványi Margit: Nem a kormány
Iványi Margit: Nem a kormány

Szerző Amerikai Népszava February 05, 2017 1 Hozzászólás

Nem a kormány mondta gyűlölködve a trolin: nézd ezt a sok mobiltelefonos senkiházit; Nem a kormány dolgozott éjt-nappallá téve, hogy a menekültek emberi szóhoz és emberséges ellátáshoz jussanak…

Tovább

Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van
Bombázzuk le a Heinekent, nem baj, hogy igazuk van

Szerző Bartus László February 04, 2017 8 Hozzászólás

A nacionalista szólamok mögött az áll, hogy az Orbán-banda szemet vetett a söriparra. Újraosztanák a piacot, mint a trafikokat. A török hódoltság, Erdély és a Székelyföld, az Igazi Csíki Sör leple alatt "Mészáros Lőrinc" szemet vetett a magyar sörgyárakra.

Tovább

Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?
Bartus László: Meg lehet-e akadályozni az olimpiát?

Szerző Bartus László January 31, 2017 4 Hozzászólás

Ezért, ha a NOB Budapestnek ítélné az olimpiát, ekkora politikai haszon és anyagi nyereség elől Orbán nem fog elugrani, hogy ismeretlen senkik kanalazzák le a politikai hasznot is, és közvetve a megnövekedett állami párttámogatással a pénzt is.

Tovább